Jump to content

Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Komunikaty/15 grudnia 2016 - Komunikat na temat procesu ustalania strategii ruchu Wikimedia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Wiadomość od Katherine Maher

Ta wiadomość, "Update on Wikimedia movement strategy process (#1!)",została wysłana przez Katherine Maher 15 Grudnia 2016.

Witam wszystkich,

Od czasu dołączenia do Fundacji i ruchu w Wikimedia w 2014 r. często słyszałam, że członkowie społeczności, organizacji działających w ramach ruchu i pracownicy mówią o potrzebie jasnego, jednolitego i inspirującego kierunku strategicznego dla naszego ruchu. Te rozmowy mają tendencję do podążania za określonym wzorem: zaczynają od uznania niewiarygodnej pracy jaką wykonał nasz ruch w ciągu ostatnich 15 lat, a jednocześnie poszukują odpowiedzi na pytanie co robić dalej. Co chcemy osiągnąć przez najbliższe 15 lat? Jaką rolę chcemy odegrać w świecie? W jaki sposób priorytety dla naszej pracy i wykorzystania zasobów?

Na posiedzeniu Rady Powierniczej w czerwcu 2016 r. Rada ustaliła, że prace nad długoterminową strategią ruchu będzie jednym z naszych najważniejszych priorytetów na nadchodzący rok. [1] Dążenie do konsensusu w sprawie długoterminowego strategicznego kierunku pomoże nam zorientować się, dokąd zmierzamy, jaką drogą podążymy i jak zagwarantować, aby nasza praca była odpowiednio wspierana.

Na grudniowym spotkaniu dotyczącym metryk, dziś rano, Anna Stillwell i Lisa Gruwell wspólnie przedstawiły prezentację na temat pracy, którą Fundacja podjęła od czerwca, aby przygotować się na konsultacje w sprawie strategii ruchu w nadchodzącym roku. Pracowaliśmy nad zrozumieniem przeszłych działań związanych ze strategią Wikimedia, oszacowaniem przyszłych budżetów i terminów oraz zabezpieczenia zasobów na nadchodzący rok. W tym e-mailu chcę przedstawić dodatkowe szczegóły dotyczące tego postępu, aby kolejne kroki można było podjąć już razem.

(Ostrzeżenie: jest to bardzo długi mail Najważniejsze informacje to: Rada Fundacji Wikimedia przyjęła uchwałę dotyczącą wydatków i harmonogramu nadchodzących prac strategicznych. Przewidujemy rozpoczęcie szeroko zakrojonych rozmów na temat procesu, celów, a także tematów do dyskusji na początku 2017 r. Fundacja poszukuje zewnętrznego eksperta, aby wspólnie pracować z nami (społecznością i pracownikami), aby wspierać skuteczny proces, który wciągnie wszystkich. Ostatnio trochę się ociągałam z pisaniem komunikatów, ale od teraz będziemy dzielić się nimi regularnie. Oczywiście, prosimy dzielić się swoimi przemyśleniami i opiniami na tej liście i na Meta-Wiki).

Cele strategiczne

Oczekujemy, że na początku 2017 r. rozpocznie się dyskusja na temat strategii w ramach całego ruchu, która potrwa przez cały rok. Celem jest zamknięcie jej w roku 2017 jasnym i powszechnie zaakceptowanym sformułowaniem strategicznego kierunku naszego ruchu i rozpocząć planowanie jak osiągać postępy w tym kierunku.

Obecnie wykonujemy dobrą pracę w ramach naszego ruchu, ale brakuje powszechnego poczucia, w jaki sposób praca ta łączy się w coś większego niż jego poszczególne części. Wikipedia i projekty siostrzane są niezwykłe, a nasza społeczność jest odpowiedzialna za ich sukces. Nasz ruch wykonał niesamowite zadanie, rozpowszechniając nasze wartości i zasady na całym świecie - często jednak patrzymy wstecz, aby poprawić naszą przeszłość, a nie patrzymy w pełni na naszą przeszłość i przyszłość. Mamy teraz szansę, aby rozważyć, jak nasza wizja i misja pozostaną aktualne wśród zmieniających się mediów, demografii i technologii oraz jak możemy lepiej skoordynować nasze wysiłki (ekosystem podmiotów stowarzyszonych, użytkowników, ekspertów, nowych użytkowników, instytucji kultury i edukacyjnych oraz Fundacja Wikimedia).

Ponadto my (społeczność, organizacje afiliowane, Rada i pracownicy) jesteśmy coraz bardziej świadomi wyzwań, jakie powstają bez jednolitej strategii ruchu. Słyszeliśmy od członków FDC, wnioskodawców grantów, przywódców społeczności i coraz większej liczby podmiotów stowarzyszonych, że czasami zmagają się ze zrozumieniem, jak nasze oddzielne wysiłki są ze sobą powiązane i dokąd idziemy jako cały ruch. Innymi słowy, brak strategii ruchu utrudnia naszą zdolność do pracy na rzecz naszej misji. Biorąc pod uwagę znaczenie tej misji i konieczność zachowania najwyższego poziomu odpowiedzialności za odpowiedzialne zarządzanie zasobami darczyńców, jest to koszt utraty wielu możliwości.

Budżet

Na czerwcowym spotkaniu Rady Powierniczej zobowiązałam się do opracowania proponowanego procesu i budżetu do czasu listopadowego spotkania Rady na żywo. Proces ten obejmowałby omówienie sposobu w jaki może przeprowadzić ustalanie strategii i towarzyszące temu oszacowanie kosztów.

Aby przygotować się, chcieliśmy zrozumieć dotychczasowe wysiłki w opracowywaniu strategii dla naszego ruchu. Przestudiowaliśmy poprzednie procesy (2010, 2012/zawężenie zadań i, 2014 r., a także inne działania) i przeprowadziliśmy wywiady z poprzednimi uczestnikami, aby dowiedzieć się, co zadziałało a co nie, i zebraliśmy to, czego poprzednio brakowało - od zewnętrznych ekspertyz do badań nad czytelnictwem - aby dojść do jasnych rezultatów tym razem.

Przykładowo, zdaliśmy sobie sprawę, że w związku z tym, że w 2010 r. proces był oparty na szerokim współudziale, wywołało to też wiele trudnych wyzwań. Na przykład nie można było przekształcić wspólnych celów we wspólną pracę potrzebną do osiągnięcia tych celów. Nie było też znaczącego udziału powstających społeczności, szczególnie z krajów spoza Europy i Ameryki Północnej. Aby odnieść sukces w planowaniu strategii w przyszłości, będziemy potrzebować zarówno szerokiego, jak i głębokiego uczestnictwa, z różnych perspektyw i języków. Aby rozważyć, jak możemy zrealizować ten poziom znaczących konsultacji, rozmawialiśmy z ludźmi z zespołu zaangażowania społeczności Fundacji i gdzie indziej, przyjmując rekomendacje dotyczące wszystkich elementów, od zestawów narzędzi społecznościowych i zbiorów tłumaczeń wielojęzycznych.

Wcześniejsze procesy często koncentrowały się również na perspektywach jakościowych, zwykle pochodzących od naszych istniejących społeczności redaktorów i czytelników. Mieliśmy ograniczone możliwości aby zrozumieć jak szeroko reprezentowane były te doświadczenia, potrzeby i wyzwania nawet w ramach naszych istniejących społeczności. Mamy dziesiątki tysięcy edytorów, ale nawet w naszym najbardziej wspólnym wysiłku w 2010 roku tylko 2000 osób przyłączyło się do dyskusji o strategii. Podobnie mamy ograniczone badania dotyczące tego, dlaczego i jak ludzie na całym świecie używają i angażują się w projekty Wikimedia jako nie-edytorzy - a nasze zrozumienie tego, co zniechęca ludzi do edytowania ma charakter bardzo jakościowy.

W nadchodzących konsultacjach, widzimy okazję do przeprowadzenia istotnych badań z udziałem naszych czytelników, aby zebrać dobre informacje o naszych możliwościach i wyzwaniach. Współpracowaliśmy z zespołem Global Reach i pracownikami projektów New Readers and Audience Research, aby opracować jakościowe i ilościowe badania opinii publicznej w nowych, pojawiających się i istniejących społecznościach edytorów i czytelników oraz aby oszacować związany z tym budżet. I chociaż widzimy, że to ekscytująca możliwość włączenia nowych danych do naszych dyskusji, spodziewamy się też, że będzie to miało wartość wychodząca poza bieżący rok. Dobre badania i dane dotyczące odbiorców pomogą nie tylko w dyskusjach na temat strategii, ale również powinny być pomocne dla Fundacji i innych produktów i decyzji programowych teraz i w przyszłości.

I oczywiście nie jesteśmy sami na świecie! Istniejemy w ekosystemie ludzi, którzy używają, wykorzystują ponownie i remiksują wiedzę z projektów Wikimedia w różny sposób. Mamy silną i rozwijającą się społeczność instytucji i partnerów w edukacji, rządach, kulturze i nauce. Mamy też wielu partnerów technicznych i użytkowników wtórnych, którzy również są zainteresowani naszym zdrowiem. Zainteresowane strony oferują cenną wiedzę na temat tego, jak nasza praca rozciąga się na świat, poza obszarami, które prowadzimy. Chcemy z nimi porozmawiać, zrozumieć możliwości, które widzą w przyszłości i wyzwania, przed którymi stają dzisiaj. Chcemy porozmawiać z osobami pracującymi nad kluczowymi innowacjami technicznymi, aby lepiej zrozumieć, jak te tendencje wpływają na naszą przyszłość i jak zaangażować je w naszą misję.

I ostatnia sprawa, ale nie mniej ważna, wszystkie dyskusje, współprace i wnioski muszą być otwarte do dalszej konsultacji. Chcemy wspólnie opracować proces konsultacji, z możliwością rozmowy on-wiki, na żywo, w ramach grupy roboczych i na inne sposoby. W niektórych przypadkach może to oznaczać nowe rozmowy, a w innych możemy chcieć otworzyć dodatkowe możliwości w zaplanowanych już imprezach społecznościowych. Będziemy potrzebować dodatkowych zasobów ułatwiających wielojęzyczność dokumentacji. Będziemy potrzebować dodatkowych możliwości wspierania tych dyskusji, tak aby społeczność i pracownicy mogli się skoncentrować na programach, grantach i pracach nad produktami, do czego zostali zatrudnieni.

Chcemy to uruchomić. Zanim jednak uda się nam to osiągnąć, musieliśmy być pewni, że możemy zebrać odpowiednie zasoby. Opierając się na naszych badaniach nad przeszłymi procesami, najlepszymi praktykami i rozmowami ze społecznością i pracownikami - stworzyliśmy szacunkowy budżet wysokiego poziomu zawierający środki na: integracyjne, wielojęzyczne konsultacje społeczne na wiki i na żywo; badania nad naszymi użytkownikami, nowymi użytkownikami oraz konsultacje z zewnętrznymi ekspertami i zainteresowanymi stronami; oraz dodatkowe zewnętrzne zdolności zarządzania i produkcji procesu. Oceniamy, że cały zakres prac w ciągu 1,5 roku będzie kosztował około 2,5 miliona dolarów. Jest to podzielone na około 35% wsparcia dla bezpośredniego uczestnictwa w społeczności, 35% wsparcia dla badań nad czytelnictwa i zrozumienia zewnętrznych ekosystemów, a 30% środków ma iść na moderację i wsparcie zewnętrzne.

Wiem, że to dużo! Kiedy rozbijamy to na linie budżetowe, zaczyna to być bardziej namacalne. Ten szacunkowy budżet został opracowany w ścisłej konsultacji z działami WMF: zaangażowania społeczności, globalnego zasięgu i finansów. Pracowaliśmy z zespołem zaangażowania społeczności, aby korzystać z ich modeli dla wydarzeń społecznościowych moderowania aby ustalić budżet dodatkowego wsparcia udziału w imprezach społecznościowych. Pracowaliśmy z zespołem globalnego zasięgu w celu oszacowania kosztów badań jakościowych i ilościowych na całym świecie. Współpracowaliśmy z zespołem ds. finansów, aby zrozumieć godzinowe stawki za konsultacje strategiczne dla instytucji non-profit (stwierdzając, że nawet w przypadku organizacji non-profit, nasze zaangażowanie w sensowne konsultacje szybko dodało wiele godzin do naszych planów).

Streszczenie tego budżetu zostało przedstawione Radzie Powierniczej podczas jego posiedzenia 13 listopada. Rada zatwierdziła uchwałę dotyczącą wydatków w wysokości do 2,5 miliona dolarów w roku fiskalnym 2016-17 (lipiec 2016 r. - czerwiec 2017 r.) oraz w budżecie na 2017-18 (lipiec 2017 r. - czerwiec 2018 r.). Obecnie pracujemy nad migracją proponowanego budżetu do formatu zbliżonego do tego, który używamy do planowania rocznego w celu zapewnienia spójności i przejrzystości przeglądu. Ten szczegółowy budżet, związany z konkretnymi wydarzeniami, umowami i obszarami badawczymi, zostanie udostępniony Komisji Rewizyjnej Fundacji, a także większej społeczności w celu uzyskania informacji zwrotnych.

Tworzenie zespołu

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, chcemy zwiększyć ilość zasobów i doświadczenia. Żaden jednostka organizacyjna Wikimedia Foundation czy afiliowana organizacja nie dysponuje obecnie kompletnym zestawem umiejętności lub dostępnych możliwości aby niezależnie zarządzać procesem strategicznym tej wielkości i skali. Naszym celem jest znalezienie zewnętrznego podmiotu, który ma doświadczenie w strategiach organizacyjnych lub ruchów społecznych, aby pomóc nam wszystkim (organizacjom afiliowanym, obecnym i nowym użytkownikom, ekspertom, instytucjom kultury i edukacji, komitetów społecznościowych i Wikimedia Foundation) w opracować wspólny kierunek strategii całego ruch, i stworzyć zespół wspierający ten proces.

Praktycznie oznacza to znalezienie podmiotu zdolnego do rekomendowania strategicznego podejścia, identyfikowania niezbędnych nakładów (np. na badania użytkowników lub mapowania sektorowego) w celu stworzenia warunków do poważnych konsultacji i podejmowania decyzji, dotrzymywania terminów i pomaganiu w dostarczaniu ostatecznych wyników pracy. Rolę tę nazwaliśmy "wiodącym architektem", chociaż prawdopodobnie będzie to raczej zespół, a nie pojedyncza osoba.

Zdajemy sobie sprawę, że kilka osób w naszej społeczności posiada już znaczną wiedzę w zakresie planowania strategicznego i mamy nadzieję, że Ty również dołożysz swoje talenty do kształtu i treści dyskusji. Uznajemy również, że jednoczesne moderowanie i uczestniczenie w dyskusji może być trudne. Aby pomóc złagodzić naciski proceduralne i operacyjne nakładane na społeczności i umożliwić ludziom uczestnictwo w strategicznych i generatywnych rolach, oczekujemy, że wiodący architekt i zespół będą ściśle współpracować z istniejącymi kontaktami społeczności i pracownikami oraz wspierać moderowanie dyskusji. Oczekuje się, że będą on wspierać wszystkie społeczności i podmioty Fundacji Wikimedia zaangażowane w opracowanie strategii.

W zeszłym miesiącu zapytałam Lisę Gruwell, Annę Stillwell i Guillaume Paumiera aby rozpocząć poszukiwania tej zewnętrznej zdolności. Rozmawiali z wieloma mniejszymi organizacjami - celowy wybór, aby znaleźć kogoś, kto mógłby być elastyczny i otwarty na nasze potrzeby - i złożyć zapytanie ofertowe do wybranych firm. Minimalne kryteria dla głównego architekta to ktoś, kto:

  • Stworzył wcześniej skuteczne strategie (strategie organizacyjne lub dla ruchów społecznych, a nie tylko strategie dla oddziałów, programów lub produktów)
  • Zaproponował spójne rezultaty i zrozumiał potrzebę budowania procesu o bardzo otwartym i złożonym charakterze
  • Chętnie rozpocznie współpracę z pełno-etatowym partnerem/ doradcą, który dobrze zna nasz ruch
  • Ma znaczne doświadczenie z organizacjami non-profit
  • Ma znaczące międzynarodowe doświadczenie
  • Rozumie, że społeczności Wikimedia są pasjonujące! Będą miały miejsce wyczerpujące debaty. Muszą być chętni i potrafić prowadzić trudne dyskusje (trudne merytorycznie, ale nie w tonie).

Chociaż rozmawialiśmy z wieloma zainteresowanymi firmami, niektóre z nich nie mogły zmobilizować zasobów dostosowanych do naszych terminów. W stosunku do innych nie czuliśmy aby dobrze do nas pasowali. W końcu otrzymaliśmy dwie odpowiedzi, warte wzięcia pod uwagę. Mamy nadzieję na podjęcie decyzji pod koniec tego lub następnego tygodnia.

Uznajemy, że nasz ruch, misja i kultura są cudownie idiosynkratyczne. Chociaż wiedzieliśmy, że potrzebujemy zewnętrznych umiejętności w zakresie strategii ruchu, wiemy też, że każda organizacja zewnętrzna będzie potrzebować szerokiego wsparcia, zrozumienia naszych wartości ruchu, kultury, historii i projektów.

Proponujemy powiązanie zewnętrznych konsultantów ze społecznością i pracownikami, mający głębokie doświadczenie w społeczności jako przewodnicy, tłumacze i mentorzy. Nie wiemy dokładnie, jak jeszcze będziemy pracować, lub kto będzie zainteresowany odegraniem tych ról. Jest to jedno z wielu pytań, na które musimy razem odpowiedzieć.

Kolejne kroki

Wszystkie zasoby i postęp w planowaniu na świecie nie zaprowadził by nas daleko bez rozmów ze społecznością. Poza budżetem, decyzją o dodatkowej ekspertyzie i harmonogramem na nadchodzący rok, nie mamy jeszcze w tym momencie konkretnych szczegółów. To jest zamierzone. Jesteśmy zobowiązani do opracowania konkretnych aspektów we współpracy z Wami, w trakcie dokonywania dalszych postępów procesu.

Doceniamy również, że zaczynamy coś nowego. Proponujemy model, który, choć oparty na badaniach, przeszłych doświadczeniach, szerokich rozmowach i szczegółowym budżecie - może nie być doskonały. Z zadowoleniem przyjmiemy pomysły, które dodasz, aby uczynić proces mocniejszym. Oczekujemy, że będziemy pracować otwarcie, komunikować się regularnie, robić przerwy po drodze, aby ocenić nasz postęp i skorygować kurs w razie potrzeby. To będzie część procesu wspólnego budowania.

Dodatkowo, będziemy udostępniać regularnie dokumentację za pośrednictwem poczty elektronicznej i umieszczać ją na Meta-Wiki. Jeśli chcesz otrzymywać aktualizacje za pośrednictwem Twojej strony dyskusyjnej użytkownika, możesz to zrobić, rejestrując się na Meta-Wiki.

Jeśli już to zrobiłeś, dziękujemy za przeczytanie tego komunikatu. Wyobrażam sobie, że to początek wielu dyskusji. Czekam na nie z niecierpliwością.

Dziękuję!
Katherine

Przypisy