Стратегия/Уикимедианско движение/2017/Пътека D/Процес

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Track D/Process and the translation is 100% complete.

Цели и дейности на изследванията

Ние имаме пет основни цели в пътека D:

Разбиране и описване

Разберете и очертайте основните глобални тенденции, които ще се отразят на бъдещето на уикимедианското движение, за да оформим стратегическата посока и разговорите на движението

 • Възможни области на изследването:
  • Промяна на медийните навици: Къде и как хората получават информация и новини в днешно време, и как се очаква това да се промени?
 • Бъдещето на четенето: Какви трансформации очакват експертите в отношенията на потребителите към писаното слово?
 • Новите медийни платформи: Как може текущите и предстоящите нововъведения като виртуална и разширената реалност, изкуствен интелект и гласово активирани дигитални помощници да променят начина, по който хората произвеждат и консумират информация?
 • Открит интернет и комуникационна политика: Дали заплахите към открития интернет и възхода на патентованите платформи заплашват мисията на Фондация Уикимедия за предоставяне на достъп до информация на всички?
 • Цензура: Как правителствата, корпорациите и мотивираните хора задушават или разрушават онлайн информацията?
 • Дезинформация, пропаганда и "фалшиви новини": Как са насочени усилията към оформяне на истината, засягаща общественото доверие в краудсорсинг информацията?
 • Поле за справки и как се развива то: Къде хората отиват в днешно време, за да намерят висококачествена информация, както и какви са прогнозите за промяна?
 • Достъп до знание: Как достъпът до знания и фактори като достъпност, достъп до интернет, грамотност и образование, ще повлияят на бъдещия достъп до знание?
 • Съберете и сравнете публично достъпни демографски данни, за да разберете настоящите и бъдещите тенденции за населението и как те ще се отразят върху глобалните потребности на знанието
 • Изследванията ще бъдат споделени итеративно в по-широкия стратегически процес и в окончателния доклад (вижте "събиране и разпространение на идеи за по-общирно осведомяване на стратегически дискусии" по-долу)

Забележка: с Пътека C ние определихме, че това настолно изследване трябва да има глобален обхват (покриващ тенденции и в по-силно, и в по-слабо осведомените региони), за да отрази глобалните тенденции, които ще се отразят на нашето движение.

Използване на съществуващата осведоменост; възприемане и употреба на проучванията

Използвайте съществуващата осведоменост, възприемане и употреба на Уикипедия в ключовите райони с по-ниска осведоменост за да разберете пропуските и възможностите за подкрепа на нашата мисия

 • Цел: допълнително анализиране и използване на данните от проучването, събрани чрез телефонни анкети в Мексико, Нигерия, Индия, Египет и Бразилия. Ние планираме да създадем общи сравнения с планираното проучване на Пътека В.
  • Поредица на въпросите в телефонните анкети:
   • Ползване на интернет
    • Дали хората използват интернет?
     • Как? Дали плащат за домашен или мобилен интернет? Ако не, дали не използват основно интернет от приятел или семейството?
    • Ако е така, за какво го използват най-много?
    • Ако не, защо не?
    • Колко често хората намират съдържание на езика, на който искат?
    • Как цената на преноса на данни се отразява на употребата им на интернет?
   • Информираност за Уикипедия
    • Чували ли са за Уикипедия? Знаят ли какво е това?
    • Как първо са научили за нея?
    • Какви други уеб сайтове използват, за да търсят нещо/ да научат повече за някоя тема?
    • Каква е тяхната осведоменост за Google, Facebook и Whatsapp? (Използва се за сравнение с осведомеността за Уикипедия)
   • Нагласи към Уикипедия
    • Как я възприемат?
    • Доколко се интересуват от използване на Уикипедия?
    • Какво ценности асоциират с Уикипедия?
    • Кои ценности са най-важни за тях?
   • Употреба на Уикипедия
    • Знаят ли че всеки може да редактира Уикипедия?
    • Опитвали ли са да редактират? Какъв е опита им?
    • Какво харесва или не харесват в дизайна, функциите и съдържанието на Уикипедия?
    • Как могат да намерят/стигнат до Уикипедия?
    • За какво най-често използват Уикипедия?
    • Колко често използват Уикипедия?
    • Кои са пречките пред по-честата й употреба?
    • Защо използват Уикипедия (случаи на употреба, полезност)?
   • Употреба на /настолна версия
    • Имат ли мобилен телефон?
    • Използват ли го за интернет?
    • Дали използват Wi-Fi, клетъчен интернет, или и двата вида с телефона си?
    • Дали използват App store и свалят приложения?
    • Колко бързо е връзката на мобилния телефон?
    • Имат ли компютър?
    • Дали имат домашна интернет връзка? От какъв вид?
   • Демография
    • Възрастова група
    • Пол
    • Град/ село (собствена класификация)
    • Обща площ на страната (5-10 региона)
    • Приход/ други демографски показатели

Разберете настоящите и потенциални читатели в районите с по-ниска осведоменост

Разберете как нашите настоящи и потенциални читатели в районите с по-ниска осведоменост търсят информация и знания, пред какви пречки се изправят, както и дали познават/ използват Уикипедия.

 • Цел: провеждане на генеративни/етнографски изследвания с потенциални и настоящи читатели в Индонезия, Египет и Бразилия. Тя се основава на това, което сме научили от изследванията върху дизайна с нови читатели от Мексико, Нигерия и Индия.
 • Процес на проучването: ние търсим да наемем местни изследователи в следните 3 държави - Индонезия, Египет и Бразилия чрез публично достъпна Заявка за предложение. Предстоящите резултати от този процес допълнително ще бъдат споделени тук.
 • Актуалните области за проучванията (повечето от тези теми са били използвани в изследователски проекти в Нигерия и Индия и са интегрирани в тези изследвания, за да отразят общата архитектура на проучванията):
   • Обща информация за търсенето и учението;
   • Използване на Интернет, уеб и мобилни устройства;
   • Информация за онлайн поведение;
   • Информираност за Уикипедия;
   • Употреба на Уикипедия.
 • Споделете резултатите от докладите за страните в уики и други проекти

Ангажиране на експерти

Ангажирайте експерти, докато научаваме и синтезираме най-добрите практики и тенденции в движението, технологиите и знанията. Научете как Уикимедия може да остане от значение и въздействаща.

 • Консултирайте се с и привлечете голямо разнообразие от заинтересовани страни, в това число по конкретни теми, експерти, влиятелни личности, настоящи и потенциални финансиращи организации.
 • Изградете и подсилвайте екосистема от съюзници и потенциални партньори.

Програмата на консултациите и срещите включва две основни части:

 • Консултиране: провеждане на лични интервюта с ключови влиятелни личности и експерти в съответните области като медии, филантропия, култура, дигитални фючърси, образование, технологии, политика и изграодане на движения.
  • Провеждане на шаблонни интервюта с експерти по ключови теми.
  • Препис на отговорите, синтезиране и обратно споделяне в стратегическия процес.
  • Партниране с местни експерти и филиали, когато е възможно.
  • Консултиране със служители и членове на общността за изграждането на експертен списък.
 • Събирания: съберете заедно водещите експерти на движението и влиятелни личности от цял свят с основен фокус върху Мексико, Нигерия, Индия, Египет, Бразилия и Индонезия за структурирани дискусии за бъдещето на свободните знания и Уикипедия.
  • Проведете събития в районите с по-ниска осведоменост (целеви страни: Мексико, Нигерия и Индия), като организирате семинари, на които заинтересованите страни и съответните експерти да проведат структурирани разговори.
  • Партнирайте си с местни филиали и членове на общността, когато е възможно, за провеждането на събития, на които да поканите местни специалисти.
  • Използвайте най-добрите практики при организирането и структурирането на дискусиите.
  • Документирайте идеите и данните итеративно в процеса на обсъждането на стратегията.

Ръководствата за разговорите и експертните списъци са все още в процес на разработка. Ние работим върху начин, по който членовете на общността да предложат експерти, за които не сме помислили. Методите за участие ще бъдат публикувани тук, когато са готови.

Съберете и разпространете идеи

Събирете и разпространете данни, за по-широко информиране на дискусиите за стратегията

 • Изгответе редовни брифинги на изследването на базата на настолно проучване. Те ще бъдат споделени в уики и в помощни материали за стратегията за по-широко информиране на дискусиите в движението.
 • Споделяйте синтезираните идеи от събиранията и личните интервюта редовно в уики.
 • Представете обобщени резултати от изследванията по време на Уикимания 2017 и съберете информация от членове на общността и служители; публикувайте окончателен доклад през септември 2017 г.
 • Улеснявайте взаимното споделяне на информация с другите пътеки