Jump to content

Research:Exploring editing dynamics in different language Wikipedias – Towards a substantive grounded theory/Consent form

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Research title

[edit]

Exploring editing dynamics in different language Wikipedias: Towards a substantive grounded theory

Purpose of the study

[edit]

This research is being conducted by Paško Bilić, PhD, researcher at the Department for Culture and Communication, Institute for Development and International Relations, Zagreb, Croatia. I am inviting you to participate in this research because you are a contributor to Wikipedia. The purpose of this project is to explore differences across languages on Wikipedia.

Research description

[edit]

The project will look at approaches to discussing and editing articles about the same topic in several languages. The empirical focus will be on the recently formed Republic of Kosovo in Southeast Europe. This topic is highly notable for inclusion on all Wikipedias. As such it has gained a significant amount of editors’ interest across different language versions.

Procedure

[edit]

We will be looking at the article and user talk pages connected to the topic of Kosovo. Your participation involves answering between 10 and 15 questions in interviews (via e-mail) which should take around 45 minutes.

Potential risks and discomforts

[edit]

There are no known risks associated to this type of research study.

Potential benefits

[edit]

This research might help upgrade Wikipedia’s rules and policies which are hard to adhere to in case of conflictive and contested topics. This research might also help in better mediating these situations in the future. We intend to share our data and publish our work under an open access license.

Confidentiality

[edit]

Your personal identity will not be identifiable and harmed in any way. The research focuses on the activity of WP editors under their WP user-names. There is a possibility of your username appearing in written reports. If requested, your username will not be used in the written report, and an appropriate pseudonym will be created.

Right to withdraw

[edit]

Your participation in this research is completely voluntary. You may choose not to take part at all. If you decide to participate in this research, you may stop participating at any time.

[edit]

Your signature indicates that you are at least 18 years of age; you have read this consent form or have had it read to you; your questions have been answered to your satisfaction and you voluntarily agree to participate in this research study. If you agree to participate, please type in your user name below.

Signature and date

[edit]

____________Naslov istraživanja

[edit]

Istraživanje uredničkih dinamika na različitim jezičnim Wikipedijama: prema substantivnoj utemeljenoj teoriji

Cilj istraživanja

[edit]

Ovo istraživanje provodi Dr. sc. Paško Bilić, istraživač na Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu u Hrvatskoj. Pozivam vas da sudjelujete u ovom istraživanju jer ste suradnik na Wikipediji. Cilj je istraživanja proučavati razlike između jezičnih Wikipedija.

Opis istraživanja

[edit]

Istraživanje će se usredotočiti na pristupe uređivanju i raspravljanju o člancima iste teme na različitim jezicima. Empirijski je fokus na nedavno formiranoj Republici Kosovo u jugoistočnoj Europi. Ova je tema značajna na svim jezičnim Wikipedijama i zbog toga je oko nje stvorena velika količina suradničkog interesa na različitim jezičnim Wikipedijama.

Procedura

[edit]

Promatrat ćemo različite stranice za razgovor povezane sa temom Kosova. Vaše sudjelovanje podrazumijeva odgovaranje na 15-ak pitanja e-mailom za koja vam treba oko 45 minuta za odgovaranje.

Potencijalni rizici i neugodnosti

[edit]

Nema poznatih rizika povezanih sa ovakvim tipom istraživanja.

Potencijalne koristi

[edit]

Ovo istraživanje može poboljšati pravila i smjernice Wikipedije koja je katkada teško provoditi u konfliktnim i problematičnim situacijama. Ovo istraživanje može pomoći boljem posredovanju u takvim situacijama u budućnosti.

Povjerljivost informacija

[edit]

Vaš osobni identitet neće biti otkriven ili kompromitiran na bilo koji način. Istraživanje je usredotočeno na aktivnost suradnika Wikipedije pod njihovim suradničkim imenima. Postoji mogućnost pojavljivanja suradničkih imena u pisanim izvještajima. Ukoliko zatražite, vaše korisničko ime neće biti korišteno u tim izvještajima te će biti stvoren prikladan pseudonim.

Pravo na povlačenje

[edit]

Vaše sudjelovanje u ovom istraživanju potpuno je dobrovoljno. Možete odabrati ne sudjelovati. Ukoliko odlučite sudjelovati možete to prestati činiti u bilo kojem trenutku.

Izjava o suglasnosti

[edit]

Vaš potpis ukazuje da imate barem 18 godina, da ste pročitali ovaj obrazac ili da vam je bio pročitan, da su pitanja odgovorena na željeni način i da ste dobrovoljno odlučili sudjelovati u ovom istraživanju. Ukoliko pristajete sudjelovati molim Vas da ispod upišete Vaše suradničko ime.

Potpis i datum

[edit]

____________