Jump to content

Ủy ban Thanh tra

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Ombuds commission and the translation is 90% complete.
Shortcuts:
OC,
OMBCOM
Ombuds Commission
Activity reports

Ủy ban thanh tra là một nhóm thành viên trong Ban quản trị thực hiện điều tra các khiếu nại vi phạm về Chính sách riêng tư, truy cập vào thông tin không được công khai, chính sách CheckUserchính sách giám sát viên trên mọi dự án Wikimedia. Họ cũng điều tra cho Hội đồng quản trị việc tuân thủ các chính sách hoặc hướng dẫn của CheckUser hoặc giám sát viên địa phương với các chính sách CheckUser và Oversight toàn cầu.

Nhiệm vụ

Ngoài việc điều tra công khai, thanh tra viên còn làm nhiệm vụ hòa giải giữa người khiếu nại và người bị khiếu nại (thường là kiểm định viên , Giám sát viên, hành chính viên , bảo quản viên , hay các thành viên của Ủy ban Trọng tài ). Khi cần phải thực hiện các yêu cầu pháp lý, thanh tra viên sẽ trợ giúp Tổng cố vấn, Giám đốc điều hành hay Ban quản trị trong việc xử lý trường hợp.

Trong trường hợp có kiện tụng, thanh tra viên sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm định viên hay các thành viên khác theo chính sách riêng tư của Wikimedia Foundation. Khi chính sách riêng tư, chính sách truy cập vào thông tin không được công khai được xác định là đã bị vi phạm, ủy ban thanh tra cần báo cáo cho Giám đốc điều hành hay Ban quản trị và đề nghị một tiến trình hành động (chẳng hạn như gỡ bỏ công cụ CheckUser). Ngoài ra, ủy ban thanh tra có thể đề nghị thay đổi chính sách hay phần mềm cho phù hợp.

Trung lập

Một cuộc điều tra của thanh tra phải được tiến hành theo cách thức do thanh tra xác định để đảm bảo công bằng và không thiên vị. Theo nguyên tắc chung, các thanh tra viên cần tránh xung đột lợi ích càng nhiều càng tốt, đặc biệt là bằng cách tránh sử dụng công cụ CheckUser hoặc giám sát viên và không xử lý khiếu nại đối với các dự án mà họ là người biên tập rất tích cực. Tuy nhiên, các vấn đề đưa ra trước ủy ban không rõ ràng và ngôn ngữ cũng như văn hóa của các dự án khác nhau có thể tạo ra rào cản đối với người ngoài. Do đó, cách thức ủy ban điều tra các khiếu nại tùy thuộc vào quyết định của các thành viên được chỉ định.

Thành viên

Các thành viên của ủy ban thanh tra được lựa chọn từ cộng đồng Wikimedia bởi Wikimedia Foundation. Hàng năm vào đầu tháng 10 trên danh sách gửi thư Wikimedia-L và trên trang thảo luận về chính sách này, cũng như các diễn đàn dự án khác nếu thích hợp sẽ kêu gọi các tình nguyện viên có mong muốn tham gia. Họ được bổ nhiệm (giả sử họ đồng ý) trong khoảng thời gian khoảng hai năm (một năm, trước Ủy ban 2023–25). Một hoặc nhiều thành viên dự khuyết không biểu quyết cũng có thể được bổ nhiệm. Một tiếp viên cũng có thể được bổ nhiệm phục vụ cùng với Thanh tra viên.

Quyền được chỉ định

Thanh tra viên sở hữu các quyền toàn cục sau:

 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Kiểm tra địa chỉ IP và các thông tin khác của thành viên (checkuser)
 • Xem nhật trình CheckUser (checkuser-log)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xem nhật trình kín (suppressionlog)
 • Xem các phiên bản bị ẩn khỏi mọi người dùng (viewsuppressed)

Thanh tra viên hiện tại

User Home wiki(s) Language spoken IRC nick Term expires
だ*ぜ (CA) zhwiki zh, yue, wuu, lzh, en-4, ja-3 Dasze 2026
Ameisenigel (CA) dewiki, wikidatawiki de, en-4, nds-2, fr-1, tlh-1 Ameisenigel 2026
Arcticocean (CA) en, sco-3, es-2, gd-1 2026
Bennylin (CA) idwiki id, pea, en-5, jv-4, zh-3, ms-3, es-2, ban-1, su-1, jv-x-bms-1 2025
Daniuu (CA) nlwiki nl, en-4, de-2, fr-2, la-2, vls-2, li-1 Daniuu 2025
Doğu (CA) trwiki tr, en-3, sr-1, ru-1 2026
Emufarmers (CA) enwiki en, la-2 Emufarmers 2026
Faendalimas (CA) wikispecies en, pt-3, it-2, fr-1 faendalimas 2026
MdsShakil (CA) bnwiki, bnwikibooks bn, en-3, as-1 MdsShakil 2025
Minorax (CA) commonswiki, metawiki, simplewiktionary, wikidatawiki en-5, zh-5, nan-2, fr-1, ko-1, ms-1, yue-1 Minorax 2025
Nehaoua (CA) arwiki, frwiki ar-n, fr-4, en-2 2026
Renvoy (CA) ukwiki uk, ru-4, en-3, pl-3, lt-1 2026
RoySmith (CA) enwiki en roy649 2026
Vermont (CA) ‡ enwiki, metawiki, simplewiki en, ru-2, es-1 Vermont 2025

† Advisory member; ‡ Steward-Observer, terms expire in February of listed year

Xem thêm danh sách được cập nhật tự động.

Đối với các thành viên trước, xem tại đây.

Đệ trình

Khiếu nại có thể được gửi đến ủy ban thanh tra thông qua các cách sau (tốt nhất là bằng ngôn ngữ mà một trong các thành viên có thể nói được):

Cả hai cách sẽ được chuyển trực tiếp đến danh sách thư của thanh tra viên.

Xin vui lòng tuân theo những nguyên tắc này khi gửi yêu cầu cho ủy ban:

 1. Ngắn gọn: Những email dài dòng với thông tin không cần thiết khiến ủy ban khó xử lý vụ việc kịp thời hơn.
 2. Khách quan: Tránh đưa ra các câu hỏi dựa trên suy đoán hoặc đánh giá chủ quan.
 3. Cung cấp bằng chứng: Vui lòng cung cấp cho chúng tôi liên kết Trợ giúp:Khác biệt và/hoặc liên kết cố định khi có thể.
 4. Cụ thể: Chỉ định phần nào trong chính sách đã bị vi phạm.
 5. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu wiki của bạn có Ủy ban Trọng tài (hoặc một ủy ban tương tự) và nếu bạn đã liên hệ với họ (hoặc sử dụng thủ tục giải quyết tranh chấp khác theo thông lệ trong cộng đồng của bạn) trước khi liên hệ với ủy ban thanh tra . Cung cấp một liên kết đến trang trường hợp có liên quan nếu thích hợp.

Quá trình xử lý

Các trường hợp được báo cáo cho chúng tôi sẽ được xử lý theo phương pháp này:

 1. Xác nhận yêu cầu: Chúng tôi sẽ gửi thông báo xác nhận cho người yêu cầu và nếu cần thiết sẽ yêu cầu thêm thông tin.
 2. Phạm vi: Nếu yêu cầu nằm trong phạm vi của Ủy ban Thanh tra, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, nếu không chúng tôi sẽ từ chối yêu cầu và cố gắng hướng người khiếu nại đến một nơi tốt hơn để nhận được sự trợ giúp cho cá nhân họ vấn đề.
 3. Điều tra: Chúng tôi làm bất cứ điều gì cần thiết để tìm hiểu xem có vi phạm chính sách hoặc không tuân thủ hoặc xung đột giữa chính sách địa phương với chính sách toàn cầu hay không.
 4. Kết quả: Chúng tôi cung cấp kết quả điều tra của chúng tôi cho người yêu cầu và nếu thực sự có vi phạm chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng đã bị điều tra và nếu cần thiết sẽ thông báo cho Hội đồng quản trị và nếu cần thiết, khuyên bạn nên xóa quyền OS, CU hoặc người quản lý khỏi người dùng vi phạm chính sách.

Past decisions

Where the Commission has reached a decision which has significance for the wider community, it may publish it publicly. The decisions currently published are:

 • Disclosure of information (2019/125) (2019/122) (2019/121) (2019/138) – this decision outlined the circumstances where a checkuser may disclose information they have obtained through their privileged access.

Reference numbers (in brackets) are given for the convenience of commissioners – they are the internal reference numbers of the case which led to the decision. Some published decisions will resolve several cases.

Báo cáo hoạt động

Các hoạt động:

Xem thêm