Skanwiki/Utvalgte artikler/January 2006

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Veke 1 – 2. januar - 8. januar 2006[edit]

svensk
Matchställ på hemmaplan.

Tysklands herrlandslag i fotboll är ett av de mest framgångsrika med tre VM-titlar och tre EM-titlar. De har dessutom nått ytterligare fyra VM-finaler och två EM-finaler. Landslagets spel kännetecknas av disciplin och en stark organisation av de olika lagdelarna. I Tyskland är fotbollslandslaget det mest populära av landslaget och dess spelare är hyllade stjärnor men står ofta under hård press inför stora mästerskap och viktiga matcher.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 1, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 1, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

Fjellrev (Alopex lagopus), også kjend som kvitrev og polarrev, er ein liten reveart som held til i heile det nordlege polarområdet, lenger sør hovudsakleg i fjella. Bestanden har gått kraftig tilbake i Noreg i moderne tid, og er rekna som svært truga. Reven blei freda i Noreg i 1930, men bestanden er fortsatt svært låg, og på det norske fastlandet finst det berre rundt femti revar (2004).

Les meir...

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 2 – 9. januar - 15. januar 2006[edit]

svensk
Bildetekst

Svensk säckpipa är en typ av säckpipa som rekonstruerats från instrument från västra Dalarna. Få svenskar känner till att Sverige har och har haft en säckpipetradition; de flesta som hör ordet säckpipa associerar till Skottland. Den svenska säckpipan är svagare i volymen än den skotska Great Highland Pipe och den karaktäriseras av ett tämligen begränsat tonomfång. Instrumentet passar därför bäst för svensk folkmusik av ålderdomlig karaktär.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 2, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 2, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk
Pilgrimar rundt Kaba i Mekka.

Mekka er ein by i Saudi-Arabia og den heilagaste staden i islam. Det var her Muhammed blei fødd og seinare stod fram som Guds sendebod. Muslimar vender seg mot Mekka i bøn, og ønsker å vitja byen minst ein gong i livet. Under hadj, som i 2006 tek til den 8. januar, vitjar rundt to millionar pilgrimar byen. Ikkje-muslimar er derimot utestengde frå Mekka. Les meir...

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 3 – 16. januar - 22. januar 2006[edit]

svensk

11 september-attackerna var en serie terrorattacker utförda mot USA den 11 september 2001. Enligt den officiella 11 septemberkommissionens rapport utfördes självmordsattackerna av 19 män med kopplingar till Usama bin Ladin och al-Qaida. Männen kapade fyra amerikanska passagerarflygplan; två av dem flögs in i World Trade Centers tvillingtorn på Manhattan i New York. Det tredje flögs in i USA:s försvarshögkvarter Pentagon och det fjärde kraschade på ett fält i Pennsylvania. Totalt dödades 2 986 människor i attackerna. 11 september-attackerna är en av de mest betydelsefulla händelserna hittills under 2000-talet vad det gäller ekonomiska, sociala, politiska, kulturella och militära effekter i USA och många andra delar av världen.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 3, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 3, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk
Saltkrystallar

Salt er ei stor gruppe kjemiske stoff med liknande eigenskapar: I tørr, fast form er dei krystallar, og oppløyst i vatn dannar dei frie ion som gjev vatnet elektrisk leiingsevne.

Eit salt er ei kjemisk binding mellom to eller fleire ion, som oftast eit metall-ion (kation) og eit ion av ikkje-metall (anion). Iona i ein del salt er viktige for kroppen, og fleire salttypar blir brukte i matlaging.

Det vanlegaste saltet i matlaging, bordsalt, er natriumklorid (NaCl).

Ein kan utvinna salt frå sjøvatn eller frå mineral. Saltgruver finst fleire stader i Europa. Kontroll med saltgruver eller salthandel har vore ei kjelde til rikdom og makt.

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 4 – 23. januar - 29. januar 2006[edit]

svensk
Etervinden

Michelson-Morleys experiment är ett av de viktigaste och mest berömda experimenten i fysikens historia. Det utfördes 1887 vid det som nu är Case Western Reserve University och anses vara det första starka beviset mot teorin om en ljusbärande eter. Teorin inom fysiken under senare hälften av 1800-talet fastställde att eftersom vattenvågor måste ha ett medium att röra sig igenom (vatten), och hörbart ljud kräver ett medium att röra sig igenom (luft), så kräver även ljusets vågor ett medium, den s k ljusbärande etern. Eftersom ljusets hastighet är så hög var det mycket svårt att utforma ett experiment som påvisar närvaron av denna eter och påvisar dess egenskaper. Michelson och Morleys experimentet kunde inte påvisa etern och deras resultat hjälpte H.A. Lorentz att formulera Lorentz-transformationerna som låg till grund för Einsteins speciella relativitetsteori.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 4, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 4, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) som seksåring

Wolfgang Amadeus Mozart (27. januar 17565. desember 1791) var ein austerriksk musikar og komponist. Mozart er kjend som vidunderbarn og komponist av mange ulike musikkstykke innan klassisistisk stil. Han skreiv nokre av høgdepunkta innan opera, symfoniar, instrumentkonsertar og kor-, piano- og kammermusikk.

Mozart var fødd i Salzburg, i det sjølvstendige erkebiskopdømet Salzburg, og blei døypt Johannes Chrysostomus Wolfgangus Teophilus (Gottlieb) Mozart dagen etter at han blei fødd. Foreldra var Anna Maria Pertl Mozart og Leopold Mozart, ein leiande europeisk musikkpedagog. Han tok til å undervisa sonen i klaver- og seinare fiolinspel frå han viste musikalsk talent som treåring. Les meir…

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 5 – 30. januar - 5. februar 2006[edit]

svensk
Esperantoflaggan

Esperanto är ett konstgjort språk (ett planspråk) som konstruerats för att fungera som internationellt hjälpspråk. Esperanto, som framlades 1887 i en skrift av ögonläkaren dr L.L. Zamenhof, är det förslag till internationellt hjälpspråk som fått störst spridning.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 5, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 5, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk
Eit 2D firkammersnitt av hjarte. Dei venstresidige kammera til høgre i biletet, atria øvst. Mørkt er blod, lyst er muskel. Klaffane mellom atria og pumpekammera visest tydeleg.

Ekkokardiografi er undersøking av hjartet med ultralyd. Det kan brukast diagnostisk, eller for å vegleie terapeutiske intervensjonar. I daglegtale på sjukehus blir det ofte kalla ekko-Doppler, ekko for det todimensjonale strukturbiletet, og Doppler for fartsmålingane.

Hjartet kan visast som to-dimensjonale skiver, som eit tredimensjonalt volum eller berre langs ein isolert stråle. Dette kan visast som still-bilete eller levande film. Fartsmålingar frå blod eller muskelvev kan visast isolert som kurver eller lagde oppå strukturbileta, med fart og retningar fargekoda. Les meir.

Førre tre veker: Wolfgang Amadeus MozartSaltMekka

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål