Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Kolacja strategiczna w Nowym Jorku - 30 maja, 2017

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Strategy Salon Dinner NYC - May 30, 2017 and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎dansk • ‎español • ‎polski • ‎עברית

Podsumowanie organizacyjne

30 maja 2017 r. Fundacja Wikimedia zgromadziła w Nowym Jorku znaczącą grupę osób działających na rzecz sprawiedliwości społecznej i pracowników, aby przedyskutować przyszłość Wikipedii i ruchu Wikimedia. Po kolacji, rozpoczęła się trzygodzinna konwersacja. Była ona moderowana przez dyrektor wykonawczą Fundacji Wikimedia Katherine Maher, a pytaniem przewodnim wieczoru było "Jaką rolę pełni wiedza w społecznościach dla których pracujesz?"

Uczestnicy

Kluczowe wnioski

 • Stronniczość zachodniej kolekcji wiedzy: Gorącym tematem dyskusji była encyklopedyczność i waga tematów. Dyskusja skupiła się na kolonialnych i restrykcyjnych aspektach obecnych standardów encyklopedyczności i wagi tematów w Wikipedii. Na przykład jeden z uczestników zauważył, że seryjny morderca jest bardziej encyklopedyczny niż osoba popularna w Harlemie lub Afryce z powodu nadmiernego polegania na źródłach pisanych. Wskazuje to na brak zrozumienia kontekstu kulturowego, które wiele osób postrzega jako ogromną lukę w Wikipedii. Eksperci wierzą, że ruch w pewnym momencie musi dorosnąć do poszerzenia definicji encyklopedyczności, aby objęła ona kulturowe źródła wiedzy poza akceptowalnymi na zachodzie. Wiele głosów wykracza poza zachodni sposób gromadzenia wiedzy, a jeśli nie zostanie to uwzględnione, może zdaniem uczestników spotkania doprowadzić do upadku ruchu.
 • Bycie liderem / wzorcem w walce o prawdę: Współczesne rozpowszechnienie dysput dotyczących fałszywych faktów dowodzi, że ta bitwa jest obecnie walką o prawdę. Jako członkowie ruchu na rzecz sprawiedliwości społecznej uczestnicy odnotowali potrzebę kompetencji w walce o prawdę dla młodszych pokoleń. Te pokolenia dorastają w świecie, w którym kwestionuje się prawdę, a to może być niebezpieczne. Ale prawda i fakty mają znaczenie. W jaki sposób nadamy młodszej generacji kierunek tej walki?
 • Projektowanie aby chronić najbardziej narażonych: Rozwiązanie kwestii systemowej stronniczości w gromadzeniu i tworzeniu wiedzy jest trudniejsze do rozwiązania niż wydaje się to w sektorze technologii. Wydaje się, że walka o rozwiązanie tego problemu będzie opierać się na wykorzystaniu danych, ale musi to być zrównoważone z potrzebą ochrony osób najbardziej wrażliwych, co w pewnym sensie jest argumentem za anonimowością. Chociaż miło jest poznać informacje demograficzne, ważne jest, aby pamiętać, że anonimowość jest konieczna dla tych, którzy najbardziej cierpią. Są to często członkowie społeczności mniejszościowych. Aby rozwiązać ten problem stronniczość powinna polegać na ochronie najbardziej wrażliwych organizacji i społeczności.

Notatki z dysputy

Poniższa sekcja jest połączeniem notatek spisanych przez kilku pracowników Fundacji Wikimedia, którzy brali udział w kolacji. Zostało to podzielone na trzy główne wątki, które pojawiły się naturalnie w dyskusji, a które pod koniec spotkania zostały przedstawione przez jednego z uczestników. Tematy te to dostęp do wiedzy, pluralizm / demokratyzacja wiedzy i ochrona tych, którzy dostarczają lub poszukują wiedzy.

 1. Dostęp do wiedzy
  1. Różnice kulturowe i technologiczne
   1. W krajach rozwijających się jest oczywiste, że pierwsze pragnienie użytkowników internetu to instagram i facebook. To są pierwsze rzeczy, których ludzie chcą, gdy dostęp jest ograniczony.
   2. Przyszłość informacji i wolna wiedza musi opierać się na produktach zarówno w formie cyfrowej, jak i fizycznej. Na przykład w krajach takich jak Afganistan istnieją niewiele książek w języku lokalnym. Czy to możliwe, że współpraca z tłumaczami w celu udostępnienia dzieł anglojęzycznych w językach lokalnych będzie rozwiązaniem? Czy to jest zgodne z trendami narzucanymi przez obecny rząd cenzurę w tym kraju?
   3. Różne formy dystrybucji wiedzy mogą być przydatne. Dla wielu osób głównym źródłem informacji jest radio. A co z wideo?
   4. Składnik audio powinien być częścią przyszłości. Gromadzenie słownej tradycji jest szczególnie ważne, dlatego, że ona zawiera rzeczy, o które tradycja zachodnia nie dba. Słowne tradycje są ważne dla godności osobistej tych ludzi.
   5. Ważne jest aby myśleć o nowych populacjach imigrantów i ludności wiejskiej. Jak oni będą uzyskiwali dostęp do internetu i informacji?
   6. Dostęp może być świetną rzeczą dlatego, że on umożliwia uczestnictwo.
    1. Nie ma barier wiedzy eksperckiej aby uczestniczyć. Ludzie, którzy nie są uznanymi ekspertami lub są niedoreprezentowani mogą dokładać się do wiedzy. Mogą czegoś szukać, znaleźć to i dodać to. Cała Wikipedia jest tworzona przez ludzi!
    2. Ale ton Wikipedii oparty jest na tradycji liberalnego humanizmu. Jest zachodni i męski.
  2. Jak wiedza/Wikipedia jest tworzona?
   1. Na przykład, edycje prawnicze są bardzo potrzebne w artykułach w Wikipedii. Tematy związane z prawem często nie obejmują nawet tego, co jest podstawowe i prawdziwe. Co ludzie mówią, kiedy potrzeba naprawdę dużo edycji na wiki? Jakie są sposoby zapewnienia dokładnych informacji. Kiedy szukasz przez google w jaki sposób upewniasz się, że to co się pojawia jest prawidłowe, rzetelne i dokładne?
   2. Technika odpowiedzialna za wiki zdaje się uniemożliwiać rozprzestrzenianie się tego. Spójrz na codzienną stronę startową NYT. Wiki robiła to już wiele lat temu, ale nie wystartowała w ten sam sposób. Jasne, że technika może zostać odkryta przez kogoś innego, ale wiki powinna szybko ją adoptować. Na przykład dlaczego wiki jest tak w tyle z wizualizacją danych! Powinna być dyskusja w organizacji, czy organizacja powinna / mogłaby szybko adaptować te technologie.
   3. Weszliśmy w wiek mobilizacji przez mediację. To rodzi pytanie, jak ludzie archiwizują #hashtagi?
   4. Zasady encyklopedyczności są teraz dość restrykcyjne. Na przykład seryjny zabójca jest bardziej godny uwagi niż dobrze znana osoba w Harlemie lub w Afryce z powodu nadmiernego polegania na źródłach pisanych. Język diaspory afrykańskiej nie zawsze jest spisany. Jest teraz osoba, która pracuje nad ustnymi cytowaniami; ruch w pewnym momencie musi to zaakceptować. Liczne głosy wykraczają poza zachodni sposób gromadzenia wiedzy.
   5. Myślenie o wiki jako społeczności pomaga wspierać inne głosy
    1. Poczucie uczestnictwa w projekcie, społeczności i wiedzy. Kiedy coś pójdzie nie tak, istnieją silne wspólnoty wspierające (Art + Feminizm i inne), które wspierają twoje debaty i myśli.
    2. To jest też myślenie, że wiedza jest tworzona przez innych ludzi, ludzi, którzy wyglądają tak jak my.
     1. To prawda, dlatego, że potrzeba tylko trochę wiedzy technicznej aby uczestniczyć w społeczności i razem współtworzyć wiedzę.
   6. Odbiór jest taki, że mężczyźni kontrolują Wikipedię. Dlaczego? Bo oni nie zajmują się marką. Jest oczywiste, że bardzo mało wartości jest przypisywane do designu.
  3. Jakie są przyszłe trendy wiedzy w edukacji i komunikacji
   1. Jak zachęcić studentów do rozszerzenia swoich horyzontów? To trudny problem. Na przykład 75% studentów na Staten Island nie opuszczało wyspy → mały horyzont bez dużej wielu informacji przychodzących i wychodzących
   2. Jak zachęcasz dzieci aby zrozumiały co to jest sprawdzanie faktów i wiedza fachowa? Dzieci są zafascynowane 4-12 literowymi memami. I wiele z tych dzieci nie widziało, ani nic nie wie o sprawdzaniu faktów. Czy kiedykolwiek widziały edit-a-thon? Jak historie opowiadane w Wikipedii stają się tak wiarygodne, jak nazwa hip-hopu.
   3. 90% pracy AfroCROWD wykonuje z dorosłymi, ale mieliśmy też uczestników uczniów. Rozwój szkoły wymaga infrastruktury i szkoleń. Świetnie byłoby usiąść z nauczycielami i rozwijać szkolenia dla dorosłych i uczniów
   4. W aktualnych programach edukacyjnych jest niewiele miejsca, aby nauczać o różnych formach informacji. To skomplikowane zadanie dla wychowawców
   5. W których miejscach Wikipedia może wpasować się aby odegrać rolę w nauczaniu cyfrowego obywatelstwa naszych dzieci? Młode dzieciaki są wielkimi fanami snapchata i instagramu. Wychowują się na tych rzeczach. Jak pomagamy im poruszać się po internecie? Na przykład, muszą wiedzieć, że nie mogą po prostu wydrukować artykułu i mówić, że go napisały.
 2. Pluralizm/Demokratyzacja wiedzy
  1. Ważne, aby przemyśleć kwestie krajowe i międzynarodowe, w jaki sposób informacje są tłumione i cenzurowane. Wchodzą w to naruszenia bezpieczeństwa narodowego i ich wpływ na otwarte społeczeństwo i społeczności otwartej wiedzy.
  2. Jesteśmy zewsząd atakowani informacją i nie jest jasne jak to wpływa na wiedzę ekspercką.
  3. To, co mnie fascynuje jeśli chodzi o walką z fałszywymi wiadomościami i fałszywymi faktami jest to, że to naprawdę walka o prawdę. Młodsze pokolenia dorastają w świecie, w którym kwestionuje się prawdę. Ale prawda i fakty mają znaczenie, a pytanie tylko brzmi, czy będziemy ich używać, aby nas wyciągnąć z fałszu albo zmusić ich do zaakceptowania prawdy. W jaki sposób nadamy młodszej generacji kierunek tej walki? Zastanówcie się nad tym w terminach weryfikowalności.
  4. Czy najważniejsze wartości dla których pracujemy są ważne dla procesu strategii? Dla mnie, gdy myślę o wiedzy, to myślę o warunkach umożliwiających jej rozwój:
   1. Wolność zrzeszania się
   2. Wolność słowa
   3. Wolność sprzeciwu
  5. Niektóre rządy aktywnie działają w celu wyeliminowania powyższych wartości. Terroryzm, prawa zakazujące bluźnierstw i mowy nienawiści są polityczne.
  6. Jak angażujemy się w demokratyzację informacji. W ramach Wikipedii dotyczy to sposobu jak decydowane są zasady encyklopedyczności i wagi. Na przykład, działacze Black Life Matter muszą walczyć o to, żeby byli opisani, ponieważ nie ma o nich odpowiednich źródeł.
   1. Uźródłowienie można przeprowadzić tylko z użyciem pisemek i broszur.
  7. Demokratyzacja wiedzy eksperckiej jest czymś nad czym trzeba się zastanowić, zwłaszcza jak to się ma do encyklopedyczności i wagi. Kto jest osobą, która mówi tak w jednym przypadku i nie w drugim?
  8. Koncepcja encyklopedyczności i wagi dobrze współgra z koncepcją dekolonizacji kultury. To jak się uczymy i jak uzyskujemy dostęp do rzeczy jest zależne od kultury.
  9. Wydaje się, że istnieje rozbieżność między młodzieżą a intelektualistami. Jak tworzymy związki między cyfrową i fizyczną formą wiedzy. W jaki sposób przenieść to do innych części świata, gdzie informacje w formie cyfrowej mogą w ogóle nie istnieć?
  10. Jaka jest rola wiki dotycząca danych publicznych? Czy może to być miejsce, w którym dane publiczne są gromadzone i łatwo dostępne? Zafałszowywanie danych przez elity jest ogromnym problemem zarówno w Nowym Jorku, jak i poza jego granicami. W tej chwili nie ma miejsca, aby uzyskać podstawowe informacje dochodzeniowe. Na przykład dotyczące własności, dostępu, podejmowania decyzji. Korzystanie z prawa dostępu do informacji publicznej jest powolne i żmudne.
  11. Jak wiedza przenosi się między społeczeństwami? Czy tłumaczenia są działającym rozwiązaniem aby rozprzestrzenić wiedzę szerzej?
  12. Myśleć głęboko o tym, jak bogate doświadczenia w zakresie mediów mogą powodować zwiększenie dostępności
   1. Więcej rysunków
   2. Filmy
  13. Zachód jest uprzywilejowany jeśli chodzi o archiwa (książki i teksty) wiedzy ale nie-zachodnie społeczeństwa/kultury mają repertuar (rytuały, formy cielesne itd.)
 3. Ochrona osób, które dostarczają i szukają Wiedzy
  1. W jaki sposób świat otwartej wiedzy i projekty otwartej wiedzy pracują nad promowaniem i utrzymaniem anonimowości? Ważne jest, aby myśleć o tym krytycznie i o stosunkach z rządami. Wolna/otwarta Wiedza jest radykalną koncepcją, szczególnie dla wielu społeczności mniejszościowych.
  2. Ludzie wyjeżdżają ze swoich krajów z powodu braku wolności zrzeszania się, słowa i prawa do protestu. Są to prawa społecznościowe o które warto walczyć.
  3. Szczególnie od objęcia rządów przez Trumpa musimy myśleć o tym, jak dostarczać wiedzy i informacji populacjom mniejszościowym w sposób bezpieczny dla nich. Nauczać ich i informować o szyfrowaniu. Pomagać w przekazywaniu informacji i wiedzy w sposób bezpieczny/anonimowy.
  4. Koledzy i przyjaciele reżymów autokratycznych będą mieli zupełnie odmienną opinię na temat bezpieczeństwa i anonimowości.
  5. Wydaje się, że istnieje konflikt między policzalnością i anonimowością w wielu produktach technologicznych. Chociaż miło jest poznać informacje demograficzne, ważne jest, aby pamiętać, że anonimowość jest konieczna dla tych, którzy najbardziej cierpią. Są to często członkowie społeczności mniejszościowych. Aby rozwiązać ten problem stronniczość powinna polegać na ochronie najbardziej wrażliwych organizacji i społeczności.

Spisane informacje zwrotne

Sprawiedliwość społeczna jest integralną częścią ruchu Wikimedia. Wikipedia jest często prezentowana jako neutralna, obiektywna przestrzeń, ale wiemy, że to nie jest dokładne: Wikipedia jest integralną częścią świata, zarówno "realna", jak i wirtualna i działa według tych samych zasad dyskryminacji. Uwarunkowania strukturalne w społeczeństwie są również obecne na Wikipedii, co jest jednym z czynników, które prowadzą do niedostatecznego przedstawienia niezbędnych głosów. Neutralność nie jest wystarczająco dobrym celem - Wikimedia musi podjąć świadomy i trwały wysiłek, aby uwzględnić opinie ludzi, którzy czują się niepożądani (lub są aktywnie zniechęceni) w miejscu, które jest w większości białe, męskie, zachodnie i zamożne. Może to oznaczać uaktualnioną strategię zaangażowania, jeśli chodzi o wizualne zmiany marki i formatu, które przyniosą zadowolenie i ułatwią uczestnictwo. Oznacza to także osobisty zasięg, dzięki któremu nowi redaktorzy mogą się uczyć i budować społeczność, dzięki czemu Wikipedia może być częścią żywego doświadczenia ludzi.Wikipedia jest niepowtarzalną przestrzenią, która działa pomiędzy osobistą wiedzą poszczególnych edytorów a ustaloną wiedzą zbiorową ekspertów, którzy kodyfikują i zatwierdzają wiedzę. Jeśli mamy podjąć kroki zmierzające do demokratyzacji wiedzy specjalistycznej, musimy aktywnie pomóc potencjalnym uczestnikom dowiedzieć się, jak być częścią ruchu Wikimedia. Jedynym sposobem, w jaki Wikipedia może mieć nadzieję na zbliżenie się do "sumy całej ludzkiej wiedzy" jest, jeśli jest będzie zbudowana przez i dla wszystkich ludzi.

— Sara Clugage


Wiedza jest ważna, a dostęp do technologii i informacji da ludziom w społeczeństwach konserwatywnych dostęp do nowych osób i możliwość dalszych marzeń.

— Roya Mahboob


Dzisiejsza noc była wspaniała. Cztery słowa kluczowe, które byłyby świetnie obserwować: demokratyzacja wiedzy, wiedza specjalistyczna, encyklopedyczność i znaczenie.

— Frank Leon Roberts

 

Musimy zdekonstruować ideę encyklopedyczności, demokratyzację i wiedzę oraz sposoby dzielenia się nimi. Oto praca. Nie tylko dla dorosłych, ale dla dzieci w najbardziej marginalizowanych, wrażliwych przestrzeniach.

— Jose Vilson

 

Tak trzymać! Byłem pod wrażeniem jakości rozmowy

— Alice Backer

 

Pomysły skupiają się na: encyklopedyczności, percepcji/komunikacji ⇒ projektowaniu/brandingu, wiedzą poza kulturą cyfrową, kulturze/tradycji/rytuałach, pop kulturze, dostępie przez produkty/przedmioty

— Celine Semaan


Najważniejsze aby pamiętać, że 29% gospodarstw domowych uchodźców na całym świecie nie ma telefonu komórkowego/smartfona. Dlatego nie ma dostępu do internetu. Sprawia to, że trudno jest zapewnić reprezentację uchodźców w Wikipedii.

— Kathryn Mahoney

 

Jakie są inne formy generowania wiedzy, które Wikipedia powinna rejestrować i wykorzystywać?

— Ari Spool