Jump to content

Marandu he'íva puruhára jeike ete opáma

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Single User Login finalisation announcement and the translation is 83% complete.
Outdated translations are marked like this.

Wikimedia Aty mongakuaahára aty omoambue heta puruhára kuatiarogue rembiapo, peteĩ tembiapo oĩva ko aty mba'e jejaposéta mbopyahurã ha mboporã puruhára hembiporukuéra (marandu'i ojoguaha heta Wiki aty mbojoajúva). Ko'ã ñemoambue ombojapóta opa puruhára orekóta puruhára héra peteĩcha opa rendápe. Hi'ári, ohejáta puruhára omoambue porãve ha ojehaijey porãetehápe aporeko pópe ipyahúva, ohejáta ñande tembiporu hekosãsovéva ha hasy'ỹvéva. Peteĩ jerure ojejaporã ko'ã mba'e ha'e opamba'e puruhára kuatiarogue ipeteĩnte va'erã opa 900 wiki kuéra ko aty pegua.

Po'a'ỹháme, ko'ãga oiko heta puruhára kuatiarogue ndoipeteĩchava opa ñande wiki kuéra rupi, oiko heta puruhára oreko héra javeve. Opa puruhára ikatu oipurúta hag̃ua wiki ko aty pegua, jamboherajey umi puruhára aty jamoĩva “~” wiki héra rendápe puruhára oĩva, héra ijapýra. Ko'ã ñemoambue oikóta jasypoapy 2013 guive. Techapyrã, peteĩ puruhára éerava "Techapyrã" Wikiñe'ẽndy suesiañe'ẽme, omboherajeýta "Techapyrã~svwiktionary".

Opa puruhára kuatiarogue orembiapóta ymaicha, ha ipytyvõnguéra ojekuaáta hína. Uvéi, puruhára oñembohéra jeýva (jajemomarandúta peteĩteĩ) oipurúta va'erã héra tee ojeike hag̃ua wiki-pe.

Ko'ãga ikatu jambohera jey puruhára kuatia rogue opa yvóra pegua; ku tembiporu hérava MboherajeyPuruhára ndoikóta peteĩ rendápe mante -opa puruhára kuatiarogue omopeteĩcha va'erã opa yvórape reheve- ha ko aporeko osẽta puruhára jokuaihára rembiaporã. Puruhára mboherajey ijerure oñepyrũta Meta-pe umi puruhára oipotava.

Ehecha avei