Stop word list/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

100 most frequent Swedish words from a tiny corpus generated and partly stemmed by Hippietrail using his Linguaphile software:

402 och
	402 och
322 i
	322 i
317 att
	317 att
230 som
	230 som
223 en
	223 en
221 är
	221 är
216 på
	216 på
175 det
	175 det
164 för
	164 för
147 om
	147 om
139 till
	139 till
139 den
	139 den
133 med
	133 med
131 av
	131 av
120 ha
	86 har
	17 ha
	13 hade
	4 h
110 inte
	110 inte
89 kan
	89 kan
88 de
	88 de
83 man
	83 man
80 sig
	80 sig
75 mer
	75 mer
74 du
	74 du
73 lä
	69 läs
	3 lät
	1 lär
68 jag
	68 jag
64 eller
	64 eller
62 ett
	62 ett
50 hund
	35 hund
	8 hundar
	5 hunden
	1 hundarna
	1 hundens
50 var
	42 var
	6 vare
	2 vars
50 så
	50 så
49 alla
	49 alla
48 se
	37 se
	7 ser
	4 ses
47 från
	47 från
47 bild
	22 bilderna
	12 bilder
	8 bild
	5 bilden
45 vi
	45 vi
43 fråga
	22 frågor
	12 fråga
	4 frågar
	3 frågan
	2 frågorna
42 men
	42 men
40 svensk
	21 svenska
	14 svensk
	3 svenskt
	1 svenskar
	1 svenskarna
40 göra
	21 göra
	17 gör
	1 göras
	1 görs
39 vara
	34 vara
	4 varit
	1 varde
34 här
	34 här
33 sin
	18 sina
	15 sin
32 komma
	21 kommer
	7 kommit
	4 komma
32 han
	30 han
	2 hann
31 får
	31 får
30 din
	21 din
	9 dina
30 detta
	30 detta
30 upp
	30 upp
29 år
	12 år
	9 året
	4 årets
	2 åren
	2 års
28 hur
	28 hur
28 dag
	13 dagens
	9 dag
	2 dagar
	2 dagen
	1 dags
	1 dagarna
28 andra
	26 andra
	2 andras
28 stor
	9 stora
	8 stor
	7 största
	4 stort
28 ny
	16 nya
	11 ny
	1 nye
27 också
	27 också
27 när
	27 när
27 vad
	27 vad
27 få
	25 få
	2 fått
27 ska
	27 ska
25 finna
	22 finns
	3 finner
25 cavalier
	25 Cavalier
24 kontakt
	13 kontakta
	10 kontakt
	1 kontakten
24 gå
	12 gå
	12 går
24 utan
	24 utan
23 in
	23 in
23 s
	16 s
	7 S
23 pc
	20 PC
	3 pc
23 nu
	23 nu
23 än
	23 än
22 jakt
	13 jakt
	9 jakten
22 över
	22 över
22 någon
	22 någon
21 sverige
	17 sverige
	4 sveriges
21 t
	12 T
	9 t
21 min
	21 min
21 tips
	14 tips
	7 tipsa
21 måste
	21 måste
21 själv
	14 själv
	7 själva
20 under
	18 under
	2 undrar
20 där
	20 där
20 följa
	13 följa
	6 följer
	1 följ
20 samtal
	19 samtal
	1 samtalet
20 idg
	17 IDG
	3 idg
20 många
	20 många
20 vill
	20 vill
20 pågå
	20 pågår
19 oss
	19 oss
19 söka
	13 sök
	3 söka
	3 söker
19 nyhet
	14 nyheter
	2 nyheten
	2 nyheterna
	1 nyhet
19 efter
	19 efter
18 allt
	18 allt
18 skall
	18 skall
18 vid
	18 vid
18 information
	17 information
	1 informationen
18 ge
	8 ger
	8 ge
	1 ges
	1 gen
17 na
	13 NA
	4 na
17 vem
	17 vem
17 bok
	11 boken
	5 bok
	1 boka
17 riktig
	12 riktig
	4 riktigt
	1 riktiga
17 rätt
	14 rätt
	3 rätten
17 människa
	11 människor
	4 människorna
	2 människan