Jump to content

Hareket Stratejisi/Öneriler

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations and the translation is 93% complete.
Wikimedia 2030 Hareketi Stratejisi Önerileri

10 Recommendations

2017'de, gelecekteki hareketimizde bize rehberlik etmesi için bir Stratejik yönerge oluşturuldu. Wikimedia, 2030'a dek özgür bilgi ekosisteminin altyapısı olacak ve vizyonumuzunu paylaşan herkes bize katılabilecek.

İki yıldan beri hareketimizin her kademesinden insan, bu konuda nasıl çalışabileceğimizi tartışmak için açık ve katılımcı toplantılarda bir araya geldi. Böylece hareketimizin geleceğini hep beraberce inşa edebileceğimiz yapısal ve sistematik değişiklikleri de kapsayan önermelerle temel ilkeler ortaya konuldu. Bunlar büyümemizi sürdürülebilir ve geniş kapsamlı kılacak ana hatlar çizdi. Yarın karşılaşabileceğimiz fırsatları değerlendirmek ve zorluklarla da mücadele edebilmek için yol haritası oldu. Bilgide eşitlik ve bilgi hizmeti için nasıl çabalayacağımız belli oldu. Böylece hâlihazırda topluluk üyesi olsa olmasa da topluluğa katılmak isteyen herkes, özgür bilgiye erişmek ve onu paylaşmak için rol oynayabilecek.

Öneriler şunlar:

Hareketimizin sürdürülebilirliğini sağlama Beceri ve liderlik gelişimine yatırım
Kullanıcı deneyimini geliştirme Dâhili bilgiyi yönetme
Güvenliği ve katılımı sağlamak Etki yaratacak konuları belirlemek
Karar almada eşitliği sağlama Özgür bilgide yeniliği sağlama
Paydaşlar arası koordinasyon Değerlendirme, yineleme ve uyarlama

40'tan fazla girişim

Visual presentation of the initiatives.

Her bir öneri "Girişim" ismini verdiğimiz bölümlere ayrılır. Bunlar, hareketin beraberce çalışmamızı gerektiren daha incelikli çalışma alanlarıdır. Bir kısmı koordine edilmeli, bir kısmı yerel bağlamlarda gerçekleşmelidir. Bunların hepsi, birlikte çalışan insanlara ihtiyaç duyar. Bize katılın! Girişimlere katılmak için lütfen buraya tıklayın.

Önerileri okumak için

Takip eden sayfalarda, 10 değişim önerisini, 10 kılavuz ilkeyi ve bu önerilerin bir bütün olarak stratejik yönergemizle uyumlu hâle getirmemize yardımcı olması için ana hatları oluşturan bir değişim anlatısını da kapsayan, hareket stratejisi dokümanının nihai sürümünü bulacaksınız. Ayrıca anahtar kelimelerin tanımları ve dokümanın özeti de yer alıyor. Önerilerin geçmiş sürümü ile işbu nihai sürümü arasında nelerin değiştiğini görmek için değişim günlüğüne bir göz atın.

Öneriler, şu aşamalardan geçerek şekillenmiştir: "ne," "değişiklikler ve eylemler," ve "gerekçe". "Ne" aşaması, stratejik odaklanma için ihtiyaç duyulmasını veya ilhamın gelmesini ifade eder. "Değişiklikler ve eylemler", bir önceki "ne" aşamasını tamamlayacak çıktıları ve sonuçları sağlar. "Gerekçe" aşaması, önerinin geçmişiyle 2030 Stratejik Yönergesine doğru giden yolda neden bu değişime ve eyleme gereksinim duyduğumuzu açıklar. Bu öneriler birbirleriyle bağlantılıdır ve birbirlerine destek sunar. Önem veya öncelik sırasıyla sunulmazlar.

Hareket tarafından sunulmuş öneriler

Increase the Sustainability of Our MovementImprove User ExperienceProvide for Safety and InclusionEnsure Equity in Decision-makingCoordinate Across StakeholdersInvest in Skills and Leadership DevelopmentManage Internal KnowledgeIdentify Topics for ImpactInnovate in Free KnowledgeEvaluate, Iterate, and Adapt

Bu içerik, gönüllülerden, Wikimedia Vakfı'nın yöneticilerinden ve çalışanlarından, Vakıf'ın iştiraklerinden, Vakıf'ın ortaklarının temsilcilerine kadar dünyanın her yerinden katılan 100'e yakın Wikimedyan tarafından aşağı yukarı iki yılda geliştirildi. Wikimedyanların hem çevrim içi hem yüz yüze görüşmelerde alınan fikirleriyle biçimlendirildi. Tam anlamıyla hareketin tamamına yayılmış katılımcı bir çaba oldu. Bu içeriğe katkıda bulunanlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

İçeriğin farklı biçimleri

Önerileri okumak, dinlemek ve öğrenmek için başka biçimler de hazırladık:

Çeşitlilik Çalışma Grubu ve Yazar Grubu üyesi Marc Miquel-Ribé, önerilerin nasıl gelişip şekillendiğini buradaki İngilizce videoda anlatıyor.