Movement Strategy/Recommendations/Evaluate, Iterate, and Adapt/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Evaluate, Iterate, and Adapt and the translation is 100% complete.
Evalueren, herhalen en aanpassen

What

Een korte video over deze aanbeveling

Wij zullen onze activiteiten als wereldwijde beweging evalueren, controleren, analyseren en ervan leren. Dit zal ons zelfbewustzijn vergroten en de basis vormen voor de verbetering en ontwikkeling van wat we doen. Leren en evalueren moet plaatsvinden op alle niveaus, om te verifiëren of ons werk vooruitgang boekt voor het bereiken van onze strategie. Processen zullen worden gebaseerd op de principes van beoordeling door de deelnemers en zullen worden aangepast aan de capaciteiten van verschillende gemeenschappen (bijv. niet tijdrovend, gemakkelijk te implementeren, ondersteund door middelen).

We zullen gebieden evalueren die relevant zijn voor deze aanbevelingen, waaronder gelijkwaardigheid, diversiteit, inclusie van nieuwkomers, verspreiding van middelen, groei van en aandacht voor inhoud, het identificeren van onderwerpen met grote impact, de gezondheid van gemeenschappen, gelijkwaardig bestuur, ontwikkeling van vaardigheden, partnerschappen, schaalbaarheid en duurzaamheid van infrastructuur, technologie-efficiëntie, kwaliteitsborging, het oplossen van fouten en de bruikbaarheid en toegankelijkheid van het platform. Resultaten zullen breed en duidelijk binnen de gehele beweging worden gecommuniceerd om het zelfbewustzijn, de veerkracht en verantwoording van alle belanghebbenden te vergroten, waardoor we onze strategieën dienovereenkomstig kunnen aanpassen en periodieke beoordelingen kunnen uitvoeren om te verbeteren.

Changes and Actions

 • Financiële en personeelsmiddelen en expertise verstrekken voor het verzamelen van gegevens voor het controleren, evalueren en communiceren van vooruitgang op elk van de aanbevelingen en activiteiten van de beweging op alle niveaus van de beweging (wereldwijd, regionaal, lokaal).
 • Verdelen van de verantwoordelijkheden rond de processen van het controleren, evalueren en leren onder alle belanghebbenden van de beweging, zodat ze een wederzijdse verantwoording hebben (inclusief coördinatie en kennisbeheer) en zorgen voor continue vooruitgang.
 • Evalueren van de relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie en impact van de ontwikkeling van de activiteiten van de beweging door:
  • het voortdurend in realtime evalueren van de implementatie van de aanbevelingen voor de strategie en dit verspreiden onder de betrokken belanghebbenden;
  • het gezamenlijk opstellen van gemeenschappelijke en gecontextualiseerde indicatoren en gewenste effecten voor het meten en bewaken van de voortgang van de strategische richting. Dit omvat indicatoren voor gelijkwaardigheid, belangenbehartiging, openbaar beleid, diversiteit van mensen en inhoud, inclusie en openheid ten opzichte van nieuwkomers, gezondheid van de gemeenschap, technologie, bruikbaarheid van platforms, en toegankelijkheid;
  • het faciliteren van gezamenlijke analyse, discussie en leren met deelname van gemeenschappen en betrokken belanghebbenden waar gepast;
  • het gebruik van extern onafhankelijk onderzoek om waar nodig en gepast de zelfevaluatie aan te vullen (altijd gebaseerd op de principes van beoordeling door deelnemers met betrekking tot programma’s).
 • Resultaten breed delen en communiceren voor elk werkgebied van de beweging en voor de strategische aanbevelingen om het bewustzijn en de verantwoording te vergroten, zowel onder verbonden entiteiten als bijdragers.
 • Herhalen van veranderingsprocessen op het gebied van technologische ontwikkeling, coördinatie, capaciteitsopbouw, beleid en bestuurssystemen en het stimuleren van bevestiging na onderzoek en testen. Dit vereist dat wij:
  • betrokken gemeenschappen/belanghebbenden erbij betrekken om ervoor te zorgen dat de lessen van de evaluatie worden gedeeld om hun activiteiten op lokaal en regionaal niveau te informeren;
  • betrokken gemeenschappen/belanghebbenden betrekken bij het implementeren, vaststellen en communiceren van wijzigingen in de aanbevelingen voor de strategie en gerelateerde activiteiten/programma’s.
 • Aanpassen aan nieuwe en veranderde situaties en uitdagingen door beleidslijnen en procedures aan te nemen op basis van evaluaties van de veranderende beweging en de veranderende wereld. Dit vereist dat wij:
  • de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen vergroten van de structuren en benaderingen die we gebruiken om elke aanbeveling te implementeren;
  • evaluatieresultaten integreren in de besluitvorming op alle institutionele niveaus;
  • evaluatieresultaten gebruiken om de planning en budgettering van belanghebbenden van de beweging te informeren met fiscale en programmatische verantwoordelijkheden;
  • externe omstandigheden (sociaal-politiek, juridisch, milieugerelateerd enz.) evalueren om hierop te anticiperen, waar mogelijk ernaar te handelen, en ons aan te passen aan veranderingen.

Rationale

Hoewel onze beweging in veel gebieden organisch is gegroeid, zijn er uitdagingen die een belemmering vormen voor onze inspanningen om de strategische richting te bereiken. Tot nu toe zijn inspanningen om te evalueren en te leren van de belanghebbenden van de beweging ad hoc en niet doorlopend geweest, met vaak een gebrek aan lokaal aanpassingsvermogen en bruikbaar kennisbeheer. Dit is een uitdaging voor de collectieve verantwoording en het leren van elkaar. De strategische richting vereist nieuwe denkwijzen, vaardigheden en structuren om de beste, goede en opkomende op bewijs gebaseerde praktijken op te bouwen. Deze praktijken zullen de voortgang of het falen op lange termijn van onze activiteiten naar de strategische richting documenteren, evalueren en ervan leren. Elk gestructureerd plan vereist een proces om herhaaldelijk de huidige infrastructuur te evalueren, de behoeften ervan te communiceren naar de beweging, te leren en oplossingen te ontwikkelen om veerkrachtig te worden en ons voor te bereiden op de toekomst.