Tipang Kasuratan/Nilalaog/Mga Pigpapahalagaan asin mga Prinsipyo

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Values & Principles and the translation is 100% complete.


Presentasyon dapit sa Pigpapahalagaan & Prinsipyo na kabtang kan kaapil nin MCDC na si Georges Fodouop.

An Wikimedia Movement nagrerepresentar sa makatotoohan, mapapatunayan, bukas, asin komplikadong pamamaagi nin kaaraman. Mga plataporma kan Wikimedia nagseserbing kaaraman sa lakop sa globong mga nagdadangog, asin an mga proyekto na pinangengenotan ninda motibado nin independienteng inisyatiba. Mga polisiya asin pan-aroaldaw na mga gibo ginigiyahan nin balanseng pamantayan na naestablisar sa Movement Strategy na Prinsipyo, Movement Charter, asin bilang praktis sa mga komunidad na nagtataong kusog kan gabos na Wikimedian sain man na lugar tanganing makapagpartisipar base sa pagkakapantay-pantay.

An mga Pigkakahalagaan asin Prinsipyo iyo nagbibisto na an diskarteng ini sa pagpapalakop nin kaaraman iyo sarong pag-iribang pakikipagtabangan, asin nagtutuyong imantindo an pagrisa sa:

Libre asin bukas na kaaraman

An Wikimedia Movement ihinihiras an gabos na laog kaiyan, an bilog na software kaini, sa bilog na mga plataporma kaiyan sa kinaban, gamit an bukas na paglilisensya. Gigibuhon man kaini an pagkatukdá nin kaaraman na historikal na pinakapalibutan - kabali sa laog kan mga proyekto kaini.

Katalingkasan

An Wikimedia Movement nagmamaigot na mag-operar nin talingkas, mayo nin ano man na paboritismo na makakaolang sa libreng misyon para sa kaaraman. An paghiro dai nagtutulod kan komersyal, pulitikal o iba pang mga impluwensiang kuarta o patiribayan sa pagpalakop.

Pagbubukas-laog

An Wikimedia Movement pigpapahalagahan an sarong komon na espasyo kun sain pwedeng magpartisipar an gabos, asin mag-mukna nin bisyon kaiba an mga tawong nakakarisa. mga proyekto ipinepresentar sa dakol na lenguahe, asin ikalalaog sa manlainlain na plataporma na may unibersal na disenyo asin nakakatabang na teknolohiya. Basehan kan trabaho sa laog kan kahiroan iyo an paggalang sa pagkalainlain asin mga diretso nin komunidad. Tanganing magibo iyan, an mga tawo sa kahiroan naghimo asin nagpapaotob nin mga susundon na may paggawe, kakomplemento kan Unibersal na Kodigo nin Paggawe, kaya namamatean kan gabos na sinda mahalaga man asin kabale diyan.

Subsidiyaridad

An Wikimedia Movement iyo minatao nin tiwala sa awtoridad sa mga pinakaharani o lokal na lebel na angay — parehas sa mga plataporma asin sa pagmamato nin organisasyon. Kaya, pigsisiguro kan kahiroang Wikimedia an kakayahan nin pagmamato sa sadiri asin awtonomiya nin mga komunidad — segun sa mga pigkakahalagaan nin pankinabang kahiroan.

Pagkapantay-pantay

An Wikimedia Movement iyo minataong dalan sa mga komunidad nin sarong kinaban na dae pantay-pantay, sa paagi nin pagbisto sa pagkakaiba-iba nin mga hamon na saindang inaatubang. An mga diretsos digital sa seguridad asin privacy nin mga paragamit asin kabali digdi iyo sarong priyoridad para sa kahiroan sa kabilogan. An kahiroan iyo magibo nin mga halipot na lakdang dapit sa pagpapantay nin kaaraman, asin sa pagtao nin mga makukuanan — sa paagi nin desentralisadong pagmato asin pagtaong-kapangyarihan sa mga komunidad.

Akawantabilidad

Pigpapasimbag kan Kahiroang Wikimedia an sadiri sa paagi nin "transparency" kan mga nakaparteng dokumentasyon na pwedeng maliwat kun makakaya; pampublikong paisi asin pagheras nin mga programa asin aktibidad; asin an pagtaong priyoridad sa mga boses na nagrerepresenta sa pamamayo nin komunidad dapit sa mga dapat gampanan asin mga akawntabilidad na nakakaag sa charter.

Kapusogan

An Wikimedia Movement iyo nagkakabuhay sa paagi nin pagbabago asin pag-aadal, sa padagos sa pagribay nin pagtanaw kun ano mang plataporma para sa libreng kaaraman an pupuwede. An kahiroan iyo nagpupursigi nin mga epektibong estratehiya asin praktis na pwedeng suportahan asin madara sa paagi nin marhay na ebidensyang nakabase sa sukolan kun saan pwede. An mga tawo sa Wikimedia Movement iyo nagbubusol nin kultura kan pagmantinir sa mga istruktura asin mga komunidad kaini.