Movement Strategy/Recommendations/Improve User Experience/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Improve User Experience and the translation is 100% complete.
Zlepšit uživatelskou zkušenost

Co

I nadále budeme pracovat na zlepšování architektury našich platforem, abychom zvýšili jejich inkluzivnost a abychom každému zajistili — bez ohledu na pohlaví, kulturu, věk, fyzickou způsobilost, znalost technologií a schopnost jejich používání — bezproblémovou zkušenost s konzumací i přispíváním ke vzdělání skrze ekosystém Wikimedie.

Krátké video k tomuto doporučení

Zlepšení uživatelské zkušenosti našich platforem umožní více lidem zapojit se do našich projektů, získat přístup k informacím a přispívat. Tento úkol je odpovědností sdílenou mezi vývojáři, designery a komunitami, vyžadující kolektivní kroky v rámci ekosystému Wikimedie. Pozvednutí uživatelské zkušenosti vyžaduje přístup zaměřený na lidi, který bude zahrnovat dobře definovaný, postupný a ikluzivní proces výzkumu, návrhu, testování a šíření výsledků.

Změny a opatření

Zlepšit naši metodologii, abychom dokázali identifikovat, navrhnout, otestovat a implementovat změny na platformách Wikimedia. Za tímto účelem je třeba:

 • Zahrnout představitele z řad designerů, technických vývojářů, komunit a uživatelských profilů do procesů postupného návrhu uživatelské zkušenosti (UX), vývoje a šíření výsledků za účelem zvýšení povědomí a umožnění lepšího rozhodování.
 • Testovat a zhodnotit použitelnost produktů za použití různých uživatelských profilů (pokročilých tvůrců, technických přispěvatelů a nováčků, kteří budou odrážet rozmanitost, ke které se snažíme směřovat).
 • Podpořit dodržování nejpokročilejších zásad přístupnosti za použití bezplatného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem (WCAG pro web, W3C mobile web best practices atd.)
 • Informovat komunity o stavu UX, spolupracovat na jejich potřebách a podporovat je v přebírání zodpovědnosti za zvýšení inkluzivity pomoci odstraňování bariér bránících růstu, diverzifikace a účasti.

Vytvořit postupy a praktiky vedoucí ke zlepšení uživatelské zkušenosti a rozšíření funkcionality všech projektů Wikimedia pro konzumenty a tvůrce svobodného vzdělání. K tomu je nutné zaměřit se na konkrétní aspekty našich produktů a platforem:

 • Na rozhraní specificky určených pro široké spektrum zařízení umožňujících uživatelům konzumovat a přispívat v různých kontextech.
 • Na snadno nalezitelné a pochopitelné zdroje pro nově příchozí, včetně onboardingu v oblasti médií a naváděcích rozhraní usnadňujících samostatné učení a orientaci.
 • Na vytváření míst pro sdružování účastníků s konkrétními zájmy, rolemi či cíli a na komunikační kanály umožňují interakci, spolupráci a vzájemný mentoring mezi účastníky.
 • Na dokumentaci a standardy, které podporují funkcionalitu platformy pro hodnocení, učení a vylepšování.
 • Na nástroje schopné propojit meziprojektové a mezijazykové funkcionality, které zlepšují uživatelkou zkušenost se systémem Wikimedia, a umožňují tak vyplňovat nejrůznější zájmové či informační potřeby a požadavky.
 • Na zajištění přehledných kanálů pro předkládání wiki návrhů (včetně nových jazykových verzí) a na opětovné využívání prvků ze softwaru vyvinutého komunitou v nich.
 • Vývojářské nástroje a vysoce kvalitní dokumentace, která umožní technickým spolupracovníkům vytvářet a udržovat nástroje, které jsou použitelné a efektivní.
 • Zlepšit komplexnost, spolehlivost, bezpečnost a rychlost sady rozhraní API Wikimedia ve spolupráci s rozsáhlými uživateli, pokud to odpovídá našemu poslání a zásadám, a zlepšit tak uživatelskou zkušenost našich přímých i nepřímých uživatelů, zvýšit dosah a objevitelnost našeho obsahu a potenciál pro návratnost dat a zlepšit povědomí a snadnost určení autorství a ověřitelnosti pro opakované uživatele obsahu.

Odůvodnění

Lidé vytvářejí a využívají znalosti pomocí stále větší rozmanitosti zařízení, rozhraní a interakcí (např. virtuálních asistentů). Pochopení probíhajících a budoucích změn a přizpůsobení našich platforem a prostorů různorodým potřebám uživatelů bude mít zásadní význam pro zajištění relevance svobodných znalostí na internetu a pro udržitelnost našich projektů.

Zlepšení uživatelské zkušenosti může také pomoci zvýšit obsah, účast a rozmanitost. Musíme povzbudit nové členy do našich komunit, vzhledem k tomu, že naše projekty se opírají o komunity, jejichž jádro redaktorů - jak z hlediska příspěvků, tak funkčních rolí - nezaznamenalo velké změny ve složení. To je zvláště důležité s ohledem na to, že pro mnoho nováčků může být komplikované získat technologické dovednosti k účasti nebo najít zdroje, které by je vedly. Procesy, nástroje, platformy a komunikační kanály, které se kolem projektů Wikimedia rozrostly, vytvořily pro nováčky strmou křivku učení, kterou si někteří pokročilí přispěvatelé nemusí uvědomovat. Je nutné neustále vyhodnocovat uživatelské zkušenosti a zlepšovat způsoby identifikace potřeb, aby bylo dosaženo použitelnějšího produktu.