Movement Charter/Drafting Committee

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Drafting Committee/Archived and the translation is 86% complete.
Outdated translations are marked like this.


Charta hnutia definuje úlohy a zodpovednosti pre všetkých v hnutí Wikimedie. Bude to spoločný rámec pre spoluprácu smerom ku Strategickému smerovaniu.

Návrh Charty vytvorí Návrhový výbor hnutia. Obsah bude nasledovať Odporúčanú stratégiu hnutia „Rovnosť v rozhodovaní“. Výbor bude rozširovať písania návrhu. Bude to zahrňovať skúmanie a konzultácie s komunitami, odborníkmi a organizáciami. Charta bude ratifikovaná celým hnutím. Chartou sa stane až potom, ďeď tento návrh dosiahne konsenzus ratifikovaním v celom hnutí.

Táto skupina bude mať asi 15 členov. Očakáva sa, že bude predstavovať pestrú rozmanitosť Hnutia. Pestrosť v pohlaví, jazyku, geografickú so skúsenosťami. Zahŕňa to účasť na projektoch, pobočkách a nadácii Wikimedia Foundation. Ďalšie podrobnosti nájdete v Matrici návrhového výboru.

Na to, aby ste sa stali členom, nie je potrebná plynulosť angličtiny. V prípade potreby je k dispozícii pomoc prostredníctvom prekladu a tlmočenia. Členovia môžu dostať príspevok na kompenzáciu nákladov za účasť. Každé dva mesiace to činí 100 USD.

Members

Tentative list of members (based on the official announcement, 2021-11-01):

Photo Name
Richard Knipel (Pharos)
Anne Clin (Risker)
Alice Wiegand (Lyzzy)
Michał Buczyński (Aegis Maelstrom)
Richard (Nosebagbear)
Ciell (Ciell)
Ravan J Al-Taie (Ravan)
Anass Sedrati (Anass Sedrati)
Érica Azzellini (EricaAzzellini)
Jamie Li-Yun Lin (Li-Yun Lin)
Georges Fodouop (Geugeor)
Manavpreet Kaur (Manavpreet Kaur)
Pepe Flores (Padaguan)
Runa Bhattacharjee (Runab WMF)
Jorge Vargas (JVargas WMF)

Požiadavky na rolu

Od členov sa očakáva:

 • Konať v záujme celého Hnutia.
 • Postupovanie podľa Strategického smeru a Odporúčanej stratégie hnutia.
 • Dodržiavanie Univerzálneho kódexu správania.
 • Byť schopný si vyhradiť priemere 5 hodín týždenne počas roka. Tento čas sa môže líšiť v závislosti od pracovného vývoja.
 • Nielen byť schopný, ale sa aj zúčastniť online stretnutí.
 • Byť schopný dobre pracovať v otvorenom prostredí založenom na konsenze.
 • Buďte pripravení vymenovať a začleniť nových členov výboru, ak členovia odídu.
 • Nesmieť byť pod aktívnymi sankciami žiadneho projektu Wikimedie a ani Nadácií Wikimedie, vrátane zákazu podujatí.
 • Zdieľať informácie o svojej identite s nadáciou Wikimedia Foundation. Kandidáti na túto pozíciu musia ako podmienku kandidatúry predložiť doklad o totožnosti a dôkaz o plnoletosti.[1] [2]

Profil kandidáta

Hľadáme ľudí, ktorí:

 • Vedia písať spoločne. (preukázané skúsenosti sú výhodou)
 • Sú pripravení nájsť kompromisy.
 • Zameraných na inklúziu a rozmanitosť.
 • Majú schopnosť vidieť prázdne miesta, ktoré je potrebné doriešiť.
 • Majú znalosti o komunitných konzultáciách.
 • Majú skúsenosti s medzikultúrnou komunikáciou.
 • Majú skúsenosti so správou alebo organizáciou v neziskových organizáciách alebo komunitách.
 • Máte skúsenosti vyjednávať s rôznymi stranami.

Poznámka: Nepredpokladá sa, že profil jednotlivca splní všetko. Hľadáme také profily, ktoré sa budú vzájomne dopĺňať. Ďalšie podrobnosti konzultujte cez Maticu návrhového výboru.

Priebeh

 • Predpokladáme, že výbor by mal začať s 15 ľuďmi.
 • Ak je 20 a viac kandidátov, prebehne kombináciou hlasovania a selektovania.
 • Ak je 19 kandidátov alebo menej, prebieha výberový proces bez hlasovania.

Detaily o priebehu môžeš nájsť tu.

Voľby a výber

Ak si chcete prečítať žiadosti kandidátov do návrhovej komisie, tak kliknite sem.

14. septembra skončilo prijímanie nominácií do Návrhovej komisie Charty hnutia. Voľby sa budú konať od 12. októbra 12:00 CEST do 24. októbra 2021 (AoE).

The results of the elections and selection processes were published on 1 November 2021.

Poznámky

 1. Zákonný vek platný v krajine/štáte/mieste, kde má člen sídlo.
 2. Spĺňa to kópia jedného z nasledujúcich dokumentov: vodičský preukaz, pas alebo iná úradná dokumentácia uvádzajúca skutočné meno a vek. Toto sa môže poskytnuť Nadácii Wikimedia Foundation e-mailom na secure-info(_AT_)wikimedia.org.

Poznámka: Predchádzajúcu prácu Návrhovej skupine alebo výboru nájdete na tejto stránke.