Jump to content

Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Cập nhật/11 tháng 1 năm 2017 - Cập nhật 4 về quá trình phát triển của chiến lược phong trào Wikimedia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Thông điệp từ Katherine Maher

Thông điệp này, "Câp nhật về quá trình phát triển chiến lược phong trào Wikimedia (#4)", đuọc gửi đi bởi Katherine Maher vào ngày 11 tháng 1 năm 2017.

Xin chào tất cả các bạn,

Cập nhật vào tuần trước đã trễ, cập nhật tuần nay sớm hơn - nhân viên của Quỹ đang tập trung cùng nhau trong tuần này để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh các nhà phát triển và All Hands trong hai ngày tiếp theo, vì vậy chúng tôi sẽ làm việc nhiều hơn để đối mặt, học tập và chia sẻ. Vì vậy, xin đi thẳng vào trọng tâm:

Như tôi đã đề cập trong các bản cập nhật trước đây, chúng tôi đã và đang làm việc để xác định các chuyên gia bên ngoài nào sẽ làm việc như là kiến trúc sư chìa khóa cho quá trình này. Tôi rất vui mừng được giới thiệu với bạn tới Williamsworks!

williamsworks đã có hơn một thập kỷ kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận, các công ty, và những nhà từ thiện trên khắp thế giới. Nhóm của họ được tạo thành từ những người có kinh nghiệm sâu rộng trong hoạt động từ thiện, truyền thông, chính sách công và phát triển toàn cầu. Công ty có trụ sở tại Seattle, với một đội ngũ toàn cầu ở những nơi như Nairobi và Berlin. Chúng tôi sẽ làm việc với một đội ngũ tận tâm, bao gồm cả người sáng lập của họ, Whitney Williams, về quá trình này.

Williamsworks sẽ chịu trách nhiệm điều phối tất cả các bộ phận chuyển động khác nhau và nhu cầu của quá trình chiến lược. Họ sẽ làm việc chặt chẽ với mọi người trong Quỹ, cộng đồng và bản thân tôi để giúp chúng tôi xác định thông tin chúng ta cần và những cuộc trò chuyện chúng ta cần. Họ sẽ dẫn dắt chúng ta thông qua việc phân tích thông tin và ra các quyết định để giúp chúng ta đi tới đích chung.

Để bắt đầu quá trình làm việc này, tôi rất vui mừng khi họ sẽ tham gia cùng chúng tôi trong hội thảo All Hands của tuần này. Họ đã gặp gỡ với các nhóm từ khắp Tổ chức hôm nay để tìm hiểu. Ngày mai và thứ sáu họ sẽ ở đây để lắng nghe và tìm hiểu về văn hoá và sứ mệnh của chúng ta.

Trong vài tuần vừa qua, chúng tôi đánh giá ý tưởng của các ứng cử viên khác theo các tiêu chí phản ánh nhu cầu của chúng tôi như một phong trào. Điều này bao gồm cả việc liệu ứng viên đã tạo thành công các chiến lược tổ chức hoặc phong trào trước đây, cho dù họ đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về sự cần thiết phải xây dựng một quy trình tổng thể và liệu ứng viên có kinh nghiệm quốc tế và phi lợi nhuận. (Các tiêu chí cụ thể hơn được liệt kê tại Meta-Wiki)

Bước tiếp theo là xây dựng và xác nhận nhóm nòng cốt tạo điều kiện thuận lợi cho công việc này. Vui lòng theo dõi danh sách này và cổng thông tin Chiến lược Phong trào trên Meta-Wiki để biết thêm chi tiết.

Katherine