Startegi/Wikimediabevægelsen/2017/værktøj/Diskussionskoordinatorens rolle

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Organize/Discussion Coordinator Role and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.
See the Outreach List to see who has already signed up to be a Discussion Coordinator for their Organized Group.

Trin 1: Meld dig som diskussionskoordinator og gør dig klar til samtalen

For at sikre at disse diskussioner er imødekommende og inspirerer til bred deltagelse, indkalder vi frivillige diskussionskoordinatorer fra alle organiserede grupper. Det kan være medlemmer af grupperne eller engagerede medlemmer af fællesskabet, som er villige til at koordinere diskiussioner. Koordinatorer har overblik over alle sider af en diskussion, men har lov til at uddelegere visse opgaver (f.eks. at styre et møde med en tilstedeværende person, lave notater eller opsummere hovedpunkter) til andre frivillige, som de vil. Meld dig som diskussionskoordinator, og så vil du få en indbydelse til orientering om det at være diskussionskoordinator og kontaktoplysninger på én, som du kan henvende dig til med alle mulige spørgsmål om processen eller diskussionerne.

Hvem kan være diskussionskoordinator?

Hvem som helst kan koordinere en diskussion. Vi indbyder organiserede grupper til at samarbejde med deres nøglepersoner (ansatte, frivillige og individuelle bidragsydere) om at koordinere så mange diskussioner, som de kan klare. Vi ønsker mindst én diskussionskoordinator pr. organiseret gruppe til at styre og igangsætte diskussionerne. Vi opfordrer også engagerede medlemmer af fællesskabet til at koordinere deres egne diskussioner med enkeltpersoner. Diskussionstyper kan omfatte:

 • Spor A og spor B: Den organiserede gruppe og dens frivillige organiserer en fælles diskussion. Vi anbefaler, at nogen i den organiserede gruppes frivilligt melder sig som diskussionskoordinator.
 • Kun spor A: Den organiserde gruppe styrer en diskussion (eller flere diskussioner) inden for sin egen, organiserede gruppe (f.eks. kun de tilknyttede ansatte og ledere eller bare medlemmer af en bestemt brugergruppe). Hver organiseret gruppe udpeger en (eller flere)diskussionskoordinator(er), som skal samordne den gruppes diskussioner.
 • Kun spor B: Engagerede medlemmer af organiserede grupper eller det brede fællesskab stiller sig som frivillige diskussionskoordinatorer og er vært for diskusionere blandt individuelle deltagere.

Hvad laver diskussionskoordintorer?

Diskussionskoordinatorerne har ansvaret for følgende opgaver, sådan at diskussionerne bliver organiseret og igangsat, men de kan uddelegere visse opgaver til andre, støttende frivillige:

 • Indbyder fællesskabet til at tage del i en diskussion.
 • Opmuntrer deltagere til at læse strategiopsummeringen på forhånd, så man sikrer en fyldig, velforberedt diskussion.
 • Er vært for en diskussion og bruger diskussionsvejledningen. (Man kan bede andre frivillige om hjælp til at klare personlige diskussioner. Støttefunktioner kan omfatte: Praktisk hjælp, tidtager og referent.)
 • Offentliggør diskussionsreferatet på dit eget sprog hos det lokale projekt eller på den platform, hvor diskussionen foregår.
 • Opsummér hovedpunkter fra diskussionen.
  • Læg referatet på dit eget sprog hos dit lokale projekt eller på den platform, hvor jeres diskussion foregår.
  • Indsend referatet ved hjælp af dette skema på engelsk. Hvis du ikke selv kan oversætte det eller finde en anden frivillig, der kan, så indsend referatet på dit eget sprog, og en sprogtilknyttet eller frivillig vil oversætte det for dig.

Hvilken støtte vil være til rådighed for diskussionskoordinatorer?

Diskussionsstøtteholdet:

Vi skal nok være her for at hjælpe dig. Når du melder dig til at koordinere en diskussion, modtager du:

 • en indbydelse til en orientering for diskussionskoordinatorer, som vil give dig flere oplysninger og vejledning om denne rolle
 • kontaktoplysninger til nogen, som du kan trække på med alle spørgsmål om processen eller diskussionerne

Sproglig støtte:

Da det er så vigtigt, at vi hører fra alle, har vi op til 17 sprogkyndige og 3 Metawikikontakter, som kan:

 • hjælpe med at oversætte diskussionsreferater fra andre sprog til engelsk og lægge dem over på Meta
 • hjælpe med at oversætte diskussionsreferater på Meta fra engelsk til andre sprog, så diskussionskoordinatorerne kan kan fordele dem blandt egne diskussionsgrupper (det vil give deltagerne i diskussioner på dine lokale projekter mulighed for at se, hvad folk på andre sprog bidrager med)
 • overvåge diskussioner og hjælpe "Track Lead", tilknyttede ansatte og det centrale strategihold med at svare på udvalgte, velunderbyggede og fremadrettede kommentarer
 • anden oversættelsesstøtte, når der er behov for det

Kan diskussionskoordinatorer selv deltage i diskussioner?

Ja, bestemt. Men lad ikke dine personlige synspunkter styre diskussionen alt for kraftigt eller påvirke diskussionsreferaterne.

Hvis du har rollen som ordstyrer (den, som styrer diskussionen), er din vigtigste opgave at hjælpe gruppen gennem diskussionen og sikre, at samtalen forstået nøjagtigt. Gruppen bør vide helt klart, hvornår du træder ud af rollen som ordstyrer for at tale som deltager.

Ideelt set skal ordstyreren bede bede en anden om at overtage hvervet, hvis diskussionskoordinatoren ønsker at være aktiv i diskussionen.

Hvordan kan jeg melde mig som diskussionskoordinator?

Hvis du gerne vil være frivillig diskussionskoordinator, så vær venlig at gøre det her. Det meddeler os, at du planlægger en diskussion, og det vil give os bedre mulighed for at støtte dig i dine anstrengelser.

Er der andre muligheder for at deltage som frivillig i diskussionerne ud over rollen som diskussionskoordinator?

Ja! Selv om vi beder om en enkelt diskussionskoordinator til at klare alle de nødvendige hverv for hver diskussion i en organiseret gruppe eller i et af fællesskaberne, ved vi at andre kan ønske at hjælpe med et eller andet af hvervene (så som at indbyde andre til diskussionen, tage referat eller hjælpe med at oversætte referater til og fra Meta). Vi opmuntrer til engagement på alle ønskede niveauer (og er sikre på, at diskussionskoordinatorerne vil påskønne den ekstra hjælp). Diskussionskoordinatorer bliver også opmuntret enten til at kontakte deres lokale projekts sprogkyndige eller til at inddrage folk inden for wikisystemet fra deres lokale eller tematiske fællesskaber, sådan at enhver, der er intereeseret, kan komme i kontakt med dem og tilbyde deres hjælp.