Movement Strategy/Recommendations/Improve User Experience/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Improve User Experience and the translation is 100% complete.
Gebruikservaring verbeteren

What

We zullen het ontwerp van onze platforms voortdurend verbeteren om inclusief te zijn en het voor iedereen — ongeacht zijn/haar geslacht, cultuur, technologische achtergrond of fysieke en mentale capaciteiten— mogelijk te maken om te genieten van een positieve ervaring tijdens zowel de raadpleging van als de bijdrage aan kennis in het hele Wikimedia-ecosysteem.

Een korte video opname over deze aanbeveling

Door het verbeteren van de ervaring van gebruikers op onze platforms zullen meer mensen in staat zijn aan projecten deel te nemen, toegang te krijgen tot informatie en bij te dragen. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen ontwikkelaars, ontwerpers en gemeenschappen en vereist collectieve actie in het gehele ecosysteem van Wikimedia. Het verbeteren van de ervaring van gebruikers vereist een mensgerichte aanpak die bestaat uit een goed gedefinieerd, herhaaldelijk en inclusief proces van onderzoek, voorstel, testen en verspreiding van de resultaten.

Changes and Actions

De methodologie verbeteren voor het identificeren, voorstellen, testen en implementeren van veranderingen op Wikimedia-platforms. Om dit te bereiken zullen we:

 • vertegenwoordigers van ontwerpers, technische ontwikkelaars, gemeenschappen en gebruikersprofielen betrekken bij herhaaldelijke processen voor gebruikerservaring (UX), onderzoek en verspreiding van resultaten om bewustwording te vergroten en betere besluitvorming mogelijk te maken;
 • de bruikbaarheid van producten testen en valideren voor verschillende gebruikersprofielen (geavanceerde redacteuren, technische bijdragers, en nieuwkomers die de diversiteit weerspiegelen die we nastreven);
 • ondersteuning bieden voor naleving van de meest geavanceerde richtlijnen voor toegankelijkheid met gebruik van gratis en open source software (WCAG voor web, W3C beste praktijken voor mobiel internet, enz.);
 • gemeenschappen informeren over de staat van de gebruikerservaring, samenwerken aan behoeften en hen ondersteunen bij het nemen van verantwoordelijkheid om inclusiever te zijn door obstakels aan te pakken die groei, diversificatie en deelname voorkomen.

Procedures en praktijken creëren om het gebruik van alle Wikimedia-projecten te verbeteren, voor degenen die vrije kennis gebruiken of creëren, en om de functionaliteiten uit te breiden. Dit vereist dat we werken aan specifieke kenmerken van onze producten en platformen:

 • Interfaces die doelbewust zijn ontworpen voor een breed scala aan apparaten, zodat gebruikers in verschillende contexten kunnen gebruiken en bijdragen.
 • Gemakkelijk te vinden en gemakkelijk te begrijpen middelen voor nieuwkomers, waaronder introductiemedia en begeleidende interfaces die hen helpen om zelfstandig te leren en navigeren.
 • Ruimtes die het mogelijk maken om vergelijkbare mensen te vinden met specifieke interesses, rollen en doelstellingen, samen met communicatiekanalen om met elkaar te communiceren, samen te werken en elkaar mentorschap te bieden.
 • Documentatie en normen om platformfunctionaliteiten vast te leggen voor evaluatie, leren en verbetering.
 • Instrumenten om project- en taaloverschrijdende functionaliteiten met elkaar te verbinden om een verbeterde ervaring te bieden van de kennis in het Wikimedia-ecosysteem voor een bepaalde interesse, informatiebehoefte of onderzoek.
 • Duidelijke paden voor het ontwikkelen van nieuwe wiki-voorstellen (inclusief nieuwe taalversies) en voor het daarop opnieuw gebruiken van door de gemeenschap ontwikkelde softwarefuncties.
 • Instrumenten voor ontwikkelaars en hoogwaardige documentatie om technische bijdragers in staat te stellen om bruikbare en efficiënte instrumenten te creëren en te onderhouden.
 • De Wikimedia API-suite uitgebreider, betrouwbaarder, veiliger en sneller maken, in samenwerking met grootschalige gebruikers waar dit past bij onze missie en principes, om de gebruikerservaring van zowel onze directe als indirecte gebruikers te verbeteren, het bereik en de vindbaarheid van onze inhoud en de mogelijkheid voor gegevensresultaten te verbeteren, en het bewustzijn en het gemak van toewijzing en verificatie te verbeteren voor hergebruikers van inhoud.

Rationale

Mensen creëren en gebruiken kennis via een steeds grotere diversiteit van apparaten, interfaces en interacties (bijv. virtuele assistenten). Het begrijpen van de huidige en toekomstige veranderingen en het aanpassen van onze platforms en ruimtes om te voldoen aan diverse behoeften van gebruikers is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat vrije kennis relevant blijft op het internet en voor de duurzaamheid van onze projecten.

Het verbeteren van de gebruikerservaring kan ook helpen om de inhoud, deelname en diversiteit te vergroten. We moeten nieuwe leden stimuleren voor onze gemeenschappen, omdat onze projecten afhankelijk zijn van gemeenschappen waarvan de kernredacteuren — zowel qua bijdrage als functionele rollen – in samenstelling niet veel zijn veranderd. Dit is met name relevant omdat de bestaande platforms voor veel nieuwkomers mogelijk ingewikkeld zijn om de technologische vaardigheden te verkrijgen om deel te nemen of om middelen te vinden om hen te begeleiden. De processen, instrumenten, platforms en communicatiekanalen die rond Wikimedia-projecten zijn gegroeid hebben voor nieuwkomers een steile leercurve gecreëerd waarvan sommige gevorderde bijdragers zich wellicht niet bewust zijn. Het is noodzakelijk om de gebruikerservaring voortdurend te blijven beoordelen en manieren te verbeteren voor het identificeren van de behoeften om een bruikbaarder product te verwezenlijken.