Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Salon strategiczny z ekspertami od mediów, Nowy Jork, 20 czerwca 2017

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎dansk • ‎español • ‎italiano • ‎polski • ‎עברית

20 czerwca 2017 r. Fundacja Wikimedia zaprosiła grupę uznanych ekspertów od mediów i praktyków działających w mediach na kolację w Nowym Jorku, aby omówić przyszłość Wikipedii i ruchu Wikimedia. Po kolacji odbyto trzygodzinną dysputę. Dysputę moderowała dyrektor wykonawcza Wikimedia Foundation, Katherine Maher, a pytaniem wieczoru było "Jak widzicie przyszłość zaufania do Waszych informacjami i co robicie, aby się przygotować?"

Uczestnicy

Kluczowe Wnioski

 1. Wymagania komercyjne organizacji medialnych oznaczają, że w pewnym stopniu zależą one od gry na ludzkich impulsach, wykorzystywanych do przyciągania czytelników online.
 2. W newsroomach toczy się walka między oczekiwaniami i obowiązkami firm medialnych, a zapewnieniem obiektywizmu i prawdy. Nie pojawiły się jeszcze żadne wyraźne odpowiedzi.
 3. Wydaje się jasne, że trendy technologiczne będą dyktować Wikipedii konieczność zmian sposobów w jaki dostarcza ona wiedzę. Jak to się stanie, będzie ogromnie ważne dla przyszłości Wikipedii.

Notatki z Dysputy

Marsz Technologii

 • Jak automatyzacja wpływa na pracę wykonywaną przez media? Jak robi to Wikipedia? Jak zachowujecie ludzki aspekt w newsroomie?
 • Głos: zalety i wady publikacji / mediów mających bardzo jasno określoną linię w porównaniu z różnorodnością głosów. Jak ta zmiana wpływa na zaufanie konsumenta? W przypadku New York Times przyczynia się to do utraty zaufania.
 • Wikipedia jest napisana jednym głosem. Różnorodność jest oparta na tym, na który temat chcesz pisać.
 • Złe informacje w internecie są jak wypadek samochodowy - ponieważ spowalniamy, żeby się przyjrzeć co się stało, zakładamy, że potrzebujemy więcej tego rodzaju informacji.
 • Potrzeby komercyjne firm medialnych oznaczają, że muszą się one zachowywać pewnymi względami, jak wypadek samochodowy w celu zarabiania pieniędzy i przetrwania.
 • Środowisko podcastu, a zwłaszcza możliwość, że konsument słyszy ludzki głos podkastera, wydaje się budować zaufanie.
 • Wartość wyjaśniania wiadomości, nie tylko przekazywania ich.

Utrata Zaufania do Mediów

Zaufanie spada od dziesięcioleci

  • Kto się zmienił? Media czy konsumenci?
  • Czy społeczeństwo zdecyduje ostatecznie, że nie można ufać informacjom głównego nurtu?
  • Czy jesteśmy w okresie rewizji znaczenia II wojny światowej?
 • Przejrzystość zastąpiła obiektywność.
 • Transparentność zastąpiła obiektywność
  • Nie wystarczy pokazać, "oto jak powstała historia". Ważne jest również pokazanie, jak można poprawić proces tworzenia historii.
 • Profesjonalizm i kulturalność zostały zakłócone
  • Jak utworzyć więcej systemów cywilizowanego komentowania?
 • Oczekiwania obiektywizmu i zaufania
  • W nowej epoce nieufności przemysł medialny próbuje ustalić, kto jest najbardziej odpowiedzialny za obiektywizm. Czy powinniśmy spodziewać się, że czytelnicy są obiektywni? A może powinno się oczekiwać, że obiektywizm jest obowiązkiem mediów?
   • Zaufanie na zimno: zaufanie domniemane - konsumenci po prostu oczekują, że Wasz produkt lub usługa będą działać poprawnie
   • Gorące zaufanie: zaufanie zdobyte - konsumenci są sceptyczni, sprawdzają Was, zanim zaufają
  • Firmy medialne coraz częściej starają się budować zaufanie swoich czytelników, a następnie opierać się na nim.
  • Dzisiaj niektórzy dziennikarze i wydawcy zadają sobie pytanie: "Czy jest moją / naszą odpowiedzialnością budowanie zaufania tylko mojej własnej publiczności? Czy wszystkich odbiorców mediów?
  • Czy powinniśmy dać ludziom tyle obiektywnych informacji, ile jest to możliwe i pozwolić im myśleć samodzielnie.
  • Czy jest jakiś sposób mierzenia zaufania do mediów?

Cyfrowa i Medialna Alfabetyzacja

 • Musimy rozwijać bardziej interdyscyplinarne podejście do tego, jak uczymy i uczymy się umiejętności korzystania z mediów. Wymaga to uwzględnienie zarówno umiejętności korzystania z technologii cyfrowych, jak i umiejętności emocjonalnych.
 • To nie Facebook, telefon lub jakiejkolwiek inna platforma, powinny decydować, co jest ważne lub rzeczywiste. To powinno zależeć od konsumenta.
 • Zmniejszenie umiejętności korzystania z mediów oznacza, że ​​czytelnicy nie kwestionują swoich źródeł, używając własnego oceny i podejmując własne decyzje. Istnieje coś w rodzaju outsourcingu tych decyzji na platformy i korporacje.
 • Pasywne vs. aktywne korzystanie (i tworzenie!) treści mediów i Wikipedii
 • Wikipedia jako schronienie w dobie przeciążenia, ale czy tak to może się zostać?
 • Byłoby świetnie, gdyby wolontariusze w projektach Wikimedia mogli nadal doskonale decydować o tym, co jest ważne (warte zanotowania) i co można zweryfikować jako prawdę.
 • Dane nie są wiedzą. Wikipedyści selekcjonują i organizują dane, dzięki czemu stają się one wiedzą.
 • Aby utrzymać i zwiększyć znaczenie Wikipedii, czy musi ona zastanowić się nad tym, jak wyrazić wartości organizacji w inny sposób?
 • Patrząc w przyszłość, platforma dostarczania wiedzy w Wikipedii musi się zmienić. Czy ta platforma zostanie uznana za "Wikipedię" lub "Wikimedię"? A jeśli nie, to w jaki sposób pośrednictwo treści z Wikipedii wpływa na zaufanie czytelników?

Spisana informacja zwrotna

"Dystrybucja i projektowanie ma kluczowe znaczenie dla tworzenia i udostępniania wiedzy." - Margarita Noriega

"Pozostańcie niezależnym, niekomercyjnym podmiotem, który może być odpowiedzią na konsolidację w świecie technologii. Doceniam Waszą rolę jako pośrednika w tworzeniu treści." - Noam Cohen

"Zróżnicowane grupy podejmują lepsze decyzje i zwiększają zaufanie - zaufanie ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Wikimediów." - Craig Minassian

"Poinformowanie większą liczbę osób, że jesteście organizacją non-profit / fundacją, chroniącą wolność słowa i swobodny przepływ informacji oraz rzetelny zapis historii." - Manoush Zomorodi

"Zaufanie do Wikipedii opiera się na procesach i ich mocnych wynikach (dzięki czemu informacje w Wikipedii są często na czas i poprawne) - ale ustalone procesy mogą utrudnić innowację samego procesu; Wikipedia ma jednak wyjątkową okazję budowania wzajemnego zaufania w oparciu o technologię, bazę użytkowników i kulturę wprowadzania innowacji w procesie podejmowania wspólnych decyzji. Jestem bardzo podekscytowany, gdy myślę o przyszłości Wikipedii." - Lucas Dixon