Jump to content

ยุทธศาสตร์ของขบวนการ/คำแนะนำ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations and the translation is 93% complete.
คำแนะนำของยุทธศาสตร์ของขบวนการวิกิมีเดีย 2030

10 Recommendations

ใน ค.ศ. 2017 เราได้สร้างทิศทางยุทธศาสตร์ขึ้นมาเพื่อนำทางขบวนการของเราไปสู่อนาคต: ภายใน ค.ศ. 2030 วิกิมีเดียจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของระบบนิเวศของความรู้เสรี และทุกคนที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกับเราจะสามารถเข้าร่วมกับเราได้

ตลอดช่วงเวลาสองปี ผู้คนจากทั้งขบวนการของเราได้มาร่วมกันในกระบวนการที่เปิดกว้างและมีส่วนร่วมเพื่ออภิปรายถึงวิธีการที่เราจะสามารถเดินหน้าในทิศทางนี้ได้ ผลลัพธ์เป็นชุดของคำแนะนำและหลังการเบื้องหลังที่เสนอแนะการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและเชิงระบบซึ่งจะทำให้เราสามารถสรรค์สร้างอนาคตของขบวนการของเราด้วยกันได้ พวกมันวางกรอบวิธีการที่เราสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเปิดรับ พวกมันเสนอแนะวิธีการที่เราสามารถเสาะแสวงความเสมอภาคของความรู้และความรู้ในฐานะบริการ เพื่อให้ทุกคน ทั้งที่อยู่ในขบวนการของเราอยู่แล้วและผู้ใดที่ประสงค์เข้าร่วม สามารถมีบทบาทในการไขว่คว้า แบ่งปัน และเปิดทางสู่การเข้าถึงความรู้เสรี

คำแนะนำประกอบด้วย:

เพิ่มความยั่งยืนของขบวนการของเรา ลงทุนในทักษะและการพัฒนาความเป็นผู้นำ
ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ จัดการความรู้ภายใน
จัดให้มีความปลอดภัยและความครอบคลุม ระบุหัวข้อสำหรับผลกระทบ
รับประกันความเสมอภาคในการตัดสินใจ สร้างนวัตกรรมในความรู้เสรี
ประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเมิน ทำซ้ำ และปรับตัว

ความคิดริเริ่มมากกว่า 40 ข้อ

Visual presentation of the initiatives.

คำแนะนำแต่ละข้อมีสิ่งที่เรียกว่า "ความคิดริเริ่ม" ยิบย่อยลงไป เหล่านี้เป็นขอบเขตของงานที่ลงรายละเอียดซึ่งทั้งขบวนการจำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยกัน บางชิ้นงานต้องมีการประสานงาน บางชิ้นงานต้องกระทำในบริบทท้องถิ่น ทั้งหมดล้วนต้องการการทำงานร่วมกันของผู้คน ดังนั้น เข้าร่วมกับเรา! หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดริเริ่มเหล่านี้ กดที่นี่

วิธีการอ่านคำแนะนำ

ในหน้าต่อไปนี้ คุณจะพบเอกสารฉบับสิ้นสุดของยุทธศาสตร์ของขบวนการ อันประกอบด้วย10 คำแนะนำเพื่อการเปลี่ยนแปลง, 10 หลักการนำ และบทบรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงที่วางกรอบไว้ว่าคำแนะนำเหล่านี้ในองค์รวมเชื่อมโยงกันและออกแบบมาอย่างไร เพื่อช่วยให้เราวางแนวทางตรงกับทิศทางยุทธศาสตร์ของเรา และยังมีอภิธานศัพท์สำคัญและความย่อของเอกสาร ดูที่ปูมการเปลี่ยนแปลงเพื่อดูว่าสิ่งใดเปลี่ยนไปจากคำแนะนำฉบับก่อนมาจนฉบับสิ้นสุดนี้

คำแนะนำดังต่อไปถูกวางโครงสร้างตามรูปแบบของ What, Changes and Actions และ Rationale ส่วน What กล่าวถึงความต้องการที่ได้รับการบ่งชี้หรือจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งปณิธานไว้ ส่วน Changes and Actions แสดงผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อบรรลุผลในส่วน What และส่วน Rationale แสดงเบื้องหลังและเหตุผลบางประการว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงและการกระทำนั้นจึงจำเป็นเพื่อช่วยให้เรามุ่งหน้าสู่ทิศทางยุทธศาสตร์ 2030 คำแนะนำเหล่านี้ต่างเกี่ยวโยงและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และมิได้ปรากฏตามลำดับความสำคัญหรือบุริมสิทธิแต่อย่างใด

คำแนะนำที่สร้างขึ้นโดยขบวนการ

Increase the Sustainability of Our MovementImprove User ExperienceProvide for Safety and InclusionEnsure Equity in Decision-makingCoordinate Across StakeholdersInvest in Skills and Leadership DevelopmentManage Internal KnowledgeIdentify Topics for ImpactInnovate in Free KnowledgeEvaluate, Iterate, and Adapt

เนื้อหานี้พัฒนาขึ้นในกระบวนการที่ใช้เวลาร่วมสองปีโดยวิกิมีเดียนเกือบ 100 คนจากทั่วโลก ทั้งอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่และสมาชิกบอร์ดของมูลนิธิวิกิมีเดียและเครือ และตัวแทนจากองค์กรที่เป็นพันธมิตรด้วย มันถูกปั้นรูปขึ้นผ่านการพูดคุยทางออนไลน์และต่อหน้ากับวิกิมีเดียนหลายคนที่ได้แบ่งปันความคิดเห็นในทุก ๆ ฉบับร่าง เป็นความพยายามที่ได้รับความร่วมมือและครอบคลุมทั้งขบวนการอย่างแท้จริง เรียนรู้เพิ่มเติมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมสรรค์สร้างเนื้อหาชิ้นนี้

หากต้องการดูเนื้อหาชิ้นนี้ในรูปแบบอื่น

เราได้สร้างหลากหลายวิธีการให้อ่าน ฟัง และเรียนรู้เกี่ยวกับคำแนะนำ:

สมาชิกคณะทำงานด้านความหลากหลาย และสมาชิกคณะเขียน Marc Miquel-Ribé ก็ได้แบ่งปันความเห็นว่าคำแนะนำพัฒนาขึ้นมาอย่างไร และแนวคิดซึ่งขึ้นรูปพวกมันในบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ (ภาษาอังกฤษ)