Jump to content

Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Cykl 1/Raport/Metodologia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 1/Report/Methodology and the translation is 100% complete.

Nasza metodologia identyfikacji tematów do Cyklu 2

Początkowa synteza dyskusji w społecznościach, które miały miejsce między 14 marca i 18 kwietnia, przyniosła 13 wspólnych tematów. Po przeanalizowaniu tych tematów zespół ds. strategii ruchu zidentyfikował idee, które zostały zgrupowane w sposób naturalny. Inne koncepcje bardziej odnosiły się do taktyki wykonywania określonych rzeczy, niż rezultatów które mamy nadzieję osiągnąć na zewnątrz. W rezultacie, wydestylowaliśmy te ustalenia w formę pięciu różnych tematów, które mają być dyskutowane w cyklu 2 przez zorganizowane grupy i społeczności.

Uwaga: te pięć grup zostało opracowanych w oparciu o początkowe 13 tematów i związanych z nimi pod-tematów na najwyższym poziomie, nie przez dodatkowe ręczne tagowanie każdego indywidualnego stwierdzenia. Nie każdy indywidualna wypowiedź doskonale wpisuje się w każdy z pięciu tematów i istnieje duża możliwość pokrywania się poszczególnych tematów. To grupowanie opiera się na interpretacji i sądach głównego zespołu ds. strategii i jesteśmy świadomi naszych własnych uprzedzeń, dlatego uznajemy, że inni mogą mieć odmienną perspektywę w oparciu o te same dane. Zapraszamy do zapoznania się z danymi, przeprowadzania własnych analiz i udostępniania ich wyników.

Tematy są oznaczone kolorami. Jeśli tło pola jest inne, oznacza to, że to zostało przypisane do innego tematu niż wtedy kiedy było to oryginalnie grupowane.

13 tematów Pod-tematy Liczba przypisów Tematy Cyklu 2
Treść Jakość 158 Najbardziej szanowane źródło wiedzy

Dyskusje dotyczące treści i wiedzy - głównie o poprawie jakości treści - często mierzonej wiarygodnością, neutralnością, czytelnością - dzięki czemu projekty Wikimedia mogą być lepszym źródłem wiedzy.

Wiarygodność 71
Neutralność 65
Dostępność 58
Luki, Stronniczość 36
Inne 3
Wiedza Stronniczość 3
Luki 2
Inne 26
Społeczność Zdrowie 151 Zdrowe, Otwarte Społeczności

Często wspominano o zwiększaniu doświadczenia edytorów i ogólnej kondycji społeczności Wikimedia, w tym większej różnorodności i równowadze płci.

Zaangażowanie, Wsparcie 114
Inne 0
Użytkownicy, Edytorzy, Uczestnicy Nowi 78
Zaangażowanie 61
Płatne, Sponsorowane 29
Doświadczeni 23
Czytelnicy 8
Inne 14
Promocja, Świadomość Zróżnicowanie, Otwartość 57
Płeć 20
Pozostała Promocja Globalna 126
Wschodzące Społeczności Dostępność językowa 76 Prawdziwie Globalny Ruch

Wielu nadzieję, że Wikimedia lepiej sprosta potrzebom wschodzących społeczności, w tym poprzez lepszą promocję i świadomość, dostępność w różnych językach i dostęp techniczny.

Dostęp 29
Inne 25
Innowacje Adaptacja do kontekstu technologicznego 75 Czasy rzeczywistości rozszerzonej

W ramach dyskusji analizowano również, jak innowacje i technologia mogą być najlepiej wykorzystane przez Wikimedia do adaptacji i poprawy, w tym za pośrednictwem automatyzacji, innych mediów i projektów poza Wikipedią.

Poza Wikipedią 39
Automatyzacja 29
Inne media 24
Inne 6
Edukacja Instytucje 42 Włączanie się w ekosystem wiedzy

Współpraca była wspólnym tematem, najczęściej związanym z sektorem edukacji, lecz także z innymi wewnętrznymi i zewnętrznymi "aktorami".

Istniejące programy 23
Eudukatorzy 7
Inne 54
Współpraca Zewnętrzni 69
Wewnętrzni 66
Współprace 48
Komunikacja 42
Zasady, Działanie na rzecz 25
Inne 3
Organizacyjne Fundacja 38
Fundusze 32
Zarządzanie 25
Pracownicy 19
Inne 25
Funkcje brak 216 Nie zawarte jako temat kierunku strategicznego

Takie tematy jak wartości i funkcje były często omawiane. Choć ważne, te idee wiązały się raczej z taktyką tego, jak wykonujemy określone rzeczy, niż to co chcemy osiągnąć na zewnątrz. Wpisy dotyczące funkcji zostaną przekazane do odpowiedniego działu w Wikimedia Foundation.

Wartości Misja 41
Open Source 27
Decentralizacja 15
Wolne 14
Inne 4
Przetrwanie, Wzrost brak 16