Privacy policy/2008/sk

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This version of the Privacy policy was approved in October 2008 by the Board of Trustees. Next version was approved in the June 2014.

Zhrnutie[edit]

Ak stránky projektov Wikimedia iba čítate, nezhromažďujú sa o vás žiadne ďalšie údaje než údaje bežne zaznamenávané do protokolovacích záznamov ľubovoľných webových serverov.

Ak do projektov Wikimedia prispievate, zverejňujete všetko, čo takto vkladáte. Ak niečo napíšete, predpokladajte, že to bude uložené navždy. To sa týka článkov, používateľských aj diskusných stránok. Niektoré výnimočné prípady sú spomenuté nižšie.

Zverejňovanie na wiki, verejné údaje[edit]

Iba návštevou webových stránok svoju identitu nijak nezverejňujete (ale pozri chránené logy nižšie).

Pokiaľ nejakú stránku na wiki upravujete, zverejňujete svoje dielo. Konáte tak verejne a pri príslušnej úprave je jednoznačne označené vaše autorstvo.

Identifikácia autora[edit]

Pri zverejňovaní svojich zmien na wiki môžete byť buď prihlásení, alebo neprihlásení.

Ak ste prihlásení, budete identifikovaní svojim používateľským menom. Môže ním byť vaše pravé meno, pokiaľ sa tak rozhodnete, alebo ľubovoľný pseudonym, podľa vašej voľby pri zakladaní používateľského účtu.

Ak nie ste prihlásení, budete identifikovaní svojou sieťovou IP adresou. To je číselná adresa určujúca miesto na Internete, z ktorého ste k wiki pripojení. Podľa spôsobu vášho pripojenia môže toto číslo označovať len veľkého poskytovateľa internetového pripojenia, alebo presnejšie vašu školu, zamestnávateľa alebo váš domáci počítač. Je možné, že s využitím znalosti vašich záujmov, ktoré priamo či nepriamo ukazujete pri úprave článkov, vás podľa tejto IP adresy môžu identifikovať aj súkromní jednotlivci.

Pre motivovaných jednotlivcov môže byť podľa okolností jednoduché aj ťažké prepojiť vašu sieťovú IP adresu s vašou skutočnou identitou. Preto ak máte výrazné obavy o svoje súkromie, zrejme by ste sa mali prihlásiť a pracovať pod pseudonymom.

Ak pracujete pod pseudonymom, vaša IP adresa nebude zverejňovaná s výnimkou prípadov zneužívania wiki, vrátane vandalizmu stránok na wiki ktorý vykonáte vy, či iný používateľ s rovnakou IP adresou. V každom prípade však bude uložená na wiki serveroch, kde k nej budú mať prístup správcovia serverov a používatelia, ktorým bol pridelený status „CheckUser“. Vaša IP adresa a jej priradenie k ľubovoľným účtom, ktoré z nej k wiki pristupovali, môžu byť za istých okolností prezradené (pozri nižšie).

Ak z domu používate firemný mailový server alebo sa vzdialene pripojujete k firemnej sieti a ak máte pripojenie cez DSL či káblovú televíziu, je pre vášho zamestnávateľa zrejme veľmi ľahké identifikovať vašu IP adresu a vyhľadať všetky vaše príspevky označené touto IP adresou. Kvôli ochrane vášho súkromia je v takejto situácii vhodné použiť používateľské meno. Aby vaša identita nebola zneužitá niekym iným, nezabudnite sa preventívne odhlásiť, ak používate počítač zdieľaný s inými používateľmi.

Cookies[edit]

Pri každej návšteve stránok vám wiki pošle dočasnú cookie (PHPSESSID). Pokiaľ sa nemienite prihlásiť, môžete túto cookie odmietnuť, ale bez nej prihlásenie nie je možné. Táto cookie sa automaticky zmaže pri opustení vášho prehliadača.

Keď sa prihlásite, budú vám poslané ďalšie cookies, aby ste pri budúcej návšteve nemuseli znovu zadávať používateľské meno (a voliteľne tiež heslo). Tieto cookies vydržia 30 dní. Pri odchode z wiki môžete tieto cookies zmazať, ak ste na verejne prístupnom počítači a neprajete si prezradiť svoje používateľské meno ďalším používateľom tohto počítača. (V takom prípade by ste mali tiež zmazať cache prehliadača.)

Heslá[edit]

Veľká časť vzťahov v komunite okolo projektov nadácie Wikimedia závisí na používateľskej povesti a rešpekte, ktoré postupne vznikajú tým, ako používateľ projektom prispieva. Používateľské heslá sú jedinou zárukou integrity používateľskej histórie úprav. Všetkým používateľom sa odporúča vyberať si silné heslá a nikdy ich neprezrádzať. Nikto by nemal, či priamo alebo nepriamo, vedome prezradiť heslo iného používateľa na verejnosti.

Chránené logy[edit]

Zakaždým, keď navštívite nejakú webovú stránku, posielate na server veľké množstvo informácií. Väčšina webových serverov uchováva prístupové záznamy (tzv. logy) obsahujúce niektoré z týchto informácií a používa ich na získanie všeobecnej predstavy o najpopulárnejších stránkach, iných stránkach, ktoré na stránky odkazujú, a aké prehliadače návštevníci používajú. Na projektoch nadácie Wikimedia nie je cieľom používania týchto záznamov sledovanie oprávnených používateľov.

Logy sa používajú na tvorbu stránok so štatistikou servera; pôvodné záznamy nie sú zverejňované a obvykle sa zhruba po dvoch týždňoch mažú.

Tu je ukážka, čo sa do logu ukladá pri zobrazení jednej stránky používateľom:

64.164.82.142 - - [21/Oct/2003:02:03:19 +0000]
"GET /wiki/draft_privacy_policy HTTP/1.1" 200 18084
"http://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_projects:Village_pump"
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85.7 (KHTML, like Gecko) Safari/85.5"

Záznamy v logu si môžu prehliadať vývojári v prípade, že riešia niektoré technické problémy, a pri stopovaní robotov, ktorí sa správajú nevhodne a preťažujú server. IP adresy používateľov, odvodené z týchto logov alebo zo záznamov v databáze, sa často využívajú k párovaniu používateľských mien a sieťových adries pri vyšetrovaní zneužitia wiki, vrátane podozrenia na zneužívanie „bábkových účtov“ (viac používateľských účtov jedného človeka), vandalizmu, obťažovanie iných používateľov či narušovanie wiki.

Pravidlá zverejňovania údajov získaných z logov[edit]

Pravidlom nadácie Wikimedia je, že osobné údaje získané z logov serverov či z databázy prostredníctvom funkcie CheckUser, môžu správcovia serverov či používatelia s právom CheckUser, prezradiť v nasledujúcich situáciách:

 1. Na základe platného predvolania či inej povinnej žiadosti od súdnych orgánov.
 2. S dovolením príslušného používateľa.
 3. Ak je to nevyhnutné kvôli vyšetreniu sťažnosti na zneužitie, môžu byť odovzdané predsedovi správnej rady Wikimedia Foundation, jeho právnemu poradcovi či inej ním určenej osobe.
 4. Ak sa informácie týkajú činností robota a ich ďalšieho šírenia je potrebné kvôli ukážke, či riešeniu technických problémov.
 5. Ak sa príslušný používateľ správal vandalsky alebo sa dlhodobo správal rozvratne, môžu byť údaje zverejňované kvôli určeniu IP adries, ktoré treba blokovať, alebo pre upresnenie informácií do sťažností príslušným poskytovateľom internetového pripojenia.
 6. V prípade, že je to primerane nevyhnutné pre ochranu práv, majetku či bezpečnosti nadácie Wikimedia, jej používateľov alebo verejnosti.

Pravidlá nadácie Wikimedia za žiadnych okolností nedovoľujú verejné šírenie takých informácií, okrem prípadov, ktoré sú uvedené vyššie.

Zdieľanie informácií s tretími stranami[edit]

Tam, kde nie je stanovené inak, všetok text vložený do projektov Wikimedia je dostupný na ďalšie použitie za podmienok licencie GFDL, s výnimkou projektu Wikinews, na ktorom je všetok text dostupný za podmienok licencie Creative Commons.

Wikimedia nepredáva ani neodovzdáva súkromné údaje ako e-mailové adresy tretím stranám, s výnimkou prípadu, že s odovzdaním takejto informácie budete súhlasiť, alebo zákon odovzdanie takýchto údajov nariaďuje.

Bezpečnosť informácií[edit]

Nadácia Wikimedia neposkytuje žiadne záruky zamedzenia neautorizovaného prístupu k ľubovoľným informáciám, ktoré poskytnete. Tieto informácie môžu byť dostupné všetkým osobám s prístupom k serverom. Čiastočným zoznam takých osôb je zoznam vývojárov.

E-mail, e-mailové skupiny a IRC[edit]

E-mail[edit]

Ve svém nastavení můžete uvést svou e-mailovou adresu a umožnit ostatním přihlášeným uživatelům, aby vám zaslali e-mail prostřednictvím wiki. Vaše adresa však jiným uživatelům nebude prozrazena, dokud na jejich e-mail neodpovíte, nebo případně pokud se na vaši adresu nepovede e-mail doručit. Tuto e-mailovou adresu může nadace Wikimedia použít pro hromadnou komunikaci se svými uživateli.

Pokud nezadáte e-mailovou adresu, nebudete moci požádat o změnu hesla v případě, že ho zapomenete. V takové situaci však můžete kontaktovat některého ze správců serverů, aby ve vašem účtu e-mailovou adresu nastavil.

Vo vašom nastavení môžete kedykoľvek e-mailovu adresu zmazať, čím zabráníte jej využitiu.

E-mailové skupiny[edit]

Ak sa prihlásite do niektorej z e-mailových skupín projektu, vaša adresa bude zverejnená všetkým ostatným prihláseným používateľom. Archívy většiny skupín sú verejné a vaša adresa sa v nich môže vyskytovať. Archívy skupín uchováva tiež Gmane a ďalšíe služby. E-maily sa obvykle nemažú či nepozmeňujú, ale v extrémnych prípadoch k tomu môže dôjsť.

Informačné e-mailové adresy[edit]

Niektoré e-mailové adresy (pozri nižšie) môžu preposielať maily skupine dobrovoľníkov, ktorým nadácia Wikimedia s dôverou zverila používanie lístkového systému (napr. OTRS) na ich prehliadanie a odpovedanie. E-maily vložené do tohto systému nie sú verejne viditeľné, ale sú viditeľné pre túto skupinu dobrovoľníkov nadácie. Tým, že zašlete e-mail na niektorú z týchto adries, vaša adresa bude v tejto skupine zverejnená. Tým lístkového systému může o obsahu vašeho e-mailu diskutovat s jinými přispěvateli s cílem nejlépe odpovědět na váš dotaz.

Adresy preposielané do lístkového systému zahrňujú:

 • info-de ZAVINÁČ wikipedia BODKA org
 • info-en ZAVINÁČ wikipedia BODKA org
 • info-es ZAVINÁČ wikipedia BODKA org
 • info-fr ZAVINÁČ wikipedia BODKA org
 • info-it ZAVINÁČ wikipedia BODKA org
 • info-nl ZAVINÁČ wikipedia BODKA org
 • info-pl ZAVINÁČ wikipedia BODKA org

E-maily zasielané na board ZAVINÁČ wikimedia BODKA org či na súkromné adresy členov rady môžu byť tiež preposlané týmu OTRS.

IRC[edit]

IRC kanály oficiálne neprináležia k nadácii Wikimedia. Svojou účasťou na IRC kanále spôsobujete, že vaša IP adresa môže byť prezradená ostatným účastníkom. Rôzne kanály majú rôzne pravidlá o zverejňovaní záznamov diskusie.

Používateľské údaje[edit]

Údaje o používateľoch, napr. časy a počty úprav, sú verejne dostupné v zoznamoch používateľových príspevkoch a v súhrnnej podobe zverejňované inými používateľmi.

Rušenie používateľských účtov[edit]

Raz založený používateľský účet nebude nikdy zrušený. Používateľské meno účtu môže byť zmenené (možnosť premenovania závisí aj na pravidlách konkrétneho projektu a počtu vašich úprav), ale o to musíte požiadať osobně. Nadácia Wikimedia nezaručuje, že žiadosti o zmenu mena sa vyhovie.

Pravidlá o mazaní konkrétnych používateľských údajov sú závislé na pravidlách mazania platných v príslušnom projekte, na ktorom sú tieto informácie uložené.

Mazanie obsahu[edit]

Odstránenie textu z projektov Wikimedia tento text v skutočnosti nemaže. V bežnom článku sa ktokoľvek môže pozrieť na ľubovoľnú predchádzajúcu verziu a uvidí jej obsah. Pokiaľ je niektorý článok „zmazaný“, ľubovoľný používateľ tejto wiki s právom „správca“, tzn. prakticky ktokoľvek, kto má dôveru, že nebude schopnosť mazať články zneužívať, môže vidieť, čo bolo zmazané. Trvalo zmazať informácie z projektov Wikimedia môžu iba ľudia s prístupom k serverom, pričom neexistujú záruky, že k tomu dôjde, s výnimkou situácií, kedy sa zákony vyžadujú.