Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Chu kỳ 2/Tham gia vào hệ sinh thái tri thức

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 2/Engaging in the Knowledge Ecosystem and the translation is 98% complete.
The following discussion is closed.

Cycle 2 of the discussion is now closed. Please discuss the draft strategic direction (link coming soon).

Chúng ta sẽ xây dựng mối quan hệ với nhiều tổ chức khác nhau dành cho các lý tưởng về kiến thức tự do. Các cộng đồng Wikimedia sẽ làm việc với các đồng minh mà họ không biết. Nội dung và công nghệ của chúng ta sẽ trở thành trọng tâm của giáo dục chính thức và không chính thức trên toàn thế giới. Chúng ta sẽ hợp tác với các tổ chức giáo dục, nghệ thuật, giải trí, xã hội dân sự, chính phủ, khoa học và công nghệ hàng đầu. Cùng nhau, chúng ta sẽ mời một thế hệ mới của những người học, tạo ra, và chăm sóc cho một thư viện đang phát triển của kiến thức miễn phí cho tất cả mọi người.

Chủ đề con

Chủ đề này được hình thành từ nội dung do các cá nhân đóng góp và các nhóm có tổ chức tạo ra trong các cuộc thảo luận theo chu kỳ 1. Dưới đây là các chủ đề phụ hỗ trợ chủ đề này. Xem Báo cáo Chu kỳ 1, phần spreadsheet bổ sung và phương pháp tổng hợp của hơn 1800 nhận định theo chủ đề.

 • Giáo dục
 • Tổ chức
 • Nhà giáo dục
 • Các chương trình hiện có

Thông tin chi tiết từ cuộc hội thoại về chiến lược di chuyển và nghiên cứu

Thông tin tầm nhìn từ cộng đồng Wikimedia (từ cuộc thảo luận này)

Thông tin chi tiết từ các đối tác và chuyên gia

Thông tin chi tiết từ nghiên cứu người dùng (người đọc và người đóng góp)

Nghiên cứu khác

Về giáo dục

 1. Ngân hàng thế giới: http://data.worldbank.org/topic/education
 2. Giáo dục Liên Hợp Quốc: http://www.un.org/sustainabledevelopment/education
 3. Brookings: Mặc dù mức độ biết chữ nói chung sẽ tăng lên, nhưng tiếp cận toàn cầu đối với giáo dục sau trung học sẽ vẫn vượt khỏi tầm với của hàng tỷ người: https://www.brookings.edu/research/why-wait-100-years-bridging-the-gap-in-global-education
 4. Mạng lưới liên ngành về giáo dục trong trường hợp khẩn cấp: Burns, M. và Lawrie, J. (Eds.). (2015). Nơi cần thiết nhất: Phát triển chuyên môn có chất lượng cho tất cả giáo viên. New York, NY: Mạng lưới liên ngành về Giáo dục trong trường hợp Khẩn cấp.
 5. UNESCO: Miao, Mishra and McGreal (2016). Tài nguyên giáo dục mở: Chính sách, Chi phí và Sự biến đổi. Paris, UNESCO.
 6. UNESCO: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216451E.pdf
 7. Harvard Business Review: https://hbr.org/2015/09/whos-benefiting-from-moocs-and-why

Câu hỏi

Xem thảo luận về những câu hỏi này trên trang thảo luận

Đây là những câu hỏi chính mà chúng tôi muốn bạn cân nhắc và thảo luận trong cuộc thảo luận này. Xin vui lòng hỗ trợ lập luận của bạn với nghiên cứu khi có thể. Chúng tôi nhận ra là bạn có thể không có thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi; Để giúp bạn chọn nơi cần tập trung, chúng tôi liệt kê ba loại câu hỏi dưới đây. Các câu hỏi chính là những câu trả lời quan trọng nhất trong chu kỳ thảo luận này

Các câu hỏi chính
 1. Chúng ta sẽ có những ảnh hưởng gì trên thế giới nếu chúng ta đi theo chủ đề này?
  • Lưu ý rằng nếu bạn đã gửi các ý tưởng chính trả lời câu hỏi này cho chủ đề này trong cuộc thảo luận trước đó, hãy xem xét việc chỉ cần thêm một liên kết tới trang nguồn đó và viết lại toàn bộ câu lệnh. (Xem bảng tính). Nếu bạn có một ý mới muốn thêm vào một bình luận bạn đã làm trước đây, thì cứ tự nhiên.
 2. Chủ đề này quan trọng đến mức nào so với 4 chủ đề khác? Tại sao?
Câu hỏi phụ
 1. Tập trung đòi hỏi sự trao đổi. Nếu chúng ta tăng nỗ lực của chúng ta trong lĩnh vực này trong 15 năm tới, liệu có điều gì chúng ta đang làm hôm nay mà chúng ta cần phải ngừng làm không?
Các câu hỏi mở rộng
 1. Điều gì khác là quan trọng để thêm vào chủ đề này để làm cho nó mạnh mẽ hơn?
Câu hỏi mở rộng
 1. Ai sẽ làm việc trong lĩnh vực này và làm thế nào chúng ta có thể hợp tác với họ?

Những bình luận khác:

Hãy nhớ rằng, nếu bạn có suy nghĩ về quá trình chiến lược hoặc các vấn đề lớn hơn, vui lòng chia sẻ tại đây, nơi đang được theo dõi hàng ngày!

Nếu bạn có ý tưởng cụ thể nào để cải thiện nền tảng phần mềm, xin hãy đề xuất tại |Phabricator hoặc trang thảo luận riêng của từng sản phẩm.