Стратегия/Уикимедианско движение/2017/Актуализации/16 февруари 2017 г. - Актуализация №7 в стратегическия процес на уикимеданското движение

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Съобщение от Катрин Мар

Това съобщение, „16 февруари: Актуализация на стратегическия процес на уикимеданското движение (# 7!)“, е изпратено от Катрин Мар на 16 февруари 2017 г.

Здравейте!

Много неща се случват през тази седмица, което означава, че се движим напред. Нека веднага да ги видим:

 • Цялостен процес
  • Основният екип се срещна с Йожен Ким (стратегически архитект за 2010 г.), за да получи инструктаж относно процеса през 2010 г. Те ще актуализират в уики одита да 2010 г. и споделят бележки от срещата през следващите две седмици.
  • Завършихме избора на ръководителите на три от пътеките. Те ще помагат при координацията на усилията в тяхната пътека и улесняването на сближаването между четирите пътеки. Ръководителите определени досега:
   • Пътека B - Хайме Анстий (с Маги Денис)
   • Пътека C - Джулиет Барбара (с Кейтлин Върчю)
   • Пътека D - Адел Врана
 • Пътека А (организирани обществени групи) и пътека В (Индивидуални участници)
  • Ние публикувахме обновени процеси за пътеки A и B. Направихме промените на базата на текущите отзиви от Ръководния комитет и много от вас. Моля, продължавайте да изпращате отзиви!
  • В най-новата ни сесия с Ръководния комитет ние:
   • Възстановихме 3-тия цикъл на дискусиите, така че участниците в стратегия ще имат повече време да приоритизират най-добрите идеи и обсъдят последиците от всеки избор.
   • Обсъдихме обтегнатите отношения: нуждаем се от ясна крайна тема, която позволява на хората да взимат решения и приоритизират работата, но нашето движение по естеството си е разнообразно и органично. Как можем да бъдем голямо движение и все още да споделяме общи цели?
  • Попитахме членовете на Ръководния комитет за процеса на общността дали ще удължи мандата на хартата за повече от две седмици, докато ние продължаваме да усъвършенстваме този процес. Повечето членове се съгласиха. Ще използваме времето да:
   • Опростим сроковете и езика, за да е по-лесен за превод
   • Прецизираме наръчниците за провеждането/ улесняването на дискусии за стратегията
  • Ние предложихме на портала за стратегията на Мета-Уики система за събиране, анализиране и публикуване на резюмета от стратегическите дискусии на много езици.
  • Работим по документ за „въведение към стратегическите дискусии“, с интересна и подходяща информация за теми, свързани със стратегията. Ние ще го обобщим, така че всеки да може да го прочете за около 30 минути.
   • Прогресът на работата се споделя на Мета-Уики. В допълнение към включените отзиви, предоставени в уики, Основният екип работи с експерти в и извън Уикимедия върху по-нататъшното развитие на съдържанието.
   • Моля да прегледате и да ни предоставите отзиви на беседата.
  • Основният екип разработи проект за улесняване на наръчника за обществените обсъждания, и го сподели за отзиви с Ръководния комитет. Те ще го публикуват на Мета-Уики през следващата седмица.
   • За да привлечем възможно най-много хора, които да участват в дискусиите за стратегията, ние молим хора, които да помогнат при координирането и организирането на групови дискусии. Този наръчник е предназначен да направи това по-лесно.
   • Наръчникът ще има основни принципи, които смятаме, че са важни за дискусията ни. Моля, прегледайте черновата и помогнете да подобрим тези принципи.
  • Основният екип проведе брифинг с организаторите от Уикимедия Германия за конференцията Уикимедия 2017 в Берлин. Те обсъдиха общите цели и дейности за стратегическата пътека на конференцията, която ще бъде една от пътеките, предложени по време на конференцията тази година.
   • 150 участника от 168, поканени на конференцията за стратегическата пътека вече са регистрирани. Те са в допълнение към 175-те текущи присъстващи на основната конференция.
  • Основният екип работи с Асаф Бартов по разработването на графичен модел, който да помогне за изложението на еволюцията, състоянието и капацитета на филиалите на движението.
  • Процесът на наемане на координатори по Езикови стратегии е в график. Ние сме също така сме в график за попълването на главната роля на пътека А, и се надяваме скоро да имаме крайна актуализация, която да споделим.
 • Пътека C (Партньори и читатели в пазари с по-голяма достъпност)
  • Ние предложихме ръководителите за пътека C, Джулие Барбара и Кейтлин Върчю.
  • Основният екип и ръководителите на пътека C се срещнаха, за да започнат оформянето на цялостните планове за партньори и читатели в пазари с по-голяма достъпност. Ще публикуваме предложението на проекта на Мета-Уики през следващата седмица.
  • Като част от това планиране, ние преценяваме бюджета и подхода за проучването на пазара, местните консултации и събирания.
  • Пътека C ще проведе първото си събиране на неформална среща на 2 март, след Глобалната конференция в Сан Франциско. Конференцията се посещава от множество местни лидери на общността.
 • Пътека D (Партньори и читатели в пазари с по-малка достъпност)

Следващи стъпки

 • Последни отзиви за материали за пътека А. Включва:
  • Приключване на процеса на базата на отзивите, събрани в уики. Споделяне на черновите на наръчниците и свързаните с тях материали за организиране на дискусиите - за получаване на отзиви.
  • Приключване на избора и въвеждане в работата на ръкодовителя на пътека А.
 • Запознаване с възможностите на пътеки C/ D на срещата на Световния мобилен конгрес в Барселона.
 • Изграждане на ръководство за експертни интервюта на пътека D (то ще бъде споделено с пътека C).

• Наемане на фирми за проучване чрез заявки за представяне на предложения, разработени през изминалата седмица.

 • Предоставяне на актуална информация на Съвета на настоятелите на Фондация Уикимедия на предстоящата им среща (24 февруари).

Може да сте получили обобщение на досегашните ми актуализации на други пощенски списъци. Опитваме се да разгласим информацията и оценяваме търпението, което хопата показват при това кръстосано публикуване. Ние искаме това усилие по стратегията наистина да обхване цялото движение, различни езици, общности, проекти и сътрудници. Във връзка с това, искам да изкажа специална благодарност на всички, които помогнаха с превода на тези актуализации и друга информация относно процеса на стратегията! Вашата работа е от решаващо значение, за да ни помогне да бъдем едно наистина глобално движение.

Това беше дълго съобщение, благодаря Ви за прочитането! Ще се видим отново през следващата седмица - в същия ден, на същия пощенски списък.

Поздрави,
Катрин