Jump to content

Research:Wikipedia Editors Survey 2011/Translation/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Wstęp[edit]

Ankieta dla edytorów
2011

Wikimedia Foundation
San Francisco, Kalifornia, USA

Dziękujemy za udział w naszej ankiecie dla edytorów. Twój wkład w Wikipedię i jej projekty siostrzane wpłynął na ich obecny kształt, a udział w tej ankiecie pomoże jeszcze bardziej ulepszyć nasze projekty. Celem niniejszej ankiety jest zebranie informacji, które pomogą w ułatwieniu edytowania Wikipedii i jej projektów siostrzanych. Wyniki ankiety i jej analiza zostaną podane do publicznej wiadomości po jej zakończeniu.

Jest to ankieta pilotażowa, a jej wypełnienie zajmie ok. 20-30 minut. W ramach badania, do analizy wyników wykorzystamy również podstawowe informacje dotyczące Twojego konta użytkownika.

Zdajemy sobie sprawę, że wypełnienie tej ankiety wymaga poświęcenia sporej ilości Twojego czasu; chcemy więc z góry podziękować Ci za pomoc w zbieraniu cennych informacji, które pomogą nam wszystkim.

Dziękujemy za Twój czas i wkład w rozwój projektów Wikimedia!

Ochrona danych i licencja[edit]

Wikimedia Foundation wyjątkowo wysoce ceni poufność przekazywanych jej informacji. Informacje pozwalające na zidentyfikowanie respondenta nie są przekazywane organizacjom trzecim, zaś zebrane w wyniku ankiety dane nie są wykorzystywane w celach innych niż związane z celami badania. Anonimowe wyniki ankiety zostaną udostępnione jako domena publiczna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z niniejszą ankietą, lub wątpliwości dotyczące poufności przekazywanych informacji, możesz anonimowo przedstawić swoje obawy pod adresem http://strategy.wikimedia.org/wiki/Editor_survey_feedback.

Pytania wstępne[edit]

 • D1a. Dziękujemy za udział w badaniu. Na początek chcielibyśmy zadać kilka pytań dotyczących Ciebie. W którym roku zacząłeś/-aś edytować Wikipedię?
  • _____
 • D1b. Ile, w przybliżeniu, wykonałeś/-aś edycji odkąd rozpocząłeś/-aś edytowanie Wikipedii? Uwaga: Prosimy o niewliczanie edycji wykonanych przy pomocy botów)
  • _____
 • D2. Ile masz lat?
  • _____ lat
 • D3a. Jaki jest najwyższy ukończony przez Ciebie poziom edukacji?
  • Podstawowy/gimnazjalny (szkoła podstawowa, gimnazjum itp.)
  • Średni (liceum, technikum, szkoła policealna itp.)
  • Wyższy (inżynier, licencjat itp.)
  • Wyższy (magister)
  • Podyplomowe (doktorat)
 • D3b. Czy uczysz się w szkole lub na uniwersytecie?
  • Tak
  • Nie
 • D4. Czy jesteś zatrudniony/-a?
  • Tak, pracuję na pełny etat
  • Tak, pracuję na niepełny etat
  • Nie, aktualnie nie jestem zatrudniony/-a
 • D5a. Czy jesteś w związku małżeńskim, masz partnera, czy jesteś singlem?
  • Mam małżonka/małżonkę
  • Mam partnera/partnerkę, ale nie jesteśmy w związku małżeńskim
  • Jestem singlem
 • D5b. Czy masz dzieci?
  • Tak, mam
  • Nie, nie mam
 • D6. Jakie są Twoje średnie miesięczne dochody (dochody miesięczne brutto przed opodatkowaniem)?
  • _____ kwota miesięczna
  • _____ Waluta
 • D7a. Jakiej jesteś narodowości?
  • __________
 • D7b. W jakim kraju mieszkasz?
  • ______
 • D8. Czy w kraju, w którym mieszkasz, jest lokalny partner Wikimedia Foundation?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • D8a. Czy jesteś członkiem lokalnego stowarzyszenia Wikimedia?
  • Tak
  • Nie
 • D9. Jaki jest Twój język ojczysty? Wybierz wszystkie pasujące odpowiedzi.
 • D10. Jakiej jesteś płci?
  • Mężczyzna
  • Kobieta
  • Transseksualista
  • Transgender
 • D11. Ile średnio czasu spędzasz dziennie przed komputerem?
  • Ponad 10 godzin
  • 8-9 godzin
  • 7-8 godzin
  • 5-6 godzin
  • 3-4 godziny
  • 1-2 godziny
  • Mniej niż godzinę
  • Nie używam komputera codziennie
 • D12. Chcielibyśmy się dowiedzieć jakie są Twoje umiejętności komputerowe. Poniżej znajdziesz listę różnych poziomów biegłości. Zaznacz ten, który najlepiej odpowiada Twoim umiejętnościom.
  • Nie jestem zaawansowany/-a w użytkowaniu komputera
  • Używam komputera do czytanie poczty i przeglądania Internetu, korzystam z edytorów tekstu
  • Umiem ściągnąć i zainstalować pliki i programy na moim komputerze
  • Umiem programować i tworzyć własne aplikacje

Sekcja I: Udział i wkład[edit]

Następne pytania dotyczą Twojego udziału w Wikipedii.

 • Q1a. Jakie wersje językowe Wikipedii edytujesz? Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi
 • Q1b. W jakiej wersji językowej Wikipedii masz największy wkład? Zaznacz jedną odpowiedź
 • Q2a. Jakie wersje językowe Wikipedii czytujesz? Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi
 • Q2b. Którą wersję językową Wikipedii zwykle czytasz? Zaznacz jedną
 • Q3. Jakie masz uprawnienia? (Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)
  • Niezarejestrowany użytkownik (brak konta)
  • Zarejestrowany użytkownik (konto podstawowe)
  • Administrator
  • Biurokrata
  • Steward
  • CheckUser
  • Oversight
 • Q4a. Chcemy poznać kilka szczegółów dotyczących Twojego ostatniego wkładu w Wikipedię i jej społeczność. Dla każdej aktywności wskaż, jak często się udzielałeś/-aś w ciągu ostatnich 30 dni.
  • W ogóle
  • Rzadko
  • Czasem
  • Często
  • Bardzo często
   • Tworzę nowe artykuły
   • Poszukuję źródeł do istniejących artykułów
   • Edytuję istniejące artykuły
   • Tłumaczę artykuły
   • Patroluję hasła w poszukiwaniu naruszeń praw autorskich, wandalizmów lub innych problemów
   • Odpowiadam na pytania i zażalenia czytelników
   • Rozwiązuję problemy między uczestnikami (mediacja, itp.)
   • Organizuję lub pomagam organizować spotkania, imprezy lub konferencje Wikimedia
   • Działam poza projektami Wikimedia, wyjaśniając ich misję
   • Wspomagam społeczność technicznie: administruję serwerami lub oprogramowaniem
   • Uczestniczę w pracach lokalnych stowarzyszeń Wikimedia
   • Uczestniczę w dyskusjach na tematy dotyczące artykułów
   • Uczestniczę w definiowaniu zasad, reguł itp.
 • Q4b. Poniżej znajduje się lista działań podobnych do tych z poprzedniego pytania. Wskaż proszę jak często uczestniczyłeś/-aś w tych działaniach w ciągu ostatnich 30 dni.
  • W ogóle
  • Rzadko
  • Czasem
  • Często
  • Bardzo często
   • Przesyłam lub edytuję pliki multimedialne, grafiki, mapy, itd.
   • Przeglądam artykuły oceniając ich jakość i dokonuję selekcji haseł potencjalnie medalowych
   • Uczestniczę w procesach usuwania haseł – ekspresowe kasowanie, Poczekalnia
   • Udzielam się na stronach pomocy, witam nowych edytorów, itd.
   • Inne, podaj jakie ______
 • Q5a. Poniżej znajduje się lista powodów, dla których ludzie rozpoczynają edytowanie Wikipedii. Z których z poniższych powodów zacząłeś/zaczęłaś edytować Wikipedię? Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.
  • Chciałem/-am sprawdzić, czy Wikipedię może edytować każdy
  • Zobaczyłem/-am błąd i chciałem/-am go poprawić
  • Zobaczyłem/-am czerwony link lub brak jakiegoś artykułu, więc go napisałem/-am
  • Miałem/-am dużo wiedzy na temat, który w Wikipedii opisany był słabo
  • Edytorami Wikipedii są moi przyjaciele, koledzy z pracy lub członkowie rodziny
  • Chciałem/-am zaprezentować swoją wiedzę przed szerszym gronem osób
  • Podoba mi się idea ochotniczej pracy nad poszerzaniem zasobów wiedzy
  • Chciałem/-am posiąść nowe umiejętności
  • Chciałem/-am przyłączyć się do toczącej się w Wikipedii dyskusji
  • Edytowanie Wikipedii było zadaniem narzuconym mi w szkole lub pracy
 • Q5b. Poniżej znajduje się lista powodów, dla których ludzie kontynuują edytowanie Wikipedii. Z których z poniższych powodów kontynuujesz edytowanie Wikipedii? Zaznacz wszystkie pasujące.
  • Edytuję z przyczyn zawodowych
  • Cały czas natykam się na błędy lub wyszukuję błędy
  • Odkrywam hasła, które są niekompletne lub napisane nieobiektywnie
  • Lubię dzielić się wiedzą w dziedzinach, o których mam pojęcie
  • Chcę zaprezentować swoją wiedzę przed szerszym gronem osób
  • Chcę popularyzować wiedzę w dziedzinach, które są mi bliskie
  • Podoba mi się przyświecająca Wikipedii idea otwartości i współpracy
  • Wyznaję zasadę otwartego dostępu do wiedzy dla wszystkich zainteresowanych
  • Chcę wyrobić sobie pozycję wśród edytorów Wikipedii
  • Podoba mi się idea ochotniczego rozwijania zasobów wiedzy
  • Edytowanie jest niezłą zabawą
 • Q6. Poniżej znajduje się lista narzędzi dostępnych dla edytorów Wikipedii. W przypadku każdego z nich zaznacz, czy podczas edytowania Wikipedii zwracasz na nie uwagę.
  • Nie znam tej funkcji
  • Ta funkcja ułatwia edytowanie Wikipedii
  • Ta funkcja nie wpływa na łatwość edytowania
  • Ta funkcja utrudnia edytowanie Wikipedii
   • Strony pomocy
   • Strony z zasadami
   • Składnia wiki a znaczniki typu HTML
   • Interfejs edycji
   • Zautomatyzowane narzędzia do edycji, takie jak AWB, WikiCleaner, itd.
   • Fora i dyskusje społeczności
   • Boty
   • Skrypty i gadżety tworzone przez użytkowników
 • Q7a. Biorąc pod uwagę ubiegły rok, czyli 2010, jak wyglądała Twoja aktywność w porównaniu z rokiem wcześniejszym (2009)?
  • Moja aktywność w Wikipedii spadła w roku 2010 w porównaniu do roku 2009
  • Moja aktywność w Wikipedii nie zmieniła się
  • Moja aktywność w Wikipedii wzrosła w roku 2010 w porównaniu do roku 2009
 • Q7b. Dlaczego spadła Twoja aktywność w Wikipedii? Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.
  • Nie mam już tyle czasu
  • Spędzam więcej czasu na inne działania w Internecie
  • Spędzam więcej czasu poza Internetem
  • Jest to stratą czasu, skoro moje edycje i tak są wycofywane
  • Sądzę, że brak mi wiedzy
  • Edytują inni, więc ja nie muszę
  • Nie chcę edytować materiału stworzonego przez innych edytorów
  • Wystarczy mi czytanie zawartości Wikipedii, nie czuję potrzeby pisania
  • Spadek aktywności był świadomym wyborem
  • Nie edytuję z uwagi na konflikty z innymi edytorami
  • Zasady edytowania zbyt bardzo się skomplikowały
  • Inne, podaj jakie ______
 • Q7c. Gdyby w ciągu najbliższych sześciu miesięcy miał nastąpić spadek Twojej aktywności w Wikipedii, jaka najprawdopodobniej byłaby tego przyczyna?
  • Sądzę, że będę mieć mniej czasu
  • Przewiduję spędzanie większej ilości czasu na inne działania w Internecie
  • Przewiduję spędzanie większej ilości czasu poza Internetem
  • Jest to stratą czasu, skoro moje edycje i tak są wycofywane
  • Sądzę, że brak mi wiedzy
  • Edytują inni, więc ja nie muszę
  • Nie chcę edytować materiału stworzonego przez innych edytorów
  • Wystarczy mi czytanie zawartości Wikipedii, nie czuję potrzeby pisania
  • Nie chcę poświęcać czasu na edytowanie
  • Nie chcę edytować z uwagi na konflikty z innymi edytorami
  • Zasady edytowania zbyt bardzo się komplikują
  • Inne, podaj jakie ______

Sekcja II: Technologia i praca w sieci[edit]

Następne pytania odnoszą się do używanych przez ciebie urządzeń i korzystania z Internetu.

 • Q8a. Poniżej znajduje się lista urządzeń elektronicznych. Które z nich posiadasz?
  • Komputer biurkowy (stacjonarny)
  • Laptop albo netbook
  • Tablet (np. iPad)
  • Telefon komórkowy / smartfon
  • Przenośny odtwarzacz plików mp3
  • Żadne z powyższych
 • Q8b. Czy posiadasz smartfon, taki jak np. iPhone, Android, Blackberry?
  • Tak
  • Nie
 • Q8c. Poniżej znajduje się lista urządzeń elektronicznych. Czy używasz któregoś z nich do edytowania Wikipedii? Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.
  • Komputer biurkowy (stacjonarny)
  • Laptop albo netbook
  • Tablet (np. iPad)
  • Telefon komórkowy / smartfon
  • Przenośny odtwarzacz plików mp3
 • Q8d. Poniżej znajduje się lista urządzeń elektronicznych. Czy używasz któregoś z nich do czytania Wikipedii? Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.
  • Komputer biurkowy (stacjonarny)
  • Laptop albo netbook
  • Tablet (np. iPad)
  • Telefon komórkowy / smartfon
  • Przenośny odtwarzacz plików mp3
 • Q9. Poniżej znajduje się lista niektórych działań związanych z technologiami internetowymi. Zaznacz ile, o ile w ogóle, poświęcasz czasu na każdą z nich podczas typowego dnia.
  • Więcej niż 8 godzin
  • 7-8 godzin
  • 5-6 godzin
  • 3-4 godzin
  • 1-2 godzin
  • Poniżej godziny
  • Nie poświęcam czasu na tę aktywność
   • Kontaktowanie się ze znajomymi i rodziną poprzez portale społecznościowe, jak np. Facebook
   • Poczta elektroniczna
   • Komunikatory internetowe, jak GG czy Skype
   • Wieloosobowe gry online, jak np. World of Warcraft
   • Zakupy online
   • Gry online na portalach społecznościowych, jak Farmville czy CityVille
   • Ściąganie muzyki ze stron WWW
   • Oglądanie filmów na portalach typu YouTube
   • Korzystanie z technologii społecznościowych z usługą geolokalizacji, jak FourSquare czy GoWalla
   • Blogowanie lub czytanie blogów
   • Korzystanie z Twittera lub podobnych mikroblogów
   • Czytanie Wikipedii
   • Edytowanie Wikipedii
   • Udział w rozwijaniu programów typu open source
 • Q10. Poniżej znajduje się lista niektórych działań związanych z technologiami internetowymi. Proszę wskaż, jak ważne są te czynności w Twoim codziennym życiu.
  • Niezwykle ważne
  • Bardzo ważne
  • Dość ważne
  • Niezbyt ważne
  • W ogóle nieważne
   • Poczta elektroniczna
   • Gry online
   • Korzystanie z Twittera lub podobnych mikroblogów
   • Portale społecznościowe takie, jak Facebook
   • Edytowanie Wikipedii
 • Q11. Wiele osób korzysta z mediów społecznych w Internecie. Czy korzystasz z poniższych?
  • Tak
  • Nie, lecz znam to narzędzie
  • Nie i nie znam tego narzędzia
   • Prowadzę osobistego bloga
   • Korzystam z Twittera, Blipa, lub innego mikrobloga
   • Kontaktuję się z innymi użytkownikami Twittera / Blipa poprzez wiadomości, odpowiadanie na posty
   • Regularnie zamieszczam komentarze i grafiki na blogach
   • Publikuję zdjęcia osobiste / rodzinne, by mogli je obejrzeć inni internauci
   • Publikuję osobiste / rodzinne materiały wideo, by mogli je obejrzeć inni internauci
   • Tworzę nagrania audio lub wideo i zamieszczam je w formie podcastów, na przykład w serwisie YouTube
   • Informuję o swoim statusie na portalach społecznościowych takich,jak Facebook
   • Komentuję statusy lub fotografie innych użytkowników portali społecznościowych takich jak Facebook
   • Publikuję linki do zasobów internetowych w serwisach takich jak Facebook czy Twitter
   • „Lubię“ treść publikowaną w portalach społecznościowych takich jak Facebook
   • „Lubię“ treść publikowaną na blogach, stronach gazet itp.
  • Publikuję recenzje restauracji i produktów na takich stronach jak Yelp czy Amazon
   • Dzielę się moim aktualnym położeniem ze znajomymi na takich stronach jak FourSquare czy Twitter
   • Odpowiadam na pytania, zadaję lub oceniam je w takich portalach społecznościowych jak Quora czy Fluther
 • Q12. Poniżej znajduje się lista funkcji dostępnych na niektórych urządzeniach mobilnych, takich jak telefony komórkowe czy odtwarzacze MP3. Zaznacz te funkcje, których UŻYWASZ na którymkolwiek ze swoich urządzeń mobilnych.
  • Tak, używam tej funkcji
  • Nie, nie używam tej funkcji
   • Funkcja umożliwiająca dostęp do portali społecznościowych
   • Funkcja umożliwiająca blogowanie
   • Funkcja umożliwiająca dostęp do Twittera
   • Funkcja umożliwiająca wyszukiwanie informacji
   • Funkcja umożliwiająca dzielenie się zdjęciami i oglądanie ich
   • Funkcja umożliwiająca dzielenie się filmami i oglądanie ich
   • Funkcja umożliwiająca wyszukiwanie informacji związanych z Twoim aktualnym położeniem
   • Funkcja umożliwiająca czytanie Wikipedii
   • Funkcja umożliwiająca granie w gry
   • Funkcja umożliwiająca informowanie o Twoim aktualnym położeniu
 • Q13a. Gdyby Wikipedia uruchomiła poniższe funkcje, które byłyby wbudowane w jej mobilną wersję, jak bardzo prawdopodobne byłoby to, że używałbyś/używałabyś którejś z nich do edytowania Wikipedii?
  • Bardzo prawdopodobne
  • Zdecydowanie prawdopodobne
  • Całkiem prawdopodobne
  • Niezbyt prawdopodobne
  • Mało prawdopodobne
   • Funkcja umożliwiająca wysłanie zdjęcia bezpośrednio z urządzenia mobilnego do Wikimedia Commons
   • Funkcja umożliwiająca ocenę artykułów Wikipedii w pewnej skali
   • Funkcja umożliwiająca tworzenie nowych artykułów
   • Funkcja umożliwiająca edytowanie mniejszych fragmentów tekstu, takich jak akapit czy jedno zdanie
   • Funkcja umożliwiająca zapisanie artykułów do edycji lub przeczytania bez dostępu do internetu
   • Funkcja umożliwiająca przeszukiwanie artykułów w poszukiwaniu wandalizmów
 • Q14a. Jeśli musiałbyś/musiałabyś wybrać któreś z poniższych zdań, które z nich byś wybrał/-a?
  • Uważam, że edytowanie Wikipedii daje więcej satysfakcji niż inne rodzaje aktywności w internecie, takie jak Twitter czy portale społecznościowe
  • Uważam, że moja aktywność na Facebooku, Twitterze i innych podobnych stronach daje więcej satysfakcji niż edytowanie Wikipedii
 • Q14b. Jeśli musiałbyś/musiałabyś wybrać którąś poniższych czynności, co wolałbyś/wolałabyś robić?
  • Spędzać czas edytując Wikipedię i mogąc dołożyć swój wkład w gromadzenie ludzkiej wiedzy
  • Spędzać czas blogując i zdobywając uznanie za moje wpisy

Sekcja III: Społeczność Wikipedii[edit]

Następnych kilka pytań dotyczy stosunków z innymi edytorami Wikipedii oraz Twojego doświadczenia jako członka społeczności Wikipedii.

 • Q15. Jak sądzisz, z jak wieloma edytorami Wikipedii kontaktowałeś/-aś się w ciągu ostatniego miesiąca? (online, przez telefon lub na żywo).
 • Q16. Poniżej znajduje się lista środków, za pomocą których możesz kontaktować się z innymi edytorami. Których z poniższych środków, jeśli w ogóle, używałeś/-aś w ciągu OSTATNIEGO MIESIĄCA w celu komunikacji z innymi edytorami? (Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.)
  • Kawiarenka/Bar
  • Strona dyskusji użytkownika
  • Lista dyskusyjna Foundation-l lub podobna
  • Blog Wikimedia Foundation
  • Planeta Wikimedia
  • IRC
  • Komunikatory internetowe, np. Gadu-Gadu, Jabber czy GTalk
  • E-mail
  • Serwisy społecznościowe, np. Facebook
  • Strony mikroblogowe np. Twitter, Blip
  • Żadne z powyższych
 • Q17. Jesteśmy zainteresowani tym, w jaki sposób opisałbyś/opisałabyś swoich współedytorów. Poniżej znajduje się lista słów, których możesz użyć do opisania członków społeczności Wikipedii. Wybierz DWA słowa, które w NAJLEPSZY sposób Twoim zdaniem opisują edytorów Wikipedii. Zaznacz dwie odpowiedzi.
  • Pomocni
  • Przyjaźni
  • Skłonni do współpracy
  • Niemili
  • Nieprzyjaźni
  • Inteligentni
  • Głupi
  • Aroganccy
 • Q18a. Poniżej znajduje się lista wzajemnych relacji/doświadczeń pomiędzy edytorami należącymi do społeczności Wikipedii. Dla każdej z poniższych możliwości zaznacz, czy miałeś/-aś z nią do czynienia.
  • Tak
  • Nie
   • Inny edytor dodał treść/ilustracje do artykułu, nad którym pracowałem/-am
   • Inny edytor dodał nieprawdziwą treść do artykułu, który utworzyłem/-am
   • Otrzymałem/-am odznaczenie/nagrodę od innego edytora
   • Mój artykuł otrzymał status medalowego
   • Inny edytor poprawił błędy gramatyczne w artykule, który utworzyłem/-am
   • Inny edytor dodał treść do artykułu, który utworzyłem/-am
   • Stworzone przeze mnie ilustracje zostały użyte w artykułach
   • Stworzona przeze mnie treść została użyta ponownie (w tym poza Wikipedią)
   • Inny edytor pochwalił moje edycje lub artykuły
   • Stworzony przeze mnie artykuł trafił na stronę główną
 • Q18b. Poniżej znajduje się dodatkowa lista wzajemnych relacji/doświadczeń pomiędzy edytorami należącymi do społeczności Wikipedii. Dla każdej z poniższych możliwości zaznacz, czy miałeś/-aś z nią do czynienia.
  • Tak
  • Nie
   • Moje edycje zostały wycofane bez podania powodu
   • Moje edycje zostały wycofane, ale z podaniem powodu
   • Artykuł, nad którym pracowałem/-am został usunięty
   • Znajdowałem/-am się pod opiekę bardziej doświadczonych edytorów
   • Prowadziłem/-am dyskusję z innymi edytorami na stronach dyskusji artykułów lub w innym miejscu
   • Inni edytorzy forsowali swój własny punkt widzenia
   • Do artykułu, nad którym pracowałem/-am, dodano obraźliwe/błędne informacje
 • Q19. Poniżej znajduje się krótsza lista wzajemnych relacji pomiędzy edytorami należącymi do społeczności Wikipedii. Dla każdej z nich zaznacz, w jaki sposób wpływa ona na Twoją ogólną ocenę edytowania Wikipedii.
  • Jestem przez to mniej chętny/-a do edytowania Wikipedii
  • Nie wpływa to na moją skłonność do edytowania Wikipedii
  • Jestem dzięki temu bardziej chętny/-a do edytowania Wikipedii
 • Q20. Jeśli miałbyś/miałabyś wybrać, z którymi z poniższych zdań byś się zgodził/-a?
  • Opinie innych edytorów zawarte w opisach zmian czy wyrażone w dyskusjach itp. pomogły mi zostać lepszym edytorem.
  • Opinie innych edytorów zawarte w opisach zmian czy wyrażone w dyskusjach okazały się dla mnie niezbyt przyjazne i przydatne.
 • Q21. Jaki jest, według Twojej perspektywy, najlepszy sposób na zyskanie poważania wśród społeczności Wikipedii? Uszereguj poniższe możliwości według ich ważności, od największej do najmniejszej.
  • Tworzenie nowych artykułów
  • Edytowanie lub poprawianie istniejących artykułów
  • Komentowanie artykułów na stronach dyskusji
  • Czynności administracyjne, takie jak usuwanie, blokowanie użytkowników itp.
  • Pomaganie innym użytkownikom, np. poprzez moderację list dyskusyjnych czy pomoc techniczną
  • Pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy użytkownikami, np. poprzez mediację lub arbitraż
 • Q22. Jakie różnice zauważasz między sobą a edytorami Wikipedii w wersji językowej, którą najczęściej edytujesz (tzw. domowa Wikipedia)? (Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.)
  • Jestem kobietą, a większość edytorów stanowią mężczyźni
  • Mieszkam w innym kraju niż większość edytorów edytujących moją domową Wikipedię
  • Moje pochodzenie etniczne jest inne niż większości edytorów edytujących moją domową Wikipedię
  • Moja orientacja seksualna jest inna niż większości edytorów edytujących moją domową Wikipedię
  • Jestem młodszy/-a od większości edytorów edytujących moją domową Wikipedię
  • Jestem starszy/-a od większości edytorów edytujących moją domową Wikipedię
  • Moje obywatelstwo jest inne niż większości edytorów edytujących moją domową Wikipedię
  • Żadne z powyższych
 • Q23. Czy byłeś/-aś KIEDYKOLWIEK gnębiony/-a przez innych edytorów?
  • Tak, byłem/-am gnębiony/-a NA Wikipedii (np. na stronie użytkownika, stronach dyskusji itp.)
  • Tak, byłem/-am gnębiony/-a POZA Wikipedią (np. poprzez telefony, Facebooka itp.)
  • Nie, nigdy nie byłem/-am gnębiony/-a przez innych edytorów.
 • Q24a. Biorąc pod uwagę ostatnich SZEŚĆ MIESIĘCY, czy przypominasz sobie sytuację, w której Twoje edycje mogły zostać wycofane lub usunięte ze względu na którąś z Twoich poniższych cech?
  • Tak
  • Nie
   • Płeć
   • Narodowość
   • Pochodzenie etniczne
   • Orientacja seksualna
   • Wiek
 • Q24b. Biorąc pod uwagę ostatnich SZEŚĆ MIESIĘCY, czy przypominasz sobie sytuację, w której mogłeś/-aś przegrać spór nt. kwestii dotyczących edytowania Wikipedii ze względu na którąś z Twoich poniższych cech?
  • Tak
  • Nie
   • Płeć
   • Narodowość
   • Pochodzenie etniczne
   • Orientacja seksualna
   • Wiek
 • Q24c. Biorąc pod uwagę ostatnich SZEŚĆ MIESIĘCY, czy przypominasz sobie sytuację, w której mogłeś/-aś zostać oceniony/-a poprzez stereotypy ze względu ze względu na którąś z Twoich poniższych cech?
  • Tak
  • Nie
   • Płeć
   • Narodowość
   • Pochodzenie etniczne
   • Orientacja seksualna
   • Wiek
 • Q24d. Biorąc pod uwagę ostatnich SZEŚĆ MIESIĘCY, czy przypominasz sobie sytuację, w której inni edytorzy nie docenili Twojego wkładu w Wikipedię, w szczególności Twoich edycji, zaangażowania w dyskusje nt. artykułów itp. ze względu na którąś z poniższych cech?
  • Tak
  • Nie
   • Płeć
   • Narodowość
   • Pochodzenie etniczne
   • Orientacja seksualna
   • Wiek
 • Q24e. Biorąc pod uwagę ostatnich SZEŚĆ MIESIĘCY, czy przypominasz sobie sytuację, w której inni edytorzy spoglądali na Ciebie z góry ze względu na którąś z poniższych cech?
  • Tak
  • Nie
   • Płeć
   • Narodowość
   • Pochodzenie etniczne
   • Orientacja seksualna
   • Wiek
 • Q24f. Biorąc pod uwagę ostatnich SZEŚĆ MIESIĘCY, czy przypominasz sobie sytuację, w której inni edytorzy byli niemili ze względu na którąś z poniższych cech?
  • Tak
  • Nie
   • Płeć
   • Narodowość
   • Pochodzenie etniczne
   • Orientacja seksualna
   • Wiek
 • Q25. Jesteśmy zainteresowani tym, jakich sytuacji doświadczyły kobiety w społeczności Wikipedii. Poniższej znajduje się lista nieprzyjemnych doświadczeń, z jakimi mogły mieć do czynienia niektóre kobiety. Zaznacz te doświadczenia, których doświadczyłaś BEZPOŚREDNIO. Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.
  • Zwrócono na mnie za dużo niepotrzebnej uwagi
  • Byłam w złośliwy sposób nagabywana on-line (tzw. stalking)
  • Ktoś niepotrzebnie próbował skontaktować się ze mną poza Wikipedią
  • Ktoś próbował spotkać się ze mną osobiście
  • Ktoś użył mojego zdjęcia bez mojej zgody
  • Ktoś pozostawił niewłaściwe komentarze na mojej stronie użytkownika lub stronie dyskusji
  • Ktoś próbował ze mną flirtować
  • Inne, podaj jakie ________
  • Żadne z powyższych
 • Q26. Jesteśmy zainteresowani tym, jakie informacje osobiste podałeś/-aś na Wikipedii. Czy udostępniłeś/-aś następujące informacje osobiste na Wikipedii? Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.
  • Nazwa użytkownika
  • Strona użytkownika
   • Płeć
   • Obywatelstwo
   • Pochodzenie etniczne
   • Orientacja seksualna
   • Wiek
 • Q27. Czy uważasz, że przestrzeń użytkownika (strony użytkowników, strony dyskusji użytkowników) zawiera za dużo treści seksistowskich (np. rozmowy na temat seksu, insynuacje, ilustracje itp.)?
  • Tak
  • Nie

Sekcja IV: korzystanie z Wikipedii i darowizny[edit]

Następnych kilka pytań dotyczyć będzie Twoich nawyków w czytaniu Wikipedii i relacji wobec Wikimedia Foundation, organizacji, która wspiera rozwój Wikipedii.

 • D13. W jakim celu najczęściej czytasz Wikipedię? Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.
  • Aby odnaleźć interesujące mnie informacje
  • W związku z zajęciami w szkole albo na uniwersytecie jako źródło, które będę mógł/mogła zacytować
  • W związku z zajęciami w szkole albo na uniwersytecie jako źródło, którego nie będę cytować
  • W związku z pracą
 • D14. Czy Wikimedia Foundation, która wspiera rozwój Wikipedii, jest organizacją niezarobkową czy też zarobkową? Zaznacz jedną odpowiedź.
  • Jest to organizacja niezarobkowa
  • Jest to organizacja zarobkowa
 • D15a. Czy kiedykolwiek przekazałeś/-aś pieniądze na rzecz Wikimedia Foundation, która wspiera rozwój Wikipedii?
  • Tak
  • Nie
 • D15b. Ile razy przekazałeś/-aś pieniądze na rzecz Wikimedia Foundation, która wspiera rozwój Wikipedii?
  • Raz
  • 2-3 razy
  • 4-5 razy
  • Więcej niż 5 razy
 • D15b2. Czy Twoja darowizna dla Wikimedia Foundation może być odliczona od podatku?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • D15b3 Gdyby Twoja darowizna dla Wikimedia Foundation nie mogła być odliczona od podatku, czy w dalszym ciągu byś jej dokonał/-a?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem / nie jestem pewien/pewna
 • D15c. Dlaczego nie przekazałeś/-aś darowizny na rzecz Wikimedia Foundation, która wspiera rozwój Wikipedii? Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.
  • Nie wiedziałem/-am, że Wikipedia jest wspierana przez organizację niezarobkową
  • Nie przekazuję środków na cele charytatywne
  • Nie stać mnie na przekazywanie darowizn
  • Wolę przekazywać mój czas niż pieniądze
  • Darowizny na rzecz Wikimedia Foundation nie mogą być odliczane od podatku w miejscu, w którym mieszkam
  • Nigdy nie byłem/-am o to poproszony/-a lub nie wiem, w jaki sposób przekazać darowiznę na rzecz Wikimedia Foundation
  • Nie zgadzam się z zasadami i zwyczajami Wikipedii
  • Sądzę, że moja darowizna mogłaby nie zostać wykorzystana w rozsądny sposób
  • Wydaje mi się, że wystarczająco dużo osób przekazuje darowizny, aby utrzymać projekty Wikimedia
 • D16. Czy kiedykolwiek szukałeś/-aś informacji o lub otrzymałeś informacje od Wikimedia Foundation?
  • Tak
  • Nie
 • D16a. Czy zadowala Cię jakość informacji, które otrzymałeś/-aś od Wikimedia Foundation?
  • Tak
  • Nie
 • D17. Czy kiedykolwiek głosowałeś/-aś w wyborach do Rady Powierniczej Wikimedia Foundation?
  • Tak
  • Nie
 • D17a. Dlaczego nie głosowałeś/-aś w wyborach do Rady Powierniczej Wikimedia Foundation? Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.
  • Przekroczyłem/-am ostateczny termin
  • Czułem/-am, że nie mam wystarczająco dużo informacji na temat Wikimedia Foundation, aby podjąć dobrą decyzję
  • Czułem/-am, że nie mam wystarczająco dużo informacji na temat kandydatów w wyborach, aby podjąć dobrą decyzję
  • Chciałem/-am głosować, lecz nie spełniałem/-am wymagań
  • Nie byłem/-am zainteresowany/-a
  • Nigdy nie słyszałem/-am o takich wyborach
  • Inne, podaj jakie ______
 • D18a. Czy teraz, kiedy wiesz już o wyborach do Rady Powierniczej Wikimedia Foundation, byłbyś/byłabyś zainteresowany/-a zagłosowaniem w nich w przyszłości?
  • Tak
  • Nie
 • D19. Czy kiedykolwiek kandydowałeś/-aś lub zamierzasz kandydować w wyborach do Rady Powierniczej Wikimedia Foundation?
  • Tak
  • Nie
  • Nie, nie spełniałem/-am wymogów niezbędnych do startowania w wyborach
 • D19a. Dlaczego nie jesteś zainteresowany/-a kandydowaniem w wyborach do Rady Powierniczej Wikimedia Foundation?
  • Przekroczyłem/-a ostateczny termin
  • Nie jestem zainteresowany/-a kandydowaniem w żadnych wyborach
  • Nie zgadzam się z zasadami i zwyczajami Wikimedia Foundation
  • Sądzę, że nie będę mieć na nic wpływu, nawet jeśli zostanę wybrany/-a
  • Posiadam zbyt mało informacji lub nie wiem, jak kandydować
  • Inne, podaj jakie _____
 • D20a. W skali 0-10, przy 0 oznaczającym 'BARDZO SŁABO' i 10 oznaczającym 'WYJĄTKOWO DOBRZE', jak oceniłbyś/oceniłabyś swój własny wkład w rozwój ruchu Wikimedia?
 • D20b. W skali 0-10, przy 0 oznaczającym 'BARDZO SŁABO' i 10 oznaczającym 'WYJĄTKOWO DOBRZE', jak oceniłbyś/oceniłabyś wkład wolontariuszy Wikimedia w rozwój ruchu Wikimedia?
 • D20c. W skali 0-10, przy 0 oznaczającym 'BARDZO SŁABO' i 10 oznaczającym 'WYJĄTKOWO DOBRZE', jak oceniłbyś/oceniłabyś wkład Wikimedia Foundation w rozwój ruchu Wikimedia?
 • D20d. W skali 0-10, przy 0 oznaczającym 'BARDZO SŁABO' i 10 oznaczającym 'WYJĄTKOWO DOBRZE', jak oceniłbyś/oceniłabyś wkład partnerów lokalnych Wikimedia Foundation w rozwój ruchu Wikimedia?
  • Nie wiem
 • D21. Jesteśmy zainteresowani Twoją opinią na temat tego, na jakie cele Wikimedia Foundation powinna przeznaczać swoje środki. Gdybyś przekazał/-a na rzecz Fundacji 100 dolarów, na który z poniższych celów chciałbyś/chciałabyś, aby były one wydane? (Upewnij się, że suma wszystkich odpowiedzi wynosi 100 dolarów)
  • Kwestie techniczne (zatrudnianie nowych pracowników technicznych, zakup nowych serwerów pośredniczących, rozwój wydajności oprogramowania, zwiększenie uptime-u)
  • Rozwój funkcji technicznych (oprogramowania) mających na celu pomoc doświadczonym edytorom
  • Rozwój funkcji technicznych (oprogramowania) mających na celu pomoc nowym edytorom
  • Działalność wśród społeczności prowadząca do zwiększenia kultury edytowania
  • Działalność wśród społeczności mająca na celu zdobycie/wspieranie nowych użytkowników w ujęciu globalnym
  • Działalność wśród społeczności mająca na celu zdobycie/wspieranie nowych użytkowników pochodzących z krajów biednego Południa
  • Przyznawanie grantów dla lokalnych partnerów Wikimedia Foundation, osób indywidualnych i podobnych organizacji na rzecz projektów priorytetowych
  • Wspieranie lokalnych partnerów Wikimedia Foundation (np. komunikacja, kontrola zgodności działań z umowami pomiędzy partnerami a Wikimedia Foundation, przeprowadzanie zbiórek pieniężnych, rozwój organizacyjny itp.)
  • Inne, podaj jakie _____
 • D22a. W przyszłości zamierzamy przeprowadzić kilka podobnych badań, aby móc zaobserwować ewentualne zmiany w społeczności Wikimedia. Czy wziąłbyś/wzięłabyś udział w takim badaniu w przyszłości?
  • Tak
  • Nie
 • D22b. Prosimy o podanie Twojego adresu e-mail. Będzie on użyty wyłącznie na potrzeby kontaktu w sprawie przyszłych badań i nie zostanie ujawniony nigdzie poza zespołem odpowiedzialnym za badanie

Podsumowanie[edit]

Dziękujemy za udział w badaniu! Zgromadzone dane pozostaną anonimowe, a wyniki badania trafią do domeny publicznej (public domain).