Skanwiki/Utvalgte artikler/March, 2006

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Veke 9 – 27. februar - 5. mars 2006[edit]

svensk
Minnesplatta på Sveavägen

Palmemordet inträffade för 20 år sedan (28 februari 1986). Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme blev ihjälskjuten på Sveavägen i Stockholm på väg hem efter ett biobesök. Vid mordtillfället saknade Palme det vanliga livvaktsskyddet. Polisen har arbetat efter flera spår och teorier, men i dag är mordet fortfarande ouppklarat. Christer Pettersson åtlades 1989 för mordet, men frikändes av Svea hovrätt. Mordet var det första av sitt slag i modern svensk historia och innebar ett svårt nationellt och politiskt trauma.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 9, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 9, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk
Det norske Stortinget

Stortinget er den lovgjevande forsamlinga i Noreg. Tinget har 169 representantar som sit i to avdelingar, Odelstinget og Lagtinget.

Dagens stortingsbygg på Karl Johans gate er teikna av arkitekt Emil Victor Langlet. Det blei innvigd 5. mars 1866, etter ei byggetid på nærare fem og eit halvt år. Frå 1814 og fram til 1854 haldt Stortinget til i lokala til Oslo katedralskole på hjørnet av Prinsens gate og Dronningens gate i Oslo. Frå 1854 til 1866 blei stortingsmøta haldne i Gamle festsalUniversitetet i Oslo. Les meir…

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 10 – 6. mars - 12. mars 2006[edit]

svensk
EU:s flagga

Europeiska unionen (EU) är ett fördragsbundet samarbete mellan 25 europeiska stater. Europeiska unionen etablerades 1994 genom att samarbetet inom de europeiska gemenskaperna utvidgades genom maastrichtfördraget. Samarbetets utveckling regleras successivt genom etablering av nya fördrag och från den första februari, 2003 gäller det så kallade nicefördraget. De viktigaste institutionerna inom unionen är Europeiska unionens råd ("ministerrådet"), Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Kommissionen har ensamt rätten att ta initiativ till ny lagstiftning, och ministerrådet beslutar om kommissionens förslag.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 10, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 10, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

Sirimavo Bandaranaike (17. april 191610. oktober 2000), var ein srilankisk politikar og verdas første kvinne vald til å styra eit land. Gjennom eit langt politisk liv blei ho opphøgd til landsmoder og elska av mange, men var òg skulda for maktmisbruk og å så splid mellom dei ulike folkegruppene i landet. Bandaranaike var statsminister i periodane 19941965 og 19701977, og hadde same stillinga frå 1994 fram til året ho døydde. Dotter hennar, Chandrika Kumaratunga, har vore president i Sri Lanka sidan 1994.

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 11 – 13. mars - 19. mars 2006[edit]

svensk
Yorks vita ros

Rosornas krig är det namn som vanligen betecknar det inbördeskrig som periodvis utkämpades om Englands tron åren 1455-1487 mellan anhängare av husen Lancaster och York. Båda husen var förgreningar av kungaätten Plantagenet, vilka sade sig härstamma från kung Edvard III. Namnet Rosornas krig användes inte vid tiden för kriget, men har sitt ursprung i de märken som valdes av de båda kungaätterna, Lancasters röda ros och Yorks vita ros.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 11, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 11, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk
Raude blodlekamar frå eit menneske

Raude blodlekamar er den viktigaste reidskapen for oksygentransport i blodet hos virveldyra. Raude blodlekamar er mest hemoglobin. Det er eit molekyl satt saman av heme-gruppar, desse inneheld jarn som bind til seg oksygen i lunger eller gjeller og slepp det laus andre stader i kroppen. Ein blodlekam inneheld om lag 270 millionar hemoglobinmolekylar. Ein typisk raud blodlekam er 6–8 µm. Dei er altså mykje mindre enn dei fleste cellene i lekamen.

Eit vakse menneske har om lag 2–3 × 1013 raude blodlekamar. Milten verkar som eit lager for raude blodlekamar, men ikkje i like stor grad hjå menneske som hjå andre dyr.

Nederlendaren Jan Swammerdam var den fyrste som skildra ein raud blodlekam. Det var i 1658 og han nytta eit tidleg mikroskop.

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 12 – 20. mars - 26. mars 2006[edit]

svensk
M51 - Malströmsgalaxen

Galax är en stor ansamling av materia som stjärnor, gas, stoft och mörk materia sammanbundet genom gravitation. De större galaxerna har cirka 1011 solmassor stjärnor, mellan 1 och 10 miljarder solmassor interstellär gas och 1012 solmassor mörk materia. Många galaxer, kanske de flesta, inkluderar även supermassiva svarta hål i centrum. Några av dessa svarta hål uppträder som aktiva galaxkärnor. Den galax som solen och jorden befinner sig i är Vintergatan.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 12, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 12, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk
Skriftsystemet kuneiform

Eit skriftsystem, eller ei skrift, er eit system av symbol som blir brukt til å representere språklege uttrykk.

Skriftsystem skil seg frå andre moglege symbolske kommunikasjonssystem ved at lesaren må forstå noko av språket knytt til dette systemet for å vere i stand til å lese og forstå teksten. Skriftsystem skil seg dermed frå andre symbolske system, som til dømes informasjonsskilt, kart og matematikk, som vi kan forstå utan å ha kjennskap til eit visst språk.

Det finst fire hovedtypar av skriftssystem: Logografiske, stavingsbaserte, alfabetiske og trekksystem. Les meir…

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 13 – 27. mars - 2. april 2006[edit]

svensk

Högertrafikomläggningen kallas den omläggning till högertrafik som skedde i Sverige klockan 05:00 söndagen den 3 september 1967. Det innebar att från att ha kört på vänster sida skulle man nu köra på höger sida av vägen. En rådgivande folkomröstning genomfördes v som visade att en förkrossande majoritet, 82,9% av de röstande, ville behålla vänstertrafiken, medan bara 15,5% ville gå över till högertrafik. Längs vägarna sattes upp svarta sexkantiga skyltar med ett gult H för att påminna trafikanterna om att hålla till höger. Övergången föregicks av en intensiv informationskampanj i form av annonser, broschyrer, TV- och radioprogram.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 13, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 13, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk
Komi i Russland

Komi, eller Den komiske republikken (på komi Komi Mu eller Komi-landet), er ein delrepublikk i den europeiske delen av Russland, på vestsida av Uralfjella, i hovudsak innafor Petsjora-elva sitt nedslagsfelt. Komi-området vart ein del av Russland i 1472, då den russiske ekspansjonen austover tok til.

Republikken er ei føderal eining i den russiske føderasjonen, og ein av dei tretten medlemmene av Barentsregionen. I nord grensar Komi mot Nenetsia, i nordaust mot Jamal-Nenetsia, i aust mot Khanty-Mansia, i søraust mot Sverdlovsk-provinsen, i sør mot Perm-provinsen, i sørvest mot Kirov-provinsen og i vest Arkhangelsk-provinsen. Hovudstaden i republikken er Syktyvkar. Les meir...

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål