Jump to content

Help:Searching/sq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Kërko nëpër fusha (zëvendëso X me fjalën që kërkon)

 1. ns1 hapësirën e diskutimeve Artikull
 2. ns2 hapësirën e fletave Përdoruesi
 3. ns3 hapësirën e diskutimeve Përdoruesi
 4. ns4 hapësirën e fletave Wikipedia
 5. ns5 hapësirën e diskutimeve Wikipedia
 6. ns6 hapësirën e fletave Figura
 7. ns7 hapësirën e diskutimeve Figura
 8. ns8 në hapësirën e fletave MediaWiki
 9. ns9 hapësirën e diskutimeve MediaWiki
 10. ns10 hapësirën e fletave Stampa
 11. ns11 hapësirën e diskutimeve Stampa
 12. ns12 hapësirën e fletave Ndihmë
 13. ns13 hapësirën e diskutimeve Ndihmë
 14. ns14 hapësirën e fletave Portal
 15. ns15 hapësirën e diskutimeve Portal

Udhëzime për kërkim në MediaWiki[edit]

Kjo fletë shpjegonë pullën kërko për fushën ku duhet futur fjala që dy këto gjenden në çdo fletë. Po ashtu kjo fletë jepë dhe disa shpjegime për rregullimin e metodave për kërkim, të cilat spjegime gjenden në seksionin (en) This page explains the search button for the search box which appears on every page, preferences.

Lista e të gjitha faqeve[edit]

Ju lutemi keni kujdes që a-z pasonë pas A-Z

Për hapësira tjera shiko (en)Help:Namespace.

Pulla Shko[edit]

Shiko dhe Pulla Shko

Fusha e kërkimit[edit]

Duke shtypur pullën [Enter] përerisa fusha e kërkimit është aktive do të arrihet i njëjti qëllim sikur të shtypni me tregues pullën [Shko] në emkranë. Së paku këtë efekt e kemi vërejtur me Internet Explorer (versioni 6), Mozilla (versioni 1.6 së fundi).

Udhëzime[edit]

Fjalët e shkurta përdorni sa më pak[edit]

Këto janë rastet tipike për një kërkim të pasukseshëm. Nëse kërkon fjalët dhe urdhëresat (siç janë: "the", "one", "your", "more", "right", "while", "when", "who", "which", "such", "every", "about", "onto"), kërkimi nuk do të jep rezulltate. Kërkimi i Fjalëve që përdorën në gjysmën e më tepër të fletave nuk sjellin rezulltate. Në këto raste provo që të heqësh këto fjalë dhe fillo të kërkosh pa këto.

Kërkimi për rastet-insensitive[edit]

Kërkimi për "fortran", "Fortran" dhe "FORTRAN" jep të njëjtin rezulltat.

Fjalët me simbole të veqanta[edit]

Frazat e fjalive[edit]

Nuk ka ndonjë metodë që e bënë të mundëshem kërkimin e frazave të fjalës. Rastet që i njihni duke i futu në thonjëza nuk kanë ndonjë efekt këtu pasi që sitemi do të jep rezulltatet për të gjita pjesët e frazës. P.sh.: "Puna mbarë" do të jepë të gjitha rezulltatet për "Puna" dhe "mbarë"

Metodat e kërkimit[edit]

Këkimi sipas hapësirave[edit]

Kërkimi i fjalëve bëhet vetëm në (en) hapësirën të cilen e keni parazgjedhur në (en) parapëlqimet personale. Për të kërkuar në hapësirat tjera ju nevojitet që të zgjidhni ato në kutitë zgjedhëse tek "Kërko në hapësira".


Kërkimi në hapësirën Figura d.mth kërkimi në fletën e figurës. Për të kërkuar titullin, shfrytëzo (en) Special:Imagelist.


Adresa URL është:

http://meta.wikimedia.org/wiki/Special:Search?ns0=1&ns1=1&ns2=1&ns3=1&ns4=1&ns5=1&ns6=1&ns7=1&ns8=1&ns9=1&ns10=1&ns11=1&ns12=1&ns13=1&ns14=1&ns15=1&fulltext=Search&search=qqq

ku me "qqq" është shembull për termen dhe hapësira është caktuar për kërkim.

P.sh

http://meta.wikimedia.org/wiki/Special:Search?ns10=1&ns11=1&fulltext=Search&search=test

kërkon në hapësirat Stampa dhe Stama diskutimi për "test", dhe

http://meta.wikimedia.org/wiki/Special:Search?ns6=1&fulltext=Search&search=jpg

kërkon fletën me përshkrimin e figurës për "jpg".

Për të kërkuar fletat Ndihmë, përdore http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&ns12=1&&fulltext=Search&search=x dhe zëvedëso x në adresën URL me termin. Zëvendësimi në kutinë kërkuese nuk e ka të njëjtin efekt: në këtë rast kërkimi është para-përcaktuar për cilën hapësirë në paraëlqime.


Kërkimi i gjuhëve[edit]

Shiko veglat plotësuese në MediaZilla:1837.

Paraqitja e Ri-drejtimeve[edit]

Sipas dëshirës paraqitja në listën e rezulltateve të fletave me emer të dryhëm por me një kuptim që bëhet me #redirect pra të ri-drejtuara mund të zgjidhet në kutin kërkuese "Lista e ridrejtimeve" në kutin "Kërko në hapësira"

Fjala e gjetur në tekste[edit]

Gjatë krkimit makina hasë në fjalët në mes të tekstit dhe e paraqet në listë fletën në të cilën gjendet ajo fjalë. Paraqitja e kësaj fjale në këto raste bëhet me ngjyrë të kuqe. Po ashtu edhe ër këtë mund të rregulloni numrin e këtyre rezulltateve të paraqitura. Kjo bëhet përderi sa i vendosni (en) parapëlqimet personale.


Google[edit]

Adresa URL

Shembuj[edit]

Punojnë:

http://www.google.com/search?q=%22michael+jackson%22

http://www.google.com/search?q=%22michael%20jackson%22

Kërkimi vetë për termin e parë:

http://www.google.com/search?q=%22michael jackson%22

Kërkimi për dy terma por jo edhe për frazën:

http://www.google.com/search?q=michael+jackson

http://www.google.com/search?q=michael%20jackson

Kërkimi për fraën termat e të cilës lidhen me nënvizë:

http://www.google.com/search?q=michael_jackson


Wikimedia-Kërkimi[edit]

Metodat për Administrator[edit]

nga includes/DefaultSettings.php, duhet të shikoni për emrat e hapësirave në taelenm e juaj sepse ato janë të numëruara ...

$wgNamespacesToBeSearchedDefault = array( -1 => 0, 0 => 1, 1 => 0,
 2 => 0, 3 => 0, 4 => 0, 5 => 0, 6 => 0, 7 => 0, 8 => 0, 9 => 1, 10 => 0, 11 => 1 );

Ku supozoet që -1 is është zgjedhja boshe.. dhe 0 hapësira kryesore.. dhe 0 është off dhe 1 është on.

Shiko dhe[edit]

Doracaku MediaWiki - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë fletë që i takonë hapsirës shqipe Ndihmë në hapsirën e anglishtes Help zhvendoseni atë në vendin në hapsirën Ndihmë.
Për lexuesit | [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) Stili i perdoruesit
Për redaktorët | Redaktimi : Faqja e Re · Emërtimi | Lidhjet · URL · Wiki · Ndërwiki · Nën shënimiet | Wiki tekstet · CSS · Lista · HTML dhe Wiki · Figura dhe skeda · Formulari | Seksionet · Kategoritë · #Ridrejtimet · Hapësirat · Zhvendosjet · Peshat | Kthimet · Testimet · Parapamjet | Shkurtesat · Veglat · Fjalët e SO · Stampat · Variabëlat · Operacionet e SO | Fushat përshkruese · Diskutimet · Konfliktet · v-ja | Shenjat ·
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca |
Redaktoni kutinë
Other languages: