Stewards policy/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search
Język: English  · azərbaycanca · English · suomi · français · hrvatski · 日本語 · 한국어 · Nederlands · polski · português · русский · Scots
Zasady i wytyczne Zasady stewardów
Ta strona określa zasady i wytyczne dla stewardów. Instrukcje i inną dokumentację znajdziesz w podręczniku stewardów.

Zasady[edit]

Nie przekraczaj decyzji konsensusowych[edit]

Stewards should not override consensus, such as whether or not a user should be promoted. Their task is to implement valid community consensus within the bounds of the Foundation's goals. If there are any doubts as to whether or not an action should be performed, stewards should not act unless it is an emergency situation requiring immediate action or there are no active local users to do it.

Stewards should always be neutral. They can vote in elections, but when executing the result of the election the steward has to act according to the result, even if they disagree with the outcome.

Wniosek[edit]

While stewards must follow the above rule, they are not required to like it and as they are still ordinary editors and any other position(s) they hold, are entitled to freely voice their opinions, state their view and be heard by the community, just as any other user may.

In a nutshell: they do not lose the ability to think and feel because they have access to more buttons.

Nie udzielaj uprawnień na wiki, które mają biurokratów[edit]

Local bureaucrats are responsible for granting sysop, bureaucrat, and bot rights. Stewards should only grant these rights on a project if there are no active bureaucrats available on that project.

If a steward also has bureaucrat access on a particular project, they should grant rights using the local bureaucrat interface rather than the stewards' interface on Meta. This increases transparency, since the action will be logged on the local wiki, and reduces confusion about which role the user is acting as.

Unikaj konfliktów interesów[edit]

Stewards should use their judgment to avoid conflicts of interest, situations where they are not impartial to the decision. Such situations should be left to neutral stewards. These include:

  • using steward access on any wiki where they have been blocked;
  • changing rights on home wikis (wikis where they are active community members), except for clearcut cases (such as self-requested removal or emergencies).

Przejrzystość[edit]

Prośby o akcje stewardzkie należy składać na odpowiedniej stronie. Kiedy społeczność prosi o zmianę uprawnień, należy dołączyć link do strony, na której przedyskutowano daną sprawę. Aktywność stewardów jest widoczna w rejestrze. Po spełnieniu prośby steward powinien odnotować swoją akcję na stronie z prośbą, a także na lokalnej stronie, jeśli taka istnieje.

Dyskusja o użyciu uprawnień stewardzkich powinna toczyć się raczej na Meta, niż na kanale prywatnym, aby użytkownicy znali podstawę działań stewardów. Jeżeli steward ma wątpliwości co do prośby, powinien to zasygnalizować, aby sprawa nie była załatwiona przez innego stewarda.

Sprawdzaj lokalne zasady[edit]

Jeżeli wiki ma zasady odnośnie akcji stewardzkich, steward musi upewnić się, czy prośba odpowiada stosownym zasadom albo czy istnieje konsensus, zanim podejmie działanie.

Przykładowe linki do

Procedury[edit]

Wybory[edit]

O warunkach ostatnich wyborów przeczytasz na Stewardzi/Wybory 2013/Wytyczne.

Utrata uprawnień stewarda[edit]

Nieaktywność[edit]

Każdy steward po roku nieużywania uprawnień traci je. "Nieaktywność" oznacza brak działań stewardzkich w okresie ostatnich 6 miesięcy i mniej niż 10 akcji w ostatnim roku. Ci użytkownicy mogą się ponownie ubiegać o uprawnienia na ogólnych zasadach.

Ankieta po roku[edit]

Steward nie jest funkcją dożywotnią. Użytkownicy otrzymują ją, gdy jej potrzebują, zachowują ją, jeśli społeczność im ufa i tracą ją, jeśli jej nie potrzebują albo nie są już zaufani. Status stewarda jest udzielany na czas do następnych wyborów, w czasie których użytkownicy mogą komentować, a także wnosić o odebranie uprawnień. Jeżeli stewardzi ustalą, że istnieje konsensus odebrania uprawnień stewarda, to użytkownik traci te uprawnienia.

Zobacz też[edit]