Jump to content

Zasady stewardów

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Stewards policy and the translation is 100% complete.
Ta strona określa zasady i wytyczne dla stewardów. Instrukcje i inną dokumentację znajdziesz w podręczniku stewardów.
Stewardzi
Dla stewardów
Tablice ogłoszeń

Zasady

Nie uchylaj decyzji podjętych w drodze konsensusu

Stewardzi nie powinni uchylać decyzji podjętych w drodze konsensusu, jak np. przyznanie bądź nie określonych uprawnień użytkownikowi. Ich zadaniem jest wdrażanie prawidłowo wypracowanego przez społeczność konsensusu w granicach celów Wikimedia Foundation. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, czy należy podjąć działanie, stewardzi nie powinni tego robić, chyba że jest to sytuacja nadzwyczajna wymagająca natychmiastowego działania i nie ma aktywnych użytkowników lokalnych, którzy mogliby to zrobić.

Stewardzi zawsze powinni być neutralni. Mogą głosować w wyborach, ale podczas wdrażania w życie wyniku wyborów steward musi działać zgodnie z wynikiem, nawet jeśli się z nim nie zgadza.

Wniosek

Chociaż stewardzi muszą przestrzegać powyższą zasadę, to nie muszą się z nią zgadzać. Ponieważ nadal są zwykłymi użytkownikami lub pełnią dodatkowe funkcje, mają prawo swobodnie wyrażać swoje opinie i poglądy oraz być wysłuchanym przez społeczność, tak jak każdy inny użytkownik.

W skrócie: nie tracą zdolności do myślenia i odczuwania, ponieważ dysponują większymi uprawnieniami.

Nie nadawaj uprawnień użytkownikom w projektach, które mają biurokratów

Za nadawanie uprawnień administratora, biurokraty oraz flag bota są odpowiedzialni lokalni biurokraci. Stewardzi powinni nadawać takie uprawnienia tylko w tych projektach, które nie mają aktywnych biurokratów.

Jeśli steward jest również biurokratą w jakimś projekcie, to uprawnienia powinien nadawać poprzez lokalny interfejs zamiast interfejsu stewardów na Meta. Zwiększa to transparentność, ponieważ takie działania zostaną zapisane w rejestrze na lokalnej wiki oraz nie będzie nieporozumienia co do tego, w jakiej roli użytkownik w danym momencie występuje.

Unikaj konfliktów interesów

Stewardzi powinni używać rozsądku, aby unikać konfliktów interesów oraz sytuacji, w których nie są w stanie podjąć bezstronnej decyzji. Takie sytuacje powinny być pozostawione neutralnym stewardom. Obejmują one:

  • użycie uprawnień stewarda na dowolnej wiki, na której dany steward został zablokowany,
  • zmianę uprawnień na macierzystych wiki (wiki, na których steward jest aktywnym członkiem społeczności) za wyjątkiem sytuacji jednoznacznych (jak np. odebranie uprawnień na własny wniosek) oraz sytuacji nadzwyczajnych.

Transparentność

Wnioski o podjęcie działań przez stewarda należy składać na odpowiedniej stronie. Gdy społeczność wnosi o zmianę uprawnień użytkownika, do wniosku należy dołączyć link do strony, na której przedyskutowano daną sprawę i osiągnięto co do niej zgodę. Działania stewardów są widoczne w rejestrze na Meta-Wiki. Po rozpatrzeniu wniosku steward powinien odnotować to na stronie z wnioskiem na Meta oraz na lokalnej stronie z wnioskiem, jeśli taka istnieje.

Dyskusja na temat działań stewarda powinna toczyć się na Meta, a nie na kanale prywatnym, tak aby użytkownicy mogli zrozumieć podjęte przez stewarda decyzje. Jeśli steward ma wątpliwości co do wniosku, powinien to zasygnalizować, aby sprawa nie została załatwiona przez innego stewarda.

Sprawdzaj lokalne zasady

Jeśli dana wiki ma zasady dotyczące działań stewardów, steward przed podjęciem działań musi upewnić się, że wniosek jest zgodny z tymi zasadami albo że istnieje konsensus w danej sprawie.

Linki do istniejących zasad dotyczących uprawnień globalnych:

Procedury

Wybory

O warunkach ostatnich wyborów przeczytasz na stronie Stewards/Elections 2024/Guidelines.

Utrata uprawnień stewarda

Nieaktywność

Każdy nieaktywny steward utraci swoje uprawnienia. „Nieaktywność” oznacza brak działań wymagających uprawnień stewarda w ciągu ostatnich 6 miesięcy oraz mniej niż 10 takich działań w ostatnim roku. Użytkownicy, którzy utracili uprawnienia mogą ponownie ubiegać się o ich nadanie na zasadach ogólnych.

Ankieta po roku

Steward nie jest funkcją dożywotnią. Użytkownicy otrzymują ją, gdy jej potrzebują, zachowują ją, jeśli społeczność im ufa i tracą ją, jeśli jej nie potrzebują bądź utracili zaufanie społeczności. Status stewarda jest przyznawany na czas do następnych wyborów, w czasie których użytkownicy mogą komentować, a w szczególności wnosić o odebranie uprawnień. Ponieważ jest to jednak funkcja, przez którą zazwyczaj można wpaść w kłopoty oraz ponieważ grupa stewardów łatwo może kontrolować samą siebie, potwierdzenie uprawnień zostanie przeprowadzone przez pozostałych stewardów. Jeśli większość z nich uzna, że dany steward powinien utracić uprawnienia, zostaną mu one odebrane. Stewardzi muszą szczególnie starannie sprawdzać sytuacje, w których zanotowano sprzeciw społeczności.

Zobacz też