Research:Wikipedia Editor Survey 2012/Questions/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Research:Wikipedia Editor Survey 2012/Questions and the translation is 100% complete.

Waarschuwing:Titelweergave "<span style="/* attempt to bypass $wgRestrictDisplayTitle */">Research:Wikipedia Editor Survey 2012/Questions/nl</span>" overschrijft eerdere titelweergave "Research:Wikipedia gebruikersonderzoek 2012/Vragen".

Questionnaire of the Wikipedia Editor Survey 2012

Hereafter is the text of the questions and answer options for the 2012 Wikipedia (and Commons) Editor Survey. The questionnaire has been finalized, the provided translations have been reviewed and the survey has launched, but feedback is still welcome on the talk page, and corrections made to the translations here on Meta can still be imported into the live survey. Numbers in brackets refer to the December 2011 questionnaire (see differences).

NOTICE ABOUT TRANSLATIONS

Because a main purpose of this survey is to track changes from last year, a large part of the questionnaire consists of repetitions from the last editor survey, so translations from back then are being reused. Translations for the new part (mostly, this is the entirely new section V) were prepared off-wiki in German, Spanish, French, Russian, Japanese, Italian, Chinese, Portuguese, Polish and Arabic, and on-wiki in Hebrew, for review by the community (solicited by translation notifications). Entirely new translations were provided for Swedish and Ukrainian. The import script generates the traditional Chinese version (zh-hant) from the simplified Chinese one (zh) on the fly using automatic version; therefore there is no separate on-wiki version for zh-hant and corrections to the zh version should be automatically reflected in the zh-hant version as well.

Note that translations could only be used for languages which are also supported in the interface of Qualtrics, the survey platform we are using. Qualtrics currently supports:

Arabic, Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia, Bosnian, Brazilian Portuguese, Bulgarian, Catalan, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, English - UK, Esperanto, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hungarian, Italian, Japanese, Khmer, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Mongolian, Myanmar, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Tamil, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh.


INTRODUCTION SCREEN

Hartelijk dank voor uw deelname aan het gebruikersonderzoek van 2012. U heeft Wikipedia en haar zusterprojecten gemaakt tot wat ze zijn en door uw antwoorden in dit onderzoek helpt u ze nog beter maken. Wij willen dit onderzoek gebruiken om het bewerken en schrijven voor u en andere auteurs te verbeteren. Na voltooiing van het onderzoek publiceren we de resultaten.

De vragenlijst voor dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. We realiseren ons dat dit een flink beslag op uw tijd is en willen u daarom bij voorbaat bedanken voor uw hulp bij het verzamelen van waardevolle gegeven die ons allemaal helpen!

U bent gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek omdat u was aangemeld op het moment dat dit bericht zichtbaar was. We hebben de openbare wiki-API gebruikt om het aantal bewerkingen dat u gemaakt hebt, het jaar waarin u zicht hebt geregistreerd en een mogelijke moderatorstatus te bekijken en we koppelen deze gegevens aan uw antwoorden door het gebruik van een "random anonymous identifier". Uw gebruikersnaam, IP-adres of andere persoonlijke gegevens worden niet gekoppeld aan uw antwoorden.

Gegevens verzamelen en gebruiken

Door het beantwoorden van deze vragen geeft u ons toestemming om uw antwoorden op te slaan en deze in het publieke domein te plaatsen. Dit houdt in dat wij uw antwoorden met anderen kunnen delen voor open analyse, onderzoek en verdere studie. Voor dit onderzoek hoeft u geen persoonlijk identificeerbare gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres te verstrekken. Neem alstublieft uw persoonlijke gegevens niet op in een antwoord op een vraag.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Wikimedia Foundation, de organisatie zonder winstoogmerk die Wikipedia beheert. Door het beantwoorden van onze vragen geeft u toestemming om uw antwoorden over te brengen naar de Verenigde Staten van Amerika en andere plaatsen die nodig zijn voor het uitvoeren van de doelstellingen van dit project.

Als u vragen hebt over dit onderzoek of bezorgd bent over de vertrouwelijkheid, neem dan vooral contact op met survey@wikimedia.org.

SECTIE I: INLEIDENDE VRAGEN

1. (D2a) Heeft u Wikipedia ooit bewerkt?

 • 1. Ja
 • 0. Nee
 • 2. Ik weet het niet zeker

[ASK ONLY if #1 = "Yes":]

2. (D2b) In welk jaar bent u begonnen met het bijdragen aan Wikipedia?

______


3. (D5) In welk land woont u?

______


4. (D7) Wat zijn uw hoofdtalen? Kies alstublieft alle talen die van toepassing zijn.

 • ...


[SECTION II and IV: conditional on respondent coming from a Wikipedia project]


SECTIE II: DEELNAME EN BIJDRAGEN

De volgende vragen gaan over uw deelname aan Wikipedia.

5. (Q1a) Aan welke taalversies van Wikipedia draagt u bij? Kies alstublieft alle Wikipedia's die van toepassing zijn.

...

[NOTE TO PROGRAMMER ONLY SHOW THE CHOICES IN q1a]

6. (Q1b) Aan welke taalversie van Wikipedia draagt u voornamelijk bij? Kies er alstublieft één.

 • ...

7. (Q2a) Welke taalversies van Wikipedia leest u? Kies alstublieft alle Wikipedia's die van toepassing zijn.

...


[NOTE TO PROGRAMMER: ONLY SHOW THE CHOICES IN q2a]

8. (Q2b) Welke taalversie van Wikipedia leest u voornamelijk? Kies er alstublieft één.

 • ...


9. (Q4a, some replies slightly reworded) Wij zijn geïnteresseerd in uw recente deelname aan Wikipedia en de Wikipediagemeenschap. Geef alstublieft voor elk van de volgende activiteiten aan hoe vaak u eraan heeft deelgenomen in de afgelopen 30 dagen.

[ACROSS]

 • Helemaal niet
 • Zelden
 • Soms
 • Vaak
 • Heel vaak

[DOWN] [RANDOMIZE]

a. Ik schrijf nieuwe artikelen.
b. Ik voeg inhoud toe aan bestaande artikelen.
c. Ik corrigeer opmaak, spelling en grammatica, of maak andere kleine bewerkingen aan artikelen.
d. Ik doe vertaalwerk.
e. Ik bestrijd vandalisme, auteursrechtenschendingen of andere problemen met artikelen.
f. Ik beantwoord vragen en klachten van lezers.
g. Ik los geschillen tussen vrijwilligers op (bijvoorbeeld bemiddeling, arbitrage).
h. Ik organiseer of help bij evenementen, workshops, ontmoetingen of de jaarlijkse Wikimaniaconferenties.
i. Ik doe aan publieksvoorlichting of belangenbehartiging buiten de Wikipediagemeenschap.
j. Ik voer technische werkzaamheden uit, zoals het onderhouden van servers of software.
k. Ik neem deel in een landelijke Wikimediavereniging.
l. Ik neem deel aan overleg over artikelen.
m. Ik ontwikkel of onderhoud beleid, richtlijnen en soortgelijke gemeenschapsprocessen.


10. (Q4b) Hieronder staat een vergelijkbare lijst van activiteiten. Gelieve aan te geven hoe vaak u heeft geparticipeerd in de volgende activiteiten in de afgelopen 30 dagen.

[ACROSS]

 • Helemaal niet
 • Zelden
 • Soms
 • Vaak
 • Heel vaak

[DOWN] [RANDOMIZE]

a. Ik upload of bewerk media, afbeeldingen, kaarten, enz.
b. Ik voer kwaliteitscontrole uit en beoordeel artikelen voor opname in de etalage.
c. Ik neem deel aan verwijderingsprocedures zoals directe verwijdering en beoordelingslijsten.
d. Ik help mee bij de helpdesk of verwelkom nieuwe gebruikers.
e. Anders, namelijk: ______

[NEW QUESTION] 12. Op een schaal van 0 tot 10, hoe groot is de kans dat u een vriend of collega aanraadt om bij te dragen aan Wikipedia?

0. Helemaal niet waarschijnlijk
1.

...

10. Zeer waarschijnlijk

[NEW QUESTION]

[ASK ONLY THOSE WHO STARTED EDITING WIKIPEDIA IN 2011 AND BEFORE, BASED ON D2b]


12a. Als u terugdenkt aan een half jaar geleden: [RANDOMIZE FIRST TWO QUESTIONS]

a. Zag u meer of minder conflicten in de gemeenschap dan nu?
b. Voelde u zich meer of minder gemotiveerd om bij te dragen aan Wikipedia dan nu?
c. (cf. Q7a) Was u meer of minder actief op Wikipedia in vergelijking met nu? [ANCHOR]
 • meer
 • minder
 • gelijk

….

[ASK ONLY IF Q7A=1]

12b. (Q7b) Waarom bent u minder actief op Wikipedia? Kies alstublieft alle opties die van toepassing zijn.

[RANDOMIZE]

a. Ik heb geen tijd.
b. Ik besteed meer tijd aan andere online-activiteiten zoals Facebook, bloggen, Twitter, enz.
c. Ik besteed meer tijd aan andere offline-activiteiten zoals lezen, tijd doorbrengen met familie en vrienden, enz.
d. Het is zonde van mijn tijd, omdat mijn bewerkingen toch worden teruggedraaid of verwijderd.
e. Ik denk dat ik niet genoeg expertise heb om bij te dragen.
f. Andere mensen doen het, dus hoef ik het niet te doen.
g. Ik wil niet het werk van anderen bewerken.
h. Ik ben tevreden met lezen, en ik voel geen behoefte om bij te dragen.
i. Ik kies ervoor om mijn tijd niet te besteden aan bewerken.
j. Ik bewerk niet vanwege conflicten met andere gebruikers.
k. De regels en richtlijnen voor bewerken zijn te moeilijk.
l. Er is niet genoeg interactie of communicatie met andere gebruikers.
m. Ik blijf maar waarschuwingen en andere ontmoedigende meldingen krijgen.
n. Ik besteed meer tijd aan school en/of academisch werk.
o. Ik denk niet dat er meer inhoud nodig is.
p. Anders, namelijk: ______ [ANCHOR]


SECTIE III: GEBRUIK VAN TECHNOLOGIE

13. (cut down from Q8) Welke van de volgende elektronische apparaten hebt u tot uw beschikking?

[RANDOMIZE]

a. Een pc, laptop of netbook
b. Een tablet zoals een iPad of een Samsung Galaxy Tab
c. Een mobiele telefoon
d. Geen van bovenstaande [ANCHOR, MUTUALLY EXCLUSIVE]

[ASK ONLY IF Q8a(d)=1]

13b. (Q8b) Hebt u een smartphone zoals een iPhone, Android of BlackBerry?

1. Ja
0. Nee

SECTIE IV: WIKIPEDIAGEMEENSCHAP

De volgende vragen gaan over uw interactie met andere gebruikers van Wikipedia en uw ervaringen als lid van de Wikipediagemeenschap.

14. (Q17) Wij willen graag weten hoe u andere gebruikers omschrijft. Hieronder staat een lijst van woorden om gebruikers uit de Wikipediagemeenschap te omschrijven. Kies alstublieft de TWEE BESTE omschrijvingen voor Wikipediagebruikers.

[RANDOMIZE]

a. Behulpzaam
b. Vriendelijk
c. Samenwerkend
d. Onbeleefd
e. Onvriendelijk
f. Intelligent
g. Dom
h. Arrogant


15. (Q20a) Als u moet kiezen, met welke van de volgende mogelijkheden bent u het eens: [QT=SS]

[ROTATE OPTIONS]

1. De terugkoppeling van andere gebruikers via terugdraaien van bewerkingen, overleg, enzovoort, hebben me geholpen om beter te kunnen bijdragen.
2. De terugkoppeling van andere gebruikers via terugdraaien van bewerkingen, overleg, enzovoort, is een slechte ervaring voor mij geweest.
3. Geen van beide [ANCHOR]


16a. (Q22a) Heeft u andere gebruikers om hulp gevraagd bij een van de volgende onderwerpen?

[ACROSS]

1. Ja
0. Nee

[DOWN]

a. Redactioneel beleid
b. Technische hulp, inclusief de opmaak van pagina's, multimedia, enz.
c. Anderen vragen om een artikel te bewerken waar u aan werkt of geïnteresseerd in bent
d. Vragen gerelateerd aan referenties
e. Vragen gerelateerd aan de inhoud


[ASK ONLY IF Q22a=1 FOR AT LEAST ONE OPTION]


16b. (Q22b) Terugdenkend aan de laatste keer dat u een medegebruiker om hulp heeft gevraagd, hoe tevreden was u met de hulp die u heeft gekregen?

5. Zeer tevreden
4. Heel tevreden
3. Niet tevreden, maar ook niet ontevreden
2. Heel ontevreden
1. Zeer ontevreden


17. (Q23) Hieronder staan een paar problemen die in de Wikimediacultuur zijn geconstateerd. Welke hiervan zijn de belangrijkste problemen die u persoonlijk hebben getroffen en waardoor het voor u lastiger werd om te bewerken? Kies alstublieft MAXIMAAL DRIE problemen.

[RANDOMIZE]

a. Te veel regels en richtlijnen
b. Gebruikers die het gevoel hebben dat ze bepaalde artikelen "bezitten" en niet willen dat anderen eraan bijdragen
c. De interface om te bewerken is moeilijk te gebruiken
d. Gebruikers die niet leuk zijn om mee samen te werken
e. De software die wordt gebruikt voor onderhoudstaken (zoals de bestrijding van vandalisme of spam) is te moeilijk te gebruiken
f. Gebrek aan steun van andere gebruikers
g. Gebrek aan toegang tot onderzoeksmaterialen zoals wetenschappelijke artikelen en boeken
h. Kritiek op u en uw werk, inclusief terugdraaien en verwijderen van bijdragen
i. Waarschuwingsberichten op uw overlegpagina
j. Pesterijen door andere gebruikers


18. (Q25, slightly reworded) Hieronder staat een lijst van indrukken die gebruikers kunnen krijgen van hun ervaring met Wikipedia. Kies alstublieft alles dat van toepassing is.

[RANDOMIZE]

a. Ik begrijp wat er van mij verwacht wordt
b. Ik heb de gereedschappen en materialen die ik nodig heb om goed te werken
c. Ik heb de mogelijkheid te doen waar ik het beste in ben
d. Iemand geeft om mij als persoon
e. Ik heb het gevoel dat mijn mening telt
f. De missie van Wikipedia geeft mij het gevoel dat mijn werk belangrijk is
g. Mijn collegavrijwilligers zijn toegewijd aan het uitvoeren van kwaliteitswerk
h. Er is iemand in de Wikipediagemeenschap die zich lijkt in te zetten om mij te helpen met het doen van goed werk
i. De beslissingen die ik als deel van de gemeenschap heb gemaakt, lijken me eerlijk en evenwichtig
j. Ik zou vrienden aanbevelen mee te helpen aan Wikipedia


[NEW]

19. Wat motiveert u het meest om bij te dragen aan Wikipedia? U moet één antwoord kiezen. [FREE-FORM]


[NEW]

20. Hoeveel tijd heeft u in de afgelopen zeven dagen (ongeveer) besteed aan het bijdragen aan Wikipedia?

[Text] uur____

[Text] minuten____


Performance of different parts of the movement

[Asked of all respondents, including those from Commons]

Tot slot willen we graag weten wat u vindt van de verschillende deelnemers in de Wikimediagemeenschap.

Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 "helemaal niet goed" is en 10 "zeer goed", wat is uw beoordeling van... T1 ... de prestaties van de vrijwilligers van Wikimedia in het algemeen, bij het bijdragen aan de Wikimediabeweging?

_________ 0 - 10
99 Weet ik niet

T2 ... de prestaties van de Wikimedia Foundation, bij het bijdragen aan de Wikimediabeweging?

_________ 0 - 10
99 Weet ik niet

T3 ... de prestaties van de landelijke Wikimediaverenigingen ('chapters'), bij het bijdragen aan de Wikimediabeweging?

_________ 0 - 10
99 Weet ik niet

T4 ... de prestaties van uzelf, bij het bijdragen aan de Wikimediabeweging?

_________ 0 - 10
99 Weet ik niet


SECTIE V: WIKIMEDIA FOUNDATION

STICHTING:

De Wikimedia Foundation ondersteunt een groep van sites, waaronder Wikipedia en Wikimedia Commons, naast nog acht andere sites met educatieve inhoud, in meer dan 280 talen. De missie van de Wikimedia Foundation is mensen overal ter wereld de mogelijkheid te bieden om vrije en publiek toegankelijke informatie te ontwikkelen en wereldwijd te verspreiden.

F1. Hoe bekend bent u met de Wikimedia Foundation?


Dit is het eerste wat ik heb gehoord over de Wikimedia Foundation.
Ik ben enigszins bekend met de Wikimedia Foundation.
Ik ben goed bekend met de Wikimedia Foundation.
Ik ben goed bekend met de Wikimedia Foundation en ik heb regelmatig contact met de Foundation.

F2. Hoe goed denkt u dat de Foundation de volgende zaken ondersteunt:

Engelstalige Wikipedia?
Wikipediasites in andere talen?
Wikimedia Commons?
Andere Wikimediasites zoals WikiWoordenboek en Wikiquote?
1 Heel goed
2 Enigszins goed
3 Niet heel goed
4 Helemaal niet
0 Ik weet het niet zeker

F3. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

De Foundation en haar werknemers zijn een deel van de Wikimediagemeenschap.
De Foundation communiceert goed genoeg met de Wikimediagemeenschap.
De Foundation betrekt de Wikimediagemeenschap bij de besluitvorming over belangrijke initiatieven.
Zeer mee eens
Enigszins mee eens
Enigszins mee oneens
Zeer mee oneens
0. Ik weet het niet zeker / Het is ingewikkeld

F4. Vindt u, in het algemeen genomen, dat de Foundation in de juiste richting gaat, of gaat ze in de verkeerde richting?

1 Juiste richting
2 Verkeerde richting
0 Weet ik niet


RECENTE ACTIVITEITEN:

Hieronder staat een lijst van recente activiteiten van de Wikimedia Foundation. Geef alstublieft voor elke activiteit aan of u het ermee eens of oneens bent.

R1. Technische ondersteuning: de Foundation onderhoudt Wikipedia en zustersites en voert technische verbeteringen door. Hieronder valt het onderhoud van de servers en andere hardware, het uitvoeren van gebruikelijke vervangingen en ander gepland onderhoud en niet-routinematige activiteiten zoals het verbeteren van de technologie, wat ervoor zorgt dat de ontwikkeling van de software waar de websites op draaien doorgaat.

R2. Wikimedia Foundation subsidieprogramma: de Foundation verstrekt subsidies aan landelijke Wikimediaverenigingen, alsook aan groepen en individuen voor activiteiten die de missie van Wikimedia over de hele wereld ondersteunen. Een subsidieaanvraag ​​is een open proces, waarbij financieringsverzoeken publiekelijk geplaatst worden voor commentaar van de gemeenschap. Openbare verslagen van subsidieresultaten zijn vereist.

R3. Belangenbehartiging van de gemeenschap: de Foundation zoekt actief naar initiatieven die het leven voor voor lezers en bewerkers makkelijker maken, en ondersteunt deze. Naast technische hulpmiddelen, kan dit ook gaan om hulpmiddelen of advies om ervoor te zorgen dat vrijwilligers zich gesteund voelen in hoe met bepaalde situaties om te gaan.

R4. Juridische bescherming: het juridische team van Wikimedia verdedigt de artikelen en andere media op de Wikimediasites tegen juridische dreigingen van over de hele wereld. Ze is ook een voorvechter van informatie onder vrije licentie en in het publieke domein. Daarnaast beschermt het team de handelsmerken van Wikimedia wereldwijd, onder andere door het aanklagen van domeinkapers die proberen te profiteren van de domeinnamen van Wikimedia.

R5. Wereldwijde Onderwijsprogramma's: deze programma's stimuleren studenten om bij te dragen aan Wikimediasites als onderdeel van hun curriculum in het hoger onderwijs. Het doel is om kwaliteitsbijdragen aan Wikimedia van diverse groepen te vergroten. Tot op heden is het programma uitgevoerd in zes landen (en gestart in zeven andere landen) door de Wikimedia Foundation, landelijke Wikimediaverenigingen en individuele vrijwilligers.

R6. Mobiel: de Wikimedia Foundation ondersteunt de uitbreiding van Wikipedia voor mobiele telefoons door het maken van mobiele sites en apps die effectief gebruikt kunnen worden, het bouwen van gespecialiseerde hulpmiddelen voor mobiel bijdragen en het aangaan van samenwerkingsverbanden met aanbieders van mobiele telefonie in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om vrije toegang tot Wikipedia te verstrekken aan de gebruikers van hun mobiele telefoons.

R7. Investeren in ontwikkelingslanden: de Wikimedia Foundation helpt gemeenschappen in met veel potentie maar ondervertegenwoordigde talen en regio's om de groei van Wikimediaprojecten die van lokaal belang zijn te bevorderen. Het doel is om verschillende benaderingen te testen die na verloop van tijd de groei in zich ontwikkelende landen kan versnellen. Er zijn al programma's van start gegaan in India, Brazilië en de Arabische taalregio.


A. Ik wist dat de Foundation dit deed.

1 Ja
2 Nee
0 Ik weet het niet zeker

B. Ik vind dat de betrokkenheid van de Foundation bij deze activiteit zinvol is.

1 Mee eens
2 Mee oneens
0 Ik weet het niet zeker

C. Ik denk dat de Foundation goed werk heeft verricht met deze activiteit.

1 Zeer mee eens
2 Enigszins mee eens
3 Enigszins mee oneens
4 Zeer mee oneens
0 Ik weet het niet zeker


PRIORITEITEN

P1. Hieronder staat een lijst van mogelijke prioriteiten. Geef alstublieft aan hoe belangrijk u denkt dat elk van de onderstaande moet zijn voor de Foundation.

a Het verhogen van het aantal bewerkers aan Wikimediasites door nieuwe gebruikers te werven
b Het vasthouden van bestaande gebruikers
c Het bewerken vergemakkelijken
d Het werven en ondersteunen van vrouwelijke gebruikers
e Het ondersteunen van de uitbreiding van Wikipedia's in andere talen dan het Engels
f Het ondersteunen van de uitbreiding van andere Wikimediaprojecten, zoals WikiWoordenboek en Wikiquote.
g Het verhogen van het aantal mensen over de hele wereld dat de Wikimediasites regelmatig gebruikt.
h Het verbeteren van de toegang en bewerkingsmogelijkheden van Wikimedia voor mobiele telefoons en tablets
i Het verdedigen van de inhoud van de Wikimediasites tegen juridische bedreigingen
j Het uitbreiden van Onderwijsprogramma's om leerlingen en studenten aan te moedigen om artikelen voor Wikipedia schrijven
k Het ondersteunen van de groei van lokale, onafhankelijke Wikimediaorganisaties wereldwijd
l Het instellen en beheren van een "rechtsbijstandsfonds" ter ondersteuning van het betalen van juridische kosten als vrijwillige beheerders worden aangeklaagd.
1 Niet belangrijk
2 Enigszins belangrijk
3 Heel belangrijk
9 Geen geschikte prioriteit voor de Foundation
0 Weet ik niet

P2. Moet de Foundation volgens u aan iets werken dat niet in de bovenstaande lijst is opgenomen?

P3. (Q30) Wij willen graag weten hoe u denkt dat de Wikimedia Foundation haar geld moet uitgeven. Stel u hebt 100 euro gedoneerd aan de Foundation, hoe wilt u dan dat de Foundation deze over de onderstaande mogelijkheden verspreidt? Zorg er alstublieft voor dat uw antwoorden bij elkaar optellen tot 100.

[IT SHOULD BE CODED IN SUCH A WAY THAT RESPONDENTS SHOULD KNOW HOW MUCH MONEY IS LEFT AS THEY ALLOCATE FOR DIFFERENT CATEGORIES]

[RANDOMIZE]

a. Technische werkzaamheden (meer personeel, nieuwe cachingservers, prestatiemetingen, beschikbaarheid)
b. Ontwikkelen van technische hulpmiddelen voor ERVAREN gebruikers
c. Ontwikkelen van technische hulpmiddelen voor NIEUWE gebruikers
d. Ontwikkelen van technische hulpmiddelen voor LEZERS
e. Gemeenschapswerk gericht op het aantrekken/ondersteunen van gebruikers wereldwijd
f. Gemeenschapswerk gericht op het aantrekken/ondersteunen van gebruikers in ontwikkelingslanden
g. Gemeenschapswerk gericht op het aantrekken/ondersteunen van gebruikers in mijn land
h. Financiële ondersteuning voor Wikimedianen of andere non-profitorganisaties
i. Ondersteuning voor andere zusterprojecten, niet alleen maar Wikipedia
j. Anders, namelijk: ______

______________


SECTIE VI: DEMOGRAFIE

Voordat we klaar zijn, een paar vragen over uzelf.


21. (D9) Wat is uw leeftijd?

______ jaar [this will be a drop down box from 18 and up]
Vermeld ik liever niet

22. (D10) Wat is het hoogste onderwijsniveau dat u hebt afgerond?

Basisonderwijs (basisschool, lagere school enz.)
Voortgezet/secundair onderwijs (middelbare school)
Hoger onderwijs, bachelorniveau (bachelor, kandidaats)
Hoger onderwijs, masterniveau (master, licentiaat (BE), drs./mr./ir. (NL))
Hoger onderwijs, doctoraat


23. (D11) Bent u momenteel ingeschreven bij een school of universiteit?

1. Ja
0. Nee


24. (D12) Bent u werkzaam?

1. Ja, ik werk fulltime.
2. Ja, ik werk parttime.
3. Nee, ik heb op het moment geen werk.


25. (D13) Bent u getrouwd, heeft u een partner of bent u alleenstaand?

1. Ik ben getrouwd.
2. Ik heb een partner, maar ik ben niet getrouwd.
3. Ik ben alleenstaand.


26. (D14) Heeft u kinderen?

1. Ja, ik heb kinderen
0. Nee, ik heb geen kinderen


27. (D15) Wat is uw geslacht?

1. Man
2. Vrouw
3. Transseksueel
4. Transgender
5. Zeg ik liever niet

AFSLUITSCHERM

Hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek! De gegevens worden geanonimiseerd en de resultaten worden vrijgegeven in het publieke domein. De resultaten van het onderzoek worden in de komende maanden op de <a href="https://blog.wikimedia.org/">Wikimediablog</a> gepubliceerd. Meer informatie over de initiatieven van de Wikimedia Foundation vindt u op <a href="https://wikimediafoundation.org/wiki/Home">onze website</a>. Hebt u suggesties hoe wij toekomstige versies van dit onderzoek kunnen verbeteren, <a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/Research_talk:Wikipedia_Editor_Survey_2012">laat dan een bericht achter</a>.

CentralNotice messages

Neem deel aan het Gebruikersonderzoek 2012 in door [hier te klikken].

U kunt het onderzoek op elk gewenst moment opslaan en later afmaken, maar dit is mogelijk de enige keer dat u dit bericht te zien krijgt.

[ONLY ON WP PROJECTS]: Deel uw ervaringen en verbeter Wikipedia.