Movement Strategy/Recommendations/Invest in Skills and Leadership Development/sl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Invest in Skills and Leadership Development and the translation is 100% complete.
Vlaganje v razvoj spretnosti in vodstvenih kompetenc

Opredelitev

Kratek videoposnetek o tem priporočilu

Vlagali bomo v posameznike in organizacije v našem gibanju in povezanih partnerjih, da bi razvili tehnične in človeške spretnosti, ki so ključne za zdravje in rast gibanja. To bomo dosegli z združevanjem razvoja lokalnih spretnosti z globalnim usklajevanjem, tako da se bodo skupnosti lahko učile druga od druge, nadgrajevale obstoječe strokovno znanje in izkušnje ter povečale lokalne spretnosti za spletne in nespletne dejavnosti. Te dejavnosti med drugim vključujejo urejanje in druge oblike sodelovanja v vikijih, delo s skupnostmi, upravljanje in nagrajevanje prostovoljcev, zagovorništvo in javno politiko, odpravljanje sporov, razvoj partnerstev, zbiranje sredstev, organizacijski razvoj, vodenje projektov in komunikacijo.

Vlagali bomo tudi v posameznike, da bi razvili sposobnosti, ki so potrebne za doseganje sprememb v gibanju v smeri strateške usmeritve. Predstavljamo si gibanje, ki ga bodo gradili predani, dobro usposobljeni, socialno in tehnično usposobljeni posamezniki iz različnih okolij, ki odražajo raznolikost svetovnih skupnosti. Vlaganje v razvoj spretnosti in vodstvenih kompetenc nam bo omogočilo, da bo naše gibanje namenoma postalo bolj porazdeljeno in trajnostno.

Spremembe in ukrepi

 • Ustvarjanje sistematičnega, globalnega pristopa k razvijanju spretnosti za lokalne skupnosti, njihove prebivalce in organizacije. To od nas zahteva:
  • Vzpostavitev metodologije, ki kartira sredstva in potrebe ter ustvarja zbirne podatke za izvajanje pobud za razvoj spretnosti na podlagi dejanskih potreb.
  • Vzpostavitev storitve, ki omogoča povezovanje/prilagajanje vrstnikov v gibanju za učenje in pridobivanje spretnosti (npr. medsebojno učenje, mreženje in zbiranje informacij od partnerjev in zaveznikov).
  • Spodbujanje raznolikosti metod, vključno z usposabljanjem, mentorstvom, svetovanjem, spletnim učenjem, medvrstniško podporo in dogodki.
  • Ustvarjanje spodbud za razvoj spretnosti (na spletu in zunaj njega) s priznavanjem spretnosti (npr. z odprtimi značkami).
 • Ustvarjanje sistematičnega, globalno koordiniranega načrta razvoja vodstvenih kompetenc. To od nas zahteva:
  • Vzpostavitev postopka za razumevanje in modeliranje vodenja glede na spretnosti, ki so potrebne v posameznih kontekstih.
  • uvajanje orodij ali postopkov, ki temeljijo na obstoječem prostovoljnem sodelovanju in podpirajo skupnosti pri prepoznavanju potencialnih voditeljev.
  • Povabilo potencialnim voditeljem iz drugih družbenih gibanj, da z izmenjavo izkušenj razširijo in obogatijo gibanje.
  • Zagotovitev možnosti usposabljanja (npr. spletno, osebno) na lokalni in regionalni ravni, da bodo posamezniki lahko pridobili vodstvene kompetence, pomembne za njihove skupnosti.
  • Ustvaritev načrta vlog in spretnosti, ki kontekstualno spodbujajo samoupravljanje in zagotavljajo subsidiarnost za opolnomočenje skupnosti.
 • Vlaganje v novo ali obstoječo tehnično infrastrukturo, ki omogoča lažje učenje spretnosti z uporabo funkcionalnih sodelovalnih orodij z delovanjem v realnem času in kakovostnih vsebin. To zahteva:
  • Uporabniku prijazno, iskalno, večjezično, večformatno in upravljano platformo za gostovanje učnih virov (npr. učnih navodil, videoposnetkov, spletnega usposabljanja idr.).
  • Učne vire (npr. »učne pakete«), namenjene posameznikom in organizacijam, ki se pridružujejo gibanju, za spodbujanje samostojnega pridobivanja znanja in razvoja spretnosti v okviru naših praks in vlog.
  • Učne pakete, potrebne za razumevanje vprašanj, povezanih s stopnjevalnostjo, trajnostjo in drugimi področji, upoštevanimi v priporočilih strategije gibanja Wikimedie.

Postopki za ocenjevanje kakovosti učnih vsebin in spodbujanje prenosa znanja na globalni in lokalni ravni.

Utemeljitev

Dobro organizirani in uveljavljeni projekti in skupine imajo boljši dostop do virov kot drugi v našem gibanju. Jezikovne, tehnične, kulturne, gospodarske, družbene in druge ovire številnim deležnikom preprečujejo dostop do pravičnih priložnosti in virov. Teme usposabljanja v preteklosti niso bile vedno izbrane na podlagi potreb skupnosti, v našem gibanju pa niso bile uporabljene številne preverjene metode in dobre prakse za izgradnjo zmogljivosti. Veliko znanja, ki ga imajo ljudje in organizacije v našem gibanju, se ne uporablja v korist vrstnikov drugod, medtem ko mentorstvo, inštruiranje, spletno učenje in uporaba zunanjega strokovnega znanja ostajajo premalo izkoriščeni.

Razvijanje spretnosti je tudi stvar internega upravljanja znanja. Platforma MetaWiki doslej ni bila učinkovita pri omogočanju dostopa vseh do visokokakovostnega učnega gradiva in povezovanju vrstnikov v Gibanju za medsebojno učenje in podporo. Novinci se soočajo s strmo krivuljo učenja, zato pogosto obupajo in odidejo, izkušeni Wikimedijci pa niso niti spodbujeni niti opolnomočeni, da bi prispevali več ali delili svoje strokovno znanje. Deležniki so pogosto izolirani in prisiljeni v ponovno ustvarjanje dela, namesto da bi izkoriščali in nadgrajevali obstoječe zmogljivosti.

Vodstvene kompetence so ključne za oblikovanje gibanja, ki predstavlja globalno raznolikost. Ljudje, ki aktivno sodelujejo v različnih regijah in kontekstih, vedo, kaj je dobro v njihovih družbeno-ekonomskih, političnih in kulturnih okoljih, in so ključnega pomena za razvoj njihovih skupnosti. Vendar do zdaj nismo vlagali v formalne programe usposabljanja za razvoj vodstvenih kompetenc prostovoljcev. To povečuje tudi neenakost dostopa do odgovornih položajev v gibanju in posameznikom iz manj zastopanih skupin otežuje razvoj zmožnosti. Novi voditelji lahko prinesejo zdravo pomladitev našega gibanja, preprečijo koncentracijo moči v nekaj rokah, preprečijo težave z izgorelostjo in osipom ter bolje zastopajo našo splošno raznolikost.