Jump to content

Стратегия/Фондация Уикимедия/2016/Чернова

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia Foundation/2016/Draft and the translation is 100% complete.
Тази консултация е приключила. Благодарим на всички, които споделиха мислите си. През август 2016 г. Фондация Уикимедия публикува доклад за Стратегическите подходи, в обобщение на констатациите.

В рамките на едномесечната консултация (18 януари - 15 февруари 2016 г.), ние получихме отзиви от общността относно 18 предварително определени стратегически подхода и над 300 предложения за допълнителни подходи. Ние оценихме отзивите, заедно с други релевантни фактори, като например сегашния капацитет и ресурси на Фондацията, за да определим трите най-обещаващи стратегически подхода.

Трите предложени стратегии са насочени към подобряване на способността ни да достигнем до нови аудитории и да запазим нашите читатели и сътрудници. Те включват тестване на различни подходи, като се обръща внимание на обратната връзка и резултатите и претеглят успешните изходни данни. Като Фондация, нашата отговорност е да гарантираме, че ограничените ни ресурси са съсредоточени върху инициативи с висок приоритет и ефективност, които най-добре служат на визията на движението.

Следващи стъпки

Периодът за коментари и отзиви на общността за този проект на стратегия бяха отворени до 18 март. Между 18 март и 1 април прегледахме и интегрирахме тези отзиви, доколкото бе възможно. Ако имаше големи промени, ние ги нанесохме в окончателния проект.

Фондацията Уикимедия използва месец март, за да финализира своя Годишен план 2016-2017. Планът се основава на предложената стратегия, включваща инициативи и работни проекти, които според нас имат най-голямо въздействие върху тези стратегически подходи. Черновата на Годишния план на Фондация Уикимедия бе изпратен до 1 април за коментар.

Тази стратегия е итеративна и отворена за непрекъснато усъвършенстване. Фондацията оцени въздействието на тези стратегически подходи спрямо цялостната ни визия и напредъка ни по конкретни цели. Ако постигнем напредък в дадена посока, може да увеличим фокуса и ресурсите си в тази област. По същия начин, ако смятнем, че не успеем да окажем въздействие, ще преоценим работата и програмите си, за да разберем защо; и ще ги коригираме.

Чернова на стратегията на Фондация Уикимедия

Нашата визия - и нашето предизвикателство

Уикимедия ни предизвиква да си "Представим свят, в който всеки може свободно да споделя цялото човешко познание."

Общността на Уикимедия направи големи крачки към тази визия през последните петнадесет години. Обаче светът около нас продължава да се променя. В интернет това означава нови устройства, ново поведение на потребителите, по-голямо споделяне и ангажиране. Това промени онова, което хората очакват от нашите проекти, като същевременно представи нови възможности за достигане до хора, които преди това са били недостъпни. Ние също така сме изправени пред променящия се пейзаж на знанията, където представянето и създаването на знание все повече се обединяват и автоматизират.

За да е в крак с тези промени, Фондация Уикимедия трябва по-добре да разбира, да предвижда и да отговаря на нуждите на нашите настоящи и бъдещи общности от сътрудници и читатели. Трябва да разберем ролята на Фондацията в по-широкото движение на Уикимедия и уникалните ресурси, възможности и ограничения, които имаме в контекста на това движение. Трябва да адаптираме работата си по подходящ начин, да насочим ресурсите си така, че да имаме най-голямо въздействие и да действаме като отговорни настойници на дарителските фондове.

С оглед на това, Фондацията идентифицира три конкретни предизвикателства, които според нас засягат способността ни да изпълняваме мисията си. След проучвания и консултации изготвихме набор от три "стратегически подхода", за които смятаме, че отговарят на тези предизвикателства.

 1. Обхват - Как можем да достигнем до повече хора по света, за да могат да споделят знания (както на настолни, така и на мобилни устройства)?
 2. Общности - Как можем да увеличим запазването и ангажирането на настоящи и нови доброволни сътрудници на Уикимедия?
 3. Знания - Как можем да повишим качеството на знанията по проектите на Уикимедия, разнообразието от формати и дълбочината и ширината на покритието (особено слабо представените теми)?

Изявление на стратегията

Фондация Уикимедия подкрепя предоставянето на знания на света, състоянието и растежа на уикимедианските общности и създаването на разнообразно, висококачествено свободно познани. В допълнение към тези основни функции смятаме, че Фондацията има уникалната способност в рамките на движението ни да подкрепя системи и програми, които разширяват обхвата на нашата визия, включително ангажирането на по-голямата част от населението на света, към което понастоящем не достигаме.

Нашите стратегически подходи отразяват този ангажимент да служим на движението ни, като същевременно увеличаваме неговия обхват.

 1. Ще разберем по-добре и ще отговорим на нуждите на нашите глобални потребители, така че повече хора да могат да споделят безплатно знания.
 2. Ще увеличим запазването и ангажиранeто на доброволците чрез подобрени програми, опит и ресурси.
 3. Ще увеличаваме и разнообразяваме знанията, като разработим за нуждите на потребителите високоприоритетни инструменти за създаване и разработване.

Стратегически приоритети

1. Разбиране на потребителите ни, за да обслужим по-добре техните нужди

Ще разберем по-добре и отговорим на нуждите на нашите глобални потребители, така че повече хора да могат да споделят свободното си познание.

Нашите потребители идват от цял свят, с различни нужди, цели и опит. Искаме да разберем по-добре какви са техните нужди, когато използват проектите на Уикимедия. Дали търсят обща информация или правят задълбочени изследвания? Боравят с компютър или с мобилен телефон? Намират ли това, което търсят, лесно и последователно? Как можем да подобрим изживяването им? Ако не избират да използват нашите проекти, защо?

Ако разберем нашите потребители, ще бъдем по-добре позиционирани да предложим и да тестваме подобрения в цялостния им опит с проектите на Уикимедия. Планираме да постигнем това разбиране, като инвестираме в количествени и качествени изследвания и постоянно подобряваме аналитичния си капацитет. Ще използваме нашите прозрения и открития, за да разработим информирани хипотези и тестови решения чрез методичен, публичен и итеративен процес.

Тестовете ще се съсредоточат върху три основни теми:

 • Развитие на потребителския опит, за да отговаря на нуждите на потребителите
 • Подобряване на мобилното изживяване (уеб и приложение)
 • Ангажиране на нови читатели и сътрудници от държави и общности с ниска осведоменост и употреба на Уикимедия

Очакваме, че нашите екипи по продукта и инженеринга, партньорството, ангажирането на общността и комуникацията ще се възползват от по-доброто разбиране на аудиторията си и възможността за по-ефективно измерване на това, което работи.

Обосновка

Разбирането на нашите потребители не е самостоятелна стратегия, но е предпоставка за това да станем по-стратегическо мислещи по начина, по който разпределяме ресурси, разработваме продуктов и потребителски опит и идентифицираме възможностите. Предложението за "Подобряване на нашето разбиране за това как и защо потребителите идват и остават с нашите проекти, за да можем по-добре да обслужваме техните нужди" (Обхват - Подход #2) получи най-голяма подкрепа от членовете на общността по време на консултацията. Участниците посочиха, че изграждането на по-добро разбиране на нуждите на нашите потребители е от решаващо значение, преди Фондацията, след консултации с общността, да вземе важните решения за решаване на предизвикателствата пред читателите и приносите.

Основните теми за тестване са изведени от три от другите подкрепяни стратегически подхода от консултацията с общността. Първите два получиха по-висока подкрепа от общността.

 • Развитие на потребителското изживяване, за да отговоря на нуждите на потребителите.
  • “Увеличаване честотата на употреба и броя на потребителите, чрез адаптиране на изживяването на потребителите към техните нужди (това може да доведе до допълнителни формати на съдържание, улесняване на намирането на повече съдържание от Уикимедия, увеличаване на езиковото покритие и др.).” (Обхват - Подход #1)
 • Подобряване на мобилното изживяване (уеб и приложение).
  • Подобряване на мобилните приложения на Уикипедия, за да се увеличи употребата им.” (Обхват - Подход #6)
 • Ангажиране на нови читатели и сътрудници от държави и общности с ниска осведоменост и употреба на Уикимедия.
  • “Увеличаване на осведомеността и употребата на проекти на Уикимедия в две държави от Глобалния юг.“ (Обхват - Подход #4)

Макар че предложението за “Увеличаване на осведомеността и употребата на проектите на Уикимедия в две държави от Глобалния юг,“ (Обхват - Подход #4) не бе подсилено от консултациите на общността, Фондацията смята, че експериментирането с нови начини за достигане до хора от райони с ниска осведоменост и употреба на нашите проекти е важно за дългосрочното здраве на движението. То също така в дълбочина е в синхрон с нашата визия за всяко човешко същество, споделящо свободното познание. Постигането на успех с пилотни инициативи за осведоменост, употреба и приноси е първата стъпка към достигането до много хора в света, които понастоящем не се обслужват от проектите на Уикимедия. Ако първоначалните проекти са успешни, ще планираме да ги увеличим с подходящи ресурси.

2. Увеличаване на задържането и ангажирането на доброволците

Ще увеличим запазването и ангажирането на доброволците чрез подобрени програми, опит и ресурси.

Като организация на движение с уникални програмни и технически ресурси, Фондацията ще експериментира със статистически важните начини за увеличаване на задържането и ангажирането на доброволците. Това може да включва ресурси за подпомагане на менторството и обучението на нови сътрудници, програми за подпомагане на съществуващите сътрудници и повторно ангажиране на бивши доброволци, или евентуални функционалности в уики, които позволяват на членовете на общността да разпознават и подкрепят взаимно постиженията си.

Ще опитаме различни подходи, ще видим какво работи и ще ги прецизираме въз основа на отзивите от общността. Ще се консултираме с общностите, за да определим как да ги използваме ефективно и по подходящ начин по различни проекти; по начин, който подобрява общото състояние на общността и се придържа към съответните политики на общността и е правилно мащабиран. Ще извършим тази работа по консултативен, прозрачен начин, който отговаря на обратната връзка и нуждите на общността.

Усилията ще се съсредоточат върху следното:

 • Подобряване на процента на задържане на съществуващи доброволци и нови сътрудници
 • Овластяване на доброволци в ключови функции с инструменти и обучение
 • Подобряване на обхвата за нови потенциални доброволци в различните области на приносите
 • Признание на доброволци за техните приноси
 • Подобряване на културата и устойчивостта на общността

Предвиждаме нашата екипи за подкрепа и сигурност, за програми, капацитет и обучение, от техническата общност, изследователските и аналитични екипи да играят важна роля в тази работа.

Обосновка

Нарастващата и ангажирана общност на Уикимедия е от съществено значение за нашата обща визия. По време на консултациите с общността най-подкрепяният подход във фокуса на общността бе "Създаване и подкрепа на програми за увеличаване на участието на доброволци като признание, улеснено менторство и персонализирано повторно ангажиране." (Общности - Подход № 2). Участниците смятат, че по-добри системи за подпомагане на новите доброволци, за да се научат как да редактират, значително ще подобрят динамиката на общността и че признанието на сътрудниците ще спомогне за запазване на ангажирането им.

Инструментите за въвеждане на новодошлите, програмите за менторство и признание на усилията и въздействието са средства за създаване на по-здравословна, по-благоприятна среда за общността и насърчаване на хората да желаят да допринасят и да останат като сътрудници.

Менторството и документирането на най-добрите практики за задържане и ангажиране могат да решат някои проблеми, изказани в предложението “Намаляване на проблемите, свързани с тормоза и неравенството между половете, за да се улесни сигурна, приветлива и поддържаща среда за сътрудници и редактори” (Общности - Подход #1). Това включва подобряване на нашата култура, увеличаване на подкрепата за сътрудници от различни географски и демографски области и намаляване на проблемите с нежеланото поведение или дори с тормоза.

3. Увеличаване и разнообразяване на приносите към знанието

Ще увеличим и разнообразим знанията чрез разработване на инструменти за създаване на висококачествени решения и създаване на инструменти за нуждите на потребителите

За да увеличим и диверсифицираме създаването и разпространението на висококачествени безплатни знания, ще се обърнем първо към техническите бариери и бариерите с опита при допринасянето към нашите проекти. Искаме дългогодишните сътрудници, новите доброволци и институционалните партньори да имат достъп до инструментите и изживяването, които правят ангажирането с Уикимедия лесно и интуитивно и на свой ред да увеличат обема и разнообразието от знания по нашите проекти.

Например, точно сега приносите в големи обеми са трудни, особено за институционалните партньори на GLAM. Нашите най-посветени сътрудници често изпитват ефективни бариери поради сложния интерфейс и несигурните решения. Понастоящем хората с мобилни телефони (много голяма аудитория в световен мащаб) не могат лесно да допринасят със съдържание, да се занимават с дискусии или да изпълняват административни задачи.

Ще се консултираме с общността, за да разберем по-добре как да дадем приоритет на подкрепата за най-голямо въздействие. Процесът на подбор ще включва преглед от страна на екипа на отзивите от страна на потребителите, табло със задачи, изследвания, списъци с желания на общността, предложения за срещи на високо ниво и архитектурни заявки. Тази работа ще допълни текущата ни поддръжка на основните функции на Медияуики.

Усилията ще се съсредоточат върху следните инструменти с голямо въздействие:

 • Подобряване на мобилното ангажиране и приноси
 • Разработване и подкрепа на административни и други доброволчески инструменти
 • Улесняване на партньорите на институционалните знания (като GLAM)
 • Подобряване на средствата за интеграция и използване на мултимедия и Уикиданни

Предполагаме, че екипите ни за разработване на продукти, за инженеринг, техническата общност и екипът за ангажиране ще играят важни роли в тази работа.

Обосновка

Перифразирайки Уилям Гибсън, безплатното знание е навсякъде, то просто не е равномерно разпределено (в рамките на проектите на Уикимедия). Смятаме, че намаляването на техническите и практическите бариери пред редактирането е важна стъпка, за да стане редактирането по-достъпно и по-ангажиращо за различните потребители и на свой ред да увеличим видовете, количеството, качеството и разнообразието на свободното знание в проектите на Уикимедия.

Подобряването на функционалностите и инструментите за редактиране бе силно подкрепено от сътрудниците на общността. Предложенията за “Увеличаване на качеството и актуалността на съдържанието чрез технологично подобряване на способността на редакторите да създават, наблюдават и обработват съдържание“ (Знание - Подход #3) и “Осигуряване на лесни за употреба инструменти и стимули за допринасяне с мултимедийно съдържание и текст в кратък формат, от което да се възползват мобилните и сърфиращите потребители.” (Знание - Подход #1) получиха най-много подкрепа.

По време на консултацията получихме и много допълнителни предложения. Те включват функции за споделяне на текст и изображения чрез социални медии, стабилни инструменти за превод и подобряване на визуалния редактор на Медияуики. Предложението “Разширяване на съдържанието по-бързо, като се даде възможност на общността да води програми за партньорство със съдържание, като например GLAM (галерии, библиотеки, архиви и музеи)“ (Знание - Подход #2) също получи значителна подкрепа, което би позволило на институционалните партньори лесно да допринесат с разнообразно съдържание.

Тъй като не можем да направим всичко, нашият фокус ще бъде върху критичните бариери, които не позволяват на потребителите да се ангажират и да допринасят ефективно.

Стратегически цели

Този стратегически план има за цел да насочва дейността ни през следващите 18-24 месеца. Измерваемите цели към стратегическия план ще бъдат определени чрез годишния процес на планиране на Фондацията. Тези цели ще бъдат обвързани с конкретни ресурси, бюджет и екипи.

Фондацията се ангажира да представи своя Годишен план под формата на проект за общностен преглед до крайния срок на КРС - 1 април 2016 г. След като планът бъде финализиран и одобрен от Съвета на настоятелите, ние ще добавим към стратегията съответните измерими цели, и ще ги проследяваме по съответния начин.