Jump to content

Estratehiya ng Kilusan/Mga Pagkukusa

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Initiatives and the translation is 87% complete.
Pakitang pagtatanghal ng mga pagkukusa.

Ito ay isang pinadaling talaan ng mga pagkukusa (mga pangunahin sa mga lumabas, mga pagbabago o ikikilos) na naka-saklaw sa mga pinapayong tagubilin sa Wikimedia 2030 Movement Strategy. Itong mga pagkukusang nakasaad ay bahagi ng pagpapatupad ng Movement Strategy.

Talaan

Ito ay isang buod na talaan ng mga pakukusa, na nilalayong di-hirap na basahin at isalin. Maaari kayong sumangguni sa complete table para sa naumpisahang talaan, o para sa mga karagdagang detalye.

Pinapayong Tagubilin Mga Pagkukusa
1. Palakihin ang Pagpapanatili ng ating Kilusan
1 Maagham na pag-diskarte upang mapagbuti ang damdamin at kasipagan
2 Kabayaran para sa mga hindi sapat mapagtuunan na pamayanan
3 Padagdag na kamalayan ukol sa Kilusang Wikimedia
4 Patakaran sa pandaigdigang pagbuo ng kikitain at diskarte sa pangangalap ng pondo
5 Magbuo ng enterprise-level na API (Application Programming Interface)
6 Pagsangkot ng mga 3rd party na ecosystem
7 Pangangalap ng kita para sa Kilusan
8 Paghahanap ng ating mga kasanayan upang mapagtibay ang pananatili ng ating kapaligiran
2. Pagbutihin ang Karanasan ng tagagamit
9 Pamamaraan para mapahusay ang Wikimedia platform UX na pananaliksik, disenyo, pagsubok at pakikipag-ugnayan sa pamayanan
10 Pakikipag-ugnayan sa pamayanan sa kalagitnaan ng paghugis ng produkto at UX
11 Naaangkop na UX sa iba't-ibang kagamitan
12 Pakikibagay sa mga Alituntuninng Accessibility
13 Mga mapagkukunan para sa mga baguhan
14 Mga peer space
15 Pagtunghay ng platform at mga pamantayan sa dokumentasyon
16 Pagbuo ng cross-project tool at pag-ulit sa pag-gamit
17 Pakikipagtulungan upang bumuo ng Wikimedia API
3. Pagbigay ng Kaligtasan at Pagsasama-sama
18 Code of Conduct
19 Pag-uulat ng pribadong pangyayari
20 Maayos na kapaligiran ng pamayanan
21 Magbuo ng banghay para sa pagpapatupad ng kaligtasan - teknikal, pantao, at legal na mga pamamaraan sa pagtulong
22 Pagpapaunlad ng kakayahan para sa adbokasiya sa kabayanan.
23 Mga nakapaloob na kaparaanan para sa kaligtasan
4. Pagtiyak ng Pagkakapantay-pantay sa pagbubuo ng mga Kapasyahan
24 Tipang Kasulatan ng Kilusan
25 Pandaigdigang Konseho
26 Mga regional at thematic na hub
27 Nakikibagay na balangkas ng paglalaan ng mapagkukunan
28 Mga gabay para sa mga tungkulin ng Board at ng pamamahala
5. Pakikipagugnay sa mga Stakeholder
29 Mga kasulatan upang tukuyin ang mga pananagutan para sa mga nakasaad na pook ng gawain
30 Paghusayin ang kakayahan sa pakikipag-usap at pakikipag-tulungan sa mga kasanib at sa mga tumutulong
31 Technology Council (para sa pinahusay na pakikipag-usap, pakikipag-tulungan at taguyod)
6. Mamuhunan sa pagpapaunlad ng mga Kasanayan at Pamumuno
32 Pagbibigay-ukol na pandaigdigan sa pagpapaunlad ng kasanayan sa kabayanan - pangangalap ng data, pagbabagay ng mga kapantay, pagtuturo, pagkikilala
33 Balangkas ng pagpapaunlad ng pamumuno
34 Kaayusan sa pagpapaunlad ng kasanayan
7. Pamamahala ng mga panloob na kaalaman
35 Padaliin ang isang kultura ng kasulatan
36 Magtatag ng malawakang batayan ng kaalaman sa Kilusan
8. Tukuyin ang mga paksa na may hatid
37 Tukuyin ang naibibigay ng mga proyekto at nilalaman ng Wikimedia
38 Tukuyin ang kalalabasan at mga paraan sa paghadlang ng maling kaalaman at hindi wastong kaalaman
39 Itulay ang mga pagkukulang sa mga nilalaman na high-impact
40 Magbuo ng kakayahang magpahusay sa nilalaman na may mataas na hatid sa mga pamayanang kulang sa kinatawan
9. Magpabago sa Libreng Kaalaman
41 Pagtukoy sa mga patakarang humahadlang sa pagkakapantay-pantay ng kaalaman
42 Mga patakaran sa pagsubok ng mga proyekto ukol sa pagkakapantay-pantay ng kaalaman
43 Patuloy na pagsubok, teknolohiya at pagtutulungan, ukol sa nilalaman, sa mga format, at kagamitan
10. Sumuri, Ulitin, at Umangkop
44 Pagsubaybay, pagsuri at pag-aral sa lahat ng antas na may taguyod at pananagutan sa isa't isa
45 Magbuo ng isang pangkalahatang pamamaraan ng pagsusuri para sa mga galaw at kaayusan ng Kilusan - kabilang ang teknolohiya, pag-uugnayan, kakayahan, mga patakaran at pamamahala
46 Mga inuulit na paraan ng pagbabago
47 Mga Patakaran sa Pakikibagay (nababagong mga patakaran, balangkas, paglalaan ng yaman, at pagbabalak upang umangkop sa mga pandaigdigang pagbabago)

Pinagbabagong talaan