Jump to content

Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Narzędzia/Poradnik prowadzenia dyskusji/Telekonferencja

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Toolkit/Discussion guide/Teleconference and the translation is 100% complete.

Ta strona wyjaśnia jak organizować dyskusję na temat strategii ruchu Wikimedia poprzez telekonferencję lub zebranie wideo.

The following discussion is closed.

Cycle 1 of the discussion is now closed for analysis and sense-making, and the toolkit information may change for Cycle 2. Please join us soon for the next cycle of discussions. Updates in progress

Dyskusja “Wirtualna” lub wideo/telekonferencja (cykl 1)

Polecana wielkość

Maks. 6-7 uczestników w ramach jednego połączenia, 1 wybrany moderator i co najmniej jeden sekretarz (nie będący sam uczestnikiem)

Omówienie programu

Przez 1,5 godziny dyskusji, uczestnicy będą się zajmowali:

 • Przejrzeniem streszczenia założeń do strategii i przedyskutowanie głównych punktów, które najlepiej odnoszą się do grupy
 • Zbadaniem jakie uczestnicy mają wizje, które by chcieli osiągnąć
 • Zaproponowaniem pomysłów dotyczących tego jakie są najlepsze sposoby osiągnięcia naszej wizji
 • Ustaleniem głównych tematów i napisanie na ich temat po jednym zdaniu definiującym.

Szczegółowy plan

Poniżej rekomendowany plan spotkania dyskusyjnego. Poniższe jest tylko sugestią przygotowaną specjalnie dla Ciebie, możesz jednak chcieć poprowadzić swoją dyskusję inaczej.

Pomocne wskazówki:

 • Najpierw wyznacz moderatora (lidera dyskusji, osoby pilnującej czasu) i sekretarza.
 • Utwórz stronę do prowadzenia notatek i wyślij do niej link do wszystkich uczestników spotkania.
 • Zachęć do zapoznania się ze streszczeniem do strategii i zgromadzenia kluczowych inspiracji.
 • Użyj Google Hangouta lub innego narzędzia do wideokonferencji, aby umożliwić ludziom widzieć się nawzajem podczas dyskusji.
Czas Działania
Przed spotkaniem Wyślij mailem zaproszenia
 • Wyślij program i cele spotkania
 • Wyślij streszczenia do założeń strategii
 • Wyślij zasady przyjaznej przestrzeni do dyskusji
 • Pozwól grupie dowiedzieć się, kto jeszcze weźmie udział.
10 min Otwarcie
 • Przedstawienie się uczestników (imię, jak długo są w ruchu Wikimedia)
 • Ustal role - kto jest moderatorem i kto sekretarzem
 • Przypomnij wszystkim, aby się stosowali do zasad przestrzeni przyjaznej dyskusji
 • Przedstaw cele spotkania: Będziemy pracować wspólnie, aby przedyskutować ogólny kierunek ruchu Wikimedia i stworzyć wstępną listę najważniejszych obszarów tematycznych i ich znaczeń.
20 min Świat w 2030 - jak nasz ruch będzie wtedy wyglądał?
 • 15 min: Zaprezentuj 30 slajdów założeń do strategii - zachęć też do wcześniejszego zapoznania się z tym dokumentem.
 • 5 min: Zapytaj się jakie idee tam zawarte w są dla nich nowością (krótko)
10 min Analiza naszej wspólnej wizji'

'Wyobraź sobie świat, w którym każda osoba ma dostęp do sumy ludzkiej wiedzy.

 • 3-5 minPoproś aby każda osoba w ciszy napisała własne odpowiedzi na poniższe pytania, a potem podzieliła się nimi z całą grupą:
  • Jak to może w praktyce wyglądać?
  • Jakie są największe przeszkody, które uniemożliwiają nam osiągnięcie naszej wizji?
 • 5 min: Następnie przedstawcie odpowiedzi w całej grupie.
30 min Osiągnięcie naszej wizji - część 1 (pomysły)
 • Daj każdego następujące zadanie; pokaż je na ekranie:
  • Zadanie: Co chcemy osiągnąć i zbudować przez najbliższe 15 lat?
   • Jeśli grupa nie rozumie pytania, moża zaproponować pytania pomocnicze:
    • Czym się będziemy kierowali w naszej pracy przez następne 15 lat?
    • Jak chcemy wpłynąć na i zmienić świat przez następne 15 lat?
    • Co możemy najważniejszego zrobić razem przez następne 15 lat?
    • Co nas będzie łączyć i inspirować przez najbliższe 15 lat?
    • Co może przyspieszyć nasz rozwój w horyzoncie 15 lat?
    • Z czego będziemy znani za 15 lat?
 • 5 min: Poproś wszystkich aby zapisali po cichu sobie odpowiedzi na te pytania
 • 17 min: Przedstawcie swoje pomysły całej grupie
 • 8 min: Przedyskutuj jakie są wspólne zagrzożenia
15 min Osiągnięcie naszej wizji - część 2 (zdefiniowane tematów)
 • 10 min:
  • Przypisz komuś każdy z głównych wątków i poproś ich o napisanie definicji tematu dla wątku we wspólnym dokumencie do notowania. Poproś ich o napisanie 1-3 słów kluczowych odnoszących się do tematu. Każdy uczestnik dyskusji powinien mieć jedną definicję tematu do wykonania. ***Przykładowy temat:
    • Definicja tematu: Powinniśmy poszerzać udostępnianie wiedzy poprzez instytucje edukacyjne
    • Słowa kluczowe: edukacja, dostęp
5 min Zamknięcie
 • Moderator wyjaśnia co będzie się działo w kolejnych cyklach i jak uczestnicy mogą się w nie zaangażować.
  • Wjaśnij mapę procesu
  • Ustal, kto zamieści rezultaty dyskusji na wiki
 • Podziękuj!

Role w trakcie telekonferencji

Rekomendowane role

Aby pomóc przeprowadzić sensowną i produktywną dyskusję, rekomendujemy zapytanie uczestników, czy nie zechcieli by wcielić się w jedną z poniższych ról. Proponowane definicje ról dają możliwość utrzymania uwagi wszystkich uczestników na celu dyskusji i dostosować do zasad przyjazności środowiska dyskutowania. Jeśli jesteś koordynatorem dyskusji, możesz też wziąć na siebie rolę moderatora lub sekretarza lub wybrać kogoś innego do tych ról.

Koordynator

 • Przed spotkaniem: Podziel się źródłami, które warto przeczytać, celem dyskusji i jej planem
 • W trakcie spotkania:
  • Przywitaj wszystkich
  • Zachęć uczestników do przyjęcia różnych ról
  • Podziękuj wszystkim
 • Po spotkaniu:
  • Upewnij się czy podsumowanie dyskusji zostanie opublikowane.

Moderator

 • Tworzy przestrzeń do dyskusji:
  • Wybierz uczestników do kolejnych ról
  • Informuje wszystkich o zasadach przyjaznej przestrzeni do dyskusji
  • Dzieli się koncepcją "miejsca parkingowego" - gdy przedstawiona idea nie jest częścią głównego temu, powinna być zapisana i zapamiętana na przyszłość, ale nie dyskutujemy jest w tej chwili.
 • Przygotowanie do dyskusji
  • Przedstawienie jej programu
  • Przedstawienie celu dyskusji
  • Przedstawienie przygotowanych materiałów
 • Prowadzi obrady zgodnie z planem, zachęca wszystkich do wzięcia udziału.
 • Prowadź obrady zgodnie z planem, zachęcaj wszystkich do wzięcia udziału.
 • Zachowuj neutralność i pozwól innym odnieść się do przedstawionych punktów widzenia
  • Unikaj stronniczości
   • Zaufaj procesowi, sobie i innym
   • Ustal oczekiwania, podstawowe zasady i je egzekwuj
   • Słuchaj uszami i oczami (przy sesjach wideo, zwracaj uwagę na mowę ciała)
   • Zachowuj odpowiednią refleksję, zastanów się kiedy mówić a kiedy słuchać
   • Nie bądź przesadnie stanowczy i nie udzielaj sam odpowiedzi
   • Dopuszczaj "czas na myślenie" zależnie do tempa i rodzaju dyskusji
   • Nie przejmuj się "bałaganem" w kontaktach między uczestnikami i okresach ciszy.
   • Zachowuj się naturalnie/w sposób otwarty I akceptuj informację zwrotną
   • Pozostawaj neutralny/nie oceniaj - unikaj stwierdzeń oceniających takich jak "bardzo dobrze", "zgadza się", "zgadzam się" jak również negatywnych ocen
   • Śledź szczegóły i próbuj je łączyć w większą całość
   • Okazuj szacunek wszystkim uczestnikom, którzy zachowują się zgodnie z ustalonymi zasadami, nie tylko tym, którzy zwrócili twoją uwagę.
  • Zazwyczaj, moderator nie uczestniczy w dyskusji. Jeśli chcesz się podzielić własnym pomysłem, ogłoś najpierw, że chwilowo przechodzisz do roli zwykłego uczestnika.
   • Podstawowe elementy "kontraktu uczestników":
    • Nie wolno nikogo upokarzać.
    • To jest burza mózgów — wszystkie pomysły są notowane i zapamiętywane
    • Żaden pomysł nie jest zły
    • Każdy ma prawo głosu i może proponować tyle pomysłów ile chce
    • Jeden pomysł na raz (na jedną wypowiedź)
    • Każdy, kto sam nie dzieli się swoimi pomysłami - słucha innych z szacunkiem i w skupieniu
    • Uczestnictwo jest dobrowolne, jeśli ktoś nie chce się dzielić swoimi pomysłami - ma do tego prawo
 • Określ zadania i przypisz je konkretnym osobom
 • Pomóż grupie podsumować kluczowe tematy.

Sekretarz

 • Notuje najważniejsze pomysły, zbierając dokładne sformułowania uczestników, aby utrzymać integralność ich wypowiedzi
 • Używa dokumentów udostępnionych online do spisania notatek
 • Dołącza zadania i kto jest odpowiedzialny za każde z nich
 • Pamiętaj, że notatki są dostępne dla wszystkich uczestników spotkania
 • [TBD: advice about note privacy for virtual workshops]

Uczestnicy

 • Dziel się swoimi pomysłami i bądź kreatywny!