Jump to content

Fullføring av innlogging for enkeltbrukarar

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Single User Login finalisation announcement and the translation is 100% complete.
For oppdaterte meldingar om framgangen til denne utviklinga, sjå mw:SUL finalisation.

Utviklargjengen hos Wikimedia Foundation gjer nokre endringar på korleis kontoane virkar, som ein del av vårt forsøk på å gje brukarane våre nye og betre verktøy (som cross-wiki-meldingar) For å hjelpe til med desse endringane må alle brukarar ha same brukarnamnet overalt. Då kan me gje dykk nye hjelpemiddel så de lettare kan redigere og diskutere, og vil gje meir fleksible brukarløyve for forskjellige verktøy. Ein av føresetnadane for at me skal få dette til er at brukarane no må vere unike på alle dei 900 wikiane til Wikimedia.

Dessverre er ikkje alle brukarnamna for tida unike på tvers av alle wikiane våre, men kjem i konflikt med andre brukarar som har same brukarnamn. For å vere sikker på at alle desse brukarane kan bruke wikiane til Wikimedia i framtida, vil me endre namn på fleire av desse brukarnamna med å leggje til ein «~» og namnet på wikien på slutten av brukarnamnet deira. Dette vil finne stad i april 2015. Til dømes vil ein brukar kalla «Døme» på Svensk Wiktionary som skal få nytt namn bli heitande «Døme~sv wiktionary».

Alle brukarnamn vil framleis fungere som før, og alle endringane som er gjort så langt er teke vare på. Men brukarar med nye brukarnamn (som me vil kontakte kvar for seg) må nytte det nye brukarnamnet når dei loggar inn.

Me har fjerna høvet til å gje brukarar nye namn lokalt for å hindre at brukarkontoar ikkje lenger er globale når dei vert omdøypt lokalt. Brukarar kan be om nytt brukarnamn ved hjelp av Special:GlobalRenameRequest på sin lokale wiki eller bed om å få nytt brukarnamn her på Meta, om dei ikkje likar det nye brukarnamnet sitt.

Sjå òg