Jump to content

Movement Strategy/Recommendations/Provide for Safety and Inclusion/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Provide for Safety and Inclusion and the translation is 100% complete.
Zajistit bezpečí a inkluzi

Co

Zasadíme se o vytvoření plošných standardů k zajištění inkluzivního, přívětivého a bezpečného prostředí bez obtěžování. Díky tomu budeme schopni přivést a udržet si nové, rozmanité dobrovolníky, a nadále tak jako hnutí růst.

Krátké video o tomto doporučení

Zajistíme, aby současní i budoucí on- a offline přispěvatelé měli férové podmínky a spolehivé zdroje, a byli tak schopni účastnit se našich aktivit bez obav o svou osobní či skupinovou bezpečnost. Vytvoříme zázemí (infrastrukturu a směrnice), standardy a procedury pro ochranu všech účastníků na základně kontextových evaluací přizpůsobených rozličným prostředím.

Změny a opatření

 • Ve spolupráci s komunitami vytvoříme Pravidla chování, abychom nastavili obecně platnou minimální míru správného chování napříč celým hnutím s nulovou tolerancí k obtěžování. Bude se jednat o inlkuzivní proces, který bude brát ohled na dané kontexty, zavedená místní pravidla, prosazovací struktury a struktury pro řešení konfliktů.
 • Vybudujeme kanály, které uživatelům umožní privátně hlásit problémy, ať už technické, či lidské povahy, včetně obtěžování, a zajistíme efektivní odezvu s adekvátní úrovní naléhavosti bez ohledu na daný jazyk a lokalitu.
 • Stanovíme základní míru zodpovědnosti komunit za ochranu a udržování zdravé pracovní atmosféry v online i offline prostředí včetně postupů pro hlášení incidentů a pro následné kroky.
 • Vyvineme adaptabilní akční plán pro hodnocení bezpečnosti včetně rychlé infrastruktury pro hlášení a pomoc. Tím zajistíme, že on- i offline přispěvatelé budou mít přístup ke všem dostupným prostředkům, jež jim mohou pomoci zmírnit újmu způsobenou účastí na aktivitách Wikimedie, a to včetně;
  • psychologické podpory (např. terapeuty, poradce, mediátory),
  • technické podpory ( např. anonymizační mechanismy),
  • právní podpory (seznam partnerských právníků, zajištění právního zástupce na místní úrovni),
  • postupu okamžitého řešení život ohrožujících situací,
  • postupu pro řešení rozsáhlých problémů, například socio-politických nepokojů či hrozeb vlivem životního prostředí,
  • tréninku a příležitostí k rozšířování povědomí a zvětšování kapacity komunit reagovat na hrozby a řešit konfliktní situace.
 • Rozšíříme lokální kapacity pro vytvoření právních a regulačních rámců, které jsou zapotřebí k fungování a vývoji projektů komunit.
 • Vybudujeme vestavěné mechanismy zaměřené na zajišťování bezpečí přispěvatelů v jejich kontextech (např. anonymizační mechanismy). Tyto mechanismy budou hodnoceny s ohledem na jejich možné přínosy a rizika pro jednotlivé projekty či kontexty, včetně rizika obtěžování a vandalismu.

Odůvodnění

Wikipedie je

Kromě toho v současné době neexistuje systematický přístup k podpoře přispěvatelů, kteří jsou ohroženi kvůli své účasti na aktivitách hnutí (např. bezpečnostní hrozby v zemích, kde je svoboda projevu kontrolována), a neexistuje ani nezbytná místní kapacita pro ochranu anonymity přispěvatelů (např. hlášení incidentů). Potřeby a míra ohrožení se budou lišit v závislosti na rolích a odpovědnosti. Zajištění anonymity, soukromí a přístupu k nezbytným bezpečnostním opatřením pro řešení praktik, jako je doxing a trolling, je zásadní pro posílení a rozšíření našich komunit a pro udržitelnost našeho hnutí. Nebudeme tolerovat žádné toxické chování mezi účastníky našeho Hnutí.