Projekt ilustracyjny Philipa Greenspuna/Płatności

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Philip Greenspun
illustration project

(Outreach)
(Translation)
Discussion
Tło
Jak to działa
Przykłady
References

For illustrators

Płatności
Kryteria dla grafik
Community

Illustration requests

Runda 1

Request list


  • Dla większości zamówionych grafik kwotę wynagrodzenia ustala sie na 40 dolarów amerykańskich.
  • Grafiki stanowiące realizacje mniej skomplikowanych zamówień będą płatne w wysokości 15 dolarów amerykańskich. Zamówienia na grafiki tego typu mają za zadanie przyciągniecie nowych uczestników projektu.
  • W przypadku zamówień na grafiki, które nie zostały podjęte przez uczestników projektu lub dla zamówień na skomplikowane grafiki, wynagrodzenie wynosić będzie 60 dolarów amerykańskich.

Po opublikowaniu listy zamówień danej rundy projektu, wraz z poszczególnymi pozycjami zostaną podane wynagrodzenia za ich wykonanie. We wszystkich przypadkach wypłata wynagrodzenia za wykonanie danej grafiki uzależniona jest od zaakceptowania pracy przez komisję recenzyjną, jak też przez koordynatora projektu, pracujących zgodnie z kryteriami akceptacji grafik. Pomniejsze problemy z grafikami mogą być rozwiązane pomiędzy ich autorami a zespołem recenzyjnym przed ostatecznym zaakceptowaniem grafiki jako spełniającej wymagania.

Edytorzy zawsze mają możliwość niezaakceptowania wynagrodzenia. W takim przypadku przeznaczone na daną pracę środki wracają do puli projektu, co umożliwi sfinansowanie większej ilości prac.

Konkretne informacje oraz mechanizm wypłaty wynagrodzeń zostaną ustalone w późniejszym czasie.