Skanwiki/Utvalgte artikler/June, 2006

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Veke 22 – 29. mai - 4. juni 2006[edit]

svensk
En tvättbjörn

Tvättbjörnen är en art i familjen halvbjörnar som ursprungligen levde i mellersta och norra Amerika, men sedan mitten av 1900-talet finns även populationer i mellersta Europa och i Kaukasus. Tvättbjörnar bebor huvudsakligen löv- och blandskog som är rik på vattendrag. Nuförtiden påträffar man dem även i bebodda områden. Sitt namn har tvättbjörnen fått av sin besynnerliga vana att doppa födan i vatten och gnida den mellan framtassarna, liksom för att tvätta den.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 22, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 22, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk
Det ecuadorianske flagget.

Ecuador er eit land ved ekvator, nordvest i Sør-Amerika. Landet grensar til Colombia og Peru og har kystline mot Stillehavet. Ecuador er eit av dei minste landa på dette kontinentet, det åttande største målt i flatevidd. Den 24. mai 1822 vart landet sjølvstendig. Les meir...

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 23 – 5. juni - 11. juni 2006[edit]

svensk

Tintin är huvudpersonen i 23 seriealbum som skrevs och tecknades av belgaren Georges Remi, alias Hergé. Hjälten Tintin är en ung resande reporter som åtföljs av sin trogna hund Milou, den alkoholiserade kapten Haddock, de klantiga detektiverna Dupond och Dupont och den egensinnige Professor Kalkyl, och ständigt råkar in i halsbrytande äventyr.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 23, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 23, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk
DS «Oster»

DS «Oster» er ein dampbåt som vart bygd 1908 ved Christianssands Mek. Værksted for Indre Nordhordlandske Dampskibsselskab. Han gjekk i fast rute mellom Osterfjorden og Bergen som kombinert passasjer- og lastebåt. I 1963 skreiv den bergenske døvepresten Ragnvald Hammer diktet «Dar kjem dampen» til ære for rutebåten. Ivar Medaas sette seinare melodi til dette diktet. Les meir…

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 24 – 12. juni - 18. juni 2006[edit]

svensk
Nasser

Den egyptiske politikern Gamal Abdel Nasser var bara 34 år när han 1952 deltog i en statskupp och störtade kung Farouk. Nasser blev snart premiärminister och president. När han 1956 förstatligade Suezkanalen ledde detta till Suezkrisen. Hans ideologiska budskap, panarabismen, gjorde honom till en av Mellanösterns mest inflytelserika ledare under 1950- och 1960-talen.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 24, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 24, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk
nn:Ingapirca monument frå inkatida

Ecuadoriansk historie handlar om historia for territoriet som utgjer dagens ecuadorianske stat. Økologiske og topografiske forhold i området var eit hinder for tidleg integrasjon, så ulikskap i språk, trusspørsmål og levevis vart framdyrka. Dette hindra ikkje handelssamkvem mellom folkeslag i dei ulike regionar. Det opphavelege namnet for statsdanning var Quito, det som er kalla det første store kongeriket Quito vart skipa ein gong på 1300-talet. Grensedraginga for den moderne staten Ecuador har vore konfliktfylt emne fram til 1998 då ein fredsavtale med Peru kom i stand. Ecuador fekk då ein kvadratkilometer av Peru i Amazonasregionen (Oriente) i sør og grensa vart endeleg fastlagd. Den førkolumbiske historia i området som no er Ecuador har ikkje vore omfatta med same interesse som for nabolandet Peru, og kjeldane for det som er skrive om menneskeleg verksemd i Ecuador i denne tidsbolken har ikkje same pålitande som frå tida etter spansk kolonisering. Les meir

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 25 – 19. juni - 25. juni 2006[edit]

svensk
Svalbard med Björnön längst ner på kartan

Björnön (norska Bjørnøya) är en ö i Norra Ishavet söder om Spetsbergen, Svalbard. Ön har en area på 178 km². Ön är obebodd förutom av personalen på den meteorologiska stationen. Björnön upptäcktes redan år 1596 av nederländaren Barents. Ön blev norsk först 1920. Idag ingår ön i ögruppen Svalbard och lyder administrativt under sysselmannen på Svalbard.
Les mer

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 25, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 25, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk
Utsyn over Longyearbyen

Longyearbyen er administrasjonssenteretSvalbard og har over 1 600 innbyggjarar. I 2001 utførte folk busett i Longyearbyen over 1 300 årsverk. I 2006 er det feiring av at byen er 100 år. 10. juni 2006 vert rekna som sjølve jubileumsdagen. Då er det hundre år sidan arbeidarar frå the Arctic Coal Company kom til området med material til det som skulle verta dei første overvintringsbustadene.

Longyearbyen var tidlegare eit mannsdominert gruvesamfunn, men har dei siste åra utvikla seg i retning av ein 'normal' fastlandsby med ein stadig større del kvinner og barn. Byen har eigne barnehagar, egen skole og au ein videregåande skole. Framleis er det trass i dette ein mindre del barn, ungdom og eldre enn på fastlandet, der nesten annakvar innbyggjar er under 20 eller over 65 år. På Svalbard utgjer innbyggjarane under 20 eller over 65 år berre kring 25 % av innbyggjarane. Les meir

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 26 – 26. juni - 2. juli 2006[edit]

svensk
Förklaringen om de mänskliga rättigheterna från Franska revolutionen

Begreppet naturrätt (jus naturale) är ett fundamentalt begrepp för politiska ideologier och inom rättsfilosofin, varmed man åsyftar teorin att rätt existerar naturligt och är objektivt sann, samt att rätten gäller allmänt. Naturrätten är ett viktigt begrepp bland annat i diskussioner om legitimering av makt, statsbildning, ägande och krigets regler. Naturrätten formar även den idéhistoriska grunden för demokratin.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 26, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 26, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

Willy Brandt (1913-1992) var ein tysk politikarvenstresida, og rikskanslar (statsminister) i Forbundsrepublikken Tyskland frå 1969 til 1974. Han fekk Nobels fredspris i 1971 for arbeidet sitt med å betre tilhøvet til DDR, Polen og Sovjetunionen. I 1933 drog han til Noreg for å unngå nazistisk forfølging. I 1940 blei han arrestert av tyske invasjonsstyrkar, men blei ikkje gjenkjend da han var i norsk uniform og snakka flytande norsk. Han blei sett fri som andre norske soldatar, og rømte da til Sverige, der han fekk norsk statsborgarskap av den norske ambassaden.

Brandt var gift med norskfødde Rut, som han fekk to søner med, og dei to likte å reise på ferie til Noreg.

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål