Chiến lược Phong trào/Giới thiệu

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/About and the translation is 100% complete.
CON ĐƯỜNG HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA
Chiến lược Wikimedia 2030

Chiến dịch 2030 là gì?

Trong hai thập kỷ, các thành viên của Wikimedia đã cùng nhau tạo dựng nên một nguồn tài nguyên kiến thức miễn phí lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Trong quãng thời gian đó, chúng ta đã phát triển từ một nhóm biên tập viên nhỏ thành cộng đồng đa dạng gồm các biên tập viên, các lập trình viên, các chi nhánh, độc giả, nhà tài trợ, và các đối tác.

Ngày nay, chúng tôi không chỉ là một nhóm các trang web và dự án. Chúng ta đã trở thành một phong trào bắt nguồn từ các giá trị và một tầm nhìn mạnh mẽ. Tất cả chúng ta bây giờ đều có cơ hội quyết định chúng ta sẽ đi đâu từ đây. Chúng ta có thể quyết định làm thế nào để biến tầm nhìn của mình thành hiện thực. Chúng ta sẽ đạt được điều gì trong 10 năm kể từ bây giờ?

Bây giờ chúng ta đang ở đâu?

Nhấp vào từng mũi tên để biết thêm về các bước khác nhau của Quy trình Chiến lược!
Special:MyLanguage/Strategy/Wikimedia movement/2017Special:MyLanguage/Strategy/Wikimedia movement/2018-20Special:MyLanguage/Strategy/Wikimedia movement/2018-20/TransitionSpecial:MyLanguage/Wikimedia 2030/Implementation
Sau một cuộc tham vấn rộng rãi vào năm 2017, giai đoạn đầu tiên của quy trình Chiến lược Phong trào đã tạo ra Strategic Direction để hướng dẫn phong trào hướng tới tương lai. Các khuyến nghị đã được soạn thảo trong giai đoạn thứ hai để giúp hướng dẫn chúng tôi hướng tới định hướng chiến lược và phấn đấu cho Công bằng Kiến thức và Kiến thức như một Dịch vụ. Gần 100 thành viên Wikimedia đã tập hợp thành chín nhóm làm việc để soạn thảo các khuyến nghị này. Sau nhiều lần lặp lại và tham vấn với cộng đồng, 10 khuyến nghịnguyên tắc cuối cùng đã được xuất bản vào tháng 5 năm 2020, do đó kết thúc giai đoạn thứ hai của quá trình

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020, các thành viên của Wikimedia, các chi nhánh và Nhóm Hỗ trợ Chiến lược phong trào đã tổ chức khoảng 50 sự kiện để ưu tiên các đề xuất. Do kết quả của những điều đó, cũng như sự kiện Global Conversations, tám sáng kiến và cụm sáng kiến chính (một nhóm gồm một số sáng kiến) đã được chọn làm ưu tiên cho việc thực hiện. Trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, tám cụm sáng kiến hàng đầu, có biệt danh từ cụm A đến H, đã được thảo luận thêm trong một loạt các "sự kiện follow-up". Kết quả của các cuộc thảo luận tiếp theo đã được công bố trong báo cáo chi tiết trên Meta. Bây giờ việc triển khai đã bắt đầu. Thông tin về tình hình hiện tại có thể được tìm thấy tại đây.

Ai đang làm việc cho Chiến lược?

Chiến lược Phong trào Wikimedia 2030 là một quá trình cởi mở và có nhiều người tham gia. Trong khi được hỗ trợ bởi nhân viên Quỹ Wikimedia, Chiến lược đã dựa trên một loạt các cuộc tham vấn trên toàn phong trào và sự tham gia của tình nguyện viên cao. Trong giai đoạn đầu tiên, hơn 1.800 tuyên bố từ khoảng một trăm cộng đồng đã được kết hợp để tạo ra Định hướng Chiến lược. Trong giai đoạn thứ hai, hơn một trăm tình nguyện viên, từ các cộng đồng và chi nhánh khác nhau, đã cùng nhau tạo ra các khuyến nghị và nguyên tắc, được thông báo bởi phản hồi phong trào rộng rãi.

Quá trình này nhằm mục đích cởi mở và tham gia nhiều hơn trong toàn phong trào để định hình tương lai của chúng ta, đặc biệt là từ các cộng đồng dự án và các nhóm ít được đại diện. Vào cuối năm 2020, một nhóm Wikimedian đa dạng, với sự tham gia và hướng dẫn trên wiki, đã tạo ra một phác thảo cho các sự kiện chuyển đổi trực tuyến. Sau đó, hàng trăm thành viên Wikimedia từ các nền tảng khác nhau đã tham gia Global Conversations để ưu tiên các đề xuất và sáng kiến.