Jump to content

Research:Wikipedia Editors Survey 2011/Translation/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

LimeSurvey Language
Dutch (nl)

Introductie

[edit]

Vragenlijst voor redacteuren
2011

The Wikimedia Foundation
San Francisco, Californië, Verenigde Staten

Dank u voor het invullen van de Vragenlijst voor redacteuren van 2011. U (de bewerker) maakt Wikipedia en haar zusterprojecten tot wat ze zijn en uw feedback zorgt ervoor dat onze projecten nog beter worden. Onze doelstelling is het gebruiken van de informatie uit deze enquête om inzicht te creëren in het bewerken van de projecten. Wij delen het resultaat en de analyse van de enquête mee wanneer deze afgelopen is.

Dit is een proefenquête die ongeveer 20 à 30 minuten in beslag zal nemen. Er wordt ook gebruik gemaakt van basisinformatie vanuit uw gebruikersprofiel voor analyse.

Wij realiseren ons dat dit een deel van uw tijd inneemt en willen u dan ook al op voorhand bedanken voor uw steun bij het verzamelen van waardevolle informatie die ons allen ten goede komt.

Bedankt voor uw tijd en inbreng!

Vertrouwelijkheid en licensering

[edit]

The Wikimedia Foundation hecht veel waarde aan privacy. We zullen geen individueel herkenbare gegevens aan derden verstrekken en deze niet anders gebruiken dan voor het gestelde doel. Geanonimiseerde resultaten komen in het publiek domein.

In het geval van vragen of twijfel over vertrouwelijke omgang, stel ze gerust anoniem op: http://strategy.wikimedia.org/wiki/Editor_survey_feedback

Inleidende vragen

[edit]
 • D1a. Bedankt voor uw deelname. Om te beginnen enkele vragen over u zelf. In welk jaar bent u begonnen met bijdragen aan Wikipedia?
  • _____
 • D1b. Hoeveel bewerkingen aan Wikipedia heeft u sindsdien gedaan? (Geen botmatige a.u.b.)
  • _____
 • D2. Wat is uw leeftijd?
  • _____ jaar
 • D3a. Wat is het hoogste onderwijsniveau dat u heeft afgerond?
  • basisonderwijs (lagere school)
  • voortgezet onderwijs (middelbare school (vmbo, havo, vwo), MBO e.d.)
  • hogeschool/universiteit (bachelor)
  • universiteit (master)
  • universiteit (doctoraat)
 • D3b. Bent u momenteel scholier of student?
  • Ja
  • Nee
 • D4. Heeft u een baan?
  • Ja, volledig
  • Ja, part-time
  • Nee, ik heb op het moment geen baan.
 • D5a. Bent u getrouwd, hebt u een partner of bent u alleenstaand?
  • Getrouwd
  • Partner
  • Alleenstaand
 • D5b. Heeft u kinderen?
  • Ja
  • Nee
  • Weet ik niet
 • D6. Wat is uw (geschatte) bruto maandinkomen?
  • _____ per maand
  • _____ munteenheid
 • D7a. Welke nationaliteit heeft u?
  • __________
 • D7b. In welk land woont u?
  • ______
 • D8. Is er een Wikimedia-vereniging in uw land?
  • Ja
  • Nee
  • Weet niet
 • D8a. Zo ja, bent u er lid van?
  • Ja
  • Nee
 • D9. Welke taal of talen beheerst u? Kies alstublieft alle talen die van toepassing zijn.
 • D10. Wat is uw geslacht?
  • Man
  • Vrouw
  • Transseksueel
  • Transgender
 • D11. Hoe lang werkt u gemiddeld per dag op een computer?
  • Meer dan 10 uur
  • 8-9 uur
  • 7-8 uur
  • 5-6 uur
  • 3-4 uur
  • Ongeveer 1 uur
  • Minder dan een uur
  • Zit niet dagelijks achter de computer
 • D12. We zijn geïnteresseerd in uw vaardigheden met computer(applicatie)s. Hieronder staan verschillende niveau's. Kies alstublieft het niveau dat het beste bij u past.
  • Ik ben niet erg vertrouwd met de computer.
  • Ik gebruik mijn computer om e-mail te lezen, te surfen en doe aan tekstverwerking.
  • Ik kan downloaden en programma's en/of bestanden op mijn computer installeren.
  • Ik programmeer en maak applicaties of pas deze aan.

Deel I: Meewerken en bijdragen

[edit]

De komende serie vragen gaat over uw medewerking aan Wikipedia.

 • Q1a. Aan welke taalversie(s) van Wikipedia SCHRIJFT u? Noem ze allemaal.
 • V1b. Aan welke taalversie van Wikipedia SCHRIJFT u VOORAL? Noem er ÉÉN
 • V2a. Welke taalversie(s) van Wikipedia LEEST u? Noem ze allemaal.
 • V2b. Welke taalversie van Wikipedia LEEST u VOORAL? Noem er ÉÉN
 • V3. Wat is uw gebruikersstatus? (Kies ze allemaal)
  • Ongeregistreerd (geen account)
  • Geregistreerd (basisaccount)
  • Moderator
  • Bureaucraat
  • Steward
  • Checkuser
  • Oversighter
 • V4a. We zijn geïnteresseerd in uw recente medewerking aan Wikipedia en de Wikipediagemeenschap. Geef bij elke activiteit alstublieft aan hoe vaak u deze de afgelopen maand hebt verricht.
  • Geen
  • Nauwelijks
  • Soms
  • Vaak
  • Heel vaak
   • Ik schrijf nieuwe artikelen
   • Ik doe onderzoek voor artikelen
   • Ik wijzig bestaande artikelen
   • Ik vertaal
   • Ik doe aan vandalismebestrijding, speur naar auteursrechtenschending en andere problemen
   • Ik reageer op vragen of klachten van anderen
   • Ik sus onenigheid tussen andere medewerkers (b.v. bemiddeling, arbitrage)
   • Ik organiseer ontmoetingen, trainingen of jaarlijkse Wikimania-bijeenkomsten
   • Ik maak Wikipedia bekend buiten de Wikipediagemeenschap
   • Ik doe technisch (onderhouds)werk aan servers of software
   • Ik neem deel aan het verenigingswerk voor de lokale afdeling
   • Ik discussieer over artikelen
   • Ik ontwikkel of onderhoud regels, richtlijnen & dergelijke algemene gemeenschapszaken
 • V4b. Hieronder nog enkele andere bezigheden. Geef bij elke activiteit alstublieft aan hoe vaak u deze de afgelopen maand hebt verricht.
  • Nooit
  • Zelden
  • Soms
  • Vaak
  • Heel vaak
   • Ik upload of bewerk audiobestanden, videobestanden of andere bestanden
   • Ik beoordeel de kwaliteit van artikelen
   • Ik houd me bezig met (onmiddellijke) verwijdersessies als directe verwijdering, verwijderlijsten en het overleg daarover
   • Ik ondersteun beginners bij problemen of vragen, verwelkom ze en dergelijke
   • Anders, gelieve te specificeren ______
 • V5a. Hieronder een lijst met redenen om te BEGINNEN met bijdragen aan Wikipedia. Welke (noem er zoveel mogelijk) waren bij AANVANG voor u van toepassing?
  • Ik wilde zien of iedereen kan bewerken
  • Ik trof een fout aan die ik wilde verbeteren
  • Ik zag een rode link of merkte een onderwerp op dat ontbrak en vulde dat in door een nieuw artikel te schrijven
  • Ik wist veel af van een summier behandeld onderwerp en breidde de informatie daarover uit
  • Vrienden, familieleden of collega's droegen al bij aan Wikipedia
  • Ik wilde mijn kennis aan een groter publiek verkondigen
  • Het idee van het delen van kennis sprak mij aan
  • Ik wilde mij nieuwe vaardigheden eigen maken
  • Ik wilde meepraten in discussies en overleg op Wikipedia
  • Ik heb vanuit school of werk opdracht gekregen om te bewerken
 • V5b. Hieronder een lijst met redenen om te DOOR TE GAAN met bijdragen aan Wikipedia. Welke (noem er zoveel mogelijk) waren bij VOORTDURING voor u van toepassing?
  • Om beroepsmatige redenen
  • Ik blijf fouten verbeteren
  • Ik vind onvolledige of subjectieve artikelen
  • Ik vind het leuk om bij te dragen aan onderwerpen in mijn kennisgebied
  • Ik wil mijn kennis aan een groter publiek verkondigen
  • Ik wil onderwerpen die me aan het hart liggen populair maken
  • Ik houd van de filosofie van Wikipedia aangaande openheid en samenwerking
  • Ik geloof dat informatie vrij beschikbaar dient te zijn voor iedereen
  • Ik wil een reputatie opbouwen in de Wikipediagemeenschap
  • Ik houd van het vrijwillig verspreiden van kennis
  • Het geeft plezier en voldoening
 • V6. Hieronder staan beschikbare hulpmiddelen. Geef voor elk hulpmiddel aan in hoeverre ze het bewerken voor u veraangenamen.
  • Ik ben me niet bewust van deze mogelijkheid
  • Maakt het bewerken van Wikipedia gemakkelijker
  • Maakt geen verschil bij bewerken
  • Maakt het bewerken van Wikipedia moeilijker
   • Hulppagina's
   • Inhoud van pagina's met regels en richtlijnen
   • Wiki- of HTML-achtige opmaaktaal
   • Bewerkinterface
   • Geautomatiseerde hulpsoftware als Zeusmodus, Automatische WikiBrowser (AWB), RTRC, enzovoorts.
   • Gemeenschapsfora en andere overlegstructuren
   • Bots
   • Uitbreidingen en persoonlijke scripts
 • V7a. Als u terugdenkt aan VORIG JAAR (2010), hoe actief was u toen op Wikipedia in vergelijking met het voorgaande jaar (2009)?
  • Ik was minder actief op Wikipedia in 2010 dan in 2009
  • Mijn activiteit is niet veranderd
  • Ik was actiever op Wikipedia in 2010 dan in 2009
 • V7b. Waarom werd u minder actief op Wikipedia? Geef de redenen aan die van toepassing zijn.
  • Ik heb geen tijd
  • Ik spendeer meer tijd aan andere online bezigheden
  • Ik spendeer meer tijd aan (andere) offline bezigheden
  • Het is tijdsverspilling omdat mijn bewerkingen toch teruggedraaid zullen worden
  • Ik denk dat ik niet genoeg kennis heb om bij te dragen
  • Andere mensen doen het al, dus hoef ik het niet meer te doen
  • Ik wil andermans werk niet aanpassen
  • Ik heb genoeg aan het lezen, het bewerken hoeft voor mij niet
  • Ik verkies geen tijd te besteden aan bewerken
  • Ik bewerk niet vanwege een of meerdere conflict(en) met (een) andere medewerker(s)
  • De regels en richtlijnen zijn te moeilijk geworden
  • Anders, graag specificeren ­­­­­­­­______
 • V7c. Indien u minder actief zou worden op Wikipedia binnen de VOLGENDE ZES maanden, wat zou dan de meest waarschijnlijke oorzaak hiervoor zijn? Kies EEN.
  • Ik denk dat ik minder tijd zal hebben
  • Ik denk meer tijd te gaan spenderen aan andere online bezigheden
  • Ik denk meer tijd te gaan spenderen aan (andere) offline bezigheden
  • Het is tijdsverspilling omdat mijn bewerkingen toch teruggedraaid zullen worden
  • Ik denk dat ik niet genoeg kennis heb om bij te dragen
  • Andere mensen doen het al, dus hoef ik het niet meer te doen
  • Ik wil andermans werk niet aanpassen
  • Ik heb genoeg aan het lezen, het bewerken hoeft voor mij niet
  • Ik verkies geen tijd te besteden aan bewerken
  • Ik bewerk niet vanwege een of meerdere conflict(en) met (een) andere gebruiker(s)
  • De regels en richtlijnen zijn te moeilijk geworden
  • Anders, graag specificeren ­­­­­­­­______

Deel II: Technologie en netwerk

[edit]

De volgende vragen gaan over het gebruik van verschillende technologische apparaten en internetsites.

 • V8a. Hieronder staat een lijst met elektronische apparaten. Welke hiervan heeft u in uw bezit?
  • Een computer
  • Een laptop of netbook
  • Een tablet-pc (zoals een iPad)
  • Een mobiele telefoon (gsm)
  • Een MP3-speler zoals een iPod
  • Geen van bovenstaande
 • V8b. Bent u in het bezit van een smartphone, zoals een iPhone, Android of Blackberry?
  • Ja
  • Nee
 • V8c. Hieronder staat een gelijkaardige lijst van elektronische apparaten. Welke hiervan gebruikt u om Wikipedia te BEWERKEN?
  • Een computer
  • Een laptop of netbook
  • Een tablet-pc (zoals een iPad)
  • Een mobiele telefoon (gsm)
  • Een MP3-speler zoals een iPod
 • V8d. Hieronder staat een gelijkaardige lijst van elektronische apparaten. Welke hiervan gebruikt u om Wikipedia te LEZEN?
  • Een computer
  • Een laptop of netbook
  • Een tablet-pc (zoals een iPad)
  • Een mobiele telefoon (gsm)
  • Een MP3-speler zoals een iPod
 • V9. Hieronder is een lijst van technische activiteiten die sommige mensen regelmatig doen. Geef alstublieft voor elke activiteit aan hoe lang u eraan besteedt "op een normale dag".
  • Meer dan 8 uur
  • 7-8 uur
  • 5-6 uur
  • 3-4 uur
  • 1-2 uur
  • Minder dan een uur
  • Ik besteed geen tijd aan deze activiteit
   • In contact blijven met vrienden en familie via een sociale netwerksite zoals Facebook of Hyves
   • E-mail versturen en ontvangen
   • Gebruik maken van instant messaging services zoals MSN Messenger of GTalk
   • Online multiplayerspellen spelen, zoals World of Warcraft
   • Dingen via het internet aankopen
   • Online spellen spelen op sociale netwerksites zoals Farmville
   • Muziek van websites downloaden, bijvoorbeeld via iTunes
   • Video's bekijken op websites als YouTube
   • Gebruik maken van locatiegevoelige toepassingen zoals FourSquare en GoWalla
   • Bloggen of blogs lezen
   • Gebruik maken van Twitter of vergelijkbare websites
   • Wikipedia lezen
   • Bijdragen aan Wikipedia
   • Bijdragen aan open-source software
 • V10. Hieronder staat een vergelijkbare, kortere lijst van dingen die mensen online doen. Geef alstublieft aan hoe belangrijk dit voor u is in uw dagelijks leven.
  • Heel erg belangrijk
  • Erg belangrijk
  • Een beetje belangrijk
  • Niet zo belangrijk
  • Helemaal niet belangrijk
   • E-mail
   • Online spellen
   • "Twitteren" op bijvoorbeeld Twitter
   • Tijd doorbrengen op sociale netwerksites zoals Facebook
   • Bijdragen aan Wikipedia
 • V11. Veel mensen gebruiken tegenwoordig sociale media. Neemt u deel aan de volgende activiteiten:
  • Ja
  • Nee, maar ik ben op de hoogte van het bestaan van deze activiteit
  • Nee, ik ben niet op de hoogte van het bestaan van deze activiteit
   • Een persoonlijke blog beheren
   • Twitteren via Twitter of een dergelijk micro-blogplatform
   • Omgaan met andere Twitter-gebruikers door middel van directe berichten, antwoorden en retweets
   • Regelmatig reacties en/of foto's aan een blog toevoegen
   • Persoonlijke foto's of familiefoto's op het internet zetten, zodat anderen deze kunnen bekijken
   • Persoonlijke video's of familievideo's op het internet zetten, zodat anderen deze kunnen bekijken
   • Media aanmaken, zoals een geluidsfragment of een video, en dit podcasten of op een website zoals YouTube zetten.
   • Uw status op sociale netwerksites updaten
   • Reageren op statusupdates van vrienden, foto's enz. op sociale netwerksites
   • Online links delen op Facebook, Twitter of vergelijkbare websites
   • Inhoud "waarderen" op sociale netwerksites
   • Inhoud "waarderen" op blogs, kranten enz.
   • Recensies over een restaurant of producten schrijven op websites zoals Yelp en Amazon
   • Je locatie doorgeven door middel van websites zoals FourSquare en Twitter
   • Vragen stellen en antwoorden geven in online gemeenschappen zoals Quora en Flutcher
 • V12. Hieronder staat een lijst van beschikbare toevoegingen of applicaties op mobiele toestellen, zoals mobiele telefoons, MP3-spelers en dergelijke. Geef alstublieft de toevoegingen aan die u GEBRUIKT op uw mobiele toestel(len).
  • Ja, ik maak hier gebruik van
  • Nee, ik maak hier geen gebruik van
   • Een toevoeging die u de mogelijkheid biedt uw sociale netwerkprofiel te bezoeken
   • Een toevoeging die u de mogelijkheid biedt uw blog te lezen/aan te passen
   • Een toevoeging die u de mogelijkheid biedt te Twitteren
   • Een toevoeging die u de mogelijkheid biedt te zoeken naar informatie
   • Een toevoeging die u de mogelijkheid biedt foto's te uploaden en bekijken
   • Een toevoeging die u de mogelijkheid biedt video's te uploaden en bekijken
   • Een toevoeging die u de mogelijkheid biedt relevante informatie over uw locatie te vinden
   • Een toevoeging die u de mogelijkheid biedt Wikipedia te lezen
   • Een toevoeging die u de mogelijkheid biedt spellen te spelen
   • Een toevoeging die u de mogelijkheid biedt "in te checken" op bepaalde plaatsen
 • V13a. Indien Wikipedia toevoegingen zou aanmaken die INGEBOUWD zitten in de Wikipediasite voor mobiele toestellen, hoe waarschijnlijk is het dan dat u deze zou gebruiken?
  • Zeer waarschijnlijk
  • Waarschijnlijk
  • Redelijk waarschijnlijk
  • Niet zo waarschijnlijk
  • Helemaal niet waarschijnlijk
   • Een toevoeging die u de mogelijkheid biedt afbeeldingen vanaf een mobiel toestel naar Wikipedia Commons te uploaden
   • Een toevoeging die u de mogelijkheid biedt Wikipedia-artikelen te beoordelen
   • Een toevoeging die u de mogelijkheid biedt nieuwe artikelen aan te maken
   • Een toevoeging die u de mogelijkheid biedt paragrafen en zinnen aan te passen (blokbewerkingen)
   • Een toevoeging die u de mogelijkheid biedt artikelen te bewaren om ze offline te lezen of bewerken
   • Een toevoeging die u de mogelijkheid biedt vandalismebestrijding te doen via een mobiel toestel
 • V14a. Met welke van de onderstaande stellingen bent u het MEEST akkoord?
  • Ik geloof dat het bewerken van Wikipedia meer beloont dan andere online bezigheden zoals sociale netwerksites et cetera.
  • Ik geloof dat andere online bezigheden zoals sociale netwerksites en Twitter meer belonen dan het bewerken van Wikipedia
 • V14b. Indien u moest kiezen, welke van onderstaande activiteiten zou u liever doen?
  • Tijd spenderen aan het bewerken van Wikipedia zodat ik kan meehelpen aan het wereldwijd verspreiden van kennis
  • Tijd spenderen aan bloggen zodat ik gewaardeerd kan worden voor mijn teksten

Deel III: Wikipediagemeenschap

[edit]

De volgende vragen gaan over uw samenwerking met ander Wikipedianen en uw ervaringen als lid van de Wikipediagemeenschap.

 • V15. Met hoeveel andere Wikipedianen heeft u op enige wijze (online, telefonisch of direct) contact gehad?
 • V16. Hieronder staat een lijst met hulpmiddelen voor contact met andere medewerkers. Welke heeft van die hulpmiddelen u de AFGELOPEN MAAND voor contact gebruikt? Kies degenen die van toepassing zijn.
  • Café's op Wikipedia
  • Gebruikersoverlegpagina's
  • Mailinglijsten zoals Foundation-l
  • Wikimedia Foundation-blog
  • Planet Wikimedia-blog
  • IRC
  • Instant Messaging-services zoals GTalk en Yahoo!Messenger
  • E-mail
  • Sociale-netwerksites zoals Facebook, Hyves en LinkedIn
  • Micro-bloggingplatforms zoals Twitter en tumblr
  • Geen van bovenstaande
 • V17. We zouden graag willen weten hoe u uw mede-Wikipedianen omschrijft. Hieronder volgen een paar karaktertrekken. Kies alstublieft de TWEE die u het meest van toepassing vindt.
  • Hulpvaardig
  • Vriendelijk
  • Samenwerkend
  • Grof, bot
  • Onvriendelijk
  • Intelligent
  • Dom
  • Arrogant
 • V18a. Hieronder volgt een lijst van interacties/ervaringen die voorkomen binnen de Wikipediagemeenschap. Vertel alstublieft bij elke ervaring of, en zo ja hoe u deze ervaring heeft beleefd.
  • Ja
  • Nee
   • Een ander voegde afbeeldingen toe aan uw artikel
   • Niet helemaal correcte informatie is toegevoegd aan een door u gestart artikel
   • Een ster of bloem ontvangen
   • Uw artikel is in de etalage gezet
   • Grammaticale foutjes door anderen verbeterd in uw artikel
   • Inhoudelijke zaken toegevoegd aan uw artikel
   • Uw afbeeldingen in gebruik genomen voor artikelen
   • Hergebruik van uw inhoud
   • Blijk van waardering voor een of meerdere bewerking(en) of artikel(en) ontvangen
   • Artikelen zijn op de hoofdpagina (bijvoorbeeld in de sectie 'uitgelicht') gezet
 • V18b. Hieronder volgt nog een lijst van interacties/ervaringen die voorkomen binnen de Wikipediagemeenschap. Vertel alstublieft bij elke ervaring of, en zo ja hoe u deze ervaring heeft beleefd.
  • Ja
  • Nee
   • Uw edits werden teruggedraaid zonder uitleg/overleg
   • Uw edits werden teruggedraaid maar met uitleg
   • Een artikel waar u aan werkte werd verwijderd
   • Meer ervaren gebruikers kijken op u neer
   • Een of meerdere discussie(s) met bewerkers op overlegpagina's of ergens anders
   • Andere gebruikers die hun standpunt doorduwen
   • Een artikel waaraan u werkte werd gevandaliseerd
 • V19. Hieronder staat een kleine lijst van interacties tussen bewerkers binnen de Wikipediagemeenschap. Vertel alstublieft tot op welke hoogte dit uw werkzaamheden op Wikipedia beïnvloedt.
  • Dit geeft me minder zin om Wikipedia te bewerken
  • Dit beïnvloedt mijn activiteit op Wikipedia niet
  • Dit geeft me meer zin om Wikipedia te bewerken
 • V20. Indien u moest kiezen, met welke van de volgende stellingen zou u dan akkoord zijn?
  • De feedback van andere gebruikers door middel van terugdraaiingen, overleg enz. heeft mij geholpen een betere bewerker te worden
  • De feedback van andere medewerkers door middel van terugdraaiingen, overleg enz. zorgden voor een negatieve ervaring
 • V21. Wat is, vanuit uw standpunt, de beste manier om een reputatie op te bouwen in de Wikipediagemeenschap?
  • Nieuwe artikelen schrijven
  • Reeds bestaande artikelen aanpassen
  • Reageren op overlegpagina's
  • Helpen met administratieve zaken zoals blokkeren, verwijderen e.d.
  • Hulp aanbieden aan andere gebruiker door middel van bijvoorbeeld een mailinglist
  • Hulp bieden aan andere gebruikers door middel van discussie, moderatie of arbitrage
 • V22. Wanneer u zichzelf vergelijkt met andere bewerkers in de taal waarin u Wikipedia het meest bewerkt (i.e. uw thuis-Wikipedia), in welke van de volgende manieren verschilt u van hen?
  • Ik ben een vrouw, terwijl de meeste bewerkers mannen zijn
  • Ik woon in een ander land dan de meerderheid van de bewerkers in mijn thuis-Wikipedia
  • Mijn afkomst is anders dan die van de meerderheid van de bewerkers in mijn thuis-Wikipedia
  • Mijn seksuele geaardheid is anders dan die van de meerderheid van de bewerkers in mijn thuis-Wikipedia
  • Ik ben jonger dan de meerderheid van de bewerkers in mijn thuis-Wikipedia
  • Ik ben ouder dan de meerderheid van de bewerkers in mijn thuis-Wikipedia
  • Ik heb een andere nationaliteit dan de meerderheid van de bewerkers in mijn thuis-Wikipedia
  • Geen van bovenstaande
 • V23. Bent u ooit lastiggevallen door andere gebruikers?
  • Ja, ik ben ooit lastiggevallen BINNEN Wikipedia (overlegpagina, discussiepagina's e.d.)
  • Ja, ik ben ooit lastiggevallen BUITEN Wikipedia (telefoon, Facebook, e-mail e.d.)
  • Nee, ik ben nooit lastiggevallen door andere gebruikers
 • V24a. Wanneer u terugdenkt aan de LAATSTE ZES maanden, kan u zich dan een situatie herinneren waarbij u gelooft dat uw bewerking ongedaan werd gemaakt omwille van een van de volgende zaken?
  • Ja
  • Nee
   • Uw geslacht
   • Uw nationaliteit
   • Uw oorsprong
   • Uw seksuele geaardheid
   • Uw leeftijd
 • V24b. Wanneer u terugdenkt aan de LAATSTE ZES maanden, kan u zich dan een situatie herinneren waarbij u gelooft dat u een conflict heeft verloren omwille van een van de volgende zaken?
  • Ja
  • Nee
   • Uw geslacht
   • Uw nationaliteit
   • Uw oorsprong
   • Uw seksuele geaardheid
   • Uw leeftijd
 • V24c. Wanneer u terugdenkt aan de LAATSTE ZES maanden, kan u zich dan een situatie herinneren waarbij werd gestereotypeerd omwille van een van de volgende zaken?
  • Ja
  • Nee
   • Uw geslacht
   • Uw nationaliteit
   • Uw oorsprong
   • Uw seksuele geaardheid
   • Uw leeftijd
 • V24d. Wanneer u terugdenkt aan de LAATSTE ZES maanden, kan u zich dan een situatie herinneren waarbij u gelooft dat andere gebruikers uw bewerkingen, ook deelnames in discussies, onderwaardeerden omwille van een van de volgende zaken?
  • Ja
  • Nee
   • Uw geslacht
   • Uw nationaliteit
   • Uw oorsprong
   • Uw seksuele geaardheid
   • Uw leeftijd
 • V24e. Wanneer u terugdenkt aan de LAATSTE ZES maanden, kan u zich dan een situatie herinneren waarbij u gelooft dat andere gebruikers op u neerkeken omwille van een van de volgende zaken?
  • Ja
  • Nee
   • Uw geslacht
   • Uw nationaliteit
   • Uw oorsprong
   • Uw seksuele geaardheid
   • Uw leeftijd
 • V24f. Wanneer u terugdenkt aan de LAATSTE ZES maanden, kan u zich dan een situatie herinneren waarbij u gelooft dat andere gebruikers onhartelijk waren omwille van een van de volgende zaken?
  • Ja
  • Nee
   • Uw geslacht
   • Uw nationaliteit
   • Uw oorsprong
   • Uw seksuele geaardheid
   • Uw leeftijd
 • V25. We zijn geïnteresseerd in de interacties die vrouwen hebben in de Wikipediagemeenschap. Hieronder staat een lijst van onaangename ervaringen die sommige vrouwelijke gebruikers hebben ervaren. Geef het alstublieft aan indien u PERSOONLIJK een van onderstaande ervaringen heeft gehad.
  • Ik kreeg te veel aandacht
  • Ik werd online gestalkt
  • Iemand wilde mij ongewenst buiten Wikipedia contacteren
  • Iemand wilde mij persoonlijk ontmoeten
  • Iemand gebruikte mijn afbeelding zonder toestemming
  • Iemand zette ongewenste boodschappen op mijn gebruikers- of overlegpagina
  • Iemand probeerde mij te versieren
  • Anders ________
  • Geen van bovenstaande
 • V26. Wij willen graag weten welke persoonlijke informatie u voor iedereen beschikbaar maakte in de Wikipediacontext. Heeft u de onderstaande informatie beschikbaar gemaakt in uw Wikipediaprofiel?
  • Keuze van gebruikersnaam
  • Gebruikerspagina
   • Geslacht
   • Nationaliteit
   • Oorsprong
   • Seksuele geaardheid
   • Leeftijd
 • V27. Vindt u sommige gebruikersnaamruimtes (gebruikers-/overlegpagina's) te seksueel getint, door middel van afbeeldingen en/of teksten?
  • Ja
  • Nee

Deel IV: Wikipedialezers en donaties

[edit]

De volgende vragen gaan over uw leeservaringen op Wikipedia, en uw deelname aan de Wikimedia Foundation, die Wikipedia beheert.

 • D13. Waarom leest u Wikipedia?
  • Om informatie te vinden
  • Als een referentie voor school- of universiteitsonderzoek
  • Voor school- of universiteitsonderzoek, maar niet om als referentie te gebruiken
  • Voor het werk
 • D14. Weet u of de Wikimedia Foundation een nonprofit- of een for-profitorganisatie is?
  • De Wikimedia Foundation is een nonprofitorganisatie
  • De Wikimedia Foundation is een for-profitorganisatie
 • D15a. Heeft u ooit geld gegeven aan de Wikimedia Foundation?
  • Ja
  • Nee
 • D15b. Hoe vaak heeft u geld gegeven aan de Wikimedia Foundation?
  • Eenmaal
  • 2-3 keer
  • 4-5 keer
  • Meer dan 5 keer
 • D15b2. Was uw donatie aan de Wikimedia Foundation aftrekbaar bij de belasting?
  • Ja
  • Nee
  • Ik weet het niet
 • D15b3. Indien uw donatie aan de Wikimedia Foundation niet aftrekbaar zou zijn geweest, zou u dan nog gedoneerd hebben?
  • Ja
  • Nee
  • Weet niet/niet zeker
 • D15c. Waarom heeft u nooit geld gegeven aan de Wikimedia Foundation?
  • Ik wist niet dat Wikipedia ondersteund wordt door een organisatie zonder winstoogmerk
  • Ik doneer nooit aan goede doelen
  • Ik kan mij geen donatie veroorloven
  • Ik doneer mijn tijd in plaats van mijn geld
  • Donaties aan de Wikimedia Foundation zijn niet aftrekbaar bij de belasting waar ik verblijf
  • Ik ben nooit gevraagd om te doneren of wist niet hoe ik moest doneren.
  • Ik ben het niet eens met de principes en waarden van Wikipedia
  • Ik denk dat mijn donatie niet verstandig gebruikt zal worden
  • Volgens mij zijn er al genoeg mensen die geld doneren.
 • D16. Heeft u ooit informatie gezocht/ontvangen over de Wikimedia Foundation?
  • Ja
  • Nee
 • D16a. Bent u tevreden over de kwaliteit van de informatie die u ontvangt van de Wikimedia Foundation?
  • Ja
  • Nee
 • D17. Heeft u ooit gestemd in de Wikimedia Foundation "Board of Trustees"-verkiezingen?
  • Ja
  • Nee
 • D17a. Waarom heeft u hierin nooit gestemd?
  • Ik was te laat
  • Ik vond dat ik over te weinig informatie beschikte om een juiste keuze te maken
  • Ik vond dat ik over niet genoeg informatie beschikte wat betreft de kandidaten om een juiste keuze te maken
  • Ik wilde stemmen maar was niet stemgerechtigd
  • Ik was niet geïnteresseerd
  • Ik heb er nooit van gehoord
  • Ander ______
 • D18a. Nu u over deze stemming heeft gehoord, bent u geïnteresseerd in het stemmen in toekomstige verkiezingen?
  • Ja
  • Nee
 • D19. Heeft u zich ooit kandidaat gesteld of willen stellen voor de Wikimedia Foundation "Board of Trustee"-verkiezing?
  • Ja
  • Nee
  • Nee, ik was niet stemgerechtigd
 • D19a. Waarom bent u niet geïnteresseerd in het kandideren voor de Wikimedia Foundation "Board of Trustee"-verkiezing?
  • Ik was te laat
  • Ik ben niet geïnteresseerd in het kandideren voor verkiezingen
  • Ik ben niet akkoord met de principes en waarden van de Wikimedia Foundation
  • Ik denk dat ik geen verschil kan maken nadat ik verkozen ben
  • Ik heb er geen informatie over / Ik weet niet hoe het werkt
  • Ander _____
 • D20a. Op een schaal van 0-10, waarbij 0 HELEMAAL NIET GOED en 10 EXTREEM GOED is, hoe zou u de prestaties van uzelf over het bijdragen aan Wikimedia beoordelen?
 • D20b. Op een schaal van 0-10, waarbij 0 HELEMAAL NIET GOED en 10 EXTREEM GOED is, hoe zou u de prestaties van de vrijwilligers van Wikimedia over het bijdragen aan Wikimedia beoordelen?
 • D20c. Op een schaal van 0-10, waarbij 0 HELEMAAL NIET GOED en 10 EXTREEM GOED is, hoe zou u de prestaties van de Wikimedia Foundation over het bijdragen tot Wikimedia beoordelen?
 • D20d. Op een schaal van 0-10, waarbij 0 HELEMAAL NIET GOED en 10 EXTREEM GOED is, hoe zou u de prestaties van de Wikimedia Chapters over het bijdragen aan Wikimedia beoordelen?
  • Ik weet het niet
 • D21. We zijn geïnteresseerd in uw mening over hoe de Wikimedia Foundation haar geld zou moeten uitgeven. Indien u honderd euro (€100) zou doneren aan de Wikimedia Foundation, waaraan zou dat dan volgens u besteed moeten worden?
  • Technische veranderingen (meer technische medewerkers, nieuwe servers, ...)
  • Technische veranderingen die het ondersteunen van ervaren gebruikers ten doel hebben
  • Technische veranderingen die het ondersteunen van nieuwe gebruikers ten doel hebben
  • Gemeenschapswerk dat gericht is op het gezond houden van de bewerkingscultuur
  • Gemeenschapswerk dat gericht is op het aantrekken van nieuwe gebruikers wereldwijd
  • Gemeenschapswerk dat gericht is op het aantrekken van nieuwe gebruikers vanuit de Global South (ontwikkelingslanden e.d.)
  • De individuele chapters en organisaties
  • Ondersteuning voor chapters (bijvoorbeeld communicatie, organisatorische ontwikkeling, ...)
  • Andere _____
 • D22a. We zullen in de toekomst gelijkaardige enquêtes houden. Wilt u hier aan deelnemen?
  • Ja
  • Nee
 • D22b. Gelieve uw e-mailadres door te geven. Deze zal uitsluitend gebruikt worden om contact met u op te nemen in verband met deelname aan toekomstige enquêtes en zal niet buiten het onderzoek gebruikt of beschikbaar gemaakt worden.

Conclusie

[edit]

Dank u voor het deelnemen aan deze enquête! De gegevens zullen geanonimiseerd worden en de resultaten zullen worden vrijgegeven in het publiek domein.