Strategy/Wikimedia movement/2018-20/2019 Community Conversations/Diversity/fa

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2018-20/2019 Community Conversations/Diversity and the translation is 89% complete.

Scoping format

حوزه بررسی شما چیست؟

تنوع و تاثیرپذیری آن از سوگیری استعماری و پس-استعماری در ویکی‌مدیا، جنسیت و نمود، نمود بومی، نمود جغرافیایی، زبان‌ها، مخاطبان جدید و انزوای تاریخی گروه‌های گوناگون. هریک از این موضوعات، جنبه‌ها و ویژگی‌های مختلفی را ارزیابی می‌کند؛ مانند سنین، مردم مستعمره‌نشین، افراد با توانایی‌های گوناگون، قومیت، جنسیت، افراد بومی، افراد کشورهای نوظهور، گویشوران و جز اینها. این افراد در زمینه پیوند دادن جهان‌بینی و دانش خود با دانش جمعی ما با موانع قانونی یا اجتماعی روبرو بوده‌اند. پیشنهادهایی نیز درباره همکاری حمایت ذینفعان جنبش در زمینه رسیدگی به این کمبودها مطرح می‌شود.

Talk

وضعیت فعلی چگونه است؟

آثار جهانی انزوا تاریخ جمعی ما را دچار عدم تعادل کرده است. در طول تاریخ، ساختارهای قدرت و تسلط، باعث خاموش شدن آرای گوناگون و ایجاد عدم تعادل در دانش ما از رویدادها و افراد تاثیرگذار بر دنیا، و نیز در نظام‌های مورد استفاده برای انتشار دانش شده است. از مسائل مختلف در همه بخشهای جنبش ویکی‌مدیا، که محدود به ویکی‌مدیا نمی‌شود، می‌توان به ایجاد محتوا در شرایط حاکمیت جنسیت مذکر و استثنا محسوب شدن دیگر هویت‌های جنسی، انزوای سنت‌ها و رسوم بومی یا تحلیل شدن آنها از دیدگاه «خارجی»، یکسان دانسته شدن نمود مردم مستعمره‌نشین با نمود استعمارگران، و انحرافی تلقی شدن نمود افراد دچار معلولیت، سالخوردگان، جامعه LGBT و دیگر گروه‌ها بر مبنای تجربه «بهنجار» اشاره کرد.

به گزارش «کنسرسیوم جهانی»، حدود 54% از تقریباً 10 میلیون وب‌سایت به زبان انگلیسی هستند. این برتری ناشی از الزامات اجتماعی-اقتصادی بین‌المللی و گسترش زبان انگلیسی در فرهنگ غرب است. در نتیجه، مشارکت در جنبش ویکی‌مدیا نیازمند دانش انگلیسی پیشرفته است (رویدادهای مهم ویکی‌مدیا، فهرست‌های پستی، بدنه‌های حاکمیتی و مواردی از این دست). زبان‌های دارای گویشوران فراوان در دنیا (مانند عربی، اسپانیایی و برخی زبان‌های دیگر)، از نظر محتوا یا سازوکار مشارکت، نمود متناسبی در جنبش ندارند. بیشتر زبان‌های دنیا در تولید مقالات علمی، محتوای چند-رسانه‌ای یا حتی مطالب چاپی سهمی ندارند. برخی زبان‌ها فقط قالب شفاهی دارند و برخی دیگر ممکن است دارای قالب کتبی بدون رسم‌الخط استاندارد باشند. آشنایی اندک با ویکی‌مدیا نیز لایه‌ای پیچیده از این مساله است. درکشورهای غربی، کاربران اینترنت به خوبی با ویکی‌مدیا آشنا هستند ولی در کشورهای نوظهور چنین نیست. بنابراین، از نظر مشارکت و محتوا، نمود متناسبی در زمینه آگاهی وجود دارد.

نتایج این چالش‌ها این برداشت را ایجاد کرده است که از نظر مشارکت و محتوای زنانه کمبودهایی وجود دارد. این برداشت به دلیل تلاش‌های جهانی گسترده و موثر صورت گرفته برای آشکار و کمرنگ کردن آن، افراد بومی، جوامع جنوب دنیا، افراد با زبانی غیر از زبان‌های اصلی و جز اینها جزو یکی از مرتبط‌ترین برداشت‌هاست. این مشکلات در همه دانش‌نامه‌ها، کتاب‌های درسی و به طور کلی متون تاریخی که پیش از جنبش ویکی‌مدیا منتشر شده‌اند، رایج است. فقدان دسترسی و فرصت برابر همچنان بر روی گروه‌های منزوی تاثیرگذار است زیرا شناخت چندانی درباره فرهنگ، تاریخ و کیفیت همکاری آنها وجود ندارد. همین مساله بر روی توانایی آنها در زمینه مشارکت گسترده در جامعه آزاد تاثیر گذاشته است.

Talk

چرا این حوزه؟

تنوع موضوعی بسیار گسترده است که تقریباً همه جنبه‌های وجود را پوشش می‌دهد. دستیابی به روش ایجاد تعادل بین یک پلتفرم باز، سوگیری‌های سیستمیک و سیاست مبتنی بر تنوع، چالش بزرگی است. طرحهای ویکی‌مدیا به معیاری آشکار برای دانش واقعی و دقیق برخوردار از آزادی، به عنوان اصلی اساسی، تبدیل شده‌اند. البته، باید اطمینان حاصل شود که طرحهای مختلف زمینه‌ساز ترویج فرهنگ‌ها و نظام‌های دانش غالب نشوند. تمرکز بر زبان انگلیسی باعث ایجاد سوگیری سیستمیک در فعالیت ذینفعان و منجر به ایجاد واقعیتی بازدارنده برای همکاری افراد، گروه‌ها و ابتکارات محلی و غیرمحلی در زمینه یادگیری و انتشار دانش می‌شود.

با این که دستیابی به ایده دانش کاملاً بی‌طرف و جهانی غیرممکن است، مشخص شده است که زبان، پیشینه، سن و فرهنگ دانسته‌های ما و برداشت ما از آنها را شکل می‌دهد. اگر جنبش ویکی‌مدیا بر روایت دانش و علم غالب و بالادستی تمرکز کند، جمعیت منزوی محکوم به سکوت و انزوای بیشتر خواهند بود. بدتر این که، تاریخ آنها با بیانی نامعتبر روایت می‌شود.

«گروه تنوع» دست به بررسی روش آزمایش، بازنویسی یا اجرای سیاست‌ها و روال‌ها برای محافظت از شمول گروه‌های مختلف، آوردن مشارکت‌کنندگان در محیط مناسب همکاری و گسترش همکاری‌های ذینفعان برای مخاطبان بیشتر زده است. ما می‌دانیم که برای وارد کردن مردم و فرهنگ‌های منزوی به حوزه ماموریت ویکی‌مدیا، به انواع مختلفی از منابع نیاز داریم. دیگر پرسش‌ها با این هدف مطرح شده است که اطمینان حاصل شود که همه طرحهای مختلف منجر به توانمندسازی و هدفمندسازی پلتفرم‌های دانش خواهد شد.

Talk

Scoping questions

پرسش‌های کلیدی حوزه «کارگروه» چیست؟

  1. آیا می‌توانیم ثابت کنیم که همه جوامع باید دارای منشور اخلاقی دربرگیرنده تنوع باشند؟ تعهد به تنوع چگونه خود را در ساختارهای حاکمیتی سازمان‌های جنبش ما، در روابط عمومی ما و در نمود رسانه‌های اجتماعی آشکار می‌کند؟
  2. چگونه می‌توان فرهنگ و فضاهای همکاری، از جمله (و نه محدود به) مقالات، مباحث عمومی، صفحات گفتگو و «مشترکات» را طوری تغییر دهیم که از نمود متنوع نویسندگان و همکاران، و نیز تعاریف ما از منابع معتبر و بی‌طرفی حمایت کند و محیطی امن پدید آورد که در آن همه (اقلیت‌ها، افراد بدون نمود، افراد کم-نمود، گروه‌ها و فرهنگ‌های بالادستی) در نظر گرفته شوند و بتوانند نمود دانش خود را ببینند و آزادانه درباره خودشان گفتگو کنند؟
  3. چگونه می‌توان از تله تازه‌گرایی رها شویم و امکان ورود به شبکه‌های سالخوردگان، شبکه‌های LGBT، شبکه‌های زنان، شبکه‌های بومی و جز اینها را برای تربیت افراد داوطلب، مانند نویسنده، توسعه‌دهنده و جمع‌آوری‌کننده سند برای طرحها بیابیم و زمینه یافتن و نگهداری تاریخ جمعی پنهان خود را فراهم کنیم؟
  4. در آینده چه اقدامات موثری باید انجام بگیرد تا جامعه بزرگ ما بتواند از زبان‌هایی غیر از انگلیسی برای تصمیم‌سازی استفاده کند و الزامات تسلط بر انگلیسی از جامعه تصمیم‌سازی ما حذف شود؟
  5. ذینفعان برای تضمین تنوع زبانی در پلتفرم‌های گوناگون (زبان، فناوری، رابط و سازمان‌های ویژه فناوری‌های پژوهشی، کلامی و بصری) چه کارهایی باید انجام دهند تا امکان حصول اطمینان از انتشار نمود احتمالی زبان‌های گوناگون و نیز نمود چالش‌های فیزیکی و شناختی مشارکت در جنبش فراهم شود؟
  6. آیا دانش‌آموزان (به‌ویژه کودکان و نوجوانان) محتوای ارائه شده در طرحهای ما را می‌فهمند و آیا این دانش در زبان یا پلتفرم‌های یادگیری آنها وجود دارد؟ آیا این موضوع برای فرآیندهای یادگیری و پایانه‌های خوانش آنها (مثلاً نسلهایی که هم‌اکنون برای یادگیری بیشتر از تصویر استفاده می‌کنند) جذاب است؟
  7. آیا هم‌آمیزی گروه‌های دچار انزوای تاریخی مستلزم این است که ذینفعان جنبش درباره مبانی «مشترکات خلاقانه» آن از طریق صدور مجوز «ممنوعیت آثار فرعی» (ND) و «ممنوعیت آثار تجاری» (NC) (و نیز تغییر اصول برجستگی و تعاریف و کاربرد دیگر منابع) بازاندیشی کنند و امکان «اعتباربخشی» به دیدگاه‌هایی که در طول تاریخ از روایت تاریخ خود منع شده‌اند، را فراهم کنند؟
  8. برای مقابله با تنش‌های احتمالی ناشی از افزایش محتوا/دانش جوامع متنوع‌تر در پلتفرم‌های ویکی‌مدیا چه ظرفیت‌هایی باید ایجاد شود؟
  9. چگونه می‌توان آگاهی را در مناطق کم-آگاهی افزایش دهیم تا از ایجاد نمود کافی در سطح مشارکت داوطلبانه و مقدار محتوا مطمئن شویم؟
  10. از آنجا که فعالیت داوطلبانه اساساً نقشی برای افراد ممتاز است، آیا «بنیاد ویکی‌مدیا» باید به افرادی که وقت هنگفتی صرف فعالیت‌های جنبش می‌کنند، مشوق پولی و پاداش بدهد؟
Talk

References