Jump to content

Бютеу проектледе да бирча тергеу джазыулагъа кёчюуню ахыр кёзюуюню юсюнден билдириу

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Single User Login finalisation announcement and the translation is 100% complete.
Кёчюуню юсюнден ахыр джангылыкъланы mw:SUL finalisation бетде табаргъа боллукъду.

Къошулуучуланы ишлеулерин игилендириу эмда алагъа джангы адырла (сёз ючюн, проектле арасы билдириуле) бериу джумушну юсю бла Викимедиа'ны джаратыучуларыны командасы, тергеу джазыулары ишлеулерин тюрлендиргенди. Бу тюрлениулени эсеби бла къошулуучуланы бютеу проектледе да аккаунтларыны атлары бирча боллукъду. Бу, къошулуучулагъа джангы амалла берирге эркин этерикди; бу джангы амалла эсе редакторлукъну эм сюзюуню игилендирликдиле эмда адырлагъа джолну ачыгъыракъ этерикдиле. Бирлешдириуню алдан шартларыны бири — бютеу 900 вики-проектде да бютеу тергеу джазыула (аккаунтла) уникал болургъа керекдиле.

Джарсыугъа, бусагъатда бир-бир тергеу джазыула бютеу вики-проектледе да уникал тюлдюле, аны ючюн башха къошулуучуланыкъы болгъан атыбир тергеу джазыула бла къаугъа чыгъады. Бютеу къошулуучула да Викимедиа'ны проектлеринде ишлеулерин мындан ары да бардырыр ючюн, бир талай тергеу джазыуну атын тюрлендирликбиз — арты бла тильда белгини (~) салыб эмда вики-проектни атын къошуб. Бу операцияны датасы алкъын белгили тюлдю. Сёз ючюн, орус Викисёзлюкде тюрленирге керек «Даль» атыл тергеу джазыуу болгъан къошулуучугъа джангы ат берилликди — «Даль~ruwiktionary».

Бютеу тергеу джазыула алгъынча ишлерикдиле, алгъыннгы тюрлендириулерини тарихи да сакъланныкъды. Алай а тергеу джазыулары тюрленнген къошулуучула (биз алагъа энчи билдирликбиз), системагъа энди кирир ючюн джангы аккаунт атларын хайырландырыргъа керек боллукъдула.

Бютеу тергеу джазыула глобал болургъа керек ючюн тергеу джазыуланы атларын локал тюрлендириу джасакъланнганды. Автомат халда берилген атны джаратмагъан къошулуучула кеслерини тергеу джазыуларыны атын тюрлендирирге былайда — Мета-вики'де сапариш берирге боллукъдула.

Дагъыда къарагыз