Stewards/elections 2011/Guidelines/sq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page guides users interested in voting or being a candidate in the steward elections. Please read each relevant section below.

Votues[edit]

Para se të votoni, ju duhet të:

 • Keni një llogari në Meta (kjo wiki);
 • Keni një llogari globale (ose një llogari në Meta me faqen e pëdorësit lidhur me wikin tuaj kryesore, dhe një lidhje në llogarinë tuaj Meta nga faqja kryesore wiki tuaj);
 • Nuk keni përdorur llogarinë tuaj kryesisht për punë automatike (bot);
 • Keni berë të paktën 600 redaktime përpara datës 01 November 2010 (në një wiki, ose redaktimet në wiki të unifikuar mund të jenë të kombinuar);

Ju mund të kontrolloni përshtatshmërin tuaj automatikisht.

Përkthyes[edit]

Ju lutemi na ndimoni duke përkthyer këto faqe në gjuhat tuaj:

 • hyrja (sipër faqes të zgjedhjes);
 • Kjo faqe: shikoni kutin e përkthimeve në të djathtën tuaj;
 • deklaratat e kandidatit: shikoni lidhjet e përkthimeve nënë çdo titull;
 • CentralNotice (njoftim qëndrorë): shikoni faqen e përkthimit.

Sygjerime për pjesëmarrësit[edit]

 • Ju mund të bëni kandidatëve pyetje në Stewards/elections 2011/Questions.
 • Ju mund të shtoni një fjali të shkurtër (maximumi një deri në dy rrjeshta) duke shpjeguar votën tuaj. Biseda të gjata (përgjigjet të votat e njerëzve të tjerë) mund të jenë lëvizur në faqen e foljes, me një njoftim të shtuar që të dinë pjesëmarrësit e tjerë se ku është.
 • Nga që disa përdorës kanë fikur CentralNotice (njoftim qëndrorë), ju mund të informoni përdorës të tjera që mund të jenë të interesuar të marrin pjesë në votimin.

Kandidatët[edit]

Parakushtet[edit]

Ju lutemi lexoni TË GJITHË tekstin këtu përpara të propozoni veten. Në qoftë se ju nuk plotësoni parakushtet poshtë ju do jeni të skualifikuar automakishtë.

Përpara që të applikoni për të bërë kujdestar, ju duhet të:

(Ju mund të kontrolloni kërkesat e mësipërme automatikisht.)

Gjithashtu, ngaqë punët e kujdestarëve mund të përfundoj në dënime legale përfshirje (shikoni checkuser (kontroll përdorues) dhe kontroll politikave, ju duhet të:

 • jeni të paktën 18 vjeç, dhe të paktën moshën madhore në vendi juaj, përpara ditën e fundit të votimit;
 • jepni emrin e plotë dhe provat e identitetit Wikimedia Foundationit.

Kujdestarë të preferuar dinë më shumë se një gjuhë, ngaqë punë kujdestarë zakonisht është e përbërë nga projekte me gjuhë të ndryshme, por kjo nuk është një nevojë. Ata duhet të jenë të lirë në bazë të përbashkët. Politika kujedestarë caktojnë kufizimet; p.sh. kujdestarët nuk mund të përdorin privilegjet në projekte në të cilin ata po punojnë që të mos ketë konflikte, dhe janë të inkurajuar të ndjekin dhe të ndimojnë në faqe për kërkim kujdestarë. Gjithashtu, ata mund të bëhen pjesë me kanalin IRC #kujdestarë/të/wikimediaconnect në "freenode" për të përgjigjur kërkesave.

Llogaria kujdestarë të papërdorur do kenë privilegjet e hequr.

Aplikim[edit]

Në qoftë se doni të bëni një aplikim si kandidat, ju lutem ndiqni këto hapa.

Krijoni njoftimin zyrtar dhe faqen e votimit[edit]

 • Krijoni një faqe dytësore (vetëm hape dhe shtyp butonin "save")

 • Redaktoni faqen me informacionet e mëposhtëme:
  • Emrin tuaj e vërtet (i padetyrueshëm);
  • Një lidhje me llogarin tuaj në Meta, dhe një lidhje me një llogari të dytë që plotëson parakushtet.
  • Një listë e gjuhëve që mund të flisni dhe shkruani, duke përdorur stenografin e Wikimedia's që është gjuhë-lirë, si "en-3","es-3" ose "es-2" (Shikoni gjuhën e përdorësit).
  • Një përmbledhje të shkurtër e pjesëmarrjes tuaj në Wikimedia Foundation. Informacion më kryesore janë administratorët ose burokratët hyrje, punë vullnetar si anëtarësi në email përgjigje skuadër ose në një komitet arbitrazh, ose çdo llojë informacion që ju ndihni që është mirë për të ditur. Ju mund të lexoni njoftimin zyrtar të kandidat të tjerë për më shumë ide.
 • Tani faqen tuaj të votimit (Mos ndryshoni ndo një gjë, vetëm krijoni faqen):

Shtoni vërtetimin e identitetit[edit]