Jump to content

Talk:Amical Wikimedia/Pla estratègic 2019-2024/Lectures

Add topic
From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Resultats de la taula de treball sobre Viquipèdia (part de la Hackató d'Acció Política + Design Justice a la Biennal Ciutat i Ciència)[edit]

El 8 de Febrer de 2019, en el marc de la Biennal Ciutat i Ciència organitzada per l'Ajuntament de Barcelona, l'equip de Liquen Data Lab al costat d'altres col·lectives com Dimmons, Stop Sida, el Laboratori d'Innovació Democràtica, l'Oficina de Ciència ciutadana de Barcelona, Open Systems UB, Dones i Música i Art + Feminisme BCN, va organitzar una hackató de polítiques públiques i Design Justiceen projectes amb una potent base de ciència ciutadana.

Volem compartir amb vosaltres els resultats de la taula de treball de Viquipèdia, que es va constituïr amb voluntat de problematitzar els diferents biaixos culturals de la plataforma, i de la que van formar part una dotzena de persones.

DECÀLEG TAULA DE TREBALL VIQUIPÈDIA

  • El binarisme en les definicions participació (compte de nombre d'edicions en un espai temporal), i el biaix sistèmic (sobre-representació del nord global) repercuteix en l'aspiració de neutralitat i en els criteris d'admissibilitat de fonts i d'entrades (notabilitat i fonts rellevants).
  • Davant la impossibilitat real d'una NPV, proposem activar una política que substitueixi neutralitat per rigorositat i que implementi etiquetes de biaixos.
  • Davant la possibilitat d'assetjament mitjançant el rastreig d'edicions, demanem activar la possibilitat de poder editar en anònim sense que això signifiqui perdre nombre d'edicions. També demanem que s'activin plantilles de protecció específicament dissenyades segons les necessitats de les usuàries en risc.
  • Davant el biaix sistèmic, demanem revisar la quota de patrulladores segons lògiques de producció i reproducció de coneixement i no per meritocracia vinculada al nombre d'edicions totals a Viquipèdia (per ej: que una persona que no és experta en antiracisme no pugui decidir sobre la rellevància de continguts antiracistes)
  • Assumint el biaix heretat de les lògiques de producció de coneixement vinculades a la cultura enciclopèdica, que han derivat en l'exclusió de formes de coneixement no hegemòniques, demanem la creació zones experimentals que acceptin articles en discussió i construccions sense referències o amb fonts primàries o secundàries (espai per a fonts primàries o fonts secundàries abans que existeixin fonts terciàries per a escriure sobre el fenomen)
  • Considerem necessari potenciar de manera activa la participació de persones lectores mitjançant avisos, peticions i invitacions a participar.
  • Considerem necessaris més anàlisis demogràfiques segons les perspectives de la Design Justice, per a conèixer les pràctiques i dinàmiques de la comunitat de viquipedistes i poder generar criteris d'avaluació específics
  • Considerem necessari invertir recursos econòmics i de temps per a fomentar la programació de Bots feministes, antiracistes etc que ajudin a tancar bretxa de gènere i abordar el problema de biaix sistèmic
  • Considerem necessari fomentar eines de coneixement col·lectiu integrades en currículum a través del diàleg amb els centres educatius.
  • Considerem necessari dedicar recursos econòmics i de temps per a implementar el decàleg i seguir amb recerca, formació, comunicació al voltant de la plataforma i les seves comunitats.


CONTEXTUALITZACIÓ I DADES

https://meta.wikimedia.org/wiki/Gender_equity_report_2018

Les dades de l’Wikipedia Gender Equity Report 2018 assenyalen de nou que Wikipedia té un problema de manca diversitat cultural a la participació. Això provoca un biaix sistèmic en la producció de continguts, alguna cosa que ja s’ha estudiat àmpliament amb anterioritat.

Les polítiques oficials pel que fa a la inclusió de contingut en Wikipedia (explicades en textos com el dels cinc pilars), defineixen el caràcter de l’enciclopèdia però lluny d’ajudar a recollir tot el coneixement, limiten les contribucions a lectures masculinitzades i occidentalitzades del coneixement i de la ciència.

En aquest sentit, Wikimedia Foundation reconeix des de fa temps dos temes fonamentals: la bretxa de gènere en la comunitat de wikipedistas i un biaix sistèmic en la producció de coneixement. Sabem que, encara que en teoria tothom pot editar, la realitat és que en la major comunitat de viquipedistes, les dones segueixen estant infrarepresentades, així com les persones sense accés a internet o amb poc temps lliure. Per contra, els editors de parla anglesa i de països anglòfons dominen la plataforma i que, tot i que un dels cinc principals pilars del projecte és aspirar a produir continguts neutrals, preval una perspectiva americana o europea, provocant que la disponibilitat de fonts pugui causar biaixos afegits.

En relació a la participació, el Wikipedia Gender Equity Report ha identificat set temes rellevants per entendre aquesta problemàtica profundament complexa. Per començar, és important partir de la base que el gènere està altament contextualitzat culturalment i només es pot entendre a través del context cultural d’una persona. A més, la comunitat de Wikimedia no és tan inclusiva com podria ser, tot i que els temes d’inclusió i fluïdesa de gènere puguin ser complexos. És important problematitzar que els biaixos implícits ho “impregnen tot” i creen un fals sentit de neutralitat.

De la mateixa manera, també és important reconèixer els diversos graus de participació i no crear una jerarquia. En relació a les comunitats vulnerables, és essencial que siguin aquestes mateixes les que narrin les seves pròpies històries i que, en fer-ho, contraresten el biaix que ha estat àmpliament identificat i descrit. Finalment, l’informe ha identificat que entre les comunitats vulnerables ha un sentiment d’aïllament i també un sentiment de solidaritat, i que les dones i altres usuàries de comunitats vulnerables encara estan aprenent com explicar la seva història.

Des d’aquesta taula esperem que es pugui fer una proposta per Amical Wikimedia i que el chapter Viquipèdia pugui ser, entre totes les comunitats lingüístiques del projecte, el primer a debatre si s’han de modificar alguns dels pilars per abordar el biaix sistèmic a la plataforma (per exemple, el “Punt de vista neutral) i com s’haurien de modificar.

--Liquendatalab (talk) 22:17, 15 March 2019 (UTC)Reply