Stop word list/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

100 most frequent Dutch words from a tiny corpus generated and partly stemmed by Hippietrail using his Linguaphile software:

819 de
	819 de
453 van
	453 van
406 en
	406 en
303 in
	303 in
296 het
	296 het
256 een
	256 een
182 voor
	182 voor
161 op
	161 op
140 te
	140 te
117 worden
	79 worden
	33 wordt
	5 word
112 is
	112 is
111 met
	111 met
109 vrouw
	97 vrouwen
	12 vrouw
89 dat
	88 dat
	1 daten
84 zijn
	75 zijn
	9 b
82 aan
	81 aan
	1 Aan
66 meer
	52 meer
	14 Meer
66 je
	66 je
66 als
	52 als
	14 Als
64 om
	64 om
63 niet
	59 niet
	4 niets
62 over
	56 over
	4 Over
	2 OVER
61 u
	61 u
59 geweld
	48 geweld
	11 Geweld
58 bij
	55 bij
	3 Bij
57 ook
	57 ook
57 ik
	57 ik
56 hebben
	42 hebben
	8 hebt
	6 heb
55 die
	55 die
54 of
	54 of
54 werken
	31 werk
	20 werken
	3 werkt
50 tegen
	50 tegen
49 deze
	49 deze
49 s
	48 s
	1 S
47 door
	41 door
	6 Door
46 uit
	43 uit
	3 Uit
45 naar
	45 naar
41 tot
	38 tot
	3 Tot
39 informatie
	29 informatie
	10 Informatie
39 er
	36 er
	3 Er
38 moeten
	22 moeten
	16 moet
37 vvd
	36 VVD
	1 vvd
36 heeft
	36 heeft
36 lezen
	34 lees
	2 lezen
33 dan
	32 dan
	1 Dan
32 e
	32 e
32 nl
	31 nl
	1 NL
28 amsterdam
	25 Amsterdam
	3 amsterdam
28 dit
	28 dit
26 groep
	21 groep
	5 Groep
26 alle
	17 alle
	9 Alle
25 hun
	25 hun
25 mijn
	25 mijn
24 nieuws
	15 nieuws
	8 Nieuws
	1 NIEUWS
24 overzicht
	19 Overzicht
	5 overzicht
24 kan
	24 kan
23 amnesty
	23 Amnesty
23 uw
	23 uw
23 brink
	13 Brink
	10 brink
22 jaar
	22 jaar
22 zich
	22 zich
22 maar
	22 maar
21 v
	15 V
	6 v
20 kunnen
	20 kunnen
20 ibn
	16 IBN
	4 ibn
20 we
	20 we
20 sociale
	14 sociale
	6 Sociale
20 veel
	20 veel
20 eigen
	19 eigen
	1 Eigen
19 onder
	19 onder
19 mensen
	16 mensen
	3 Mensen
19 federale
	16 Federale
	3 federale
18 wil
	18 wil
18 foto
	11 foto
	7 Foto
18 waar
	18 waar
17 binnen
	17 binnen
17 tijd
	13 tijd
	4 tijden
17 website
	15 website
	2 Website
17 site
	14 site
	3 Site
17 nu
	17 nu
16 drugs
	16 drugs
16 zij
	16 zij
16 onze
	16 onze
16 via
	14 via
	2 Via
16 maken
	16 maken
16 a
	8 A
	8 a
16 leden
	16 leden
16 november
	16 november
16 gemeente
	15 Gemeente
	1 gemeente
15 na
	15 na
15 zo
	15 zo
15 advies
	8 Advies
	7 advies
15 dag
	13 dag
	2 Dag
15 goed
	9 Goed
	6 goed
15 geen
	15 geen
15 info
	10 info
	5 Info
15 contact
	9 Contact
	6 contact
14 project
	13 project
	1 Project
14 vlaamse
	14 Vlaamse
14 kunt
	14 kunt