Jump to content

אסטרטגיה/תנועת ויקימדיה/2017/תהליך

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Process and the translation is 100% complete.
מידע אודות התהליך אשר מטרתו פיתוח האסטרטגיה של התנועה.

צוות הליבה האסטרטגי פיתח את התהליך האסטרטגי לשנת 2017 בשיתוף עם ועדת ההיגוי התנועתית, אשר מורכבת מאנשים מכל רחבי התנועה, בעלי ניסיון רחב בתהליכים פנים-תנועתיים.

אנו מאמינים, כי הבנה מעמיקה של המדיניות ודרכי הפעולה בהן נקטנו עד כה - במה הצלחנו עד כה, ולא פחות מכך- במה שגינו עד כה- הינה נקודת פתיחה טובה עבור דיונינו הקרבים. לשם כך, ערכנו בדיקה, סקירה וניתוח של תהליכים קודמים.

מטרות

  • להגדיר כתנועה דרך פעולה מגובשת אשר תנחה אותנו במהלך 15 השנים הבאות.
  • יצירת אמון, רצון טוב, ותכנון עתידי בתוך תנועתנו. השתתפות בהליך לגיטימי, שקוף, ופתוח המבוסס על פעולה משותפת, לא בצורה היררכית.
  • להבין בצורה טובה יותר את האנשים והקבוצות אשר נכללים בתנועתנו, את אלו שטרם התוודענו אליהם, וכיצד הצרכים שלהם עשויים להשתנות במהלך 15 השנים הבאות.
  • יצירת הבנה משותפת לגבי מה המשמעות שלנו כתנועה, כיצד אחרים מבחוץ יכולים לקחת חלק, וכיצד ניתן להגביר את יכולת השפעתנו כתנועה. לגבש חזון משותף בשאלה כיצד להתפתח ולממש את חזוננו.
  • יצירת שיתופי פעולה על מנת להעשיר את תנועתנו ואת הגורמים המשתפים איתנו פעולה.

מפת התהליך האסטרטגי לשנת 2017

השלב הראשון בתהליך כולל 3 מעגלי דיון. מטרתם של מעגלים אלו היא להקדיש זמן מספיק להשתתפותם של קבוצות ויחידים בדיונים, ולאפשר להם לדון בעתיד התנועה, רעיונות כלליים שונים, ולהגיע בנושאים אלו להסכמה כללית. המסקנות מדיונים אלו ישולבו במסגרת כיוון אסטרטגי כלל-תנועתי, אשר יגובש לקראת אירוע ויקימניה 2017. מתחת ניתן לראות איור המתאר את התהליך.

אנחנו כרגע מעדכנים את התהליך כדי לשלב טוב יותר את כל הממצאים. מידע נוסף ועיצוב חדש יגיעו בקרוב.


חלקים

שיקולים רלוונטיים
מתווה השיקולים בפיתוח התהליך האסטרטגי.
עיצוב
קווי מתאר של התהליך ליצירת התכנית האסטרטגית.
ציר הזמן
כולל את פרק הזמן המוקדש לקיום התהליך האסטרטגי.