Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Kolacja Ventures Africa i Wikimedia na temat przyszłości wolnej wiedzy, Dzień 3

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎español • ‎italiano • ‎polski • ‎עברית


 Uczestnicy

  1.  Misan Rewane- WAVE
  2. Kehinde Ayanleye- Stutern
  3. Utibe Henshaw- TEP Centre
  4. Remi Ogunkayo- Red media/ Statecraft
  5. Shola Olaniyan - Społeczność Wiki

 Zespół: Jack Rabah, Edore Nakpodia, Kaaranja Daniel i David Adeleke

 Program

Szerokie pytania posłużyły do generowania rozmów dotyczących sektors edukacyjnego.

Jak studenci uczą się dzisiaj w Nigerii? Jak za 5 lat? Za 15 lat?

Dzisiaj:

- Podręczniki, materiały informacyjne, notatki z lekcji

- The internet, e-learning, TV

- Uczenie się ról

- Przestarzałe programy nauczania

- nauczanie poprzez testowanie

- Słaba infrastruktura fizyczna

- Przepełnione klasy

- Nauczanie domowe, od rodziców

- Nieobecni nauczyciele: Nauczyciele nie chcą uczyć i wielu nie jest odpowiednio wytrenowanych aby pomagać uczniom.

Za 5 lat:

- Przez internet (nauczanie cyfrowe: appki, media społecznościowe)

- Duża współpraca międzynarodowa

- Uczenie rzeczy odpowiednich do lokalnego kontekstu

- Nauczyciele nauczą się jak uczyć i kierować samodzielnym odkrywaniem

==== 5 lat: ==== - Uczenie się będzie bardziej zindywidualizowane, samodzielne i dostosowane. Uczeń będzie decydował o tym, jak i kiedy, jak długi i jaki będzie jego programu / kurs.

- Nauka w klasach zostanie zakłócona z powodu dostępności wiedzy w Internecie

Jakie są największe wyzwania, przed którymi stoi edukacja w Nigerii?

- Przestarzałe programy nauczania

- Słaba infrastruktura

- Bariera językowa

- Brak wyników: Nie ma sposobu, aby dokładnie przetestować wpływ tego, co jest nauczane w szkołach

- Wiedza techniczna: Wielu nauczycieli nie umie uczyć, a uczniowie nie znają najlepszych sposobów uczenia się.

- Strajki

- Programy szkolne nie mają związku z przemysłem

- Władza i autorytet: Uczniowie nazbyt szanują swoich nauczycieli, aby zadawać pytania i nie zgadzać się z tym, czego się uczą. Nauczyciele również nie wiedzą, jak przeciwstawić się dysproporcji.

- Niewykwalifikowani nauczyciele

- Słaby system zarządzania szkołami

- Regulacje rządowe nie są oparte na informacjach i dowodach; Nie są również dobrze zaimplementowane.

Gdyście mogli dzisiaj dać uczniom / nauczycielom / szkole jedną rzecz, co by to było?

- Bezpłatny internet – dla wszystkich

- Szkolenia dla nauczycieli

- Dobre płace

- Wczesne nauczanie

- Nauczycie wspomagane sztuczną inteligencją

Jak edukacja jest nagradzana?

- Umiejętności (w pracy)

- Lepsze modele mentalne (jak myśleć)

- Zwiększenie władzy

- Lepsza wiedza

- Lepsze samoakutualizowanie

Co byście raczej chcieli mieć?

Zapytano gości, które z tych opcji chcą mieć, i odpowiednio głosowali. Głosowali w kolejności:

  • Lepsi nauczyciele
  • Lepsza technologia
  • Lepsze materiały (książki, urządzenia itd.)
  • Lepsza infrastruktura szkolna (fizyczna: budynki, laboratoria, biblioteki, biurka, krzesła itd.)

Szkolenie nauczycieli

Właściwe szkolenie nauczycieli jest kluczem do udoskonalenia systemu edukacyjnego. Nauczyciele mogą się nauczyć jak korzystać z technologii w celu poprawy ich umiejętności nauczania, ale szkolenie nauczycieli aby byli lepsi na swoich stanowiskach, zdobycie niezbędnych i uaktualnionych umiejętności oraz docenienie ich roli w życiu swoich uczniów jest najważniejsze.

Nauczyciele powinni zmienić swoje nastawienie i postrzegać siebie jako "przewodnika z boku" zamiast "mędrca na scenie". Nie powinni się obawiać, że się mylą, i uczą się dzięki pytaniom od uczniów. W ten sposób nauczyciele się wzmocnią, i z kolei będą wzmacniali swoich uczniów.

Technologia

Technologia może być katalizatorem poprawy systemu edukacji, ale nie może zastąpić wartości, jakie przynoszą dobrzy nauczyciele uczniom. Musimy zmienić nasze podejście do technologii i traktować ją jako katalizator. Nauczyciele muszą wiedzieć, że technologia może im pomóc i ułatwić pracę. Uczestnicy przedstawili przypadki, gdy nauczyciele czuli się albo zagrożeni lub leniwi, aby angażować się w internet w celu szkolenia i pomysłów, mimo że mieli smartfony. Dowiedzieliśmy się, że wielu nauczycieli nie wie o sposobach, w jaki internet może ich wesprzeć. Jest to prawdopodobnie z powodu braku danych i słabego dostępu.

Tak więc doprowadziło to do punktu (dla idealnej sytuacji), że musimy zapewnić wszystkim dostęp do internetu i zobaczyć jak to zmieni świat i co robią ludzie z bezpłatnym internetem.

Kluczowe rezultaty

Szkolenie nauczycieli ma decydujące znaczenie dla zmiany systemu edukacji; Powinni być lepiej wyposażeni w technologię. To, co czyni nauczyciela ważnym jest element ludzki, wszystkie inne rzeczy są uzupełniające. Pytanie zatem brzmi, w jaki sposób redefiniujemy to, kim jest nauczyciel? Jak damy ludziom do zrozumienia, że bycie nauczycielem wymaga, aby po prostu rozwiązywał on złożone kwestie do zrozumiałych dla ludzi fragmentów. To nie znaczy, że powinien wiedzieć wszystko, ale powinien wiedzieć, jak kierować uczniów do odpowiedzi, których szukają. Powinien być w stanie nauczyć dziecko, jak uczyć się się przez całe życie.

Wnioski

Ponieważ edukacja jest bardzo szerokim obszarem tematycznym, dyskusje były bardziej uogólnione. Dyskusja wydawała się trochę podobna do dyskusji grupy tematycznej z uwagi na kierunek pytań.

Istotnym punktem było jednak podkreślenie znaczenia szkolenia nauczycieli, a uczestnicy bardzo wyraźnie to wyjaśnili: jeśli klasa znajduje się pod drzewem i masz nauczyciela, który jest wyposażony, nawet jeśli program jest przestarzały, dzieci nadal będą się uczyć w zdrowy sposób.