Jump to content

Movement Strategy/Recommendations/Evaluate, Iterate, and Adapt/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Evaluate, Iterate, and Adapt and the translation is 100% complete.
Avaluar, iterar i adaptar

Què

Un breu vídeo sobre aquesta recomanació (en anglès).

Nosaltres avaluarem, vigilarem, analitzarem i aprendrem de les nostres activitats com a Moviment mundial. Això millorarà la nostra autoconsciència i informació sobre la millora i el desenvolupament del que fem. L'aprenentatge i l'avaluació han d'ocórrer en i a través de tots els nivells, per verificar si el nostre treball està progressant cap a l'assoliment de la nostra estratègia. Els processos es basaran en els principis d'avaluació participativa i s'adaptaran a les capacitats de les diferents comunitats (p. ex., no requeriran molt de temps, seran fàcils d'aplicar i comptaran amb el suport dels recursos).

Avaluarem les àrees rellevants per a aquestes recomanacions, incloent-hi l'equitat, la diversitat, la inclusió dels novells, la distribució de recursos, el creixement i la cobertura de contingut, la identificació de temes d'impacte, la salut de la comunitat, la governança equitativa, el desenvolupament d'habilitats, les associacions, l'escalabilitat i la sostenibilitat de la infraestructura, l'eficiència tecnològica, la garantia de qualitat, la correcció d'errors i la usabilitat i l'accessibilitat de la plataforma. Els resultats es comunicaran àmplia i clarament en tot el nostre Moviment per augmentar l'autoconsciència, la resiliència, i la responsabilitat de totes les parts interessades, el que ens permetrà adaptar contínuament les nostres estratègies en conseqüència i realitzar revisions periòdiques per millorar.

Canvis i accions

 • Proporcionar recursos financers i humans i coneixements especialitzats per reunir dades amb vista a supervisar, avaluar i comunicar els progressos realitzats en relació amb cadascuna de les recomanacions i activitats de el Moviment a tots els nivells del Moviment (mundial, regional, local).
 • Distribuir les responsabilitats al voltant dels processos de seguiment, avaluació i aprenentatge amb tots els agents del Moviment, de manera que tinguin una responsabilitat mútua (inclosa la coordinació i la gestió del coneixement) i garanteixin un progrés continu.
 • Avaluar la pertinència, l'eficàcia, l'eficiència i l'iimpacte del desenvolupament de les activitats del Moviment.
  • Avaluar contínuament l'aplicació de les recomanacions de l'estratègia en temps real i difondre-les entre els agents afectats.
  • Establir en col·laboració indicadors comuns i contextualitzats i els impactes desitjats per mesurar i supervisar els progressos en els objectius de la direcció estratègica. Això inclouria indicadors d'equitat, promoció, polítiques públiques, diversitat de persones i continguts, inclusió i obertura cap als novells, salut de la comunitat, tecnologia, usabilitat de les plataformes i accessibilitat, entre altres.
  • Facilitar l'anàlisi, el debat i l'aprenentatge conjunt amb la participació de les comunitats i els agents afectats, segons escaigui.
  • Accedir a investigacions externes, i independents per complementar l'autoavaluació quan sigui necessari i apropiat (sempre sobre la base dels principis d'avaluació participativa en relació amb els Programes).
 • Compartir i comunicar àmpliament els resultats per a cada àrea de treball del Moviment i per a les recomanacions de l'estratègia per tal d'augmentar la sensibilització i la responsabilitat, tant entre els afiliats com entre els contribuïdors.
 • Iterar els processos de canvi en les esferes del desenvolupament de la tecnologia, la coordinació, el desenvolupament de capacitats, les polítiques i els sistemes de governança, i promoure la validació després de la investigació i els assajos. Això ens exigeix:
  • Involucrar les comunitats afectades o agents per assegurar que les lliçons de l'avaluació es comparteixin per informar les seves activitats a nivell local i regional.
  • Involucrar les comunitats afectades o agents perquè apliquin, determinin i comuniquin els canvis en les recomanacions de l'estratègia i les activitats o programes connexos.
 • Adaptar-se per fer front a situacions i desafiaments nous i modificats mitjançant l'adopció de polítiques i procediments basats en avaluacions del Moviment i del món en evolució. Això ens exigeix:
  • Augmentar la flexibilitat i adaptabilitat de les estructures i enfocaments que emprem per implementar cada recomanació.
  • Incorporar els resultats de l'avaluació en la presa de decisions en tots els nivells institucionals.
  • Utilitzar els resultats de l'avaluació per fonamentar la planificació i la pressupostació dels agents del Moviment amb responsabilitats fiscals i programàtiques.
  • Avaluar les condicions externes (sociopolítiques, legals, ambientals, etc.) per anticipar, actuar en conseqüència si podem i adaptar-nos als canvis.

Justificació

Encara que el nostre Moviment ha crescut orgànicament en moltes àrees, hi ha reptes que obstaculitzen els nostres esforços d'aconseguir la direcció estratègica. Fins ara, els esforços per avaluar i aprendre dels agents del Moviment han estat puntuals i no sostinguts, i sovint han mancat d'adaptabilitat local i d'una gestió del coneixement utilitzable. Això constitueix un desafiament per a la rendició de comptes col·lectiva i l'aprenentatge mutu. La direcció estratègica requereix noves idees, aptituds i estructures per crear pràctiques òptimes, bones i emergents basades en proves. Aquestes pràctiques documentarien, avaluarien i aprendrien dels avenços o fracassos de les nostres activitats cap a la direcció estratègica, a llarg termini. Tot pla estructurat requereix un procés per avaluar de manera iterativa la infraestructura actual, comunicar les seves necessitats al Moviment, aprendre i desenvolupar solucions per augmentar la resiliència i preparar-se pel futur.