Movement Strategy/Recommendations/Invest in Skills and Leadership Development/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Invest in Skills and Leadership Development and the translation is 100% complete.
Invertir en el desenvolupament de competències i lideratge

Què

Un breu vídeo sobre aquesta recomanació (en anglès).

Nosaltres invertirem en les persones i organitzacions del nostre Moviment, així com en els socis alineats per desenvolupar les habilitats tècniques i humanes crucials per a la salut i el creixement del moviment. Ho farem combinant el desenvolupament d'habilitats locals amb la coordinació global perquè les comunitats puguin aprendre les unes de les altres, aprofitant l'experiència existent i augmentant les habilitats locals per a les activitats en línia i fora de línia. Aquestes activitats inclouen l'edició i qualsevol altra forma de participació wiki, la divulgació en la comunitat, la gestió i el reconeixement dels voluntaris, la promoció i la política pública, la resolució de conflictes, el desenvolupament d'associacions, la recaptació de fons, el desenvolupament organitzatiu, la gestió de projectes i la comunicació, entre altres.

També invertirem en les persones per desenvolupar les capacitats necessàries per efectuar canvis en el Moviment cap a la direcció estratègica. Imaginem un Moviment construït per persones compromeses, ben capacitades, amb aptituds socials i tècniques de diferents orígens que reflecteixin la diversitat de les comunitats del món. Invertir en el desenvolupament d'habilitats i lideratge ens permetrà fer intencionalment que el nostre Moviment sigui més distribuït i sostenible.

Canvis i accions

 • Crear un enfocament sistemàtic i global per al desenvolupament d'habilitats dirigida a les comunitats locals, la seva gent i les seves organitzacions. Això ens exigeix:
  • Establir una metodologia que permeti mapejar els actius i les necessitats i generar dades agregades per desplegar iniciatives de desenvolupament d'aptituds basades en necessitats reals.
  • Establir un servei que faciliti la connexió o trobada entre parells en tot el Moviment, per a l'ensenyament i l'aprenentatge d'aptituds (per exemple, l'aprenentatge entre iguals, la creació de xarxes i la posada en comú d'informació dels associats i aliats).
  • Fomentar una diversitat de mètodes, inclosos la capacitació, la mentoria, la consultoria, l'aprenentatge en línia, el suport entre iguals i els esdeveniments.
  • Crear incentius per al desenvolupament d'aptituds (en línia i fora de línia) mitjançant el seu reconeixement (per exemple, mitjançant insígnies obertes).
 • Crear un pla de desenvolupament de lideratge sistemàtic i coordinat a nivell mundial. Això ens exigeix:
  • Establir un procés per comprendre i modelar el lideratge segons les aptituds necessàries en cada context.
  • Desplegar eines o processos basats en la participació de voluntaris existents que donin suport a les comunitats en la identificació de líders potencials.
  • Convidar possibles líders d'altres moviments socials a diversificar i enriquir el Moviment mitjançant l'intercanvi d'experiències.
  • Oferir opcions de capacitació (per exemple, en línia o presencialment) a nivell local i regional perquè les persones adquireixin aptituds de lideratge pertinents per a les seves comunitats.
  • Elaborar un esquema de les funcions i aptituds que, en el context, fomenti l'autogovern i asseguri la subsidiarietat per donar poder a les comunitats.
 • Invertir en infraestructura tecnològica nova o existent que faciliti l'aprenentatge d'aptituds mitjançant instruments funcionals, de col·laboració i en temps real, així com continguts de qualitat. Això requereix:
  • Una plataforma fàcil d'usar, amb capacitat de recerca, multilingüe, multiformat i comissariada per albergar recursos d'aprenentatge (per exemple, tutorials, vídeos, capacitació en línia, etc.).
  • Recursos d'aprenentatge (p. ex., "Paquets d'aprenentatge") dirigits a les persones i organitzacions que s'uneixin al Moviment per fomentar l'adquisició de coneixements i el desenvolupament d'aptituds de forma autodirigida en el marc de les nostres pràctiques i funcions.
  • Paquets d'aprenentatge per comprendre els problemes relacionats amb l'escalabilitat, la sostenibilitat i altres esferes considerades en les recomanacions de l'Estratègia del Moviment Wikimedia.
  • Procediments per avaluar la qualitat del contingut de l'aprenentatge i facilitar la transferència de coneixements a nivell mundial i local.

Justificació

Els projectes i grups ben organitzats i establerts tenen major accés als recursos que altres en el nostre Moviment. Les barreres lingüístiques, tecnològiques, culturals, econòmiques, socials i d'altre tipus impedeixen a molts agents accedir a oportunitats i recursos equitatius. Els temes de capacitació en el passat no sempre se seleccionaven en funció de les necessitats de la comunitat, i molts mètodes provats i bones pràctiques per a la creació de capacitats no s'empraven en el nostre Moviment. Gran part dels coneixements que hi ha a les persones i organitzacions del nostre Moviment no s'aprofiten per beneficiar els companys d'altres llocs, mentre que la mentoria, l'entrenament, l'aprenentatge en línia i l'aprofitament de l'experiència externa segueixen estant infrautilitzats.

El desenvolupament d'habilitats és també una qüestió de gestió de el coneixement intern. Fins ara, la plataforma MetaWiki no ha estat eficaç per permetre l'accés de tothom a materials d'aprenentatge d'alta qualitat i connectar als companys de tot el Moviment per a l'aprenentatge i el suport mutu. Els nouvinguts s'enfronten a una corba d'aprenentatge empinada i sovint es desanimen i se'n van, mentre que els wikimedistes experimentats no se senten encoratjats ni capacitats per ampliar les seves contribucions o compartir els seus coneixements. Sovint, els agents solen estar aïllats i es veuen obligats a refer la feina, en lloc d'accedir a les capacitats existents, aprofitar-les i construir a base d'aquestes capacitats.

La capacitat de lideratge és clau per construir un Moviment que representi la diversitat mundial. Les persones que participen activament en diverses regions i contextos saben el que funciona bé en els seus entorns socioeconòmics, polítics i culturals i són fonamentals per al desenvolupament de les seves comunitats. No obstant això, fins ara, no hem invertit en programes de capacitació formal per desenvolupar el lideratge dels voluntaris. Això també agreuja la desigualtat d'accés als llocs de responsabilitat del Moviment i dificulta el desenvolupament de la capacitat de les persones de grups infrarepresentats. Els nous líders poden aportar un saludable rejoveniment al nostre Moviment, evitar la concentració de poder en unes poques mans, evitar els problemes d'esgotament i abandonament i representar millor la nostra diversitat general.