Requirements for future chapters/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search
Llengües: English  · العربية · català · English · español · français · Bahasa Indonesia · italiano · 日本語 · português · русский · slovenščina · svenska · Tiếng Việt


A continuació trobareu els requisits mínims que una organització ha de complir per convertir-se en un capítol (Chapter) de Wikimedia. Aquests requisits són d'obligat compliment per totes les entitats que sol·licitin l'estatus de Capítol de Wikimedia.

Missió[edit]

La missió de l'organització ha de ser compatible amb la missió de la fundació Wikimedia.

Qualsevol que sigui la forma d'organització d'un capítol, els seus objectius s'han de correspondre amb els de la fundació Wikimedia.

Per a major informació, consulteu la visió i missió de la fundació.

Base geogràfica[edit]

El capítol està associat a una regió geogràfica amb jurisdicció legal.

Al contrari que els projectes que es basen en idiomes, els capítols són entitats que necessiten una base legal. Això implica que han d'estar associats a un país/jurisdicció que ofereixi suport legal a l'estructura del capítol.

Aquesta base hauria de ser a la regió en la qual es desitgi actuar.

Estructura[edit]

El capítol ha de tenir una estructura legal que sigui legalment independent de la Fundació Wikimedia.

Els capítols són per a donar un suport no virtual als projectes que neixin de col·laboradors o de tercers per ajudar amb els objectius de la fundació Wikimedia. Tanmateix, els capítols no dirigeixen els diferents projectes Wikimedia. És necessari que l'estructura legal escollida en la creació d'un capítol sigui clarament independent de la fundació Wikimedia.

Participació de col·laboradors[edit]

El capítol ha d'implicar els col·laboradors dels projectes Wikimedia.

Si bé els capítols han de rebre correctament els suggeriments de persones que no són col·laboradors actius dels projectes Wikimedia, no s'han d'allunyar massa de la comunitat. La participació activa dels col·laboradors d'algun projecte de Wikimedia és necessària perquè un capítol sigui capaç de realitzar iniciatives reals vinculades a aquests projectes.

Per a major informació sobre la participació dels col·laboradors vegeu les instruccions per a capítols futurs.

Massa crítica[edit]

El capítol ha d'involucrar una massa crítica de participants.

Normalment un capítol és un grup d'usuaris. Perquè un capítol sigui pres seriosament, necessita una massa crítica de persones amb la voluntat d'involucrar-se. Una o dues persones no és suficient, és més apropiat de deu a vint participants.

Vegeu també[edit]