Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Tổ chức/Vai trò Điều phối viên Thảo luận

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Organize/Discussion Coordinator Role and the translation is 100% complete.

Xem Danh sách Outreach để xem ai đã đăng ký để trở thành Điều phối viên thảo luận cho Nhóm Tổ chức của họ.

Bước 1: Đăng ký để trở thành Điều phối viên thảo luận và chuẩn bị cho cuộc trò chuyện

Để đảm bảo các cuộc thảo luận này có tính toàn diện và tạo cảm hứng cho sự tham gia rộng rãi, chúng tôi kêu gọi các Điều phối viên thảo luận tình nguyện từ tất cả các nhóm có tổ chức. Đây có thể là thành viên của nhóm hoặc các thành viên cộng đồng nhiệt tình khác sẵn sàng điều phối cuộc thảo luận. Các điều phối viên giám sát tất cả các khía cạnh của cuộc thảo luận, nhưng có thể ủy thác các nhiệm vụ nhất định (ví dụ như dẫn dắt một cuộc thảo luận trực tiếp, ghi chép hoặc tóm tắt các điểm chính) cho các tình nguyện viên khác khi họ thấy phù hợp. Đăng ký làm Điều phối viên thảo luận. Sau đó, bạn sẽ nhận được lời mời đến định hướng của Điều phối viên thảo luận và thông tin liên lạc cho một người nào đó mà bạn có thể liên hệ với bất kỳ câu hỏi nào về quá trình hoặc thảo luận.

Ai có thể là Điều phối viên thảo luận?

Bất cứ ai cũng có thể điều phối một cuộc thảo luận. Chúng tôi mời các nhóm có tổ chức làm việc với các bên liên quan (nhân viên, tình nguyện viên và các cá nhân đóng góp) để điều phối nhiều thảo luận theo ý họ. Chúng tôi yêu cầu ít nhất một Điều phối viên thảo luận cho mỗi nhóm được tổ chức để tổ chức và bắt đầu thảo luận. Chúng tôi cũng mời các thành viên nhiệt tình của cộng đồng để phối hợp các cuộc thảo luận của họ giữa các cá nhân đóng góp. Các loại thảo luận có thể bao gồm:

 • Nhánh A và nhánh B: Nhóm có tổ chức và những người đóng góp tình nguyện tổ chức một cuộc thảo luận chung. Chúng tôi đề nghị một người từ các tình nguyện viên nhóm có tổ chức làm Điều phối viên thảo luận.
 • Chỉ nhánh A: Một nhóm tổ chức tổ chức một cuộc thảo luận (hoặc nhiều cuộc thảo luận) với nhóm được tổ chức của nó (ví dụ: một nhân viên liên kết và Ban quản trị hoặc các thành viên của một nhóm người sử dụng cụ thể). Mỗi nhóm có tổ chức chỉ định Điều phối viên thảo luận để phối hợp cho (các) cuộc thảo luận của nhóm đó.
 • Chỉ nhánh B: Thành viên nhiệt tình của các nhóm có tổ chức hoặc tình nguyện viên cộng đồng rộng rãi hơn làm Điều phối viên thảo luận và thảo luận giữa các cá nhân tình nguyện viên.

Điều phối viên thảo luận làm gì?

Các Điều phối viên thảo luận giám sát tất cả các nhiệm vụ sau đây để đảm bảo thảo luận là có tổ chức và bắt đầu suôn sẻ nhưng có thể ủy thác một số nhiệm vụ cho các tình nguyện viên khác để hỗ trợ:

 • Mời cộng đồng tham gia thảo luận.
 • Khuyến khích người tham gia đọc trước tóm tắt chiến lược để đảm bảo một cuộc thảo luận phong phú và đầy đủ thông tin.
 • Tổ chức cuộc thảo luận bằng cách sử dụng hướng dẫn thảo luận. (Bạn có thể yêu cầu tình nguyện viên giúp bạn quản lý các cuộc thảo luận trực tiếp) Các vai phụ hỗ trợ có thể bao gồm: Người hướng dẫn, Người giữ giờ, và Người ghi chép).
 • Đăng thảo các ghi chú thảo luận bằng ngôn ngữ địa phương của bạn tới dự án tại địa phương của bạn, hoặc nền tảng nơi thảo luận của bạn đang diễn ra.
 • Tóm tắt các điểm thảo luận chính.
  • Đăng bản tóm tắt bằng ngôn ngữ địa phương của bạn tới dự án tại địa phương của bạn hoặc nền tảng nơi thảo luận của bạn đang diễn ra.
  • Gửi bản tóm tắt tại bản mẫu bằng tiếng Anh. Nếu bạn không thể tự dịch hoặc tìm một tình nguyện viên có thể dịch, hãy gửi bản tóm tắt bằng ngôn ngữ địa phương và liên lạc ngôn ngữ hoặc tình nguyện viên sẽ dịch cho bạn.

Hỗ trợ gì sẽ được cung cấp cho các Điều phối viên thảo luận?

Nhóm hỗ trợ thảo luận:

Chúng tôi sẽ ở đây để giúp bạn. Khi bạn đăng ký để phối hợp một cuộc trò chuyện, bạn sẽ nhận được:

 • Một lời mời đến một cuộc họp định hướng của Điều phối viên thảo luận, tại đó sẽ cung cấp thêm thông tin và hướng dẫn về vai trò này
 • Thông tin liên lạc cho người mà bạn có thể tiếp cận với bất kỳ câu hỏi nào về quá trình hoặc thảo luận

Hỗ trợ ngôn ngữ:

Bởi vì điều quan trọng là chúng tôi lắng nghe các ý kiến từ tất cả mọi người, chúng tôi sẽ có tối đa 17 chuyên gia về ngôn ngữ và 3 liên lạc viên của Meta-Wiki để:

 • Giúp dịch các tóm tắt cuộc thảo luận từ các ngôn ngữ địa phương sang tiếng Anh và đăng lên Meta
 • Giúp dịch các tóm tắt cuộc thảo luận khác về Meta từ tiếng Anh sang tiếng địa phương để Điều phối viên thảo luận có thể chia sẻ với nhóm thảo luận của họ (điều này sẽ cho phép thảo luận về các dự án địa phương của bạn để xem những gì người khác trong các ngôn ngữ khác đang đóng góp)
 • Theo dõi các cuộc thảo luận và giúp Track Lead, nhân viên hỗ trợ và nhóm chiến lược cốt lõi chọn ra các ý kiến sâu sắc và ý kiến hàng đầu
 • Hỗ trợ dịch khác khi cần thiết

Những người điều phối thảo luận vẫn có thể tham gia thảo luận không?

Phải, chắc chắn rồi. Tuy nhiên, nhớ đừng để quan điểm cá nhân của bạn vô tình chỉ đạo cuộc trò chuyện hoặc trở thành thiên vị trong bản tóm tắt cuộc thảo luận.

Nếu bạn là Người hướng dẫn (dẫn dắt cuộc thảo luận), ưu tiên của bạn là giúp dẫn dắt nhóm thông qua thảo luận và đảm bảo rằng cuộc trò chuyện đang đi đúng hướng. Bạn nên nói rõ ràng để cho cả nhóm biết khi bạn thoát khỏi vai trò của Người hướng dẫn và nói như một người tham gia bình thường.

Lý tưởng là nếu Điều phối viên muốn trở thành một người tham gia tích cực hơn, anh ấy/cô ấy yêu cầu một người khác làm Điều phối viên cho một cuộc thảo luận trực tiếp giữa 2 người.

Làm thế nào để đăng ký làm Điều phối viên thảo luận?

Nếu bạn muốn tình nguyện làm Điều phối viên Thảo luận, đăng ký tại đây. Điều này sẽ cho chúng tôi biết rằng bạn đang có kế hoạch thảo luận và sẽ cho phép chúng tôi hỗ trợ tốt hơn các nỗ lực của bạn. Tổng quan về tất cả các Nhóm và Điều phối viên thảo luận của nhóm có thể được tìm thấy trong Bản đồ Outreach cho nhánh A.

Có các cơ hội khác để tình nguyện giúp đỡ thảo luận bên cạnh vai trò Điều phối viên thảo luận không?

Có! Trong khi chúng tôi yêu cầu một Điều phối viên thảo luận duy nhất cho mỗi cuộc thảo luận với một nhóm có tổ chức hoặc cộng đồng để giám sát tất cả các nhiệm vụ được yêu cầu, chúng tôi biết rằng những người khác có thể muốn giúp với một hoặc hai nhiệm vụ (như mời người khác thảo luận, ghi chép hoặc giúp dịch các tóm lược đến và đi từ Meta). Chúng tôi khuyến khích sự tham gia ở bất kỳ mức độ nào (và đảm bảo rằng Điều phối viên thảo luận sẽ đánh giá cao sự hỗ trợ thêm). Các điều phối viên thảo luận cũng sẽ được khuyến khích liên lạc với các liên lạc viên của dự án tại địa phương hoặc tham gia vào wiki với các cộng đồng địa phương hoặc theo chủ đề của họ, vì vậy bất cứ ai quan tâm đến đóng góp đều có thể liên hệ với họ và hỗ trợ họ.