Jump to content

Movement Strategy/Recommendations/Iteration 3/Narrative of Change/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Iteration 3/Narrative of Change and the translation is 98% complete.
Narrativa del canvi
Audio Listen to this text (help | download | file info)

Per tal d'assolir la direcció estratègica d’esdevindre el sistema essencial de l’ecosistema de coneixement lliure, el Moviment Wikimedia ha de tindre les persones i els recursos necessaris per a créixer i prosperar. Garantir la sostenibilitat del Moviment és el requisit que permetrà desenvolupar les altres recomanacions estratègiques.

Per a què el Moviment puga créixer, necessitem canvis culturals: hem de reconèixer que el nostre Moviment se centra en les persones i hem de fer canvis que satisfacen les necessitats i els reptes dels participants actuals, i al mateix temps reconéixer les necessitats de les comunitats futures. De fet, per a què les comunitats emergents i futures se senten acollides, el Moviment ha d’adoptar la inclusió i la igualtat per principis i treballar activament per tal d’eliminar barreres i millorar l’experiència dels usuaris. Garantir la seguretat i protecció de tots els contribuents també serà un aspecte crucial d'aquest canvi cultural que es propugna.

El canvi cultural només serà possible si estem oberts a la redistribució de les estructures de poder actuals a la comunitat offline i reconeixem a nivell de tot el Moviment la responsabilitat dels uns envers els altres. Un lideratge més distribuït, basat en els principis de subsidiarietat i autogestió, que permeta participar i prendre decisions a aquells afectats per aquestes decisions (especialment pel que fa a la governança i els recursos), redistribuirà el poder al llarg de tot el Moviment. La redistribució només tindrà èxit a través d’una inversió important en el desenvolupament de competències i capacitats, la qual cosa, al seu torn, requerirà un pensament nou i diferent sobre com s’assignen i s’utilitzen eficientment els recursos. Una presa de decisions més equitativa també requerirà un enfocament més deliberat en la gestió del coneixement, la coordinació i la col·laboració en tots els nivells del Moviment.

A mesura que es vagen sumant noves comunitats, el Moviment podrà incloure, acollir i adaptar-se a perspectives addicionals que ajudin a ampliar la representació del coneixement humà. Les noves comunitats i una millor comprensió dels contextos culturals de les comunitats existents aportaran un contingut més divers i nous formats de captació del coneixement, que haurem d’entendre i integrar en el ventall de les nostres produccions de contingut i projectes. La producció de contingut d’alta qualitat sempre ha estat un aspecte fonamental i continuarà sent-ho. Aquesta és una oportunitat per a tindre en compte l'impacte del contingut de forma més estratègica i per innovar en la forma en què es recull, es presenta i es consumeix.

Finalment, el Moviment que imaginem ha de ser conscient, dinàmic i adaptatiu. Només aleshores podrem tenir l’impacte global al qual aspirem i planificar una escalabilitat adequada per al creixement continuat i convertir-nos en la infraestructura essencial de l’ecosistema del coneixement gratuït.

Promoure la sostenibilitat i resiliència

Hem de ser sostenibles pel que fa als recursos humans i econòmics. Només amb voluntaris i personal compromesos i amb projectes que siguen capaços d’atraure usuaris i donacions podrem crear els canvis que volem assolir.

Per tant, hem de donar suport a les persones: una base de voluntaris dinàmica i que s’actualitze constantment, capaç d’aportar noves idees, líders i mètodes per a la inclusió, i personal que proporcioni els sistemes de suport i ajude les comunitats en la creació de col·laboracions a llarg termini per poder ampliar el nostre abast. Cal apoderar i donar suport als grups locals i a totes les parts interessades per aprofitar les formes existents i noves d’adquirir fons i altres recursos i poder ser més autosuficients.

Crear un canvi cultural per a comunitats més inclusives

Hem de fer un canvi cultural basat en estàndards aplicables a tot el moviment per a un entorn inclusiu, acollidor, segur i col·laboratiu que propicie la sostenibilitat i el creixement futur, tot consultant de forma àmplia totes les comunitats implicades.

Basant-nos en aquestes consultes, hem de crear processos d’elaboració d’informes i mecanismes d’aplicació d’aquests estàndards, que respecten el màxim possible l’autonomia de la comunitat, però que incloguen garanties per a quan una comunitat no aplique els estàndards de forma constant. Cal avaluar aquests mecanismes per comprovar-ne l’efectivitat a l’hora d’aportar oportunitats equitatives de participació i diversitat.

Millora de l'experiència d'ús

Article principal: Improve User Experience

Necessitem millorar el disseny de les plataformes contínuament perquè tothom, independentment del seu sexe, cultura, coneixements tecnològics i qualitats físiques o mentals, puga gaudir d'una experiència fluida, eficaç i positiva tant durant la consulta com durant l'aportació de coneixement a tot l'ecosistema Wikimedia.

La direcció estratègica també estableix que “tota persona que compartisca aquesta visió s'hauria de poder unir a nosaltres”, per la qual cosa hem d'esforçar-nos per assolir una realitat en la qual les persones no es vegen limitades per barreres o necessitats no ateses relacionades amb la nostra tecnologia o la nostra gent. Hem d’animar les comunitats perquè treballen envers la concreció de projectes adreçats a satisfer les necessitats d'aquelles persones que els utilitzen com a consumidors de coneixement, així com també d'aquelles que encara no participen com a col·laboradors.

Proporcionar protecció i seguretat

Article principal: Provide for Safety and Security

Hem d’assegurar-nos que els col·laboradors del Moviment tinguen les condicions i recursos adequats que els permeten treballar sense comprometre la seguretat personal i la de la seua comunitat. Qualsevol problema relacionat amb la seguretat dels col·laboradors del coneixement lliure en una comunitat serà considerat com una qüestió de màxima importància per a tot el Moviment.

Hem de proporcionar polítiques i procediments per a la protecció de tothom involucrat en els projectes, basades en una avaluació contextual adaptada a entorns diversos. Aquestes polítiques i procediments han d’assegurar que els participants tinguen garanties adequades per prevenir i reaccionar davant situacions amenaçadores. S’han de posar a disposició els recursos necessaris per a què totes les parts interessades puguen desplegar la infraestructura necessària per protegir-se en el seu context.

Garantir l’equitat en la presa de decisions

Hem de garantir l’equitat en la presa de decisions a tots els nivells. El Moviment inclou comunitats i persones d’arreu del món. Aquesta diversitat i riquesa de perspectives és essencial per avançar cap a l’equitat en el coneixement, que només es pot aconseguir “centrant els nostres esforços en el coneixement i les comunitats que han estat excloses d’estructures de poder i privilegis”.

Ens hem compromès a “acollir persones de qualsevol procedència per a construir comunitats fortes i diverses”. Per tant, creiem que cal donar poder de decisió a aquestes persones en les comunitats actuals i futures és essencial en el nostre camí cap al futur i el benestar del nostre Moviment. Això es pot aconseguir compartint responsabilitats i garantint equitat d’oportunitats de participació en la presa de decisions. Un creixement i diversificació inclusius requereixen un canvi cultural basat en processos més equitatius i estructures més representatives.

Per assolir aquests objectius, hem de crear noves estructures que permeten la distribució de poder i recursos i representar totes les parts interessades i legitimar les decisions que les afecten. Les noves estructures s’estan proposant després de valorar les funcions i l’impacte de les estructures existents. Aquestes estructures no han de començar a aplicar-se de forma integral durant la implementació de l’estratègia del Moviment i es poden desplegar de forma gradual i emergent consultant les parts interessades d’entrada i després tenint-hi debats més profunds.

Aquesta recomanació està estructurada en subseccions que es basen en la premissa de la consulta contextualitzada en un procés equitatiu amb una participació àmplia d’una varietat de parts interessades que guiarà totes les accions relacionades amb la presa de decisions i l’assignació:

Fomentar i desenvolupar el lideratge distribuït

Hem de reconéixer i invertir en el desenvolupament de lideratge actual i futur per garantir un creixement equitatiu i sostenible del Moviment entre totes les comunitats. Hem concebut un Moviment construït per persones qualificades, ben formades, amb habilitats socials i tècniques i antecedents diferents que reflectisquen la diversitat de les comunitats globals.

Per aconseguir aquest objectiu, hem de formar i retindre a líders del Moviment representatius de les comunitats locals i donar-los suport. A continuació, hem de reclutar, esperonar i formar nous líders de forma activa per tal de garantir la diversitat i la distribució del poder en les posicions de lideratge. També hem d’animar cada comunitat a planificar i destinar recursos, així com també ferramentes i informació, per tal de fomentar i desenvolupar el lideratge tant a nivell local com global.

Invertir en el desenvolupament de competències

Article principal: Invest in Skills Development

Hem d’invertir en el desenvolupament de competències que permeten que totes les nostres comunitats puguen créixer de manera equitativa, prosperar i adaptar-se contínuament als reptes del futur. Per a créixer equitativament arreu del món, hem de reforçar les capacitats necessàries per a les activitats fora de línia, com ara la promoció, la cerca de col·laboracions, la recaptació de fons, el lideratge i la gestió de projectes.

Hem d’invertir en les persones i en les organitzacions amb que col·laborem per a desenvolupar les habilitats tècniques necessàries per a contribuir al projecte, així com en habilitats centrades en les persones, com la comunicació, la resolució de conflictes i el diàleg intercultural, per poder assolir el canvi cultural que hem concebut. Això requereix diversos mètodes, entre ells, una plataforma equitativa, transparent i contextualitzada, basada en la distribució de coneixements i experiència.

Gestionar el coneixement intern

Article principal: Manage Internal Knowledge

Hem de fer que el coneixement intern del Moviment siga fàcil d’emmagatzemar, descobrir, adaptar i consumir per part de tothom, per facilitar tant el desenvolupament individual de les habilitats com el creixement de manera equitativa a totes les comunitats.

Tot el coneixement intern produït al si del Moviment pertany al Moviment, i hem de vetllar perquè qualsevol participant puga localitzar-lo i utilitzar-lo en tot moment. Hem d’establir una base de dades per a la gestió del coneixement intern, personal dedicat al manteniment del contingut (fent que siga fàcil de descobrir i establint controls de qualitat) i suport a l’usuari, complementats amb un servei/base de dades que permeta posar en contacte gent amb interessos afins.

Coordinar les parts interessades

Article principal: Coordinate Across Stakeholders

Hem de permetre la coordinació entre tots els participants dels projectes per garantir el nostre alineament i assolir els nostres objectius. La coordinació és l’element essencial del Moviment que anhelem.

Hem de desenvolupar una pràctica de cooperació i col·laboració entre les diferents parts interessades en qualsevol projecte per avançar cap a una presa de decisions més equitativa. La coordinació ha d’estar facilitada per les estructures del Moviment, així com per solucions i plataformes tecnològiques que tinguin en compte les necessitats dels diferents participants en el context i el coneixement intern del Moviment.

Prioritzar els temes per a un major impacte

Article principal: Prioritize Topics for Impact

Hem de ser conscients de la gran responsabilitat que tenim. Com a Moviment, hem de conceptualitzar el nostre contingut no només pel que fa a la quantitat, sinó tenint també en compte quins tipus de contingut poden tenir un impacte més útil a nivell global.

Per això, hem de fer un seguiment i entendre quin impacte tenim en les vides dels consumidors de coneixement, prioritzar les iniciatives i les àrees de contingut per tal de maximitzar aquest impacte i desenvolupar la capacitat de protegir-lo quan sigui necessari. Aquest canvi requereix una transformació de la nostra cultura i pràctiques que ens permeten avaluar el contingut i la creació d’eines de suport.

Innovar en coneixement gratuït

Article principal: Innovate in Free Knowledge

Necessitem ampliar el ventall dels nostres projectes de coneixement gratuït constantment. No tenim manera de saber si es continuarà valorant el contingut textual i enciclopèdic ni de si aquest seguirà satisfent les necessitats dels consumidors de coneixement, de la mateixa manera sabem que no sempre incloem el coneixement d’algunes comunitats marginades.

En innovar en diferents formats i tecnologies de contingut que s’utilitzin actualment i en el futur, juntament amb l’experimentació de polítiques d’inclusió de coneixement, podem crear nous projectes i adaptar els actuals per incloure continguts que encara no cobrim per mantenir la nostra rellevància a Internet i aspirar a un coneixement més equitatiu.

Avaluar, iterar i adaptar

Article principal: Evaluate, Iterate, and Adapt

Hem d’avaluar contínuament els nostres avanços cap als nostres objectius interns i externs per poder iterar, adaptar i actualitzar de forma dinàmica els nostres processos i estructures socio-tècnics. Això ens permetrà mantenir-nos flexibles en contextos dinàmics i garantir que els nostres programes i accions estiguen ben dirigits i siguen eficients.

Hem d’avaluar totes les àrees, inclosa la cobertura de contingut, la diversitat i la inclusió de la comunitat i la governança, el desenvolupament de competències, l’impacte de la col·laboració, l’eficiència tecnològica i l’ús i l’accessibilitat de les plataformes. Els resultats s’han de comunicar àmpliament i clarament a través del Moviment per augmentar la consciència i la responsabilitat entre totes les parts interessades, la qual cosa ens permetrà, conseqüentment, adaptar les nostres estratègies.

Planificar l’ampliació de la infraestructura

Article principal: Plan Infrastructure Scalability

Hem d’avaluar, planificar i ampliar de forma constant i consistent la nostra infraestructura per tal que totes les parts interessades del Moviment puguen participar. La nostra infraestructura inclou les plataformes tecnològiques i processos per a àrees com la promoció, la creació de capacitats o les associacions.

Hem de crear un ecosistema fluid perquè la nostra infraestructura estiga al servei de les nostres necessitats a mesura que creixem. En aquest sentit, per assolir un canvi significatiu, la planificació de l’escalabilitat de la infraestructura requereix tenir en compte la gestió i l’avaluació de riscos, garantir espais de presa de decisions inclusius i permetre la coordinació, establint protocols, funcions i responsabilitats i invertint recursos suficients en la implementació.