Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Cykl 2/Podsumowanie od 4 do 11 czerwca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Cycle 2/Summary/June 4 to 11 and the translation is 100% complete.

Oto krótkie podsumowanie informacji na temat stron źródłowych cyklu 2 na Meta od 4 do 12 czerwca. Skróty używane tutaj oparte są na ogólnie stosowanych kodach języku i projektów, a języki są pogrupowane alfabetycznie. Na przykład Wikipedii w języku arabskim odpowiada skrót "Ar". Ta strona zawiera drugie podsumowanie stron źródłowych cyklu 2. W celu zilustrowania działań na projektach i platformach użyto stron źródłowych. Tekst pełnego podsumowania wskazuje, ile było dostępnych stwierdzeń źródłowych, w chwili pisania tego raportu. (3s do 4s) na przykład oznacza, że 4 stwierdzenia były dostępne na stronie źródłowej w chwili sporządzania tego streszczenia i to streszczenie zaczyna się od 3 stwierdzenia. Wcześniejsze streszczenia można znaleźć tutaj: pierwsze, drugie i trzecie.

Klucz tematów
 1. Zdrowe, otwarte społeczności
 2. Czasy rzeczywistości rozszerzonej (wątki technologiczne)
 3. Ruch prawdziwie globalny
 4. Najbardziej szanowane źródło wiedzy
 5. Włączanie się w ekosystem wiedzy

Zdrowe, otwarte społeczności - A

 • Członkowie Komitetu Afiliacyjnego (1s to 45s) zgodzili się, że temat A jest najważniejszy, o ile chcemy bardzo zrównoważonego i dynamicznego ruchu Wikimedia. (§AffCom5) (§AffCom10) Rozmawiali oni o dystrybucji funduszy (§AffCom12), o lepszej komunikacji, (§AffCom13) odpowiedzialności, budowaniu umiejętności (§AffCom16) i normach postępowania organizacji afiliowanych (§AffCom18). Zasugerowali również, aby współpracować z organizacjami pozarządowymi, agencjami rządowymi (§AffCom18), w tym edukacyjnymi i grupami działającymi w cyberprzestrzeni (§AffCom20), grupami zajmującymi się otwartymi danymi (§AffCom21) i otwartym rządem. (§AffCom22)
 • W ramach dyskusji arabskiej społeczności (8s to 16s), uczestnicy stwierdzili, że ten temat jest ważny (§Ar12) i rozmawiali oni też o procesie oceny użytkowników. (§Ar9)
 • W holenderskiej Wikipedii (1s to 23s), uczestnicy komentowali że powinniśmy zrezygnować z używania pseudonimów. (§nl9) Dyskutowali też, że koncepcja otwartości forsowana przez WMF będzie przeciwskuteczna. (§nl21)
 • W dyskusji na angielskiej Wikipedii (99s do 105s) uczestnicy komentowali, że jeśli będziemy realizować ten temat możemy stworzyć utopię, którą oryginalnie miał być cały internet. (§EN103)
 • W ramach dyskusji na francuskiej Wikipedii (49s do 72s) uczestnicy skomentowali, że powinniśmy współpracować z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarach różnorodności, równości i organizacjami proponującymi szkolenia mediacyjne i organizacjami oferującymi szkolenia w zakresie komunikacji bez przemocy. (§FR59) Jeden użytkownik skomentował również, że otwartość oznacza koniecznie poprawę struktury witryny. (§FR55)
 • W ramach dyskusji w hinduskiej społeczności w trybie jeden na jeden (1s do 15s), uczestnicy komentowali, że ten temat jest ważny, dlatego że stanowi on podstawę rozmów o pozostałych tematach (§HI1) i nie będziemy się rozwijać gdy nie będzie jedności w społeczności. (§HI5)
 • W dyskusji społeczności hinduskiej na Whatsapp (1s do 18s), uczestnicy powiedzieli, że jeśli będziemy realizowali ten temat, powinno być mniej konfliktów interesów, lepsze zrozumienie dla nowych edytorów przez dotychczasowych. (§HIWA18) Komentowali oni też, że jeśli zdrowie społeczności zostanie zapewnione, to pozostałe sprawy zdarzą się automatycznie. (§HIWA1)
 • W hinduskiej Wikipedii (1s do 33s), uczestnicy komentowali, że zdrowie społeczności jest ważne dla osiągnięcia sukcesu całego ruchu. (§hi9) i nie będziemy w stanie osiągnąć sukcesu naszych celów bez tego tematu. (§hi10) Lepsza komunikacji i współpraca w ramach społeczności jest konieczna aby wzmocnić ten temat. (§hi12) Możemy współpracować z wieloma platformami mediów społecznych i instytucjami edukacyjnymi. (§hi13)
 • Na Meta wiki (73s do 86s), uczestnicy sugerowali aby więcej współpracować z ekspertami (§Meta74) i mieć więcej kontaktów towarzyskich offline. (§Meta75)
 • W polskiej Wikipedii (24s do 32s), Jeden z użytkowników komentował, że ten temat jest ważny dlatego, że poziom atakowania nowych jest bardzo wysoki (§PL24) ale inny użytkownik się nie zgodził, dlatego, że zdrowa społeczność nie jest naszym celem ale raczej jednym z zasobów, które możemy wykorzystać dla osiągnięcia jakichś celów strategicznych. (§PL26)
 • W hiszpańskiej Wikipedii (47s do 48s), jeden z uczestników komentował, że powinniśmy przestać nadawać duży priorytet angielskiemu. (§ES47)
 • W tureckiej Wikipedii (1s do 4s), uczestnicy powiedzieli, że zdrowe i zorganizowane społeczności powinny być głównym tematem (§tr4) i to wpłynie także na inne tematy. (§tr2)
 • W grupie użytkowników WikiDonne's (1s do 6s), uczestnicy komentowali, że pozostałe tematy zależą od tematu A. (§WikiDonne1)

Czasy rzeczywistości rozszerzonej (wątki technologiczne) - B

 • W dyskusji arabskiej społeczności (8s do 16s), uczestnicy sugerowali aby stworzyć kanał wideo, (§Ar10) aby rozpowszechniać zawartość informacyjną dotrzeć do szerszej publiczności. (§Ar11)
 • W ramach indywidualnych wywiadów społeczności chińskiej (20s do 22s) uczestnicy sugerowali aby zrobić strategię na najbliższe 5 lat, gdyż trudno przewidzieć rozwój technologii za 15 lat. (§ZH21)
 • W holenderskiej Wikipedii (1s do 23s), uczestnicy dyskutowali, że ten temat jest ważny i potrzebujemy nowego interfejsu skupionego na prostocie. (§nl11) Komentowali też, że powinien być sposób aby zintegrować "Simple Wikipedia" z normalną Wikipedią. (§nl3) Rozmawiali też o nieudanych projektach i potrzebie zaprzestania skupiania się na nich. (§nl13)
 • W ramach dyskusji hinduskiej społeczności w trybie w cztery oczy (1s do 15s), uczestnicy sądzili, że ten temat jest ważny, dlatego potrzebne są lepsze narzędzia aby upewnić się, że uczestniczenie w ruchu jest łatwe a także aby poprawić rentencję edytorów (§HI9) i byłoby bardzo pożyteczne gdybyśmy pracowali z takimi organizacjami jak Google, Bing i Microsoft. (§HI12)
 • W hinduskiej Wikipedii (1s do 33s), uczestnicy sugerowali aby podjąć współpracę z wytwórcami urządzeń moblilnych i dostarczycieli serwisów. (§hi18)
 • Na Meta wiki (73s do 86s), uczestnicy sugerowali aby podjąć współpracę z developerami i pracownikami naukowymi zajmującymi się automatycznymi tłumaczeniami, zarządzania danymi aby poprawić Wikidata, Wikimedia Commons i ich apki mobilne. (§Meta79)
 • W polskiej Wikipedii (24s do 32s), uczestnicy komentowali, że potrzeba jest więcej automatyzowania (§PL31) gdyż inaczej zostaniemy ścianą nudnego tekstu w erze multimediów. (§PL30)

Ruch prawdziwie globalny - C

 • Członkowie Komitetu Afiliacyjnego (1s do 45s) komentowali, że jeśli będziemy działać w tym temacie, możemy przezwyciężyć bariery językowe i możemy się zbliżyć do naszej wizji, aby zapewnić swobodny dostęp do całej wiedzy ludzkiej. (§AffCom26) Uczestnicy sugerowali, że organizacje afiliowane również zapewniają wsparcie infrastrukturalne, aby pomóc nam skalować nasze wspólne prace strategiczne. (§AffCom29) Dyskutowali także o wspólnych doświadczeniach, (§AffCom32) lukach, stronniczości, (§AffCom34), dystrybucji projektów i zasoby, (§AffCom37) skupieniu się bardziej na konferencjach regionalnych, (§AffCom39) poszerzaniu partnerstw poza ruchem, (§AffCom40) i czy możemy współpracować z telekomami, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi (§AffCom43) i organizacjami działającymi w zakresie różnorodności językowej. (§AffCom45)
 • W ramach dyskusji bengalskiej społeczności (7s do 10s) uczestnicy komentowali, że musimy się upewnić, że każdy człowiek z odpowiednim urządzeniem będzie mógł mieć dostęp do naszych treści, (§BN7) i możemy zredukować dyskryminację wiedzy aby informować wszystkich o znaczeniu i użyteczności projektów Wikimedia. (§BN8)
 • W kawiarence hebrajskiej Wikipedii (24s) jeden uczestnik powiedział, że to jest najmniej istotna rzecz, dlatego, że Wikimedia nie może naprawić sama świata, i nie ma zasobów aby przyłączyć połowę świata do internetu. (§HE24)
 • W dyskusjach w cztery oczy w ramach hinduskiej społeczności (1s do 15s), uczestnicy powiedzieli, że ten temat jest ważny (§HI15) i nasz ruch powinien rosnąć szybciej, jeśli skupimy się na tym temacie. (§HI3)
 • W hinduskiej Wikipedii (1s do 33s), uczestnicy komentowali, że działanie w tym temacie pomoże faktycznie zglobalizować wiedzę (§hi19) i globalne rozpowszechnianie kluczowej wiedzy jest konieczne. (§hi20)
 • We włoskiej Wikipedii (90s do 100s), uczestnicy dyskutowali, że potrzebujemy lepiej radzić sobie z innowacjami platform. (§IT91) Sugerowali też, że powinniśmy importować (tłumaczyć) zawartość z małych Wikipedii do dużych Wikipedii aby walczyć z kulturowym kolonializmem. (§IT97)
 • Na Meta wiki (73s do 86s), uczestnicy komentowali, że ten temat jest najważniejszy ze wszystkich. (§Meta82) Uczestnicy rozmawiali też o molestowaniu i dostępności wizerunków sztuki (§Meta84) i kryteria dla nie-wolnych zasobów. (§Meta85)
 • W rosyjskiej Wikipedii (32s - 36s), jeden uczestnik komentował, że dystrybucja geograficzna jest zła - ruch globalny nie dotyczy kontynentów, dotyczy rzadkich języków i zapomnianych kultur (§RS32), ale inny uczestnik się z tym nie zgodził. (§RS34) Sugerowali oni też aby współpracować z nauczycielami ze szkół państwowych i miejscowymi społecznościami. (§RS36)
 • W hiszpańskiej Wikipedii (47s do 48s), jeden uczestnik komentował, że aby stać się bardziej globalnym i włączyć wiedzę z całego świata, musi stać się mniej lokalni. (§ES48)
 • W tureckiej Wikipedii (1s do 4s), uczestnicy sugerowali, że otwieranie regionalnych i/lub krajowych biur mogło by uczynić ten temat silniejszym. (§tr3)
 • W wietnamskiej Wikipedii, (20s do 27s) uczestnicy komentowali, że możemy włączyć do Wikipedii mądrości i wiedzę wielu kultur poprzez bycie bardziej otwartymi, skromnymi i gromadzącymi, (§VI24) a globalizacja może pomóc nam promować Wikipedię na świecie w sposób naturalny. (§VI25)
 • Członkowie grupy użytkowników Wikimedia Maroko (1s do 4s) komentowali, że dostęp do Wikipedii nie jest jedyną rzeczą, co do której musimy się upewnić, że nasza zawartość jest dostępna w jak największej liczbie języków. (§WMMO3) Sugerowali też, że powinniśmy podejmować współpracę z instytucjami i rządami, które starają się zwiększać dostęp do internetu. (§WMMO4)

Najbardziej szanowane źródło wiedzy - D

 • W ramach dyskusji bengalskiej społeczności (7s do 10s) uczestnicy sugerowali, że byłoby lepiej korzystać z pomocy ekspertów w specjalnych przypadkach. (§BN10)
 • Indywidualne wywiady z członkami chińskiej społeczności (20s do 22s) sugerowały, że społeczność powinna szukać współpracy z innymi organizacjami, które dzielą tę samą misję i wartości co wiki. (§Ar20)
 • W holenderskiej Wikipedii (1s do 23s), uczestnicy sugerowali, że powinno być dopuszczone więcej badań własnych. (§nl17) Powinniśmy też skupić się na tradycyjnie encyklopedycznych tematach i zredukować liczbę obecnych zasad. (§nl19)
 • W ramach dyskusji w angielskiej Wikipedii (99s do 105s) uczestnicy stwierdzili, że Wikipedia potrzebuje wiarygodnych informacji aby przetrwać i się rozwijać. (§EN101)
 • W ramach dyskusji we francuskiej Wikipedii (49s do 72s) uczestnicy sugerowali, że wsparcie dla Wikiversity może z pewnością zwiększyć widoczność i powagę ruchu jako całości. (§FR70)
 • W ramach dyskusji hinduskiej społeczności na Whatsapp (1s do 18s), uczestnicy dyskutowali, że stanie się wiarygodnym źródłem wiedzy mogłoby pomóc ściągnąć większą liczbę edytorów (§HIWA10) i skupić się na treści, która stworzy bardziej zachęcające do udziału środowisko dla naszych czytelników. (§HIWA8)
 • W Hinduskiej Wikipedii (1s do 33s), uczestniczy komentowali, że jeśli będziemy działać w tym temacie, będziemy w stanie osiągnąć wiarygodność, lepszą satysfakcję konsumentów i Wikipedia będzie używana jako źródło wiarygodnych cytowań. (§hi2) Sugerowali też, aby współpracować z naukowcami, autorami i studentami. (§hi28)
 • W polskiej Wikipedii (24s do 32s), uczestnicy dyskutowali, że ten temat jest najważniejszy. (§PL28) Sugerowali też aby uczyć Wikipedystów rozpoznawać wiarygodne źródła. (§PL32)
 • W wietnamskiej Wikipedii, (20s do 27s) uczestnicy komentowali, że warto pracować z uniwersytetami, aby dawać studentom zadania sprawdzania źródeł i korygowania informacji w artykułach w Wikipedii. (§VI26)

Włączanie się w ekosystem wiedzy - E

 • W dyskusji arabskiej społeczności (8s do 16s), jeden uczestnik stwierdził, że powinniśmy spróbować zwiększyć nasze wysiłki w docieraniu i angażowaniu wszystkich i zwłaszcza niedoreprezentowanych grup na całym świecie w ekosystemie wiedzy. (§Ar16)
 • W ramach dyskusji w cztery oczy z członkami hinduskiej społeczności (1s do 15s), jeden uczestnik powiedział, że ten temat jest drugi pod względem ważności. (§HI14)
 • W hinduskiej Wikipedii (1s do 33s), uczestnicy dyskutowali że ten temat jest naprawdę ważny i przetrwanie Wikipedii może być związane z przezwyciężeniem kryzysu w ramach realizacji tego tematu. (§hi30)
 • We włoskiej Wikipedii (90s do 100s), uczestnicy komentowali, że Wikipedia już teraz jest częścią ekosystemu wiedzy, dlatego oni sądzą, że jak bardzo jesteśmy częścią tego zależy od innych tematów. (§IT99)

Zobacz też